Zobrazují se záznamy 1-20 z 2046

  • Náboženské a existenciální otázky u Viktora E. Frankla. Jejich recepce v teologickém myšlení se zvláštním zřetelem k Církvi československé husitské. 

   Jandová, Marie (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2015)
   Datum obhajoby: 5. 5. 2015
   Náboženské a existenciální otázky u Viktora E. Frankla. Jejich recepce v teologickém myšlení se zvláštním zřetelem k Církvi československé husitské. Marie Jandová (roz. Trtíková) Viktor E. Frankl byl jednou z nejvýznamnějších ...
  • Jehuda Amichai - poezie ve světle tradiční židovské literatury 

   Holá, Marie (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2014)
   Datum obhajoby: 22. 9. 2014
   Jehuda Amichai - Poezie ve světle tradiční židovské literatury Marie Holá Předložená práce s názvem Jehuda Amichai - poezie ve světle tradiční židovské literatury se zabývá vzájemným vztahem náboženských textů judaismu a ...
  • Skrytá otázka bezdomovectví 

   Holubovský, Josef (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 27. 6. 2018
  • John Henry Newman - život a dílo v kontextu boje za univerzalitu církve 

   Krejčí, Květoslav Tomáš (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2017)
   Datum obhajoby: 20. 9. 2017
   JOHN HENRY NEWMAN - ŽIVOT A DÍLO V KONTEXTU BOJE ZA UNIVERZALITU CÍRKVE ThDr. JUDr. Květoslav Tomáš Krejčí, M.Phil. (Oxon), Ph.D. První část práce se zabývá Newmanovým mládím, rodinnými vlivy a prvotním příklonem k ...
  • Pes jako přítel, pes jako terapeut 

   Branbergerová, Emma (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2016)
   Datum obhajoby: 8. 9. 2016
  • Sociální služby pro klienty se zrakovou vadou 

   Ferková, Lucie (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 27. 6. 2018
  • Uzost' evrejskogo mira v «galachičeskoj» enciklike Iakova v kontekste političeskich i religioznych konfliktov epochi Vtorovo Chrama 

   Tarasenko, Olexandr (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2017)
   Datum obhajoby: 20. 9. 2017
   Tato disertace zkoumá systém hodnot autora Listu Jakubova, což je sbírka kázání nebo besed jeruzalémského "episkopa", sestavených a editovaných jeho následovníkem. List se netýká žádných konkrétních specifických ...
  • Rozbor druhých listů z korespondence Cyrila Alexandrijského s Nestóriem 

   Železník, Pavel (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 27. 6. 2018
   Práce pojednává o řešení teologického sporu o titulu Panny Marie Bohorodička, jehož ko­ nečné řešení se našlo na počátku 5. století na třetím všeobecném sněmu v Efesu. V prvé části práce předkládá základní dějiny prohlubování ...
  • Volnočasový projekt 

   Hartmanová, Tereza (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 29. 1. 2018
  • Vnímání holocaustu z hlediska judaismu 

   Turková, Alžběta (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2010)
   Datum obhajoby: 7. 9. 2010
   VNÍMÁNÍ HOLOCAUSTU Z HLEDISKA JUDAISMU Perception of Holocaust from The Point of View of Judaism Tématem mé doktorské práce je vnímání holocaustu z hlediska judaismu. Jak se židovští teologové vyrovnávali a jak nahlíželi ...
  • Textová a gramatická analýza vybraných pasáží knihy Zohar 

   Kohout, Ivan (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2012)
   Datum obhajoby: 19. 9. 2012
   Cílem mé disertační práce je analýza vybraných pasáží knihy Zohar. Zvolené texty jsou analyzovány z hlediska synchronního a diachronního. Synchronní přístup spočívá v důkladném gramatickém rozboru všech aramejských výrazových ...
  • Kultická očista v politických koncepcích Judského vazalského státu 

   Hanzová, Alena (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2011)
   Datum obhajoby: 19. 1. 2011
   Kultická očista v politických koncepcích Judského vazalského státu ThDr. Alena Hanzová V úvodu autorka charakterizuje svou práci jako mezioborovou. Vychází z historické analýzy vymezeného období biblického Izraele a ...
  • Problém svobody v dějinách myšlení a jeho novodobý existenciální koncept z podledu spisovatele (F.M. Dostojevskij), filosofa (J.P.Sartre) a teologa (P.Tillich) 

   Moskalová, Jana (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2011)
   Datum obhajoby: 27. 6. 2011
   Svoboda je tématem, kterým se lidstvo zaobírá odnepaměti. Práce představuje nejvýznamnější myslitele, kteří se svobodou zabývali a svým pojetím její vnímání nejvíce ovlivnili. Obsahuje historický průřez mapující tuto ...
  • Italský a sicilský pijut v dobovém kontextu a jeho jedinečný přínos pozdější básnické tvorbě 

   Ondrejičková, Sylva (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2011)
   Datum obhajoby: 13. 9. 2011
   Hermeneutické principy (tzv. midot) se vyvinuly v průběhu formační fáze rabínské literatury, jejímiž protagonisty byli sofrim a rabíni. Tradováním i vlivem helenistické kultury přísloví se etabloval jeden z řídících principů ...
  • Svátostná teologie Jakoubka ze Stříbra a její liturgická percepce 

   Kolář, Pavel (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2007)
   Datum obhajoby: 24. 9. 2007
   Svátostná teologie Jakoubka ze Stříbra a její liturgická recepce The Sacramental Theology of Jakoubek of Stříbro and lts Liturgical Reception Mgr. Pavel Kolář, M.T.S. Náboženskou praxi a teologické myšlení v období české ...
  • Pastorační poradenství v oblasti sekt a sektářství 

   Vojtíšek, Zdeněk (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2007)
   Datum obhajoby: 19. 2. 2007
   PASTORAČNÍ PORADENSTVÍ V OBLASTI SEKT A SEKTÁŘSTVÍ PASTORAL COUNSELING IN THE FIELD OF SECTS, CULTS AND SECTARIANISM Zdeněk Vojtíšek Cílem této práce je vytvořit teoretický základ pro pastorační poradenství v oblasti sekt ...
  • Reformní katolík Josef Dobrovský 

   Táborský, Josef (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 27. 9. 2006
   Reformní katolík Josef Dobrovský The Reform Catholic Josef Dobrovský Josef Táborský V předložené disertační práci se autor pokusil vykreslit obraz Josefa Dobrovského jako osvícenstvím ovlivněného kněze, který se podílel ...
  • Literární prostředky v židovsko-křesťanské polemice 

   Kabůrková, Markéta (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2013)
   Datum obhajoby: 11. 9. 2013
   Literární prostředky v židovsko-křesťanské polemice Markéta Kabůrková Tato dizertační práce se zabývá židovskou protikřesťanskou polemikou, jak se nám dochovala v písemných pramenech v časovém rozmezí od dvanáctého do ...
  • Adversus nationes Arnobia ze Sikky a Octavius Minucia Felixe 

   Říhová, Ladislava (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2016)
   Datum obhajoby: 22. 9. 2016
   Africký učitel rétoriky Arnobius ze Sikky, žijící na přelomu 3. a 4. stoletní, patří k méně známým křesťanským autorům. Právě on je autorem latinsky psané apologie křesťanství Adversus nationes. Jeho spis poutá především ...
  • Zrod a proměny figury antikrista v raném judaismu 

   Lepš, Kamil (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2011)
   Datum obhajoby: 13. 9. 2011
   Zrod a proměny figury antikrista v raném judaismu The Birth and Existence ofthe Antichrist Figure in Early Judaism Kamil Lepš Antikrist odedávna vzbuzoval a stále vzbuzuje velký zájem a zvědavost. Tato postava byla vždy ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV