Collections in this community

Recent Submissions

 • Příprava biodegradovatelných nanočástic pro dodání hydrofilních makromolekulárních léčiv 

  Szanyiová, Alexandra (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2019)
  Date of defense: 3. 6. 2019
  Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Katedra farmaceutické technologie Školiteľ: PharmDr. Ondřej Holas, PhD. Poslucháč: Alexandra Szanyiová Názov diplomovej práce: Príprava ...
 • Problematika rekrystalizace účinných látek v léčivých přípravcích 

  Máčalík, Tomáš (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2019)
  Date of defense: 3. 6. 2019
  1 Abstrakt Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutické technologie Školitel: PharmDr. Ondřej Holas, Ph.D. Posluchač: Tomáš Máčalík Název diplomové práce: Problematika rekrystalizace ...
 • Vliv formulačních faktorů na vlastnosti nanočástic s terbinafinem. 

  Barák, Vlastimil (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2019)
  Date of defense: 3. 6. 2019
  UNIVERZITA KARLOVA Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické technologie Autor: Vlastimil Barák Název diplomové práce: Vliv formulačních faktorů na charakteristiky nanočástic s terbinafinem Školitelka: ...
 • Granulometrická charakterizace nanočástic metodou PCS. 

  Jaworski, Jakub (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2019)
  Date of defense: 3. 6. 2019
  V teoretické části prezentované diplomové práce je pojednáno o různých nanočásticích, jako jsou micely a liposomy, pevné lipidové nanočástice a polymerní nanočástice. Zvláštní pozornost je věnována kopolymeru PLGA. Jsou ...
 • Stanovení zinku a mědi atomovou absorpční spektrometrií 

  Hriňová, Erika (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2019)
  Date of defense: 3. 6. 2019
  Stanovenie medi a zinku atómovou absorpčnou spektrometriou Diplomová práca Erika Hriňová Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutickej chémie a farmaceutickej analýzy Táto práca je ...
 • Syntéza azaftalocyaninových zhášečů fluorescence vhodných pro vazbu doprostřed oligonukleotidového řetězce 

  Machan, Matěj (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2019)
  Date of defense: 3. 6. 2019
  Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Kandidát: Matěj Machan Školitelka: doc. PharmDr. Veronika Nováková, Ph.D. Název práce: Syntéza ...
 • Adhezivní vlastnosti tenkých filmů na bázi plastifikovaných polyesterů 

  Soukupová, Jana (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2019)
  Date of defense: 3. 6. 2019
  UNIVERZITA KARLOVA Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické technologie Jméno a příjmení: Jana Soukupová Název diplomové práce: Adhezivní vlastnosti tenkých filmů na bázi plastifikovaných polyesterů ...
 • Nanofiltrace 

  Heidrová, Hana (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2019)
  Date of defense: 3. 6. 2019
  Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Nanofiltrace Diplomová práce Kandidát: Hana Heidrová Školitel: doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D. Konzultant: ...
 • Studium tabletovin a tablet s kombinací mikrokrystalické celulosy a mannitolu pro tablety dispergovatelné v ústech. 

  Novotná, Andrea (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2019)
  Date of defense: 3. 6. 2019
  Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutická technologie Student: Andrea Novotná Školitel: PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D. Název diplomové práce: Studium tabletovin a tablet s kombinací ...
 • Studium směsného suchého pojiva s mannitolem, laktosou, dextrosou a krospovidonem pro tablety dispergovatelné v ústech. 

  Bímová, Daniela (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2019)
  Date of defense: 3. 6. 2019
  Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutická technologie Student: Daniela Bímová Školitel: PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D. Název diplomové práce: Studium směsného suchého pojiva s ...
 • Studium liberace terbinafinu z PLGA nanočástic. 

  Bieleszová, Dominika (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2019)
  Date of defense: 3. 6. 2019
  Účinnost a biodostupnost antimykotik je často limitována biofarmaceutickými a farmakokinetickými faktory. Tyto problémy by mohla vyřešit enkapsulace molekul do nanočástic. Biodegradabilní polymerní nanočástice tvořené ...
 • Separácia enantiomérov liečiv a ich metabolitov chromatografickými metodami II 

  Verešpejová, Natália (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2019)
  Date of defense: 3. 6. 2019
  Tramadol je centrálne pôsobiace opioidné analgetikum, ktoré je v pečeni pomocou enzýmu CYP2D6 premenené na účinnú látku O-demetyltramadol, zodpovednú za vznik opioidnej analgézie. V terapii je užívaný ako racemát. Chovanie ...
 • Vliv velikosti částic na lisovatelnost laktosy 

  Havlíková, Natálie (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2019)
  Date of defense: 3. 6. 2019
  Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutická technologie Školitel: PharmDr. Pavel Ondrejček, Ph.D. Posluchač: Natálie Havlíková Název diplomové práce: Vliv velikosti částic na ...
 • Vliv rýžového extraktu na lisovatelnost a mechanické vlastnosti tablet z mikrokrystalické celulosy. 

  Rumlerová, Lenka (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2019)
  Date of defense: 3. 6. 2019
  Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Katedra farmaceutické technologie Školitel: PharmDr. Pavel Ondrejček, Ph.D. Posluchač: Lenka Rumlerová Název diplomové práce: Vliv rýžového extraktu na ...
 • Oxadiazoly ako potenciálne liečivá III. 

  Lukáčová, Michaela (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2019)
  Date of defense: 3. 6. 2019
  Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Názov diplomovej práce: Oxadiazoly ako potenciálne liečivá III. Študent: Michaela Lukáčová Školiteľ: PharmDr. ...
 • GC analýza léčiv s využitím iontové kapaliny jako stacionární fáze II 

  Hungerová, Lenka (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2019)
  Date of defense: 3. 6. 2019
  Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Vedoucí diplomové práce: PharmDr. Petr Kastner, Ph.D. Student: Lenka Hungerová Název diplomové práce: ...
 • Vliv rýžového extraktu jako nové kluzné látky na lisovatelnost mikrokrystalické celulosy 

  Bučková, Lenka (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2019)
  Date of defense: 3. 6. 2019
  Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Katedra farmaceutické technologie Školitel: PharmDr. Pavel Ondrejček, Ph.D. Posluchač: Lenka Bučková Název diplomové práce: Vliv rýžového extraktu jako ...
 • HPLC hodnocení L-tryptofanu a jeho metabolitů v biologickém materiálu 

  Málková, Kateřina (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2019)
  Date of defense: 3. 6. 2019
  Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Kandidát: Kateřina Málková Vedoucí diplomové práce: PharmDr. Petr Kastner, Ph.D. Název diplomové práce: HPLC ...
 • Ovlivnění pKa rozpoznávací části azaftalocyaninových sensorů II. 

  Karlíková, Martina (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2019)
  Date of defense: 3. 6. 2019
  Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Kandidát: Martina Karlíková Školitel: prof. PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D. Název diplomové práce: Ovlivnění pKa ...
 • Derivatives of quinoxaline-2-carboxylic acid as potential antimicrobial compounds 

  Bouz, Sarah (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2019)
  Date of defense: 3. 6. 2019
  (CZECH) Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Řešitel: Sarah Basem Bouz Školitel: PharmDr. Jan Zitko, Ph.D. Název diplomové práce: Deriváty ...

View more


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV