Show simple item record

House arrest punishment, its enforcement and control
dc.contributor.advisorTlapák Navrátilová, Jana
dc.creatorHodačová, Barbora
dc.date.accessioned2022-04-13T09:41:55Z
dc.date.available2022-04-13T09:41:55Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/151572
dc.description.abstractTrest domácího vězení, jeho výkon a kontrola Předkládaná diplomová práce si kladla za cíl provést rozbor právní úpravy trestu domácího vězení v rámci českého právního řádu, jakožto alternativního trestu. Tato diplomová práce obsahuje celkem sedm na sebe navazujících kapitol, přičemž hned ta první obsahuje vymezení základních trestněprávních pojmů, které jsou potřeba k pochopení dané problematiky, zejména pak samotný pojem trestu, pojem alternativního opatření a dále pak systém trestů a alternativních opatření a také vytyčení obecných principů ukládání trestů. Dalším pojmem, který je v této kapitole vymezen je pojem restorativní justice, se kterým se poté hojně pracuje v dalších částech diplomové práce. Ve druhé kapitole se diplomová práce věnuje konkrétně trestu domácího vězení, kdy toto téma otevírá problematika krize nepodmíněného trestu odnětí svobody, která má velký význam pro budoucí aplikaci alternativních opatření. Dalším krokem ve druhé kapitole je vylíčení historie trestu domácího vězení, jak v zahraničí, tak konkrétně v České republice. Následuje vymezení podstaty samotného trestu domácího vězení a zákonné podmínky pro uložení trestu domácího vězení. Navazujícím tématem je výkon trestu domácího vězení, pro něhož byla vytyčena samostatná kapitola. V kapitole, která se věnuje výkonu trestu...cs_CZ
dc.description.abstractHouse arrest punishment, its enforcement and control The submitted diplom thesis aimed to analyze the legal regulation of house arrest within the Czech legal system, as an alternative punishment. This diplom thesis contains a total of seven consecutive chapters, the first contains the definition of basic criminal law concepts that are needed to understand the issue, especially the concept of punishment, the concept of alternative measures and the system of punishments and alternative measures and principles of sentencing. Another term, which is defined in this chapter, is the concept of restorative justice, which is then widely worked on in other parts of the thesis. In the second chapter, the diploma thesis deals specifically with the sentence of house arrest, when this topic opens the issue of the crisis of unconditional imprisonment, which is of great importance for the future application of alternative measures. The next step in the second chapter is to describe the history of house arrest, both abroad and specifically in the Czech Republic. The following is a definition of the essence of the house arrest sentence itself and the legal conditions for imposing a house arrest sentence. A related topic is the execution of house arrest, for which a separate chapter has been set. In the chapter,...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectHouse arrest. Alternative punishment. Electronic monitoringen_US
dc.subjectDomácí vězení. Alternativní trest. Elektronický kontrolní systémcs_CZ
dc.titleTrest domácího vězení, jeho výkon a kontrolacs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2021
dcterms.dateAccepted2021-02-19
dc.description.departmentDepartment of Criminal Lawen_US
dc.description.departmentKatedra trestního právacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId205826
dc.title.translatedHouse arrest punishment, its enforcement and controlen_US
dc.contributor.refereeGalovcová, Ingrid
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra trestního právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Criminal Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csTrest domácího vězení, jeho výkon a kontrola Předkládaná diplomová práce si kladla za cíl provést rozbor právní úpravy trestu domácího vězení v rámci českého právního řádu, jakožto alternativního trestu. Tato diplomová práce obsahuje celkem sedm na sebe navazujících kapitol, přičemž hned ta první obsahuje vymezení základních trestněprávních pojmů, které jsou potřeba k pochopení dané problematiky, zejména pak samotný pojem trestu, pojem alternativního opatření a dále pak systém trestů a alternativních opatření a také vytyčení obecných principů ukládání trestů. Dalším pojmem, který je v této kapitole vymezen je pojem restorativní justice, se kterým se poté hojně pracuje v dalších částech diplomové práce. Ve druhé kapitole se diplomová práce věnuje konkrétně trestu domácího vězení, kdy toto téma otevírá problematika krize nepodmíněného trestu odnětí svobody, která má velký význam pro budoucí aplikaci alternativních opatření. Dalším krokem ve druhé kapitole je vylíčení historie trestu domácího vězení, jak v zahraničí, tak konkrétně v České republice. Následuje vymezení podstaty samotného trestu domácího vězení a zákonné podmínky pro uložení trestu domácího vězení. Navazujícím tématem je výkon trestu domácího vězení, pro něhož byla vytyčena samostatná kapitola. V kapitole, která se věnuje výkonu trestu...cs_CZ
uk.abstract.enHouse arrest punishment, its enforcement and control The submitted diplom thesis aimed to analyze the legal regulation of house arrest within the Czech legal system, as an alternative punishment. This diplom thesis contains a total of seven consecutive chapters, the first contains the definition of basic criminal law concepts that are needed to understand the issue, especially the concept of punishment, the concept of alternative measures and the system of punishments and alternative measures and principles of sentencing. Another term, which is defined in this chapter, is the concept of restorative justice, which is then widely worked on in other parts of the thesis. In the second chapter, the diploma thesis deals specifically with the sentence of house arrest, when this topic opens the issue of the crisis of unconditional imprisonment, which is of great importance for the future application of alternative measures. The next step in the second chapter is to describe the history of house arrest, both abroad and specifically in the Czech Republic. The following is a definition of the essence of the house arrest sentence itself and the legal conditions for imposing a house arrest sentence. A related topic is the execution of house arrest, for which a separate chapter has been set. In the chapter,...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra trestního právacs_CZ
thesis.grade.code1
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV