Faculty / university part collections

Recent Submissions

 • Modlitba za osvobození a uzdravení v kontextu praktické teologie a pomáhajících profesí 

  Defence status: DEFENDED
  Jičínská, Jana (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2022)
  Date of defense: 21. 4. 2022
  Theme. Prayer for liberation and to healing in the perspective of practical theology and helping professions. Current issues/questions. The theme of the thesis deals with the issue of prayer for liberation and healing The ...
 • Epistemologické úvahy 

  Defence status: RECOGNIZED
  Novotný, Vojtěch (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2022)
  Date of defense: 21. 4. 2022
  Topic of the Magister thesis is study of human knowledge about the real world. Thesis focuses on the establishment of Epistemology, a philosophical discipline that focuses on theory of knowledge, introduces its history and ...
 • Římská říše a křesťanství - od pronásledování ke státnímu náboženství 

  Defence status: DEFENDED
  Činátl, Jiří (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2017)
  Date of defense: 26. 9. 2017
  Pacovská 350/4 140 21 Praha 4 Tel. +420 222 539 203 e-mail: studijni@htf.cuni.cz Vyslovení neplatnosti součásti státní zkoušky "obhajoba diplomové práce", na základě stanoviska přezkumné komise, že obhájená práce není ...
 • Rané křesťanství a jeho zobrazení trojjediného boha 

  Defence status: DEFENDED
  Činátl, Jiří (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2017)
  Date of defense: 26. 9. 2017
  Pacovská 350/4 140 21 Praha 4 Tel. +420 222 539 203 e-mail: studijni@htf.cuni.cz Vyslovení neplatnosti součásti státní zkoušky "obhajoba diplomové práce", na základě stanoviska přezkumné komise, že obhájená práce není ...
 • Motivace mužů bez přístřeší k ústavní léčbě závislosti na alkoholu v Psychiatrické nemocnici Bohnice. 

  Defence status: DEFENDED
  Kopřivová, Martina (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2022)
  Date of defense: 1. 2. 2022
 • Konstrukce konfliktních situací pracovnicemi a pracovníky OSPOD 

  Defence status: DEFENDED
  Olšanská, Lenka (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2022)
  Date of defense: 31. 1. 2022
  Diplomová práce je zaměřena na konstrukci konfliktních situací sociálních pracovníků a pracovnic OSPOD (Orgán sociálně-právní ochrany dětí). V teoretickém rámci je vysvětleno, co je to konflikt z perspektivy pomáhajících ...
 • Historické pozadí Bileámova požehnání v knize Numeri a souvislost s aramejskými orákuly 

  Defence status: DEFENDED
  Zábrodský, Roman (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2022)
  Date of defense: 1. 2. 2022
  Bakalářská práce uvádí do kontextu osobu Bileáma z knihy Numeri 22-24 a jeho narativu uvnitř celé biblické zvěsti a tradice s texty nalezenými v Tell Deir 'Allá. Pokouší se jednoduchými metodami biblické pasáže vyložit a ...
 • Smrt blízkého člověka v kontextu spirituality 

  Defence status: DEFENDED
  Stretti, Sylvie (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
  Date of defense: 20. 10. 2021
  SMRT BLÍZKÉHO ČLOVĚKA V KONTEXTU SPIRITUALITY DEATH OF A CLOSE PERSON IN THE CONTEXT OF SPIRITUALITY Mgr. Sylvie Stretti Předkládaná disertační práce se zabývá vztahem mezi tématem smrti blízkého člověka a spirituality, ...
 • Magie v období judaismu Druhého chrámu a raného křesťanství 

  Defence status: DEFENDED
  Nezmar, Daniel (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2022)
  Date of defense: 1. 2. 2022
  Magie v období judaismu Druhého chrámu a raného křesťanství Abstrakt Předkládaná práce se zaměřuje na studium a shromáždění pramenů z dějin esoterismu převážně v období judaismu Druhého chámu a raného křesťanství, které ...
 • Legislativní rámec praxe pohledem pracovnic a pracovníků oddělení sociálně - právní ochrany dětí 

  Defence status: DEFENDED
  Matyášová, Eva (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2022)
  Date of defense: 31. 1. 2022
  Cílem této práce je nahlédnout očima sociálních pracovník OSPOD na dopad legislativního rámce na výkon jejich činnosti. Jde o to přiblížit praktickou činnost této profese a legislativní dopad na ní, který může ovlivnit jak ...
 • Problematika začlenění dítěte do nové rodiny v pěstounské péči 

  Defence status: DEFENDED
  Hrušková, Michaela (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
  Date of defense: 20. 9. 2021
 • Starokatolické církve Utrechtské unie v ekumenickém dialogu 

  Defence status: DEFENDED
  Kováč, Martin (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
  Date of defense: 21. 9. 2021
  Anotácia Práca sa zaoberá bilaterálnymi ekumenickými dialógmi starokatolíckych cirkví Utrechtskej únie. úvode predstavuje vývoj Utrechtskej únie ako ekumenický projekt. Následne sa zaoberá ógmi starokatolíckych cirkví ...
 • Možné rozdíly v postojích mezi zástupci generace Z a jejich rodiči k ohrožení seniorů v období "koronavirové krize" 

  Defence status: DEFENDED
  Vaněčková, Kateřina (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
  Date of defense: 20. 9. 2021
 • Zažívání romství při poskytování sociálních služeb klientům pracovníky stejného etnika 

  Defence status: DEFENDED
  Vlková, Dorota (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
  Date of defense: 20. 9. 2021
  Kategorie etnicita, příp. romství nás mohou vést k zamlžení celého tématu, jelikož vyvolávají dojem, že sociálně vyloučení jsou zvláštní a nepoznatelní. Proto je velmi důležité tyto kategorie používat jasně a konkrétně. O ...
 • Společné stolování novozákonní církve perspektivou kolektivní paměti 

  Defence status: DEFENDED
  Černoch, Petr (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2022)
  Date of defense: 1. 2. 2022
  Petr Černoch - Společné stolování novozákonní církve perspektivou kolektivní paměti - Abstrakt Kolektivní paměť je relativně nová metoda zkoumání raného křesťanství, která byla vzata z humanitního oboru zvláště sociologie. ...
 • Historický vývoj, současnost a perspektivní trendy vývoje neziskového sektoru v České republice 

  Defence status: DEFENDED
  Mlezivová, Kateřina (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
  Date of defense: 20. 9. 2021
  Neziskový sektor v České republice prošel za posledních 120 let velkou proměnou. Tato práce popisuje začátky neziskového sektoru, období rozkvětu v období První republiky, i období úpadku během Druhé světové války. Jakým ...
 • Věroučné a etické akcenty u Sírachovce 

  Defence status: DEFENDED
  Sedlecká, Štěpánka (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2022)
  Date of defense: 1. 2. 2022
  Bakalářská práce s názvem Věroučné a etické akcenty v Sírachovci měla za úkol identifikovat nejdůležitější teologické a morální důrazy v deuterokanonické knize Sírachovec. Studiem a čtením byly identifikovány věroučné ...
 • Zdůvodnění věčnosti v časech 

  Defence status: DEFENDED
  Hlavešová, Ilona (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
  Date of defense: 21. 9. 2021
  Diplomová práce Zdůvodnění věčnosti v časech řeší vztah entity, jejíž existence je modálně nutná, k časům entit podmíněné existence, jejichž existence je vymezena vznikem a zánikem, tedy dvěma póly existence. Vyřešení ...
 • Ideální učitel z pohledu žáků středních škol 

  Defence status: NOT DEFENDED
  Štuková, Karolína (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
  Date of defense: 20. 9. 2021
  Diplomová práce se zabývá pohledem žáků středních škol k chování a přístupu jejich třídních učitelů k vyučování a jakým způsobem jejich vystupování koresponduje s požadavky danými standardem kvality profese učitele. ...
 • Péče o vdovy a sirotky v Hebrejské bibli 

  Defence status: DEFENDED
  Remencová, Terezie (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
  Date of defense: 23. 9. 2021

View more


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV