Poslední příspěvky

 • Study of activation properties of insulin, IGF-1 and IGF-2 analogs towards the receptors for insulin and IGF-1 

  Chrudinová, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
  Datum obhajoby: 23. 5. 2019
  Systém insulinu a insulinu podobných růstových faktorů (IGF) je velmi komplexní soustava podílející se na regulaci metabolismu a buněčného a tělesného růstu. Součástí tohoto systému jsou tři strukturně příbuzné peptidové ...
 • Pohřbené půdy jako odraz vlivu člověka a klimatu na krajinu od svrchního pleistocénu po středověk 

  Vejrostová, Lenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
  Datum obhajoby: 23. 5. 2019
  Kombinace sedimentologických, geochemických, geofyzikálních a paleobiologických metod obvykle umožňuje více či méně komplexní rekonstrukci vývoje environmentálního prostředí zachyceného v pedosedimentárních záznamech. V ...
 • Risk factors affecting endometriosis in women of reproductive age, ALSWH Study 

  Olšarová, Karolína (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
  Datum obhajoby: 27. 5. 2019
  Tato diplomová práce se zabývá životními drahami v epidemiologii endometriózy. Endometrióza je chronické onemocnění s vysokou prevalencí postihující ženy v reprodukčním věku. Nejprve je představeno téma tohoto onemocnění, ...
 • Vliv diabetes mellitus 2. typu na myší reprodukční parametry 

  Stiborová, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
  Datum obhajoby: 27. 5. 2019
  Neplodnost je definována jako neschopnost počít potomka do jednoho roku při pravidelném pohlavním styku. Postihuje až 15 % párů po celém světě (WHO, 2010). k celkové neplodnosti mužský faktor přispívá z více jak 50 % ...
 • Regulácia lipolýzy a re-esterifikácie v bielom tukovom tkanive - možná úloha FGF21 

  Špiláková, Blanka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
  Datum obhajoby: 27. 5. 2019
  Fibroblastový rastový faktor 21 (FGF21) je unikátny peptidový hormón, ktorý je zapojený do regulá- cie glukózového a lipidového metabolizmu, a taktiež energetickej homeostázy. Výsledky z početných animálnych štúdií naznačujú, ...
 • Horizontal transfer of mitochondria and its role in carcinogenesis 

  Nováková, Anna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
  Datum obhajoby: 27. 5. 2019
  Mitochondrie jsou buněčné organely, které produkují většinu ATP nutného pro správné fungování řady dějů v buňce. Syntetizují důležité metabolické faktory a podílejí se na metabolismu lipidů a fosfolipidů, stejně jako na ...
 • The Role of Aquaporin 4 channels and Transient Receptor Potential Vanilloid 4 channels in astrocytic swelling 

  Heřmanová, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
  Datum obhajoby: 27. 5. 2019
  Astrocyty mají v mozku celou řadu funkcí. V ischemických podmínkách zvětšují svůj objem v důsledku zvýšeného příjmu osmolytů a jsou tedy z velké části zodpovědné za rozvoj cytotoxického edému mozku. Jsou ale také schopné ...
 • Cytoskeleton-membrane protein interaction network in sperm 

  Adamová, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
  Datum obhajoby: 27. 5. 2019
  Spermie podstupuje několik návazných maturačních procesů, aby mohlo dojít k oplození. Posledním z nich je akrozomální reakce, exocytóza akrozomu, váčku naplněného lytickými enzymy. Akrozomální reakce je zásadní nejen pro ...
 • Nanočástice pro přenos genové terapie 

  Dvořáková, Nikola (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
  Datum obhajoby: 27. 5. 2019
  Genová editace pomocí CRISPR/Cas9 systému je jedna z možností, která udává nový směr v rozvoji genové terapie. Nejčastěji využívaným prostředkem pro přenos DNA do buněk jsou viry, které však nedokáží často pojmout CRISPR/Cas9 ...
 • Vliv obstrukční spánkové apnoe na oxidaci a transport mastných kyselin v kosterním svalu pacientů s diabetes mellitus 2. typu 

  Havlíková, Nikola (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
  Datum obhajoby: 27. 5. 2019
  Syndrom spánkové apnoe neboli spánkový apnoický syndrom je závažné onemocnění, které ohrožuje pacienty vysokým rizikem rozvoje kardiovaskulárních chorob. Jedná se o onemocnění charakterizované poruchou dýchání projevující ...
 • Príprava a využitie katalyzátorov obsahujúcich cyklopentadienylový motív 

  Reiberger, Róbert (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
  Datum obhajoby: 27. 5. 2019
  Chirálne kyslé katalyzátory sú mimoriadne užitočné k syntéze enantioobohatených malých molekúl, avšak typické katalyzátory tohto typu vyžadujú náročnú prípravu. Táto diplomová práca sa zaoberá prípravou dostupnejších ...
 • Vliv pravidelné pohybové aktivity na metabolismus tukové tkáně u seniorů 

  Čížková, Terezie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
  Datum obhajoby: 27. 5. 2019
  Ve stáří dochází ke změně kompozice těla, při níž ubývá svalová hmota, a naopak se zvyšuje podíl tukové tkáně. Současně převládá ukládání lipidů do viscerálních a ektopických tukových dep, což je spojováno se zvýšeným ...
 • Neurální aktivita u stereotypního chování v quinpirolem indukovaném zvířecím modelu obsedantně kompulsivní poruchy (OCD) 

  Alexová, Daniela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
  Datum obhajoby: 27. 5. 2019
  Hlavním cílem této práce bylo určit změny v neuronální aktivitě anteriorní cingulátní kůry (ACC), orbitofrontální kůry (OFC) a mediální prefrontální kůry (MPC) potkanů senzitizovaných agonistou D2/D3 receptorů quinpirolem ...
 • Modulace míšního synaptického přenosu při vzniku bolestivých stavů 

  Slepička, Jakub (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
  Datum obhajoby: 27. 5. 2019
  Má práce uvádí do problematiky nociceptivní signalizace a procesů zapojených do vzniku a formování neuropatické bolesti. Věnuje se studiu mechanizmů nociceptivního synaptického přenosu na míšní úrovni a možnostem jeho ...
 • Psychofyziologické koreláty emocí a paměti 

  Jindrová, Miroslava (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
  Datum obhajoby: 27. 5. 2019
  Hlavním cílem této práce bylo poskytnout souhrnný přehled psychofyziologických korelátů emocí a paměti pomocí neinvazivních psychofyziologických metod jako první krok k dlouhodobému cíli aplikace těchto metod v diagnostice ...
 • Využití dat LLS pro aktualizaci silniční sítě 

  Kutišová, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
  Datum obhajoby: 28. 5. 2019
  Využití dal LLS pro aktualizaci silniční sítě Abstrakt Diplomová práce se zabývá problematikou automatické detekce komunikací z dat leteckého laserového skenování. Cílem práce je co nejpřesněji identifikovat plochu komunikace, ...
 • FENOLOGIE DŘEVA STROMŮ A KEŘŮ NA HORNÍ HRANICI LESA V ZÁVISLOSTI NA MIKROKLIMATICKÝCH PODMÍNKÁCH 

  Hejda, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
  Datum obhajoby: 28. 5. 2019
  Tato práce se zabývá vlivem mikroklimatických podmínek (teplota vzduchu u vzrostných vrcholů, teplota kmene a půdy) na fenologii dřeva stromů (Picea abies) a keřů (Pinus mugo), rostoucích na stejné lokalitě v ekotonu horní ...
 • Akrozomální reakce spermií u vybraných druhů savců 

  Frolíková, Michaela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
  Datum obhajoby: 28. 5. 2019
  Savčí spermie musí před oplozením projít sérií fyziologických a biochemických změn v procesu zvaném kapacitace. Vyvrcholením kapacitace je akrozomální reakce (AR). Během AR dochází k exocytóze akrozomálního váčku do ...
 • Trendy v koherenci české migrační a rozvojové politiky 

  Seidlová, Aneta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
  Datum obhajoby: 28. 5. 2019
  Migrace obyvatel a rozvoj je častým tématem nejen médií, ale i politiků po celém světě. Do popředí zájmu obyvatel v Evropě se migrace dostala především kvůli tzv. uprchlické krizi. Doprovázela ji rétorika vyřešení hlubokých ...
 • Agentury a klientský systém zprostředkovávající práci migrantům z SNS a Ukrajiny v Česku (pozitivní a negativní aspekty jejích činnosti) 

  Kniazeva, Anastasiia (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
  Datum obhajoby: 28. 5. 2019
  Mezinárodní migrace ovlivňuje hospodářství jak v cílových, tak i v zdrojových zemích. Děje se tak v důsleku toho, že zahraniční pracovníci posílají finanční remitence domů a podporují ekonomiku ve zdrojové zemi. Zároveň ...

Zobrazit další


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV