Faculty / university part collections

Recent Submissions

 • Zmeny nutrície, pokojového energetického výdaja a telesnej kompozície u českých žien v období gravidity a laktácie vo vzťahu k pôrodným parametrom a produkcii materského mlieka 

  Defence status: DEFENDED
  Najpaverová, Simona (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2021)
  Date of defense: 6. 10. 2021
  Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Kandidát: Mgr. Simona Najpaverová Školiteľ: doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D. Názov dizertačnej práce: Zmeny nutrície, ...
 • Alkaloidy Vinca minor L. a ich biologická aktivita II. 

  Defence status: DEFENDED
  Whole item or its parts have restricted access until 26. 02. 2024
  Pavuková, Simona (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2021)
  Date of defense: 1. 6. 2021
  Pavuková, S.: Alkaloidy Vinca minor L. a ich biologická aktivita II. Diplomová práca, Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra farmaceutickej botaniky, Hradec Králové 2021. Vinca minor L. je druh ...
 • Novel bile acid derivatives as a promising therapeutic approach for liver and metabolic disorders 

  Defence status: DEFENDED
  Štefela, Alžbeta (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2021)
  Date of defense: 23. 9. 2021
  V ČESKÉM JAZYCE Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Kandidát: Mgr. Alžbeta Štefela Školitel: Prof. PharmDr. Petr Pávek, PhD. Název disertační práce: Nové deriváty ...
 • Studium vlivu povrchově aktivních látek na parametry polymerních nanočástic 

  Defence status: DEFENDED
  Moravcová, Katarína (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2021)
  Date of defense: 30. 9. 2021
  Univerzita Karlova v Prahe, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Farmaceutickej technológie Školiteľ: PharmDr. Ondřej Holas, PhD. Poslucháč: Katarína Kostíková Názov diplomovej práce: Štúdium vplyvu povrchovo ...
 • Příprava polymerních fluorescenčních nanočástic 

  Defence status: DEFENDED
  Širajová, Daniela (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2021)
  Date of defense: 30. 9. 2021
  Univerzita Karlova v Prahe, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutickej technológie Školiteľ: PharmDr. Ondřej Holas, PhD. Poslucháč: Daniela Širajová Názov diplomovej práce: Príprava polymérnych fluorescenčných ...
 • Měření účinnosti nových inhibitorů acetylcholinesterasy pomocí Ellmanovy metody 

  Defence status: DEFENDED
  Mackurová, Michaela (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2021)
  Date of defense: 24. 9. 2021
  Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Vypracováno na: Univerzita obrany v Brně, Fakulta vojenského zdravotnictví v Hradci Králové, Katedra toxikologie a vojenské ...
 • The role of microRNA in physiology and pathology 

  Defence status: DEFENDED
  Janáková, Barbora (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2021)
  Date of defense: 30. 9. 2021
  Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Mgr. Barbora Hanousková Školitel: doc. Ing. Petra Matoušková, Ph.D. Název disertační práce: Úloha mikroRNA ve fyziologii a ...
 • Asociace příjmu energie a parametrů energetického metabolismu těhotných a kojících žen 

  Defence status: DEFENDED
  Danielisová, Monika (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2021)
  Date of defense: 29. 9. 2021
  Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Student: Monika Danielisová Školitel: PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D. Název: Asociace příjmu energie a parametrů energetického ...
 • Fotodynamická inaktivace mikroorganismů (aza)ftalocyaninovými fotosensitizéry 

  Defence status: DEFENDED
  Whole item or its parts have restricted access until 01. 06. 2024
  Holmanová, Pavlína (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2021)
  Date of defense: 29. 9. 2021
  Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové́ Katedra biochemických věd Autor: Bc. Pavlína Holmanová Školitel: RNDr. Miloslav Macháček, Ph.D. Konzultant: RNDr. Klára Konečná, Ph.D. Název diplomové ...
 • Syntéza a hodnocení inhibitorů vybraných enzymů jako potenciálních léčiv 

  Defence status: DEFENDED
  Vu, Quynh Anh (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2021)
  Date of defense: 29. 9. 2021
  Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra organické a bioorganické chemie Řešitel práce: Bc. Quynh Anh Vu Vedoucí práce: doc. PharmDr. Mgr. Martin Krátký, Ph.D. Název diplomové práce: Syntéza a ...
 • Vybrané faktory komplementového systému v diagnostice intraamniálního zánětu u pacientek s předčasným porodem spojeným s předčasným odtokem plodové vody 

  Defence status: DEFENDED
  Sejkorová, Ilona (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2021)
  Date of defense: 29. 9. 2021
  Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Mgr. Ilona Sejkorová Vedoucí rigorózní práce: prof. RNDr. Ctirad Andrýs, Ph.D. Název rigorózní práce: Vybrané faktory ...
 • Vliv evobrutinibu na rezistenci nádorových buněk k daunorubicinu způsobenou enzymy redukující karbonylové skupiny 

  Defence status: DEFENDED
  Zenkerová, Katharina (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2021)
  Date of defense: 29. 9. 2021
  Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Mgr. Katharina Zenkerová Školitel: Prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D. Název rigorózní práce: Vliv evobrutinibu na rezistenci ...
 • Hodnocení energetické bilance u spontánně dýchajících polytraumatizovaných pacientů na nutriční podpoře na JIP. 

  Defence status: DEFENDED
  Jelínková, Valerie (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2021)
  Date of defense: 29. 9. 2021
  Tato práce se zabývá měřením energetického výdeje a oxidace nutričních substrátů kriticky nemocných pacientů po podané parenterální výživě a vyhodnocením vlivu podané nutriční podpory. Studie zahrnuje 8 spontánně dýchajících ...
 • Modulácia expresie a aktivity vybraných detoxikačných enzýmov rastlín anthelmintikami 

  Defence status: DEFENDED
  Graňáková, Patrícia (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2021)
  Date of defense: 29. 9. 2021
  Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických vied Kandidát: Patrícia Graňáková Školiteľ: prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. Konzultant: RNDr. Radka Podlipná, Ph.D. Názov diplomovej práce: ...
 • Studium látek ovlivňujících propustnost kožní bariéry 

  Defence status: DEFENDED
  Whole item or its parts have restricted access until 28. 06. 2024
  Nováčková, Anna (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2021)
  Date of defense: 29. 6. 2021
  Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Katedra farmaceutické technologie Kandidát Mgr. Anna Nováčková Školitel doc. Mgr. Jarmila Zbytovská, Dr. rer. nat. Název disertační práce Studium látek ...
 • Studium vlivu množství přidaného chelatačního činidla na výsledek konjugace monoklonální protilátky 

  Defence status: DEFENDED
  Janečková, Adriana (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2021)
  Date of defense: 24. 9. 2021
  v českém jazyce Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Mgr. Adriana Janečková Školitel: Mgr. Pavel Bárta, Ph.D. Název rigorózní práce: Studium vlivu množství ...
 • Interakce gilteritinibu s transportéry OCT1 a OCT2; vztah ke konvenční terapii akutní myeloidní leukémie. 

  Defence status: DEFENDED
  Novotná, Kateřina (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2021)
  Date of defense: 24. 9. 2021
  Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Farmakologie a toxikologie Studentka: Kateřina Novotná Školitelka: doc. PharmDr. Martina Čečková, Ph.D. Název diplomové práce: Interakce gilteritinibu s ...
 • Hledání účinných chelátorů kobaltu - 8-hydroxychinoliny 

  Defence status: DEFENDED
  Pelnářová, Karolína (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2021)
  Date of defense: 24. 9. 2021
  Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Karolína Pelnářová Školitel: Prof. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D. Konzultanti: Mgr. Václav Tvrdý, Mgr. Marcel Hrubša ...
 • Testovanie vplyvu novo nasyntetizovaných látok na viabilitu buniek in vitro 

  Defence status: DEFENDED
  Šebová, Dominika (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2021)
  Date of defense: 24. 9. 2021
  Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakológie a toxikológie Študentka: Dominika Šebová Školiteľ: PharmDr. Lucie Smutná, Ph.D. Názov diplomovej práce: Testovanie vplypu novo nasyntetizovaných ...
 • Účinky vybraných látek in vitro na izolované aortě potkana 

  Defence status: DEFENDED
  Beránková, Anna (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2021)
  Date of defense: 24. 9. 2021
  Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Student: Anna Beránková Školitel: PharmDr. Jana Pourová, Ph.D. Název diplomové práce: Účinky vybraných látek in vitro na izolované ...

View more


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV