• Husova československá bohoslovecká fakulta v Praze 1950-1990 

   Friess, Rafaela (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 22. 5. 2006
   Diplomová práce se zabývá tématem Husova československá bohoslovecká fakulta v Praze 1950-1990.
  • Psychosociální a právní pomoc obětem dopravních nehod 

   Běhanová, Jana (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 19. 5. 2006
   The diploma thesis treats of momentousness of the road traffic accidents and consequences to the lives of the victims of the traffic accidents and survivors. The thesis arises from the matter of psychosocial sciences and ...
  • Jedna tvář hrdiny-interpretace Cúchulainnova příběhu z pohledu Campbellovy teorie monomýtu 

   Frühbauer, Jan (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 17. 5. 2006
   The main intention of this work is an interpretation of a chosen mythical narration from the point of view of the theory of monomyth from american antropologist Joseph Campbell. In his well-known book The Hero of Thousand ...
  • Sociálně-právní ochrana dětí 

   Michálková, Alena (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 13. 9. 2006
  • Hra a osobnost 

   Pohan, Ondřej (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 13. 9. 2006
   Tato práce se zaměřuje na osobnost člověka ve vztahu k fenoménu hry. V první části je hra vymezena prostřednictvím svých hlavních znaků a kategorií odpovídajících aspektům lidské přirozenosti. Dále je jako projev jedné z ...
  • Likutej amarim a chasidská spiritualita 

   Holubová, Markéta (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 28. 6. 2006
   Likutej amarim a chasidská spiritualita Likutei Amarim and Hasidic Spirituality Mgr. Markéta Holubová Disertační práce je věnována jednomu ze základních děl východoevropského chasidismu, přesněji jeho směru Chabad. Čeští ...
  • Reformní katolík Josef Dobrovský 

   Táborský, Josef (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 27. 9. 2006
   Reformní katolík Josef Dobrovský The Reform Catholic Josef Dobrovský Josef Táborský V předložené disertační práci se autor pokusil vykreslit obraz Josefa Dobrovského jako osvícenstvím ovlivněného kněze, který se podílel ...
  • Křesťanství a postmoderní společnost 

   Květák, Tomáš (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 25. 9. 2006
   Náboženství a postmoderní společnost Tomáš Květák Tato doktorská disertační práce se zamýšlí nad významem křesťanské víry v dnešní, tzv. postmoderní společnosti. Jako podklad pro přemýšlení nad tímto tématem sloužila nejen ...
  • Fenomén sexuality ve filozofickém kontextu 

   Wolf, Josef (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 13. 9. 2006
   Předložená práce ukazuje působení erotu v dějinách lidského ducha a života. Poukazuje na jeho různorodá pojetí a jeho projevy. Ukázali jsme si, že v pojetí evolučních biologů eros hraje roli pohlavního výběru, jenž působí ...
  • Slavení svátků v Makedonii 

   Gjorgjevik, Martina (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 14. 9. 2006
   V mé práci jsem se zaměřila na slavení svátků makedonského národa. První část práce je historickým úvodem, zabývá se celkovým vymezením, charakteristikou etnického složení obyvatelstva Makedonie, geografickým ohraničením, ...
  • Výklad Apoštolského vyznání v duchu učení Křesťanských společentví 

   Wagner, Petr (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 14. 9. 2006
   Apoštolské vyznání, jediné krédo staré církve, ke kterému se mladá evangelikální charizmaticky orientovaná církev Křesťanská společenství hlásí, nabízí ve své surové podobě hned několik cest k výkladu. Analýzou komentáře ...
  • Osobnost Abbé Pierra a emauzské hnutí 

   Velčovský, Kryštof (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 12. 9. 2006
   Ve své práci se zaměřuji na osobnost Henriho Grouese, v pozdějším období vystupujícím pod pseudonymem Abbé Pierre, a na jeho počin - založení Emauzského hnutí. V první kapitole vymezuji téma, strukturu práce a problémy, ...
  • Projevy agresivního chování u předškolních dětí a pedagogické zvládání tohoto chování 

   Rauch, Tomáš (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 13. 9. 2006
  • Pojetí ideálu ženy a muže v naší společnosti 

   Marciszová, Alice (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 13. 9. 2006
   Tato práce je věnována pojetí ideálu ženy a muže v naší společnosti. Domnívám se, že problematika ideálů se lidí dotýká více než by si někteří mohli myslet anebo si byli ochotni přiznat. Zejména osobní ideál je věcí týkající ...
  • Základní myšlenky středověkého hnutí Chasidej Aškenaz. 

   Hájková, Petra (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 12. 9. 2006
   Středověké židovské hnutí Chasidej Aškenaz čili Němečtí zbožní je dlouho opomíjené téma v židovské historii, kterým se až v současné době začali hlouběji zabývat myslitelé jako J. Dan, I. Baer, G. Vajda, E. E. Urbach, I. ...
  • Péče o geriatrického pacienta, uspokojování jeho spirituálních potřeb ve zdravotnickém zařízení 

   Došek, Jan (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 12. 9. 2006
   Tématem této práce Je problematika péče o geriatrického pacienta a spokojování jeho spirituálních potřeb ve zdravotnickém zařízení. Vzhledem k tomu, že spirituální, ale i biologické, psychické a sociální potřeby do značné ...
  • Vliv canisterapie na zdravotní handicap dětí 

   Fryntová, Markéta (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 13. 9. 2006
  • Hermés - bůh mezi světem lidí a bohů a jeho proměny v čase 

   Špillingová, Eva (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 14. 9. 2006
   Tato práce se zabývá postavou řeckého boha Herma jeho proměnami od archaických představ až po jeho podobu Mercuria v hermetické tradici a alchymii. Pozornost je věnována jeho proměně v olympského boha, kterou prodělal v ...
  • Otázka konfesní identity tzv. bosenských krstjanů a patarénů a hereze bosenské církve 

   Rejzl, Bohuslav (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 12. 9. 2006
   Téma Bosenské církve, které z hlediska celých bosenských dějin patří v kruzích historiků ze zemí bývalé Jugoslávie mezi ta nejdiskutovanější, je českou historiografií tak trochu opomíjeno a často bagatelizováno. Tento stav ...
  • Význam chrámu v egyptském náboženství. 

   Káňová, Veronika (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 14. 9. 2006
   Tato práce se zabývá významem chrámu ve staroegyptském náboženství. Chrám byl ve starověkém Egyptě nedílnou součástí náboženského života, neboť byl místem, kde se, jak Egypťané věřili, setkávaly tři dimenze, božská, lidská ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV