Faculty / university part collections

Recent Submissions

 • Přínos aktivit s využitím koní pro děti se specifickými potřebami 

  Defence status: DEFENDED
  Dvořáčková, Lucie (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2011)
  Date of defense: 12. 9. 2011
  This bachelor thesis called "Benefits of Equine Facilitated Learning for children with special needs," presents one of the disciplines hiporehabilitation - Equine Facilitated Learning. It points out the possibility of their ...
 • John Henry Newman - život a dílo v kontextu boje za univerzalitu církve 

  Defence status: DEFENDED
  Krejčí, Květoslav Tomáš (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2017)
  Date of defense: 20. 9. 2017
  JOHN HENRY NEWMAN - ŽIVOT A DÍLO V KONTEXTU BOJE ZA UNIVERZALITU CÍRKVE ThDr. JUDr. Květoslav Tomáš Krejčí, M.Phil. (Oxon), Ph.D. První část práce se zabývá Newmanovým mládím, rodinnými vlivy a prvotním příklonem k ...
 • Uzost' evrejskogo mira v «galachičeskoj» enciklike Iakova v kontekste političeskich i religioznych konfliktov epochi Vtorovo Chrama 

  Defence status: DEFENDED
  Tarasenko, Olexandr (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2017)
  Date of defense: 20. 9. 2017
  Tato disertace zkoumá systém hodnot autora Listu Jakubova, což je sbírka kázání nebo besed jeruzalémského "episkopa", sestavených a editovaných jeho následovníkem. List se netýká žádných konkrétních specifických problémů ...
 • Rabi Jehuda Liva ben Becal'el a kniha Zohar 

  Defence status: DEFENDED
  Kohoutová, Kamila (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2019)
  Date of defense: 26. 9. 2019
  Disertační práce se věnuje myšlenkovému odkazu rabi Jehudy Livy ben Becalela, pražského Maharala a jeho vztahu k jedné z forem židovské mystiky známé jako kabala. Kabala se rozvinula mezi španělskými židovskými učenci 13. ...
 • Adversus nationes Arnobia ze Sikky a Octavius Minucia Felixe 

  Defence status: DEFENDED
  Říhová, Ladislava (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2016)
  Date of defense: 22. 9. 2016
  Africký učitel rétoriky Arnobius ze Sikky, žijící na přelomu 3. a 4. stoletní, patří k méně známým křesťanským autorům. Právě on je autorem latinsky psané apologie křesťanství Adversus nationes. Jeho spis poutá především ...
 • Cesta k vnitřní svobodě dle Evagria a Jana Kassiána: Cesta k celistvému uzdravení člověka 

  Defence status: DEFENDED
  Hempl, Jiří (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2016)
  Date of defense: 27. 6. 2016
  Předložená práce si kladla za úkol zmapovat, resp. poukázat na úzké propojení mezi duchovní a duševní dimenzí člověka. Práce se zabývala vznikem duchovní nestability a jejího vlivu na duševní stav. Adekvátně k tomu jsme ...
 • ARS MORIENDI VE SVĚTLE TEOLOGICKÉHO PERSONALISMU - POIMENICKÁ EXPLIKACE 

  Defence status: RECOGNIZED
  Kubíčková, Ruth (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2019)
  Date of defense: 13. 2. 2019
  Disertační práce ARS MORIENDI VE SVĚTLE TEOLOGICKÉHO PERSONALISMU - POIMENICKÁ EXPLIKACE Ruth Kubíčková Abstrakt Cílem disertační práce Ars moriendi ve světle teologického personalismu - poimenická explikace je dospět k ...
 • ARS MORIENDI VE SVĚTLE TEOLOGICKÉHO PERSONALISMU - POIMENICKÁ EXPLIKACE 

  Defence status: DEFENDED
  Kubíčková, Ruth (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2018)
  Date of defense: 26. 9. 2018
  Disertační práce ARS MORIENDI VE SVĚTLE TEOLOGICKÉHO PERSONALISMU - POIMENICKÁ EXPLIKACE Ruth Kubíčková Abstrakt Cílem disertační práce Ars moriendi ve světle teologického personalismu - poimenická explikace je dospět k ...
 • Magie, mystika a liturgie: židovská tradice v amuletech pozdní antiky 

  Defence status: DEFENDED
  Vinklát, Marek (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2014)
  Date of defense: 22. 9. 2014
  1 RESUMÉ: Magie, mystika a liturgie: židovská tradice v amuletech pozdní antiky Magic, Mysticism and Liturgy: Jewish Tradition in Amulets of Late Antiquity Marek Vinklát Tato dizertační práce se zaměřuje na fenomén aramejských ...
 • Adversus nationes Arnobia ze Sikky a Octavius Minucia Felixe 

  Defence status: RECOGNIZED
  Říhová, Ladislava (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2017)
  Date of defense: 19. 12. 2017
  Africký učitel rétoriky Arnobius ze Sikky, žijící na přelomu 3. a 4. stoletní, patří k méně známým křesťanským autorům. Právě on je autorem latinsky psané apologie křesťanství Adversus nationes. Jeho spis poutá především ...
 • Novokřtěnectví jako inspirace americké náboženské scény 

  Defence status: DEFENDED
  Tilkovská, Klára (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2012)
  Date of defense: 26. 9. 2012
  Klára Tilkovská Novokřtěnectví jako inspirace pro americkou náboženskou scénu Anabaptism as an Inspiration for American Religious Scene Současná americká náboženská scéna, se všemi jejími projevy se zákonitě hlásí ke zdrojům ...
 • Ikonoborčeskije spory VIII -IX stoletij v filosofskoj i bogoslovskoj perspektive 

  Defence status: DEFENDED
  Luptáková, Marina (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2015)
  Date of defense: 14. 4. 2015
  Ikonoborecké spory VIII. století v historické a teologické perspektivě Иконоборческие споры VIII -IX столетий в философской и богословской перспективе PhD. Marina Luptáková Tento dizertáční projekt předkládá problématiku ...
 • Kultická očista v politických koncepcích Judského vazalského státu 

  Defence status: DEFENDED
  Hanzová, Alena (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2011)
  Date of defense: 19. 1. 2011
  Kultická očista v politických koncepcích Judského vazalského státu ThDr. Alena Hanzová V úvodu autorka charakterizuje svou práci jako mezioborovou. Vychází z historické analýzy vymezeného období biblického Izraele a ...
 • Cava'at Ha-RIBaŠ ve-hanhagot ješarot: Vliv ne-luriánské kabaly na novověký východoevropský chasidismus 

  Defence status: DEFENDED
  Whole item or its parts have restricted access until 26. 09. 2022
  Šedivý, Antonín (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2019)
  Date of defense: 26. 9. 2019
  Cava'at Ha-RIBaŠ ve-hanhagot ješarot: Vliv ne-luriánské kabaly na novověký východoevropský chasidismus Mgr. Antonín Šedivý Předložená disertační práce je rozdělena do Úvodu, tří kapitol a Závěru. Mimo to obsahuje jmenný ...
 • Specifika komunikace se seniory v kontextu sociálně - zdravotní péče 

  Defence status: DEFENDED
  Vargová, Jana (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2017)
  Date of defense: 26. 6. 2017
  Anotace: Cílem této diplomové práce je objektivně popsat problematiku komunikace zdravotně sociálních pracovníků v léčebnách pro dlouhodobě nemocné, poukázat na význam a složitost sociální práce se seniory a navrhnout ...
 • Teoretické, praktické a výzkumné aspekty homiletické komunikace. Katolické a protestantské pojetí. 

  Defence status: DEFENDED
  Živný, Petr (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2013)
  Date of defense: 30. 9. 2013
  Petr Živný Teoretické, praktické a výzkumné aspekty homiletické komunikace. Katolické a protestantské pojetí. Theoretical, Pratical and Research Aspects of Homiletic Communication. Catholic and Protestant Approach. Cílem ...
 • Dějiny kláštera Kladruby 

  Defence status: DEFENDED
  Brasová, Alena Petra (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
  Date of defense: 26. 1. 2021
  Tato diplomová práce pojednává o dějinách kladrubského kláštera, o období založení a jeho vývoji v jednotlivých staletích. Dále jak se vyvíjel a měnil život v klášteře, ale i mimo něj a poukazuje na výjimečné architektonické ...
 • Kvalita péče o seniory s kognitivní poruchou v sociálním a zdravotnickém zařízení 

  Defence status: DEFENDED
  Hurníková, Klára (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
  Date of defense: 26. 1. 2021
 • Trénink kognitivních funkcí pro seniory 

  Defence status: DEFENDED
  Balgová, Simona (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
  Date of defense: 26. 1. 2021
 • Druhý vatikánský koncil a jeho následovníci 

  Defence status: DEFENDED
  Poslední, Petra (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
  Date of defense: 26. 1. 2021
  Ve své práci jsem se dopracovala k několika závěrům. Svatí otcové Jan XXIII., Pavel IV. a František, kteří následovali odkaz II. vatikánského koncilu a hlásí se k němu, jsou ve společnosti mnohem oblíbenější než papeži, ...

View more


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV