Poslední příspěvky

 • VOJENSKÁ DUCHOVNÍ SLUŽBA V ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDĚ V LETECH 1918-1939 se zvláštním přihlédnutím k římskokatolické církvi 

  Laňka, Jiří Ignác (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 19. 12. 2017
  LAŇKA, Jiří lgnác. Vojenská duchovní služba v Českosĺovenskéaľmádě v ĺetech ]g1B- l939 se zvláštnímpřihlédnutím k římskokatolické cíľkvi.ČęskéBudějovice 2017. Disertačnípráce. Jihočęská univeľzita v ČeskýchBudějovicích. ...
 • SPOLEČNOST A CÍRKEV NA ÚZEMÍ BÝVALÉ ZÁPADOŘÍMSKÉ ŘÍŠE V 5. AŽ 7. STOLETÍ 

  Jaroš, Josef (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 19. 12. 2017
  The thesis titled "Society and Church within the Territory of the Former Western Roman Empire in the 5th to 7th century AD" focuses on relations between the society and the church, specifically within territories which, ...
 • Teologické pojednání Mistra Jakoubka ze Stříbra "De usura iudeorum et christianorum" a jeho reflexe postavení Židů ve společnosti 

  Gažíková Fečová, Rostislava (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 19. 12. 2017
  1 Summary Diploma thesis "The theological treatise by Master Jacobellus de Misa ‚De usura iudeorum et christianorum' and his reflection of the position of Jews in society" is about the one from the writings of m. Jakoubek ...
 • Adversus nationes Arnobia ze Sikky a Octavius Minucia Felixe 

  Říhová, Ladislava (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 19. 12. 2017
  African teacher of rhetoric Arnobius of Sicca, who lived at the turn of the 3rd and 4th century, is one of the less known Christian authors. He is the author of Christian apology written in Latin called Adversus nationes. ...
 • Komunikace mezi rodinou a školou 

  Kadeřábková, Ivana (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 25. 9. 2017
  This diploma thesis draws attention to the issue of communication between school and family and tries to not only teach the communication, but also to find the state of communication between family and school at a particular ...
 • Pes jako přítel, pes jako terapeut 

  Branbergerová, Emma (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 25. 9. 2017
  Anotation I have divaded text to the four main chapters I have devided the thext in four main chapters: Dog influence on human psyche, Zootherapy, Guiding and assistance dogs and Canistherapy. In my view, i summarize all ...
 • Pastýřské listy starokatolického biskupa Augustina Podoláka v letech nesvobody 

  Mádlová, Monika (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2016)
  Datum obhajoby: 9. 9. 2016
  The thesis deals with the topic of the pastoral letters of the Old Catholic bishop Augustin Podolák from the years 1971 till 1989, in other words during the time, when the bishop was deprived by the state of his state ...
 • Péče o dítě s ADHD 

  Klímová, Kateřina (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 20. 9. 2017
 • Církev československá husitská v Praze - Vršovicích, historie a současnost 

  Pokorná, Jana (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 27. 9. 2017
 • Pivovarnictví a sladovnictví jako zdroj obživy církevních a světských statků v období od svých počátků až do doby svého vrcholného rozkvětu před třicetiletou válkou Konventní pivovar Vyšší Brod 

  Wernerová, Marie (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 27. 9. 2017
  This diploma thesis deals with brewing and malting as a way of livelihood of ecclesiastical and secular goods in the territory of the Czech kingdom. This work is also aimed at showing our traditional and national beverage ...
 • Rosikruciánství 

  Slavíček, Tomáš (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 27. 9. 2017
  This thesis is based on several chapters, which, after introducing the basic information, go deeper into the topic and develop it further. In the introduction, I am interested in the genesis of terms used in the work. I ...
 • Historie a vývoj náboženské obce Církve československé husitské ve Tmani 

  Šmardová Koulová, Jana (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 27. 9. 2017
  This dissertation rediscovers the great impact of patriotic sentiment in the period after the World war I (and after World war II) which, along with charismatic personae of Antonin Koula and the first patriarch Karel Farský, ...
 • Role katolické církve v Protektorátu Čechy a Morava v období 1939-1945 

  Horn, David (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 27. 9. 2017
 • Jan Blahoslav a evropský humanismus 

  Šrubařová, Ivana (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 27. 9. 2017
  This thesis is dedicated to the life and time of Jan Blahoslav, the bishop of the Unity of the Brethren and his relationship to the Unity. The aim of this work is to show Blahoslav's opinion of higher education from 2 ...
 • Fenomén poruch autistického spektra 

  Kiss, Filip (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 27. 9. 2017
 • Náboženská edukace dětí 1. stupně Základní školy v Církvi bratrské 

  Machová, Anna (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 27. 9. 2017
  Bachelor thesis with the title Religious education of first elementary school children in the Church of Brethren consists of eight chapters.The first chapter explains the topicality of the problems and the basic concepts. ...
 • Nová náboženská hnutí v Rusku 

  Fakhriieva, Arzy (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 27. 9. 2017
 • Politický konflikt v případě hnutí davidiánů 

  Kárníková, Anna (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 26. 9. 2017
  This thesis has provided an understanding and re-examination of the political conflict of the Branch Davidians in Waco, Texas in 1993. In addition, it has shown that the government siege could have been less violent and ...
 • Pojetí duše v džinismu 

  Linhart, Matěj (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 26. 9. 2017
  This thesis aims to summarize and explicate a conception of the soul in Jaina tradion with a presentation of appropriate context. The thesis is divided into three parts. The first part of the thesis is dedicated to Jaina ...
 • Ježíšov požiadavku chudoby. Perikopa o bohatom mládencovi 

  Černica, Roman (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 26. 9. 2017
  Master thesis deals with the person of Jesus of Nazareth, his relationship to the phenomenon of poverty, and the analysis of texts about His encounter with a rich young man. The first chapter deals in detail with the ...

Zobrazit další


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV