Sbírky fakulty

Poslední příspěvky

 • Autoagresivní pochody ve štítné žláze - anamnestická studie 

  Vízková, Marcela (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2018)
  Datum obhajoby: 30. 5. 2018
  Tato práce pojednává o autoimunitních onemocněních štítné žlázy, do kterých se řadí Graves Basedowova choroba a Hasmimotova choroba. Součástí je anamnestická studie. Studie je formou dotazníku, který byl vyplněn osobami, ...
 • Výskyt symptomů poruchy epileptického spektra u osob závislých na psychostimulanciích 

  Jakubová, Žaneta (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2018)
  Datum obhajoby: 30. 5. 2018
  Bc. Žaneta Jakubová, Odborný pracovník v laboratorních metodách Výskyt symptomů poruchy epileptického spektra u osob závislých na psychostimulanciích Diplomová práce Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v ...
 • Roup dětský 

  Exnerová, Andrea (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2018)
  Datum obhajoby: 30. 5. 2018
  Andrea Exnerová Roup dětský Bakalářská práce Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Zdravotní laborant Cíl: Cílem této práce je vytvořit přehled dosavadních poznatků o roupu dětském a provést ...
 • Postoj matek k povinným očkováním u dětí 

  Červinková, Pavla (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2018)
  Datum obhajoby: 30. 5. 2018
  Bc. Pavla Červinková Postoj matek k povinným očkováním u dětí Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Odborný pracovník v laboratorních metodách Nejúčinnější prevencí před vážnými infekčními chorobami ...
 • Rezistence k antibiotikům u bakterie Staphylococcus aureus 

  Švábová, Tereza (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2018)
  Datum obhajoby: 30. 5. 2018
  Autor: Tereza Švábová Název práce: Rezistence k antibiotikům u bakterie Staphylococcus aureus Bakalářská práce Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Studijní obor: Zdravotní laborant Cíl práce: ...
 • Experimentální poškození myokardu ovlivněné podáním D-penicilaminu. 

  Blažková, Edita (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2018)
  Datum obhajoby: 30. 5. 2018
  Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Kandidát: Bc. Edita Blažková Školitel: doc. RNDr. Vladimír Semecký, CSc. Název diplomové práce: Experimentální poškození ...
 • Sjögrenův syndrom - anamnestická studie 

  Rosecká, Michaela (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2018)
  Datum obhajoby: 30. 5. 2018
  Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Student: Michaela Rosecká Školitel: PharmDr. Petr Jílek, CSc. Název bakalářské práce: Sjögrenův syndrom - anamnestická ...
 • Streptokoky skupiny anginosus (SAG) - analýza dat spojených s pozitivními nálezy. 

  Brieslingerová, Lenka (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2018)
  Datum obhajoby: 30. 5. 2018
  Lenka Brieslingerová Streptokoky skupiny anginosus (SAG) - analýza dat spojených s pozitivními nálezy Bakalářská práce Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Zdravotní laborant Cíl: Cílem práce ...
 • Novější možnosti léčby diabetes mellitus 2. typu 

  Boučková, Karolína (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2018)
  Datum obhajoby: 30. 5. 2018
  Bakalářská práce se zabývá civilizačním onemocněním diabetes mellitus, charakterizuje jednotlivé druhy, laboratorní diagnostiku a komplikace. Práce je zaměřena na diabetes mellitus 2. typu, příčiny jeho vzniku, rizikové ...
 • Mitochondriální dysfunkce a neurodegenerativní onemocnění 

  Novotná, Veronika (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2018)
  Datum obhajoby: 30. 5. 2018
  Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Autor: Bc. Veronika Novotná Školitel: doc. MUDr. Josef Herink, DrSc. Název: Mitochondriální dysfunkce a neurodegenerativní ...
 • Optimalizace metodiky vedoucí k hodnocení citlivosti biofilm formujících mikrobiálních agens vůči látkám s antimikrobním potenciálem 

  Roubalová, Jana (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2018)
  Datum obhajoby: 30. 5. 2018
  Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Studijní obor: Farmacie Kandidát: Jana Roubalová Konzultant: RNDr. Klára Konečná, Ph.D. Název diplomové práce: Optimalizace metodiky vedoucí k hodnocení citlivosti ...
 • Vztah BMI, hyperinsulinemie a vybraných biochemických ukazatelů 

  Dobrovodová, Monika (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2018)
  Datum obhajoby: 30. 5. 2018
  Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Student: Monika Dobrovodová Školitel: PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D. Konzultant: prof. MUDr. Karel Martiník, DrSc. ...
 • Mikrobiologická zátěž surovin (produktů) při prostojích v zásobních tancích a zařízeních 

  Kasalová, Lucie (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2018)
  Datum obhajoby: 30. 5. 2018
  Lucie Kasalová Mikrobiologická zátěž surovin při prostojích v zásobních tancích a zařízeních Bakalářská práce Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Zdravotnická bioanalytika Cíl práce: Cílem bakalářské ...
 • Laboratorní diagnostika plísní rodu Fusarium 

  Vitáčková, Petra (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2018)
  Datum obhajoby: 30. 5. 2018
  Předkládaná diplomová práce se zabývá laboratorní diagnostikou vláknitých mikromycet (plísní) rodu Fusarium v laboratořích lékařské mykologie. Nejprve je věnován prostor pro obecné seznámení s vláknitými mikromycetami. ...
 • Hypotalamo-hypofýzo-gonádová osa a epilepsie: vzájemné vztahy 

  Čuchalová, Marcela (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2018)
  Datum obhajoby: 30. 5. 2018
  Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Autor: Marcela Čuchalová Školitel: doc. MUDr. Josef Herink, DrSc. Název: Hypotalamo - hypofýzo - gonádová osa a ...
 • Enzyme kinetic evaluation of several potential inhibitors of certain human cysteine and serine proteases 

  Hympánová, Michaela (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2018)
  Datum obhajoby: 30. 5. 2018
  IN CZECH Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Školitelé: prof. Dr. Michael Gütschow RNDr. Klára Konečná, Ph.D. Kandidát: Michaela Hympánová Název diplomové práce: ...
 • Liberácia kyseliny listovej z mikrovlákien na báze kyseliny hyaluronovej 

  Köszegy, Erik (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2018)
  Datum obhajoby: 29. 5. 2018
  1 Abstrakt Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutické technologie Kandidát: Erik Koszegy Konzultant: Doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. Ing. Jiří Běťák, Contipro Biotech s.r.o. ...
 • Exercise as Medicine. Growth Hormone Response to High-intensity Interval Training 

  Bažantová, Michaela (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2018)
  Datum obhajoby: 29. 5. 2018
  Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Studentka: Michaela Bažantová Školitel: Ass. Prof. Petr Nachtigal, Ph.D. Název diplomové práce: Exercise as Medicine: ...
 • Modulace biotransformačních a antioxidačních enzymů vybranými přírodními látkami 

  Lněničková, Kateřina (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2018)
  Datum obhajoby: 29. 5. 2018
  Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Mgr. Kateřina LNĚNIČKOVÁ Školitel: prof. Ing. Barbora SZOTÁKOVÁ, Ph.D. Název disertační práce: MODULACE BIOTRANSFORMAČNÍCH A ...
 • Anthelmintic and other xenobiotic biotransformation in helminths and its contribution to resistance development 

  Prchal, Lukáš (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2018)
  Datum obhajoby: 29. 5. 2018
  Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát Mgr. Lukáš Prchal Školitel prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. Název disertační práce Biotransformace anthelmintik a jiných ...

Zobrazit další


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV