Now showing items 1-20 of 6066

  • Studium vlivu albendazolu v životním prostředí na antioxidační systém jetele lučního (Trifolium pratense) 

   Defence status: DEFENDED
   Navrátilová, Gabriela (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2023)
   Date of defense: 20. 2. 2023
   Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Bc. Mikešková Gabriela Školitel: prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. Název diplomové práce: Studium vlivu albendazolu v životním ...
  • Hodnocení spirometrických parametrů těhotných žen 

   Defence status: DEFENDED
   Kočvarová, Martina (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2023)
   Date of defense: 22. 2. 2023
   Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Student: Martina Kočvarová Vedoucí diplomové práce: PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D. Název diplomové práce: Hodnocení ...
  • Účinek thujonu a piperitonu na expresi biotransformačních enzymů v jaterních řezech. 

   Defence status: DEFENDED
   Štětková, Lenka (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2023)
   Date of defense: 20. 2. 2023
   Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Lenka Štětková Školitel: prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D. Název diplomové práce: Účinek thujonu a piperitonu na expresi ...
  • Vliv derivátů pyrazinu na obsah sekundárních metabolitů v in vitro kulturách rostlin - III. 

   Defence status: DEFENDED
   Blahnová, Kristýna (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2023)
   Date of defense: 8. 2. 2023
   Jednou z možností, jak zvýšit produkci sekundárních metabolitů v rostlinných kulturách pěstovaných in vitro, je metoda elicitace. V této diplomové práci byl testován vliv abiotického elicitoru z třídy derivátů pyrazinu ...
  • Složení tělních tekutin u žen v době gravidity 

   Defence status: DEFENDED
   Bardová, Petra (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2023)
   Date of defense: 22. 2. 2023
   Cílem této práce bylo změřit a vyhodnotit množství tělních tekutin těhotných žen v průběhu gravidity a jejich vztahy s dalšími sledovanými parametry. Metodou bioimpedanční spektroskopie za využití přístroje Body Composition ...
  • Formulace a charakterizace hydrogelů pro lokální léčbu muskuloskeletálních infekcí 

   Defence status: DEFENDED
   Drdová, Pavlína (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2023)
   Date of defense: 10. 1. 2023
   Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické technologie Autorka: Pavlína Drdová Název práce: Formulace a charakterizace hydrogelů pro lokální léčbu muskuloskeletálních infekcí Školitelka: ...
  • Formulace a charakterizace emulzí typu v/o pro lokální léčbu muskuloskeletálních infekcí 

   Defence status: DEFENDED
   Vedralová, Štěpánka (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2023)
   Date of defense: 10. 1. 2023
   UNIVERZITA KARLOVA Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Farmaceutické technologie Řešitelka práce: Štěpánka Vedralová Název diplomové práce: Formulace a charakterizace emulzí typu v/o pro lokální léčbu ...
  • Studium účinnosti originálních amfifilních (aza)ftalocyaninů nesoucí trvalý kladný náboj 

   Defence status: DEFENDED
   Rohlíčková, Monika (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2023)
   Date of defense: 20. 2. 2023
   Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Bc. Monika Steklá Školitel: RNDr. Miloslav Macháček, Ph.D. Název diplomové práce: Studium účinnosti originálních amfifilních ...
  • Syntéza a studium derivátů kyseliny hyaluronové modifikovaných na karboxylu 

   Defence status: DEFENDED
   Volfová, Gabriela (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2023)
   Date of defense: 27. 1. 2023
   Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra organické a bioorganické chemie Autor: Gabriela Volfová äkolitelé: Mgr. Radovan Bu a, Ph.D. doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D. Název práce: Syntéza a studium ...
  • Automatizovaná příprava anti-COVID magnetického imunosorbentu 

   Defence status: DEFENDED
   Whole item or its parts have restricted access until 07. 09. 2023
   Křížová, Lucie (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2023)
   Date of defense: 22. 2. 2023
   Cílem diplomové práce je automatizace manuální přípravy anti-COVID-19 magnetického imunosorbentu. Teoretická část práce je zaměřena na rešeršní zpracování informací o viru SARS-CoV-2 způsobující onemocnění COVID-19. Je zde ...
  • Biologická aktivita alkaloidů z Peganum harmala L. a jejich semisynteticky připravených derivátů II. 

   Defence status: DEFENDED
   Whole item or its parts have restricted access until 26. 02. 2025
   Fejtková, Martina (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2023)
   Date of defense: 8. 2. 2023
   Fejtková Martina: Biologická aktivita alkaloidů z Peganum harmala L. a jejich semisynteticky připravených derivátů II. Diplomová práce 2022. Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra farmakognozie ...
  • Studium vlivu hydrofilních nosičů na rozpustnost omezeně rozpustného léčiva. 

   Defence status: DEFENDED
   Veselá, Eliška (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2023)
   Date of defense: 10. 1. 2023
   Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutické technologie Školitel: Doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. Konzultant: Mgr. Jana Brokešová Posluchač: Eliška Veselá Název diplomové práce: ...
  • Cholinesterasy inhibované novičoky - výpočetní studie možností reaktivace 

   Defence status: DEFENDED
   Večeřa, Zbyněk (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2023)
   Date of defense: 27. 1. 2023
   Název práce: Cholinesterasy inhibované novičoky - výpočetní studie možností reaktivace Autor: Zbyněk Večeřa Katedra: Katedra organické a bioorganické chemie Vedoucí diplomové práce: doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D. ...
  • HPLC bioaktivních látek 

   Defence status: DEFENDED
   Lukšanová, Aneta (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2023)
   Date of defense: 8. 2. 2023
   Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Biofyziky a fyzikální chemie Školitel: Ing. Vladimír Kubíček, CSc. Student: Aneta Lukšanová Název diplomové práce: HPLC bioaktivních látek Diplomová ...
  • Izolace alkaloidů druhu Geissospermum vellosii Allemão a studium jejich biologické aktivity VIII. 

   Defence status: DEFENDED
   Pelnář, Tomáš (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2023)
   Date of defense: 8. 2. 2023
   IZOLACE ALKALOIDŮ DRUHU GEISSOSPERMUM VELLOSII ALLEMÃO A STUDIUM JEJICH BIOLOGICKÉ AKTIVITY VIII. PELNÁŘ T. 1 , JANOUŠEK J. 2 , HRADISKÁ BREITEROVÁ K. 1 , ŠAFRATOVÁ M. 1 1 Katedra farmakognozie a farmaceutické botaniky, ...
  • Studium topicky podávaných ceramidů 

   Defence status: DEFENDED
   Kulhánková, Roksolana (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2023)
   Date of defense: 10. 1. 2023
   Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické technologie Autor: Roksolana Kulhánková Školitel: doc. PharmDr. Andrej Kováčik, Ph.D. Název diplomové práce: Studium topicky podávaných ...
  • Srovnaní subjektivního a automatického odečtu přímé aglutinace antikardiolipinových protilátek při diagnostice syfilis. 

   Defence status: DEFENDED
   Ryšavá, Monika (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2023)
   Date of defense: 20. 2. 2023
   Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Mgr. Monika Ryšavá Vedoucí rigorózní práce: PharmDr. Jana Rathouská, Ph.D. Konzultant: MUDr. Hana Zákoucká Název rigorózní ...
  • Izolácia alkaloidov druhu Geissospermum vellosii Alemão a štúdium ich biologickej aktivity IV. 

   Defence status: DEFENDED
   Whole item or its parts have restricted access until 15. 09. 2023
   Emrichová, Eliška (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2023)
   Date of defense: 8. 2. 2023
   Eliška Emrichová: Izolácia alkaloidov Geissospermum vellosii Alemão a štúdium ich biologickej aktivity IV. Diplomová práca 2020. Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra farmakognózie Kľúčové ...
  • Pôsobenie extraktov z papradí na bunkovú líniu SW480. 

   Defence status: DEFENDED
   Zacharská, Andrea (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2023)
   Date of defense: 20. 2. 2023
   Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických vied Študentka: Andrea Zacharská Školiteľ: doc. Ing. Petra Matoušková, Ph.D. Názov diplomovej práce: Pôsobenie extraktov z papradí na bunkovú ...
  • Vplyv fyzickej aktivity na parametre zloženia tela tehotných a dojčiacich žien 

   Defence status: DEFENDED
   Skoncová, Damiána (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2023)
   Date of defense: 22. 2. 2023
   Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lekárských vied Študent: Damiána Skoncová Vedúci diplomovej práce: PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D. Názov diplomovej práce: Vplyv fyzickej ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV