Sbírky fakulty

Poslední příspěvky

 • Nuclear receptors - new ligands study and importance of the genetic variability 

  Carazo Fernández, Alejandro
  Datum obhajoby: 29. 6. 2017
  IN ENGLISH LANGUAGE Candidate: Mgr. Alejandro Carazo Fernández Supervisor: Prof. PharmDr. Petr Pávek, PhD. Title of the doctoral thesis: Nuclear receptors - new ligands study and importance of the genetic variability Nuclear ...
 • Vliv modulace zánětu na exkreční mechanismy během intraheptální cholestázy 

  Kadová, Zuzana
  Datum obhajoby: 29. 6. 2017
  Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology and Toxicology Candidate: Mgr. Zuzana Kadová Supervisor: Prof. PharmDr. František Štaud, PhD. Consultant: Prof. MUDr. Stanislav ...
 • Technologické aspekty formulování pevných roztoků 

  Beneš, Michal
  Datum obhajoby: 20. 6. 2017
  Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Katedra farmaceutické technologie Kandidát PharmDr. Michal Beneš Školitel Doc. RNDr. Pavel Doležal, CSc. Název disertační práce Technologické aspekty ...
 • Skupina DHRS enzymů a jejich role v lidském organismu 

  Zamazalová, Alžběta
  Datum obhajoby: 2. 6. 2017
  Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Bc. Alžběta Zamazalová Školitel: RNDr. Lucie Zemanová, Ph.D. Název diplomové práce: Skupina DHRS enzymů a jejich role v ...
 • Tixotropní test polotuhých přípravků 

  Tenorová, Klára
  Datum obhajoby: 2. 6. 2017
  UNIVERZITA KARLOVA Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Farmaceutické technologie Jméno a příjmení: Klára Tenorová Název diplomové práce: Tixotropní test polotuhých přípravků Školitel: PharmDr. Eva Šnejdrová, ...
 • Stanovení vybraných mikroRNA-potenciálních biomarkerů kardiotoxicity 

  Vernerová, Andrea
  Datum obhajoby: 2. 6. 2017
  Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Bc. Andrea Vernerová Vedoucí: Ing. Petra Matoušková, Ph.D. Název diplomové práce: Stanovení vybraných mikroRNA - potenciálních ...
 • Mez toku polotuhých přípravků 

  Šmídová, Marta
  Datum obhajoby: 2. 6. 2017
  UNIVERZITA KARLOVA Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické technologie Jméno a příjmení: Marta Šmídová Název diplomové práce: Mez toku polotuhých přípravků Školitel: PharmDr. Eva Šnejdrová, Ph.D. ...
 • Genetické markery pro sledování posttransplantačního chimerismu 

  Řehounková, Michaela
  Datum obhajoby: 2. 6. 2017
  Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Bc. Michaela Řehounková Školitel: doc. PharmDr. Martin Beránek, Ph.D. Název diplomové práce: Genetické markery pro ...
 • Studium sypného a konsolidačního chování laktosy. 

  Kýhosová, Kristýna
  Datum obhajoby: 2. 6. 2017
  Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Katedra farmaceutické technologie Školitel: doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D Posluchač: Kristýna Kýhosová Název diplomové práce: Studium sypného a ...
 • Studium faktorů ovlivňujících mísení prášků a homogenitu směsi. 

  Morávková, Klára
  Datum obhajoby: 2. 6. 2017
  Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Katedra farmaceutické technologie Školitel: Doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. Posluchač: Klára Morávková Název diplomové práce: Studium faktorů ...
 • Imobilizace proteinových makromolekul na polymerní nosiče 

  Šitnerová, Michaela
  Datum obhajoby: 2. 6. 2017
  Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutické technologie Školitel: PharmDr. Ondřej Holas, Ph.D. Posluchač: Michaela Šitnerová Název diplomové práce: Imobilizace proteinových makromolekul ...
 • Biologické účinky fotodynamické terapie nádorů 

  Pasák, Michael
  Datum obhajoby: 2. 6. 2017
 • Tuhé disperze s terbinafinem 

  Hluchníková, Nikola
  Datum obhajoby: 2. 6. 2017
  UNIVERZITA KARLOVA Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické technologie Jméno a příjmení: Nikola Hluchníková Název diplomové práce: Tuhé disperze s terbinafinem Školitel: PharmDr. Eva Šnejdrová, PhD. ...
 • Stanovení exprese enzymů DHRS7B a DHRS7C v lidských tkáních 

  Kozáková, Klára
  Datum obhajoby: 2. 6. 2017
  Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Bc. Klára Kozáková Školitel: prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D. Název diplomové práce: Stanovení exprese enzymů DHRS7B a DHRS7C v ...
 • Jílové minerály jako stabilizátory léčiv 

  Markytánová, Petra
  Datum obhajoby: 2. 6. 2017
  Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutické technologie Školitel: prof. PharmDr. Miloslava Rabišková, CSc. Posluchač: Petra Markytánová Název diplomové práce: Jílové minerály ...
 • Vliv teploty sušení na vlastnosti sprejově sušené laktosy 

  Slezáčková, Jana
  Datum obhajoby: 2. 6. 2017
  Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutické technologie Školitel: PharmDr. Petra Svačinová, Ph.D. Posluchač: Jana Slezáčková Název diplomové práce: Vliv teploty sušení na vlastnosti ...
 • Metabolismus vybraných anthelmintik u motolice jaterní 

  Válková, Kristýna
  Datum obhajoby: 2. 6. 2017
  Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Bc. Kristýna Válková Školitel: prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. Konzultant: Mgr. Lukáš Prchal Název diplomové práce: Metabolismus ...
 • Vliv rychlosti lisování na parametry testu stresové relaxace 

  Borkovcová, Renáta
  Datum obhajoby: 2. 6. 2017
  Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradec Králové Katedra: Farmaceutická technologie Školitel: PharmDr. Petra Svačinová, Ph.D. Posluchač: Renáta Borkovcová Název diplomové práce: Vliv rychlosti lisování na parametry ...
 • Modifikace parametrů nanočástic z polyesterů alifatických hydroxykyselin. 

  Křivková, Marie
  Datum obhajoby: 2. 6. 2017
  Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické technologie Školitel: doc. RNDr. Milan Dittrich, CSc. Student: Marie Křivková Název diplomové práce: Modifikace parametrů nanočástic z polyesterů ...
 • Laboratorní diagnostika hCG a jeho využití v klinické praxi 

  Lukášová, Tereza
  Datum obhajoby: 2. 6. 2017

Zobrazit další


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV