• Neúplná rodina, náhradní rodinná péče 

   Brabcová, Diana (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 12. 9. 2006
   Význam diplomové práce spočívá v podrobném a důkladném rozboru v současnosti nesporně vysoce aktuálního tématu, o němž ovšem v současné společnosti existuje pouze obecné povědomí. Hluboký sociální význam této problematiky ...
  • Sociální politika státu v kontextu sociální politiky katolické církve 

   Kolářová, Kateřina (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 19. 5. 2006
   Social politics - strong-willed state's, municipalites' and another subjects' activity which goal is improving the living conditions of people, implementation of human rights and development of each person. ...
  • Osobnost Abbé Pierra a emauzské hnutí 

   Velčovský, Kryštof (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 12. 9. 2006
   Ve své práci se zaměřuji na osobnost Henriho Grouese, v pozdějším období vystupujícím pod pseudonymem Abbé Pierre, a na jeho počin - založení Emauzského hnutí. V první kapitole vymezuji téma, strukturu práce a problémy, ...
  • Projevy agresivního chování u předškolních dětí a pedagogické zvládání tohoto chování 

   Rauch, Tomáš (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 13. 9. 2006
  • Pojetí ideálu ženy a muže v naší společnosti 

   Marciszová, Alice (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 13. 9. 2006
   Tato práce je věnována pojetí ideálu ženy a muže v naší společnosti. Domnívám se, že problematika ideálů se lidí dotýká více než by si někteří mohli myslet anebo si byli ochotni přiznat. Zejména osobní ideál je věcí týkající ...
  • Základní myšlenky středověkého hnutí Chasidej Aškenaz. 

   Hájková, Petra (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 12. 9. 2006
   Středověké židovské hnutí Chasidej Aškenaz čili Němečtí zbožní je dlouho opomíjené téma v židovské historii, kterým se až v současné době začali hlouběji zabývat myslitelé jako J. Dan, I. Baer, G. Vajda, E. E. Urbach, I. ...
  • Slavení svátků v Makedonii 

   Gjorgjevik, Martina (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 14. 9. 2006
   V mé práci jsem se zaměřila na slavení svátků makedonského národa. První část práce je historickým úvodem, zabývá se celkovým vymezením, charakteristikou etnického složení obyvatelstva Makedonie, geografickým ohraničením, ...
  • Integrace vozíčkářů do společnosti. 

   Rohlíček, Jan (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 15. 5. 2006
   My work deals with the integration of wheelchair disabled persons into the society and it is focused on current situation in Czech Republic. In the first part of my work, consisting of four chapters handicap is defined ...
  • Poslední věci člověka, eutanázie a paliativní péče 

   Chmelíková, Šárka (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 15. 5. 2006
   This study is divided into three sections. The first one devoted the broad issue of euthanasia, the second one to palliative care and third presents results of my empirical research work. The second part of this work ...
  • Psychosociální a právní pomoc obětem dopravních nehod 

   Běhanová, Jana (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 19. 5. 2006
   The diploma thesis treats of momentousness of the road traffic accidents and consequences to the lives of the victims of the traffic accidents and survivors. The thesis arises from the matter of psychosocial sciences and ...
  • Jedna tvář hrdiny-interpretace Cúchulainnova příběhu z pohledu Campbellovy teorie monomýtu 

   Frühbauer, Jan (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 17. 5. 2006
   The main intention of this work is an interpretation of a chosen mythical narration from the point of view of the theory of monomyth from american antropologist Joseph Campbell. In his well-known book The Hero of Thousand ...
  • Sociálně-právní ochrana dětí 

   Michálková, Alena (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 13. 9. 2006
  • Hra a osobnost 

   Pohan, Ondřej (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 13. 9. 2006
   Tato práce se zaměřuje na osobnost člověka ve vztahu k fenoménu hry. V první části je hra vymezena prostřednictvím svých hlavních znaků a kategorií odpovídajících aspektům lidské přirozenosti. Dále je jako projev jedné z ...
  • Založení jezuitské misie v Číně a přínos Mattea Ricciho (1552-1610). 

   Bartošová, Hedvika (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 14. 9. 2006
   Misie hraje, a v dějinách křesťanství vždy hrála, velice významnou úlohu. I díky tomu se křesťanství stalo jedním z nejrozšířenějších náboženství na světě. S hlásáním křesťanského učení "mezi pohany" úzce souvisí otázka, ...
  • Český feminismus. 

   Čálková, Klára (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 13. 9. 2006
   Tématem magisterské práce je feminismus, který je nahlížen z několika úhlů. V teoretické části se zabývám důvody a místem vzniku, vývojem a důsledky, které z tohoto myšlenkového proudu vyplývají. Větší pozornost je věnována ...
  • Jemenští Židé - náboženství, kultura, tradice a zvyky 

   Nepalová, Ivana (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 14. 9. 2006
   Diplomová práce pod názvem "Jemenští Židé, historie, životní styl a prostředí" představuje obecný kompilační náhled do historie židovské komunity, která svými zvyky a tradicemi, je jednou z nejstarších a snad i nejpůvodnějších ...
  • Hermés - bůh mezi světem lidí a bohů a jeho proměny v čase 

   Špillingová, Eva (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 14. 9. 2006
   Tato práce se zabývá postavou řeckého boha Herma jeho proměnami od archaických představ až po jeho podobu Mercuria v hermetické tradici a alchymii. Pozornost je věnována jeho proměně v olympského boha, kterou prodělal v ...
  • Problematika vzdělávání Romů 

   Ropek, Pavel (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 18. 5. 2006
   My central tendency is to make good or not to make good that Gypsies' relation to the education and institutions of education is negative and also to specify factors which influence this situation. We can consider ...
  • Možnost pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením v rámci městské části Praha 4 

   Šístková, Jarmila (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 19. 5. 2006
   This dissertation is focused on the problem of employing people with medical handicap in the free labour market. In the seven chapters there is the organization and regulation of state policy of employment, in the situation ...
  • Ontologie hlasu. 

   Hromádko, Zbyněk (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 17. 5. 2006

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV