Collections in this community

Recent Submissions

 • Život a dílo Fanny Neuda 

  Příplatová, Silvie (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2019)
  Date of defense: 25. 6. 2019
  Diplomová práce s názvem Život a dílo Fanny Neuda pojednává o významné a málem zapomenuté spisovatelce z Loštic, která žila mezi lety 1819-1894. Právě Loštice byly místem její spisovatelské tvorby, proto je jim věnovaná ...
 • Imaginativní interpretace Bible: Kniha Jonáš 

  Virago, Vendula (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2019)
  Date of defense: 26. 6. 2019
  Práce se zabývá metodou Imaginativní interpretace Bible a jejími dispozicemi pro uchopení biblického textu zejména v rovině jejího osobního, ale rovněž i vědeckého užití. Za tímto účelem byly jednotlivé prvky metody ...
 • Motivace, odměny a tresty ve výuce 1. stupně na ZŠ a jejich praktická aplikace 

  Dvořáková, Jana (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2019)
  Date of defense: 26. 6. 2019
  Motivace, odměny a tresty ve výuce a jejich praktická aplikace jsou nezbytnou součástí pedagogického přístupu každého vyučujícího pedagoga. Umět v žácích vzbudit zaujetí pro dané téma, odměnit je patřičným způsobem ...
 • Radost v myšlení Friedricha Nietzscheho 

  Chmel, Patrik (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2019)
  Date of defense: 26. 6. 2019
  Bakalářská práce si klade za úkol odhalit pojetí radosti, které má plynout ze závěrů v dílech Friedricha Nietzscheho. Pokusí se nastínit, jakou roli vzhledem k ní hraje Bůh, svět i utrpení. Na začátku práce vyložíme takzvanou ...
 • Integrace Ruské národnostní menšiny do české společnosti 

  Chocholoušová, Klára (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2019)
  Date of defense: 25. 6. 2019
 • Osobnost jezuitského kněze Rudolfa Duška SJ na pozadí dvou totalit 

  Poncarová, Jana (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2019)
  Date of defense: 25. 6. 2019
  Cílem práce bylo představit život a dílo Rudolfa Duška SJ, dosud zachycené jen formou kratších rozhovorů v tisku, a použít jeho osud jako případovou studii pronásledování řeholních řádů a kongregací dvěma totalitními režimy ...
 • Mistr Jan Hus - život a dílo 

  Samcová, Lucie (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2019)
  Date of defense: 25. 6. 2019
 • Jevrei v Krasnoj armii 

  Mikhalek, Kristina (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2019)
  Date of defense: 25. 6. 2019
  V první kapitole budou stručně popsány dějiny Židů v Ruském impériu a Sovětském svazu. Nezbytnost této kapitoly spočívá v tom, že Židé v ruské armádě představují zvláštní fenomén, který je třeba chápat v kontextu demografie ...
 • Historie a vývoj NO CČSH v Rakovníku 

  Macoun, Jiří (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2019)
  Date of defense: 25. 6. 2019
  Z textu této disertace vidíme, jak velký byl vliv vlasteneckého sentimentu v období po první světové válce, který spolu s charismatickými osobnostmi jako je v Rakovníku Josef Kopecký nebo osobnost prvního patriarchy Karla ...
 • Charakteristika sociálně vyloučených lokalit v Ústeckém kraji a možné řešení problému 

  Vodseďálková, Jana (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2019)
  Date of defense: 24. 6. 2019
 • Role výchovy v překonávání osamělosti 

  Moravčíková, Ivana (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2019)
  Date of defense: 24. 6. 2019
  Práce se zabývá výchovou ve smyslu dialogického vztahu mezi vychovatelem a vychovávaným. Věnuje se charakteru tohoto vztahu a zabývá se jeho vlivem na pocity osamělosti. Práce vychází z textů personalistických filosofů (M. ...
 • Vybrané projekty domova Maxov 

  Merklová, Markéta (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2019)
  Date of defense: 24. 6. 2019
 • Komparace života seniorů žijících v instituci a v domácím prostředí 

  Chomátová, Pavla (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2019)
  Date of defense: 24. 6. 2019
 • Montessori vzdělávací systém v předškolním vzdělávání 

  Petrášová, Veronika (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2019)
  Date of defense: 24. 6. 2019
 • Specifika doprovázení pěstounských rodin z pohledu doprovázejících pracovníků 

  Petzová, Štěpánka (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2019)
  Date of defense: 24. 6. 2019
 • Sociokulturní handicap žáků - cizinců ve škole 

  Chamula, Josef (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2019)
  Date of defense: 24. 6. 2019
 • Možnosti využití úkolově orientovaného přístupu v praxi OSPOD 

  Sedláková, Eliška (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2019)
  Date of defense: 24. 6. 2019
  139 Abstrakt CÍLE: Záměrem diplomové práce bylo odpovědět na hlavní výzkumnou otázku: "Jaká je míra využití ÚOP při práci s nedobrovolným klientem pracovníků OSPOD na území hlavního města Prahy a vybraném OSPOD kraje ...
 • Pracovní migrace z Ukrajiny a Ruska do České republiky a její potenciální rizika 

  Vasilchenko, Ekaterina (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2019)
  Date of defense: 24. 6. 2019
 • Sociální izolace seniorů 

  Krátká, Lucie (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2019)
  Date of defense: 24. 6. 2019
 • Formy penitenciární péče ve věznici Pardubice 

  Formánková, Michaela (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2019)
  Date of defense: 24. 6. 2019

View more


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV