• Trénink kognitivních funkcí pro seniory 

   Defence status: DEFENDED
   Balgová, Simona (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 26. 1. 2021
  • Kvalita péče o seniory s kognitivní poruchou v sociálním a zdravotnickém zařízení 

   Defence status: DEFENDED
   Hurníková, Klára (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 26. 1. 2021
  • Budování identity dítěte v pěstounské péči 

   Defence status: DEFENDED
   Krausová, Anna (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 25. 1. 2021
  • Transhumanismus a reflexivní plánování a zvládání. 

   Defence status: DEFENDED
   Macoun, Miroslav (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 25. 1. 2021
   v češtině Moje práce se zabývá potenciálním vlivem transhumanismu na reflexivní plánování lidí podle české transhumanistické komunity s ohledem na teorii Person-In-Enviroment a postmoderní změny ve společnosti. Konceptuální ...
  • Motivace a syndrom vyhoření u pracovníků v sociálních službách 

   Defence status: DEFENDED
   Švejnohová, Renáta (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 25. 1. 2021
   Tato diplomová práce se věnovala tématu - Motivace a syndrom vyhoření u pracovníků v sociálních službách. S pomocí odborné literatury byly zpracovány tři teoretické kapitoly, které se věnovaly motivaci, syndromu vyhoření ...
  • Význam sociálně aktivizační činnosti pro seniorskou populaci 

   Defence status: DEFENDED
   Ducháčková, Andrea (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 25. 1. 2021
   Závěrečná práce se zabývá významem sociálně aktivizačních činností pro seniorskou populaci. Práce je rozdělena na dvě hlavní části, teoretickou a praktickou. Teoretická část mapuje současný stav a popisuje základní pojmy, ...
  • Inspirativní a rizikové prvky waldorfské pedagogiky pro sociální práci 

   Defence status: DEFENDED
   Joachimsthalerová, Marta (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 25. 1. 2021
  • Druhý vatikánský koncil a jeho následovníci 

   Defence status: DEFENDED
   Poslední, Petra (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 26. 1. 2021
   Ve své práci jsem se dopracovala k několika závěrům. Svatí otcové Jan XXIII., Pavel IV. a František, kteří následovali odkaz II. vatikánského koncilu a hlásí se k němu, jsou ve společnosti mnohem oblíbenější než papeži, ...
  • Postoje dětí z majoritní společnosti k romským dětem 

   Defence status: DEFENDED
   Michnáčová, Anna (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 25. 1. 2021
   Diplomová práce mapuje tvorbu a schopnost měnit postoje dětí z majoritní společnosti k romským dětem. V teoretickém rámci popisuje formování romské menšiny na území České republiky a dále její vývoj. Zaměřuje se na formy ...
  • Význam hagioterapie při léčbě závislostí pohledem abstinujících osob, dříve závislých 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Silvie (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 25. 1. 2021
   Cílem práce bylo zjistit, zda je hagioterapie účinný psychoterapeutický nástroj při práci s klienty s drogovou minulostí, a zda jim dostatečně pomáhá při jejich dlouhodobé abstinenci. První kapitola slouží pro zakotvení ...
  • Otázka potřebnosti sociálního bydlení na území městské části Praha 2 

   Defence status: DEFENDED
   Kadeřávek, Jan (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 25. 1. 2021
   Diplomová práce s názvem "Otázka potřebnosti sociálního bydlení na území městské části Praha 2" pojednává o definicích, možnostech a principech sociálního bydlení v České eoretická část práce popisuje fenomén bydlení a ...
  • Dlouhodobý integrační program v nízkoprahovém klubu Jahoda 

   Defence status: DEFENDED
   Kalinová, Adéla (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 25. 1. 2021
  • RE FRESH skupiny - skupinová práce s mládeží s rizikovým chováním v terénních programech NZDM 

   Defence status: DEFENDED
   Vlasatá, Barbora (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 25. 1. 2021
  • Dějiny kláštera Kladruby 

   Defence status: DEFENDED
   Brasová, Alena Petra (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 26. 1. 2021
   Tato diplomová práce pojednává o dějinách kladrubského kláštera, o období založení a jeho vývoji v jednotlivých staletích. Dále jak se vyvíjel a měnil život v klášteře, ale i mimo něj a poukazuje na výjimečné architektonické ...
  • Chalkedonský sněm z pohledu křesťanské Orthodoxie a monofyzitské Koptské ortodoxní církve. 

   Defence status: RECOGNIZED
   David, Miloš (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 21. 4. 2021
   Diplomová práce se zabývá srovnáním postojů dvou východokřesťanských tradic - orthodoxní a koptské - ke IV. ekumenickému sněmu, který se sešel v roce 451 v Chalkedonu. Zatímco Pravoslavná církev tento sněm považuje v souladu ...
  • Otcovství v kontextu sociální politiky 

   Defence status: DEFENDED
   Kadečková, Barbora (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 21. 6. 2021
  • Zóna osídlení v Ruském imperiu 

   Defence status: DEFENDED
   Mikhalek, Kristina (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 22. 6. 2021
   téma, protože nic takového v rámci ruských dějin je těžké zónu Evropě. Druhá část je věnována obecné definici a problematice překladu tohoto pojmu do českého jazyka. Třetí kapitola se zaměřuje na historický kontext, hlavní ...
  • Osamělost v kontextu duševního onemocnění 

   Defence status: DEFENDED
   Janíčková, Eva (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 21. 6. 2021
   Z publikovaných výzkumů vyplývá, že osamělost negativně ovlivňuje psychické i fyzické zdraví a objevuje se napříč všemi věkovými skupinami. Oblast osamělosti však není v českém prostředí dostatečně prozkoumána a ani ve ...
  • Náboženské vyučování Royal Rangers a jeho význam pro náboženské vzdělávání českých dětí 

   Defence status: DEFENDED
   Pecková, Eliška (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 22. 6. 2021
  • Dopady dlouhodobého užívání konopných látek 

   Defence status: DEFENDED
   Horynová, Rebecca (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 21. 6. 2021
   Diplomová práce byla rozdělena na dvě části. V první části se zabývala vybranými dopady dlouhodobého užívání konopných látek a základními pojmy jako je historie, způsoby aplikace, způsoby využití nebo legislativou. Pro ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV