Faculty / university part collections

Recent Submissions

 • Jak se vytváří pospolitost 

  Defence status: DEFENDED
  Novotná, Pavla (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
  Date of defense: 14. 9. 2021
  This diploma thesis aims to find out what the human solidarity means and how it is created in expression of mutual aid with support in Kropotkin's conception of mutual aid. The thesis acquaints a reader with Kropotkin and ...
 • Využití biografie v individuálním plánování u klientů s demencí 

  Defence status: DEFENDED
  Elnerová, Daniela (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
  Date of defense: 15. 9. 2021
 • Kontrolní činnost Úřadu práce České republiky v oblasti dávek hmotné nouze 

  Defence status: DEFENDED
  Nývlt, Filip (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
  Date of defense: 15. 9. 2021
 • Využití on-line prostoru v rámci specifické prevence v NZDM 

  Defence status: DEFENDED
  Špačková, Veronika (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
  Date of defense: 15. 9. 2021
  Bachelor thesis "Use of Online Space Within Various Preventions in Low-Threshold Facilities for Children and Youth" is focused on a description of the facilities, where the social workers are using the network systems as ...
 • Psychohygiena sociálních pracovníků na příkladu nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Praze 

  Defence status: DEFENDED
  Eisenhammer, Vanda (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
  Date of defense: 15. 9. 2021
 • Převažující důvody umístění dítěte do ústavní výchovy 

  Defence status: DEFENDED
  Gaschová, Simona (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
  Date of defense: 15. 9. 2021
 • Vývoj a nové trendy v péči o lidi s duševním onemocněním 

  Defence status: DEFENDED
  Vajdová, Martina (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
  Date of defense: 15. 9. 2021
  Development and new trends in the care for people with mental illness Abstract: The aim of my bachelor's thesis is to capture developments and new trends in the care for people with mental illnesses. In the introduction, ...
 • Nebudeš dychtit: ozvuky desátého přikázání v Novém zákoně 

  Defence status: DEFENDED
  Belza, Marek (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
  Date of defense: 14. 9. 2021
  This paper named You Shall Not Covet: Reverberations of the Tenth Commandment in New Testament attempts to find, through the analysis of references and allusions to the Tenth Commandment in New Testament, whether and how ...
 • Etická dilemata v asertivní péči 

  Defence status: DEFENDED
  Spálenková, Michaela (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
  Date of defense: 14. 9. 2021
  In my diploma thesis I focus on assertive care for people with mental illness, which is a comprehensive service in the field. The term "assertive care" refers to the ways in which professional care is provided, which is ...
 • Diakonická práce. Stručný nástin historie diakonie, České Diakonie a Diakonie Českobratrské církve evangelické. 

  Defence status: DEFENDED
  Dolanská, Jiřina (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
  Date of defense: 13. 9. 2021
  Diakonie as one of the most important services combines helping the needy and spiritual support. This service was already established in the early church and it focused on both material and spiritual area. The diploma ...
 • Hněv Boží: rétorika a teologie jednoho starozákonního motivu 

  Defence status: DEFENDED
  Teplá, Eva (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
  Date of defense: 13. 9. 2021
  Bachelor's thesis deals with demonstration, motives and rhetoric of God's anger in the Old Testament. It originates from OT's rhetoric and specific passages of the Bible that describe cause and consequence of God's anger. ...
 • Danz a Schröter: Současné koncepty evangelické christologie 

  Defence status: DEFENDED
  Kučera, Jiří (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
  Date of defense: 13. 9. 2021
  This dissertation presents current concepts of protestant Christology, primarily based on how contemporary German theologians Christian Danz and Jens Schröter formulate their Christological theses. The first two parts of ...
 • Zvládnutí adaptační fáze partnerského soužití jako základ funkční rodiny 

  Defence status: DEFENDED
  Zeisková, Eliška (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
  Date of defense: 15. 6. 2021
  This present thesis deals with the subject of one of the key periods of a cohabiting relationship or marriage which is essen- tial for the further development of the relationship and forming a family which is one of the ...
 • Teologické vlivy na církev Křesťanská Společenství 

  Defence status: DEFENDED
  Kunášek, Daniel (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2020)
  Date of defense: 24. 6. 2020
  Kunášek, Daniel. Univerzita Karlova v Praze. Duben, 2020. Teologické vlivy na Církev Křesťanská společenství. Vedoucí práce: doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Ph.D. Předmětem této bakalářské práce jsou teologické vlivy a proudy, ...
 • Terenní program na novojičínsku:Specifika terénní sociální právě s osobami se závislostí na návykových látkách 

  Defence status: DEFENDED
  Novotná Motlová, Jeannette (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
  Date of defense: 23. 6. 2021
  Téma bakalářské práce je náhledem, přiblížením a alespoň částečným vniknutím do práce terénního sociálního pracovníka pracujícího s osobami se závislostí na návykových látkách přímo "face to face", v jejich přirozeném ...
 • Teologie hry ve dvacátém století - Hugo Rahner a Jürgen Moltmann: slepá cesta? 

  Defence status: DEFENDED
  Lamser, Jan (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
  Date of defense: 23. 6. 2021
  Tato disertační práce se věnuje otázce hry, resp. hraní ve všech jejích podobách z pohledu systematické teologie. Podrobně představuje dvě doposud nejucelenější teologie hry, prezentované v práci Hugo Rahnera Der Spielende ...
 • Biblické pojetí cesty Abrahama a Jákoba 

  Defence status: DEFENDED
  Hrušková, Kristýna (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
  Date of defense: 23. 6. 2021
  Tato bakalářská práce se zabývá motivem cesty, konkrétně biblické cesty Abrahama a Jákoba. Nejde pouze o místa, kudy jejich cesta vede, ale hlavně o zkušenosti, prožitky, vztahy, které je formují a jejich život utvářejí. ...
 • Participace v NZDM 

  Defence status: DEFENDED
  Baudišová, Tereza (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
  Date of defense: 23. 6. 2021
  Bakalářská práce se zabývá participativním přístupem v sociální práci, konkrétně jeho aplikací v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež (dále NZDM). Teoretická část je věnována pojmu NZDM a kontaktní práci, antiopresivnímu ...
 • Pohled na Písmo a hermeneutická východiska pro jeho výklad v různých křesťanských tradicích 

  Defence status: DEFENDED
  Holeka, Matouš (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
  Date of defense: 22. 6. 2021
  Disertace Matouše Holeky zkoumá rozmanité vykladačské metody Písma, na nichž se podílejí teologové z římskokatolické, pravoslavné a protestantské tradice. Jejich způsoby interpretace se nejvýrazněji projevují ve vztahu ...
 • Pěstounská péče na přechodnou dobu 

  Defence status: DEFENDED
  Švarcbachová, Barbora (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
  Date of defense: 15. 6. 2021
  Bakalářská práce se věnuje problematice pěstounské péče na přechodnou dobu v České (dále jen "PPPD"), která se rozvíjí až v posledních letech Jedná se o alternativu k pěstounské péči dlouhodobé. Mezi její úskalí patří ...

View more


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV