Recent Submissions

 • Biologicky aktivní metabolity rostilin VIII. alkaloidy Fumaria officinalis a jejich biologická aktivita 

  Defence status: DEFENDED
  Mazel Tonarová, Marta (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2021)
  Date of defense: 28. 6. 2021
  Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Farmaceutické botaniky Kandidát Mgr. Marta Mazel Tonarová Konzultant Prof. Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D. Název rigorózní práce Biologicky aktivní ...
 • Přírodní látky a jejich biologická aktivita VIII. Antioxidační aktivita obsahových látek nati Rhodiola rosea L. 

  Defence status: DEFENDED
  Graja, Zbyněk (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2021)
  Date of defense: 28. 6. 2021
  Univerzita Karlova v Praze Fakulta Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Katedra farmaceutické botaniky Kandidát Mgr. Zbyněk Graja Konzultant Prof. RNDr. Lubomír Opletal, CSc. Název rigorózní práce Přírodní látky ...
 • Vliv alisertibu a brigatinibu na aktivitu vybraných lidských karbonylredukujících enzymů. 

  Defence status: DEFENDED
  Lakomá, Petra (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2021)
  Date of defense: 1. 7. 2021
  Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Petra Lakomá Školitel: RNDr. Eva Novotná, Ph.D. Název diplomové práce: Vliv alisertibu a brigatinibu na aktivitu vybraných ...
 • Výsledky dlouhodobého sledování parazitostatu černé zvěře a jeho kontroly v oborním chovu černé zvěře 

  Defence status: DEFENDED
  Dúžková, Markéta (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2021)
  Date of defense: 30. 6. 2021
  Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Kandidát: Mgr. Markéta Dúžková Školitel: prof. RNDr. Jiří Lamka, CSc. Název rigorózní práce: Výsledky dlouhodobého sledování ...
 • ln vitro charakterizácia látok modulujúcich aktivitu acetylcholinesterasy 

  Defence status: DEFENDED
  Múčková, Ľubica (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2021)
  Date of defense: 19. 5. 2021
  Pro hodnocení toxicity látek a jejího mechanismu v počátečních fázích procesu vývoje nových chemických entit jsou dostupné různé in vitro přístupy. Tyto systémy se využívají hlavně pro účely screeningu a umožňují komplexně ...
 • Interakce alkaloidů s přechodnými kovy I. 

  Defence status: DEFENDED
  Rzepecká, Radka (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2021)
  Date of defense: 29. 6. 2021
  Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické botaniky Kandidát: Radka Rzepecká Školitel: Ing. Kateřina Macáková, Ph.D. Název diplomové práce: Interakce alkaloidů s přechodnými kovy I. Měď ...
 • In vitro effects of 3-hydroxytyrosol on renal hypoxia and inflammation 

  Defence status: DEFENDED
  Kamasová, Terézia (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2021)
  Date of defense: 1. 7. 2021
  Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických vied Kandidát: Terézia Kamasová Školitel: Doc. PharmDr. Iva Boušová, Ph.D. Prof. Alice Santos-Silva Maria João Valente, Ph.D. Názov diplomovej ...
 • Vliv inhibice tepotinibu, entrektinibu a sapanisertibu na aktivitu vybraných reduktas z nadrodiny AKR. 

  Defence status: DEFENDED
  Krtilová, Kamila (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2021)
  Date of defense: 1. 7. 2021
  Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Kamila Krtilová Školitel: prof. Ing. Vladimír Wsól Ph.D. Název diplomové práce: Vliv inhibice tepotinibu, entrektinibu a ...
 • NMR spektroskopie ve strukturní analýze izolovaných alkaloidů 

  Defence status: DEFENDED
  Whole item or its parts have restricted access until 04. 05. 2024
  Maříková, Jana (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2021)
  Date of defense: 17. 6. 2021
  Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Katedra organické a bioorganické chemie Kandidát: Mgr. Jana Maříková Školitel: doc. PharmDr. Jiří Kuneš, CSc. Název disertační práce: NMR spektroskopie ...
 • Izolácia alkaloidov druhu Geissospermum vellosii Alemão a štúdium ich biologickej aktivity I. 

  Defence status: DEFENDED
  Buláková, Anna (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2021)
  Date of defense: 29. 6. 2021
  Buláková, A: Izolácia alkaloidov druhu Geissospermum vellosii Alemão a štúdium ich biologickej aktivity I. Diplomová práca, Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra farmakognozie, Hradec Králové, ...
 • Biologická aktivita sekundárnych metabolitov rastlín XXX. Základný screening vybraných taxonóv na anticholinesterázovú aktivitu. 

  Defence status: DEFENDED
  Karaščáková, Diana (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2021)
  Date of defense: 29. 6. 2021
  UNIVERZITA KARLOVA Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutickej botaniky Kandidát: Diana Karaščáková Školiteľ: prof. RNDr. Lubomír Opletal, CSc. Názov diplomovej práce: Biologická aktivita sekundárnych ...
 • Vliv seskviterpenů na jaterní cytochromy P450 

  Defence status: DEFENDED
  Kořínková, Zuzana (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2021)
  Date of defense: 1. 7. 2021
  Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Zuzana Myslivečková Školitel: prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D. Název diplomové práce: Vliv seskviterpenů na jaterní cytochromy ...
 • Deriváty Amaryllidaceae alkaloidov a ich biologická aktivita: Deriváty tazettínu II 

  Defence status: DEFENDED
  Zelina, Dušan (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2021)
  Date of defense: 29. 6. 2021
  Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutickej botaniky Kandidát: Dušan Zelina Školiteľ: doc. Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D. Názov diplomovej práce: Deriváty Amaryllidaceae alkaloidov a ich ...
 • Screening alkaloidů s cílem hledání potenciálních léčivých látek 

  Defence status: DEFENDED
  Adamičková, Leona (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2021)
  Date of defense: 28. 6. 2021
  Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické botaniky Autor: Mgr. Leona Adamičková Školitel: Prof. RNDr. Lubomír Opletal, CSc. Název rigorózní práce: Screening alkaloidů s cílem hledání ...
 • In vitro stanovení měď-chelatačních vlastností čistých látek izolovaných ze silymarinu 

  Defence status: DEFENDED
  Vítková, Martina (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2019)
  Date of defense: 3. 12. 2019
  Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické botaniky Kandidát: Mgr. Martina Vítková Vedoucí: PharmDr. Jana Karlíčková, Ph.D. Konzultant: doc. Ing. Kateřina Valentová, Ph.D. Název rigorózní ...
 • Asociace fázového úhlu s dynamometrickými a spirometrickými parametry u pacientů s CHOPN. 

  Defence status: DEFENDED
  Binderová, Magdalena (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2021)
  Date of defense: 1. 7. 2021
  Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Student: Mgr. Magdalena Binderová Vedoucí: PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D. Název práce: Asociace fázového úhlu s ...
 • Přírodní látky a jejich biologická aktivita. Screening alkaloidních rostlin na anticholinesterásový účinek 

  Defence status: DEFENDED
  Valentová, Ivana (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2021)
  Date of defense: 28. 6. 2021
  1 ABSTRAKT Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické botaniky Autor: Mgr. Ivana Valentová Školitel: Prof. RNDr. Lubomír Opletal, CSc. Název rigorózní práce: Přírodní látky a jejich ...
 • Optimalizácia LbL kapsúl obsahujúcich PEI a pDNA 

  Defence status: DEFENDED
  Ondrašáková, Petra (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2021)
  Date of defense: 30. 6. 2021
  Ab rak Uni er i a Karlo a Farmace ick fak l a Hradci Kr lo Ka edra farmakologie a o ikologie S den ka: Mgr. Pe ra Ondra ko koli el: ​doc. PharmDr. P em l Mlad nka, Ph.D. peciali o an koli el: Dr. Haider Sami, Vieden k ni ...
 • Konsenzus české terminologie v problematice adherence k léčbě 

  Defence status: DEFENDED
  Whole item or its parts have restricted access until 31. 05. 2024
  Voříšková, Eliška (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2021)
  Date of defense: 1. 6. 2021
  Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra sociální a klinické farmacie Autor: Eliška Voříšková Vedoucí práce: PharmDr. Kateřina Malá, Ph.D. Konzultant: Mgr. Barbora Košťálová Název práce: KONSENZUS ...
 • Zdravotné aspekty stresu u farmaceutov 

  Defence status: DEFENDED
  Čavajdová, Barbora (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2021)
  Date of defense: 1. 6. 2021
  Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Katedra sociálnej a klinickej farmácie Kandidát Barbora Čavajdová Vedúci diplomovej práce PhDr. Eva Švarcová, Ph.D. Názov diplomovej práce Zdravotné aspekty ...

View more


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV