Sbírky fakulty

Poslední příspěvky

 • Škola Aria jako případ implicitního náboženství 

  Slačálková Otterová, Mariana (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 26. 9. 2017
  In this bachelor thesis, I have used the case of Ario school (1992-2014, with successor group which still exists) to show that a group, which does not understand itself as a religious one, can have implicit religious ...
 • Smrt blízkého člověka v kontextu spirituality 

  Stretti, Sylvie (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 3. 5. 2018
  The dissertation submitted is dealing with subjects of the death of a close person and spirituality, especially personal concept of spirituality. Death of a close person is a crucial turning point in the life of any human. ...
 • Sociální a charitativní činnost Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalemského 

  Patová, Kateřina (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 28. 6. 2018
  Rigorózní práce s názvem "Sociální a charitativní činnost Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského" seznamuje čtenáře v úvodních kapitolách s problematikou vzniku a vývoje charity a sociální práce, s historickým ...
 • Izbrannyje ortodoksal'nyje christianskije svjatyje mesta na territorii byvšej Čechoslovakii 

  Sinenki, Vladislav (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 27. 6. 2018
 • Sociální pomoc osobám s bipolární poruchou 

  Kolářová, Tereza (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 27. 6. 2018
 • Senioři a volný čas 

  Pošustová, Kateřina (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 27. 6. 2018
  Přílohy Shrnutí Tato diplomová práce je zaměřena na seniory žijící v domácím prostředí. V této práci jsem se zaměřila na popsání volnočasových aktivit, kterým se dnešní senioři věnují a zároveň jsem chtěla poukázat na ...
 • Romové jako r-stratégové 

  Lorencová, Linda (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 27. 6. 2018
 • Filozofické aspekty výchovy v dialogu mezi Wolfgangem Brezinkou a Zygmuntem Baumanem 

  Dvořáková, Jana (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 27. 6. 2018
  Filozofické aspekty výchovy či zkoumání teorie výchovy je filozofickou, teoretickou disciplínou, která si klade za úkol cíle a smysl výchovy jak obecně, tak především pro konkrétního jednotlivce v souvislosti s jeho posláním ...
 • Syndrom vyhoření u sociálních pracovníků OSPOD 

  Novotná, Radka (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 27. 6. 2018
 • Vybrané organizace pomáhající obětem trestných činů - jejich služby a vzájemná spolupráce 

  Gasčarov, Patrik (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 27. 6. 2018
  Diplomová práce se zaměřovala na "Vybrané organizace pomáhají obětem trestných činů - jejich činnosti a spolupráce". Ve své podstatě seznámila čtenáře s tím, jak je v České republice nahlíženo na oběť a jaká vědní disciplína ...
 • Děti a ztráta blízkého člověka 

  Firbacherová, Nicole (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 27. 6. 2018
 • Role supervize z pohledu sociální práce v organizaci Barevný svět dětí, z. s. 

  Walterová, Bára (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 27. 6. 2018
  Diplomová práce na téma "Role supervize z pohledu sociální práce v organizaci Barevný svět dětí, z.s." obsahuje definici základních pojmů týkající se supervize, historii a vývoj supervize, popsání funkcí a druhů supervize, ...
 • Význam aktivizace seniorů v terénních a ambulantních sociálních službách 

  Nováková, Markéta (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 27. 6. 2018
  Shrnutí (Abstrakt) Diplomová práce s názvem "Význam aktivizace u seniorů v terénních a ambulantních sociálních službách" obsahuje teoretickou část jako konceptualizaci k empirické části práce, tedy popisuje aktivity a ...
 • Rozvod manželství a finanční situace neúplné rodiny jako sociální událost 

  Polková, Ivana (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 27. 6. 2018
  Diplomová práce definuje problematiku rozvodovosti manželství a především finanční situaci neúplné rodiny. Práce se zaměřuje na právní úpravu problematiky rozvodu. Také definuje způsoby, které nabízí legislativa České ...
 • Nové trendy v pěstounské péči 

  Čápová, Tereza (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 27. 6. 2018
  Svou diplomovou práci jsem psala na téma "Nové trendy v pěstounské péči". Cílem mé práce bylo zjistit názory pěstounů na změnu systému náhradní rodinné péče, která vznikla novelizací zákona o sociálně právní ochraně dětí ...
 • Podpora osob se zdravotním postižením při zaměstnání v kontextu sociální práce 

  Vilémová, Eva (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 27. 6. 2018
  Diplomová práce na téma "Podpora osob se zdravotním postižením při zaměstnání v kontextu sociální práce" se zabývá službou sociální rehabilitace metodou podporovaného zaměstnávání a je zaměřena na cílovou skupinu osob se ...
 • Psychobiografický model péče v Domově Palata - role a spolupráce sociálního pracovníka s pracovníky v sociálních službách 

  Zetochová, Aneta (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 27. 6. 2018
  Diplomová práce se zaměřuje na využití psychobiografického přístupu v péči v Domově Palata. Hlavním cílem práce je zmapovat a vymezit, jakou roli sehrávají sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách při práci ...
 • Aktivizace seniorů v zařízeních sociální péče 

  Javoříková, Veronika (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 27. 6. 2018
  Shrnutí Ve své diplomové práci jsem se zaměřila na téma aktivizace seniorů v zařízeních sociální péče. Cílem diplomové práce bylo popsat možnosti aktivizace seniorů v pobytových zařízeních sociální péče a zjistit, na kolik ...
 • Týraní senioři jako cílová skupina pro neziskové organizace 

  Špeldová, Martina (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 27. 6. 2018
  V teoretické části předkládané diplomové práce jsem se zaměřila na definici pojmů stárnutí, stáří a demografických aspektů spojených s tímto životním obdobím. Většinu teoretické části jsem věnovala syndromu EAN, jeho ...
 • Postoje studentů Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy k rodičovství homosexuálních jedinců a párů 

  Holosková, Olga (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 27. 6. 2018
  Hlavním cílem mé diplomové práce je analyzovat postoje k rodičovství homosexuálních jedinců a párů u studentů Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy. První část mé práce je zaměřena na vymezení a definici homosexuality, ...

Zobrazit další


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV