Recent Submissions

 • Smrt blízkého člověka v kontextu spirituality 

  Defence status: NOT DEFENDED
  Stretti, Sylvie (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2018)
  Date of defense: 3. 5. 2018
  Předkládaná disertační práce se zabývá vztahem mezi tématem smrti blízkého člověka a spirituality, především osobního pojetí spirituality. Smrt blízkého člověka je krizovým, zlomovým bodem v životě člověka. Zlomem, který ...
 • Péče o vdovy a sirotky v Hebrejské bibli 

  Defence status: DEFENDED
  Remencová, Terezie (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
  Date of defense: 23. 9. 2021
 • Českožidovské hnutí a reakce české společnosti v letech 1918 - 1938 

  Defence status: DEFENDED
  Iblová, Kristýna (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
  Date of defense: 23. 9. 2021
  Téma diplomové práce se zabývá jedním z proudů uvnitř židovské menšiny na území Čech na konci 19. století a v první polovině století 20. a to konkrétně proudem asimilačním, který byl zastoupen českožidovským hnutím. Práce ...
 • Pojetí dobra a zla v luriánské kabale 

  Defence status: DEFENDED
  Mertová, Dominika (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
  Date of defense: 23. 9. 2021
 • Logos Filóna Alexandrijského jako myšlenkový most mezi helénismem a židovstvím 

  Defence status: DEFENDED
  Maimon, Eliyahu (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
  Date of defense: 23. 9. 2021
 • Proměny a nalezení nové identity v revidovaném díle Josepha Flavia a jeho odkaz k dnešku 

  Defence status: DEFENDED
  Kisfaludy, Kari (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
  Date of defense: 23. 9. 2021
  UNIVERZITA KARLOVA HUSITSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Proměny a nalezení nové identity v revidovaném díle Josefa Flavia a jeho odkaz k dnešku Transformations and Finding of a New Identity in the Revised Work of Josephus Flavius ...
 • Starokatolické církve Utrechtské unie v ekumenickém dialogu 

  Defence status: DEFENDED
  Kováč, Martin (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
  Date of defense: 21. 9. 2021
  Anotácia Práca sa zaoberá bilaterálnymi ekumenickými dialógmi starokatolíckych cirkví Utrechtskej únie. úvode predstavuje vývoj Utrechtskej únie ako ekumenický projekt. Následne sa zaoberá ógmi starokatolíckych cirkví ...
 • Zdůvodnění věčnosti v časech 

  Defence status: DEFENDED
  Hlavešová, Ilona (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
  Date of defense: 21. 9. 2021
  Diplomová práce Zdůvodnění věčnosti v časech řeší vztah entity, jejíž existence je modálně nutná, k časům entit podmíněné existence, jejichž existence je vymezena vznikem a zánikem, tedy dvěma póly existence. Vyřešení ...
 • Analýza kázání ThDr. Karla Farského s eklesiálními, sakramentálními a etickými motivy 

  Defence status: DEFENDED
  Kadlec, Ondřej (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
  Date of defense: 21. 9. 2021
  Tato diplomová práce se zabývá homiletickou činností ThDr. Karla Farského, zakladatele Církve československé husitské. V ní podrobuji celkem 17 kázání Karla Farského kvalitativní analýze, přičemž se zaměřuji na eklesiální, ...
 • Pneumatologie Didyma Slepého a její kontext 

  Defence status: DEFENDED
  Rumpl, Jakub (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
  Date of defense: 21. 9. 2021
  1 Abstrakt Práce se pokouší zhodnotit přínos Didyma Alexandrijského na poli pneumatologie a zasadit jeho učení do kontextu dobové theologie a alexandrijské tradice. Pneumatologie je jedním z hlavních Didymových témat, ale ...
 • Možné rozdíly v postojích mezi zástupci generace Z a jejich rodiči k ohrožení seniorů v období "koronavirové krize" 

  Defence status: DEFENDED
  Vaněčková, Kateřina (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
  Date of defense: 20. 9. 2021
 • Zažívání romství při poskytování sociálních služeb klientům pracovníky stejného etnika 

  Defence status: DEFENDED
  Vlková, Dorota (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
  Date of defense: 20. 9. 2021
  Kategorie etnicita, příp. romství nás mohou vést k zamlžení celého tématu, jelikož vyvolávají dojem, že sociálně vyloučení jsou zvláštní a nepoznatelní. Proto je velmi důležité tyto kategorie používat jasně a konkrétně. O ...
 • Historický vývoj, současnost a perspektivní trendy vývoje neziskového sektoru v České republice 

  Defence status: DEFENDED
  Mlezivová, Kateřina (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
  Date of defense: 20. 9. 2021
  Neziskový sektor v České republice prošel za posledních 120 let velkou proměnou. Tato práce popisuje začátky neziskového sektoru, období rozkvětu v období První republiky, i období úpadku během Druhé světové války. Jakým ...
 • Aktivizace seniorů jako odborná profese 

  Defence status: DEFENDED
  Zaworová, Neli (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
  Date of defense: 20. 9. 2021
  Diplomová práce "Aktivizace seniorů jako odborná profese " pojednává o aktivizaci seniorů, profesionalizaci a odbornosti profese aktivizačních pracovníku a o tom, jak se ona aktivizace jako profesionální nástroj může ...
 • Zjišťování spokojenosti uživatelů socálních služeb ve velkokapacitním zařízení a komunitní službě 

  Defence status: DEFENDED
  Svobodová, Michaela (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
  Date of defense: 20. 9. 2021
  Klíčová slova mentální postižení, služby sociální práce, sociální péče, transformace, základní lidské potřeby, kazuistika, rozhovor Abstrakt Cílem bakalářské práce bylo srovnání typů sociálních pobytových služeb, zjištění, ...
 • Integrace cizinců v České republice 

  Defence status: DEFENDED
  Chocholoušová, Klára (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
  Date of defense: 20. 9. 2021
  Tato diplomová práce se zabývá tématem integrace cizinců v České republice, tedy tématem aktuálním napříč mnoha obory. Cílem této práce je informovat o postavení cizinců v rámci české společnosti. Práce je rozdělena do ...
 • Rodičovské kompetence a potřeby pěstounů 

  Defence status: DEFENDED
  Venclová, Natálie (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
  Date of defense: 20. 9. 2021
 • Psychosociální problematika osob po cévní mozkové příhodě a jejich blízkých 

  Defence status: DEFENDED
  Deusová, Vendula (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
  Date of defense: 20. 9. 2021
  DEUSOVÁ, Vendula. Psychosociální problematika osob po cévní mozkové příhodě a jejich blízkých. Praha 2021. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze. Husitská teologická fakulta. Katedra psychosociálních věd a etiky. ...
 • Kompenzační mechanismy u dospělých lidí s Aspergerovým syndromem 

  Defence status: DEFENDED
  Babčaníková, Anna (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
  Date of defense: 20. 9. 2021
  Cílem diplomové práce s názvem Kompenzační mechanismy u dospělých lidí s Aspergerovým syndromem je zodpovědět hlavní výzkumnou otázku: Jaké kompenzační mechanismy využívají dospělí lidé s Aspergerovým syndromem během ...
 • Střídavá péče ze zpětného pohledu dětí 

  Defence status: DEFENDED
  Krejčíková, Barbora (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
  Date of defense: 20. 9. 2021

View more


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV