Show simple item record

Changes in land cover in the summit part of the Mt. Oblík (České Středohoří Mts.)
dc.contributor.advisorTreml, Václav
dc.creatorKuna, Petr
dc.date.accessioned2017-04-21T06:53:54Z
dc.date.available2017-04-21T06:53:54Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/30802
dc.description.abstractOblík, se svou výškou 509,25 m n. m., představuje dominantu jihozápadní části Českého středohoří jež je často označována jako Lounské středohoří. Horninové prostředí a charakteristické mikroklimatické podmínky panující během posledního kvartérního zalednění zde podmínily vznik přirozeného bezlesí jež se v podobě izolovaných fragmentů krajiny dochovalo do dnešní doby. Oblík představuje jednu z nejvýznamnějších stepních lokalit na našem území. Již od příchodu neolitického člověka byla celá oblast Lounského středohoří ovlivňována lidskými zásahy. Lze předpokládat, že vliv pastvy významně napomohl uchování stepních lokalit na Oblíku. Z dochovaných materiálů lze vysledovat existenci lesních porostů na severním svahu. V současnosti jsou to teplomilné doubravy s dominantními dřevinami jako je dub zimní (Quercus petraea) a dub letní (Quercus robur) s příměsí habru (Carpinus betulus). Naopak jižní svahy pokrývají četné stepní druhy jako je hlaváček jarní (Adonanthe vernalis), ostřice stepní (Carex supina) nebo celkem pět druhů kavylu (Stipa sp.) a další. Na Oblíku se vyskytuje několik vzácných až ohrožených druhů které jsou předmětem zájmu zvláštní ochrany této Národní přírodní rezervace. V současnosti jsou svahy se stepními společenstvy ohroženy samovolným zarůstáním náletovými dřevinami, kterým dominuje...cs_CZ
dc.description.abstractOblík, with his height 509.25 meters above sea level, is the dominant feature of the southwestern part of the České středohoří Mts. which is often referred to as Lounské středohoří Mts.. Geological environment and characteristic climatic conditions prevailing during the last Quaternary glaciation here prompted the creation of natural forest-free areas that are in form of isolated fragments of land preserved to this day. Oblík is one of the most important steppe sites in our area. Ever since the arrival of Neolithic man, the whole region Lounské středohoří Mts. influenced by human intervention. It can be assumed that the influence of grazing helped preserve important sites for steppe at Oblík. From preserved material can be observed the existence of forest on the northern slope. Currently, they are dominated by oak forests with trees such as oak winter (Quercus petraea) and oak (Quercus robur) with an admixture of hornbeam (Carpinus betulus). Contrast, the southern slopes covered many steppe species such as pheasant spring (Adonanthe vernalis), steppe sedge (Carex scales) or a total of five kinds of Stipa (Stipa sp.) and others. On Oblík there are several rare and endangered species that are of interest to the special protection of this National Nature Reserve. At present, the slopes with steppe...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.subjectsteppe,Mt.Oblík,České středohoří Mts.,old maps,aerial photographsen_US
dc.subjectstepi,vrchol Oblík,České středohoří,historické mapy,letecké snímkycs_CZ
dc.titleZměny krajinného pokryvu na příkladu vrcholové části Oblíku (České Středohoří)cs_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2010
dcterms.dateAccepted2010-06-17
dc.description.departmentDepartment of Physical Geography and Geoecologyen_US
dc.description.departmentKatedra fyzické geografie a geoekologiecs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.identifier.repId80017
dc.title.translatedChanges in land cover in the summit part of the Mt. Oblík (České Středohoří Mts.)en_US
dc.contributor.refereeDemková, Katarína
dc.identifier.aleph001278106
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineGeografie a kartografiecs_CZ
thesis.degree.disciplineGeography and Cartographyen_US
thesis.degree.programGeografiecs_CZ
thesis.degree.programGeographyen_US
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.csGeografie a kartografiecs_CZ
uk.degree-discipline.enGeography and Cartographyen_US
uk.degree-program.csGeografiecs_CZ
uk.degree-program.enGeographyen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csOblík, se svou výškou 509,25 m n. m., představuje dominantu jihozápadní části Českého středohoří jež je často označována jako Lounské středohoří. Horninové prostředí a charakteristické mikroklimatické podmínky panující během posledního kvartérního zalednění zde podmínily vznik přirozeného bezlesí jež se v podobě izolovaných fragmentů krajiny dochovalo do dnešní doby. Oblík představuje jednu z nejvýznamnějších stepních lokalit na našem území. Již od příchodu neolitického člověka byla celá oblast Lounského středohoří ovlivňována lidskými zásahy. Lze předpokládat, že vliv pastvy významně napomohl uchování stepních lokalit na Oblíku. Z dochovaných materiálů lze vysledovat existenci lesních porostů na severním svahu. V současnosti jsou to teplomilné doubravy s dominantními dřevinami jako je dub zimní (Quercus petraea) a dub letní (Quercus robur) s příměsí habru (Carpinus betulus). Naopak jižní svahy pokrývají četné stepní druhy jako je hlaváček jarní (Adonanthe vernalis), ostřice stepní (Carex supina) nebo celkem pět druhů kavylu (Stipa sp.) a další. Na Oblíku se vyskytuje několik vzácných až ohrožených druhů které jsou předmětem zájmu zvláštní ochrany této Národní přírodní rezervace. V současnosti jsou svahy se stepními společenstvy ohroženy samovolným zarůstáním náletovými dřevinami, kterým dominuje...cs_CZ
uk.abstract.enOblík, with his height 509.25 meters above sea level, is the dominant feature of the southwestern part of the České středohoří Mts. which is often referred to as Lounské středohoří Mts.. Geological environment and characteristic climatic conditions prevailing during the last Quaternary glaciation here prompted the creation of natural forest-free areas that are in form of isolated fragments of land preserved to this day. Oblík is one of the most important steppe sites in our area. Ever since the arrival of Neolithic man, the whole region Lounské středohoří Mts. influenced by human intervention. It can be assumed that the influence of grazing helped preserve important sites for steppe at Oblík. From preserved material can be observed the existence of forest on the northern slope. Currently, they are dominated by oak forests with trees such as oak winter (Quercus petraea) and oak (Quercus robur) with an admixture of hornbeam (Carpinus betulus). Contrast, the southern slopes covered many steppe species such as pheasant spring (Adonanthe vernalis), steppe sedge (Carex scales) or a total of five kinds of Stipa (Stipa sp.) and others. On Oblík there are several rare and endangered species that are of interest to the special protection of this National Nature Reserve. At present, the slopes with steppe...en_US
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra fyzické geografie a geoekologiecs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV