Show simple item record

Tutorship (as type of guardianship)
dc.contributor.advisorFrinta, Ondřej
dc.creatorMacháčková, Natálie
dc.date.accessioned2017-06-02T03:22:53Z
dc.date.available2017-06-02T03:22:53Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/2023
dc.description.abstractPoručenství Tato diplomová práce se zabývá institutem poručenství, nejdůležitějšími historickými milníky ve vývoji institutu poručenství a právní úpravou poručenství v České republice s přihlédnutím k právní úpravě poručenství ve Spolkové republice Německo. Poručenství je právním institutem, prostřednictvím něhož je zajišťována nezletilému nesvéprávnému dítěti, které se ocitlo bez potřebné právní ochrany, náhradní právní ochrana. Hlavním cílem poručenství je především zajištění náležité náhradní péče o právní záležitosti poručence. Diplomová práce je rozdělena do dvou hlavních částí a osmi kapitol. První část práce je věnována nejdůležitějším kodifikacím, které dle mého názoru nejvíce ovlivnily vývoj poručenství na našem území. První část práce pojednává o právní úpravě poručenství v právu římském, právu městském a zemském, ve Všeobecném občanském zákoníku a okrajově též o právní úpravě poručenství obsažené v zákoně o právu rodinném a zákoně o rodině. Druhá část práce se zabývá právní úpravou poručenství v České republice s přihlédnutím k právní úpravě poručenství ve Spolkové republice Německo. Druhá kapitola práce je věnována pojmu poručenství a pramenům právní úpravy poručenství v České republice. Těžiště práce je pak tvořeno třetí až osmou kapitolou, které pojednávají o vzniku poručenství, osobě...cs_CZ
dc.description.abstractTutorship (as type of guardianship). The thesis deals with a guardianship, with the most important historical milestones in a guardianship evolution and with the guardianship legislation in the Czech Republic taking into account guardianship legislation in the Federal Republic of Germany. Through the guardianship is provided alternative legal protection of legally incompetent minor lacking necessary legal protection. The aim of the guardianship is ensuring an appropriate alternative legal protection of ward's legal matters. The thesis is dividend into two parts and eight chapters. The first part is devoted to the most important codifications which in my opinion influenced the development of the guardianship on our territory the most. The first part deal with guardianship legislation in the Roman law, provincial and municipal law, in the General Civil Code and marginally about guardianship legislation contained in the Act of family law and in the Family Code. The second part of the thesis deal with guardianship legislation in the Czech Republic taking into account guardianship legislation in the Federal Republic of Germany. The second charter is devoted to the term guardianship and to the sources of guardianship legal regulation in the Czech republic. The core of the thesis consists of the third to eighth...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectporučenstvícs_CZ
dc.subjectporučníkcs_CZ
dc.subjectrodičovská odpovědnostcs_CZ
dc.subjectorgán sociálně-právní ochrany dětícs_CZ
dc.subjectveřejný poručníkcs_CZ
dc.subjectspráva jmění dítětecs_CZ
dc.subjectguardianshipen_US
dc.subjectguardianen_US
dc.subjectparentel responsibilityen_US
dc.subjectsocial and legal autorityen_US
dc.subjectthe public guardianen_US
dc.subjectmanaging the child's propertyen_US
dc.titlePoručenstvícs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2017
dcterms.dateAccepted2017-01-30
dc.description.departmentDepartment of Civil Lawen_US
dc.description.departmentKatedra občanského právacs_CZ
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId157259
dc.title.translatedTutorship (as type of guardianship)en_US
dc.contributor.refereeThöndel, Alexandr
dc.identifier.aleph002124697
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra občanského právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Civil Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csPoručenství Tato diplomová práce se zabývá institutem poručenství, nejdůležitějšími historickými milníky ve vývoji institutu poručenství a právní úpravou poručenství v České republice s přihlédnutím k právní úpravě poručenství ve Spolkové republice Německo. Poručenství je právním institutem, prostřednictvím něhož je zajišťována nezletilému nesvéprávnému dítěti, které se ocitlo bez potřebné právní ochrany, náhradní právní ochrana. Hlavním cílem poručenství je především zajištění náležité náhradní péče o právní záležitosti poručence. Diplomová práce je rozdělena do dvou hlavních částí a osmi kapitol. První část práce je věnována nejdůležitějším kodifikacím, které dle mého názoru nejvíce ovlivnily vývoj poručenství na našem území. První část práce pojednává o právní úpravě poručenství v právu římském, právu městském a zemském, ve Všeobecném občanském zákoníku a okrajově též o právní úpravě poručenství obsažené v zákoně o právu rodinném a zákoně o rodině. Druhá část práce se zabývá právní úpravou poručenství v České republice s přihlédnutím k právní úpravě poručenství ve Spolkové republice Německo. Druhá kapitola práce je věnována pojmu poručenství a pramenům právní úpravy poručenství v České republice. Těžiště práce je pak tvořeno třetí až osmou kapitolou, které pojednávají o vzniku poručenství, osobě...cs_CZ
uk.abstract.enTutorship (as type of guardianship). The thesis deals with a guardianship, with the most important historical milestones in a guardianship evolution and with the guardianship legislation in the Czech Republic taking into account guardianship legislation in the Federal Republic of Germany. Through the guardianship is provided alternative legal protection of legally incompetent minor lacking necessary legal protection. The aim of the guardianship is ensuring an appropriate alternative legal protection of ward's legal matters. The thesis is dividend into two parts and eight chapters. The first part is devoted to the most important codifications which in my opinion influenced the development of the guardianship on our territory the most. The first part deal with guardianship legislation in the Roman law, provincial and municipal law, in the General Civil Code and marginally about guardianship legislation contained in the Act of family law and in the Family Code. The second part of the thesis deal with guardianship legislation in the Czech Republic taking into account guardianship legislation in the Federal Republic of Germany. The second charter is devoted to the term guardianship and to the sources of guardianship legal regulation in the Czech republic. The core of the thesis consists of the third to eighth...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra občanského právacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV