• Likutej amarim a chasidská spiritualita 

   Holubová, Markéta (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 28. 6. 2006
   Likutej amarim a chasidská spiritualita Likutei Amarim and Hasidic Spirituality Mgr. Markéta Holubová The aim of my thesis has been to offer to a Czech reader a translation of the fundamental parts of the work, which ...
  • Pomoc klientům v denním stacionáři s psychoterapeutickým zaměřením 

   Škodová, Jana (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 13. 9. 2006
  • Dějiny pražské starokaolické obce od jejího založení do roku 1939 

   Hábová, Kateřina (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 12. 9. 2006
   Hlavní myšlenkou této práce je co nejobjektivněji popsat a nejpřesněji chronologicky seřadit události, které formovaly podmínky vzniku a existence pražské farnosti starokatolické církve. Důležitou roli zastane politická ...
  • Ekologická etika 

   Řezáčová, Jana (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 13. 9. 2006
  • Perikopa o Josefu Egyptském v křesťanském výtvarném umění do konce středověku 

   Zachová, Jitka (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 12. 9. 2006
   Cílem mé práce je vysvětlit textové souvislosti s jednotlivými obrazy, tedy vyhledat prameny a následně podle nich interpretovat obrazy a výjevy. Součástí práce je i biblická exegeze Josefova příběhu z Gn 37-50, je vynechán ...
  • Stvoření člověka, úděl a úkol člověka 

   Kocichová, Anna (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 14. 9. 2006
   Tématem této práce je stvoření člověka, úděl a úkol člověka. Stvoření člověka tak, jak jej můžeme sledovat v prvních dvou kapitolách knihy Genesis, stojící na samotném počátku Starého Zákona. Zaměřila jsem se na biblický ...
  • Filozofická reflexe významu Izraele pro spásu světa v pojetí rabínského judaismu 

   Brožík, Josef (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 14. 9. 2006
  • Sǿren Aabye Kierkegaard (1813 - 1855) - Život, víra a teologie 

   Králik, Roman (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 13. 2. 2006
   Søren Aabye Kierkegaard (1813 - 1855) Život, víra a teologie Søren Aabye Kierkegaard (1813-1855) Life, Faith and Theology PaedDr. Roman Králik Předkládaná disertační práce je věnována oboru Systematické teologie. Má název ...
  • Sociálně-právní ochrana dětí 

   Michálková, Alena (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 13. 9. 2006
  • Otázka konfesní identity tzv. bosenských krstjanů a patarénů a hereze bosenské církve 

   Rejzl, Bohuslav (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 12. 9. 2006
   Téma Bosenské církve, které z hlediska celých bosenských dějin patří v kruzích historiků ze zemí bývalé Jugoslávie mezi ta nejdiskutovanější, je českou historiografií tak trochu opomíjeno a často bagatelizováno. Tento stav ...
  • Osobnost Abbé Pierra a emauzské hnutí 

   Velčovský, Kryštof (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 12. 9. 2006
   Ve své práci se zaměřuji na osobnost Henriho Grouese, v pozdějším období vystupujícím pod pseudonymem Abbé Pierre, a na jeho počin - založení Emauzského hnutí. V první kapitole vymezuji téma, strukturu práce a problémy, ...
  • Projevy agresivního chování u předškolních dětí a pedagogické zvládání tohoto chování 

   Rauch, Tomáš (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 13. 9. 2006
  • Hra a osobnost 

   Pohan, Ondřej (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 13. 9. 2006
   Tato práce se zaměřuje na osobnost člověka ve vztahu k fenoménu hry. V první části je hra vymezena prostřednictvím svých hlavních znaků a kategorií odpovídajících aspektům lidské přirozenosti. Dále je jako projev jedné z ...
  • Svátky mesiánských Židů 

   Měchura, František (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 16. 5. 2006
   Messianic Judaism is a movement of the Jewish people, who believe that Jesus is the promised Jewish Messiah and Savior for Israel and the world. Messianic Jews have not stopped being Jewish. The rise of this movement began ...
  • Ontologie hlasu. 

   Hromádko, Zbyněk (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 17. 5. 2006
  • Estetická a pohybová výchova ve waldorfské pedagogice. 

   Šimková, Marie (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 18. 5. 2006
   Over the last few decades there has been a detectable increase in public awareness of the complexity of human being. While in the former years cognitive faculty (measured by IQ tests) was the main matter of psychological ...
  • Liberalismus 

   Kružíková, Eva (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 16. 5. 2006
   Unstoppable headway of human kind had to face prejudices and control of those in power for centuries. Without any doubt it is incredible that there were individuals to extend outer limits of human wisdom although they were ...
  • Psychosociální pomoc obětem hromadných neštěstí v České republice 

   Melková, Ludmila (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 19. 5. 2006
   Psychosocial help to victims of mass accidents is quite a new term in the Czech Republic. Al though there exist subjects which are capable of offering such help, still, those are rather exceptions. The objective of this ...
  • Výuka náboženství na ZŠ a SŠ. Postoj veřejnosti k tomuto problému. 

   Ondrejková, Kateřina (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 16. 5. 2006
   My diploma thesis is divided into two parts - the theoretical one and the practical one. In my opinion, people perceive religion as a natural part of the general education, according to the bibliography and my own experience. ...
  • Autorita učitele 

   Šolcová, Karin (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 18. 5. 2006
   Diploma thesis describes teacher authority from many views. It clarifies conception of the authority and it deals with the role of authority in the society and in the education. Thesis characterizes authority in the range ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV