Sbírky fakulty

Poslední příspěvky

 • Slovo, na kterém záleží. Člověk a etika u Emmanuela Lévinase. 

  Vik, Dalibor (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 18. 4. 2018
  In five chapters, this thesis traces the question of humanity in the thought of the French philosopher Emmanuel Lévinas, mainly in his works De l'évasion (1935), De l'existence à l'existant (1947), Totalité et infini (1961) ...
 • Pes jako přítel, pes jako terapeut 

  Branbergerová, Emma (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2016)
  Datum obhajoby: 8. 9. 2016
 • Náboženské a existenciální otázky u Viktora E. Frankla. Jejich recepce v teologickém myšlení se zvláštním zřetelem k Církvi československé husitské. 

  Jandová, Marie (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2015)
  Datum obhajoby: 5. 5. 2015
  Náboženské a existenciální otázky u Viktora E. Frankla. Jejich recepce v teologickém myšlení se zvláštním zřetelem k Církvi československé husitské. Marie Jandová (roz. Trtíková) Viktor E. Frankl byl jednou z nejvýznamnějších ...
 • Jehuda Amichai - poezie ve světle tradiční židovské literatury 

  Holá, Marie (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2014)
  Datum obhajoby: 22. 9. 2014
  Jehuda Amichai - Poezie ve světle tradiční židovské literatury Marie Holá Předložená práce s názvem Jehuda Amichai - poezie ve světle tradiční židovské literatury se zabývá vzájemným vztahem náboženských textů judaismu a ...
 • Skrytá otázka bezdomovectví 

  Holubovský, Josef (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 27. 6. 2018
 • John Henry Newman - život a dílo v kontextu boje za univerzalitu církve 

  Krejčí, Květoslav Tomáš (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 20. 9. 2017
  JOHN HENRY NEWMAN - ŽIVOT A DÍLO V KONTEXTU BOJE ZA UNIVERZALITU CÍRKVE ThDr. JUDr. Květoslav Tomáš Krejčí, M.Phil. (Oxon), Ph.D. První část práce se zabývá Newmanovým mládím, rodinnými vlivy a prvotním příklonem k ...
 • Sociální služby pro klienty se zrakovou vadou 

  Ferková, Lucie (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 27. 6. 2018
 • Uzost' evrejskogo mira v «galachičeskoj» enciklike Iakova v kontekste političeskich i religioznych konfliktov epochi Vtorovo Chrama 

  Tarasenko, Olexandr (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 20. 9. 2017
  Tato disertace zkoumá systém hodnot autora Listu Jakubova, což je sbírka kázání nebo besed jeruzalémského "episkopa", sestavených a editovaných jeho následovníkem. List se netýká žádných konkrétních specifických ...
 • Rozbor druhých listů z korespondence Cyrila Alexandrijského s Nestóriem 

  Železník, Pavel (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 27. 6. 2018
  Práce pojednává o řešení teologického sporu o titulu Panny Marie Bohorodička, jehož ko­ nečné řešení se našlo na počátku 5. století na třetím všeobecném sněmu v Efesu. V prvé části práce předkládá základní dějiny prohlubování ...
 • Volnočasový projekt 

  Hartmanová, Tereza (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 29. 1. 2018
 • Vnímání holocaustu z hlediska judaismu 

  Turková, Alžběta (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2010)
  Datum obhajoby: 7. 9. 2010
  VNÍMÁNÍ HOLOCAUSTU Z HLEDISKA JUDAISMU Perception of Holocaust from The Point of View of Judaism Tématem mé doktorské práce je vnímání holocaustu z hlediska judaismu. Jak se židovští teologové vyrovnávali a jak nahlíželi ...
 • Textová a gramatická analýza vybraných pasáží knihy Zohar 

  Kohout, Ivan (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2012)
  Datum obhajoby: 19. 9. 2012
  Cílem mé disertační práce je analýza vybraných pasáží knihy Zohar. Zvolené texty jsou analyzovány z hlediska synchronního a diachronního. Synchronní přístup spočívá v důkladném gramatickém rozboru všech aramejských výrazových ...
 • Kultická očista v politických koncepcích Judského vazalského státu 

  Hanzová, Alena (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2011)
  Datum obhajoby: 19. 1. 2011
  Kultická očista v politických koncepcích Judského vazalského státu ThDr. Alena Hanzová V úvodu autorka charakterizuje svou práci jako mezioborovou. Vychází z historické analýzy vymezeného období biblického Izraele a ...
 • Problém svobody v dějinách myšlení a jeho novodobý existenciální koncept z podledu spisovatele (F.M. Dostojevskij), filosofa (J.P.Sartre) a teologa (P.Tillich) 

  Moskalová, Jana (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2011)
  Datum obhajoby: 27. 6. 2011
  Svoboda je tématem, kterým se lidstvo zaobírá odnepaměti. Práce představuje nejvýznamnější myslitele, kteří se svobodou zabývali a svým pojetím její vnímání nejvíce ovlivnili. Obsahuje historický průřez mapující tuto ...
 • Italský a sicilský pijut v dobovém kontextu a jeho jedinečný přínos pozdější básnické tvorbě 

  Ondrejičková, Sylva (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2011)
  Datum obhajoby: 13. 9. 2011
  Hermeneutické principy (tzv. midot) se vyvinuly v průběhu formační fáze rabínské literatury, jejímiž protagonisty byli sofrim a rabíni. Tradováním i vlivem helenistické kultury přísloví se etabloval jeden z řídících principů ...
 • Svátostná teologie Jakoubka ze Stříbra a její liturgická percepce 

  Kolář, Pavel (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2007)
  Datum obhajoby: 24. 9. 2007
  Svátostná teologie Jakoubka ze Stříbra a její liturgická recepce The Sacramental Theology of Jakoubek of Stříbro and lts Liturgical Reception Mgr. Pavel Kolář, M.T.S. Náboženskou praxi a teologické myšlení v období české ...
 • Pastorační poradenství v oblasti sekt a sektářství 

  Vojtíšek, Zdeněk (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2007)
  Datum obhajoby: 19. 2. 2007
  PASTORAČNÍ PORADENSTVÍ V OBLASTI SEKT A SEKTÁŘSTVÍ PASTORAL COUNSELING IN THE FIELD OF SECTS, CULTS AND SECTARIANISM Zdeněk Vojtíšek Cílem této práce je vytvořit teoretický základ pro pastorační poradenství v oblasti sekt ...
 • Reformní katolík Josef Dobrovský 

  Táborský, Josef (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2006)
  Datum obhajoby: 27. 9. 2006
  Reformní katolík Josef Dobrovský The Reform Catholic Josef Dobrovský Josef Táborský V předložené disertační práci se autor pokusil vykreslit obraz Josefa Dobrovského jako osvícenstvím ovlivněného kněze, který se podílel ...
 • Literární prostředky v židovsko-křesťanské polemice 

  Kabůrková, Markéta (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2013)
  Datum obhajoby: 11. 9. 2013
  Literární prostředky v židovsko-křesťanské polemice Markéta Kabůrková Tato dizertační práce se zabývá židovskou protikřesťanskou polemikou, jak se nám dochovala v písemných pramenech v časovém rozmezí od dvanáctého do ...
 • Adversus nationes Arnobia ze Sikky a Octavius Minucia Felixe 

  Říhová, Ladislava (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2016)
  Datum obhajoby: 22. 9. 2016
  Africký učitel rétoriky Arnobius ze Sikky, žijící na přelomu 3. a 4. stoletní, patří k méně známým křesťanským autorům. Právě on je autorem latinsky psané apologie křesťanství Adversus nationes. Jeho spis poutá především ...

Zobrazit další


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV