Show simple item record

Prague commemorative urban toponyms between 1945 and 1989 and how they shaped the identity of the socialist city
dc.contributor.advisorHarvalík, Milan
dc.creatorPtáčníková, Martina
dc.date.accessioned2020-02-27T10:27:07Z
dc.date.available2020-02-27T10:27:07Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/116804
dc.description.abstractThis Ph.D. thesis investigates Prague urban toponyms used between the end of the Second World War and 1989. While the number of texts concerned with names of public spaces within cities/towns has been rising continuously since the 1980s, no detailed analyses have been presented that focus on urban toponymy as it was used during the Communist Party reign in Czechoslovakia. This Ph.D. thesis examines commemorative names with an objective to trace the development of urbanonymy of this period, perceiving commemorative names as the most suitable instrument that can be used to describe how Prague toponymy, a politicized space reflecting historical milestones as well as claims staked by the elites then in power, formed. The theoretical part of the Ph.D. thesis seeks to both define commemorative names and offer classification thereof based on a variety of classification criteria including, without limitation, lexico- semantic and structural criteria. Additionally, the theoretical part touches upon urban space and its memory as well as on how urban landscape myths are created by officially sanctioned urban toponyms. It also addresses how urban spaces are perceived and how people orient themselves within these spaces. The second part of the thesis applies the theoretical framework to actual urban toponymy....en_US
dc.description.abstractP edkládaná diserta ní práce se zabývá urbanonymií hlavního m sta Prahy v období od konce druhé sv tové války do roku 1989. P estože po et text v novaných názvosloví m stských ve ejných prostranství od 80. let 20. století kontinuáln roste, podrobné analýzy urbanonymie v dob vlády komunistické strany v eskoslovensku doposud nebyly provedeny. Vývoj urbanonymie daného období je v diserta ní práci sledován prost ednictvím honorifika ních jmen, na jejichž základ lze nejlépe popsat formování pražské toponymické krajiny jako politizovaného prostoru, reagujícího na d jinné zvraty i mocenské nároky vládnoucích elit. Diserta ní práce se ve své teoretické ásti v nuje jak samotnému vymezení honorifika ních urbanonym, tak i jejich klasifikaci, která je provedena podle nejr zn jších klasifika ních kritérií (p edevším lexikáln -sémantického a strukturního). Teoretická ást práce se dotýká i problematiky m stského prostoru, jeho pam ti, orientace v n m, jakož i vytvá ení mýt m stské krajiny, k jejichž vzniku m la napomáhat ú edn schválená m stská toponyma. Teoretický rámec je v druhé ásti práce aplikován na urbanonymický materiál samotný. V konkrétních sondách tato ást práce sleduje, jak se urbanonymie podílela na utvá ení identity povále né Prahy, respektive identity nov konstruované po únorových událostech roku...cs_CZ
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Filozofická fakultacs_CZ
dc.subjectČeskoslovensko|honorifikační jména|identita|ideologie|nestandardizovaná jména|Praha|urbanonymiecs_CZ
dc.subjectCzechoslovakia|commemorative names|identity|ideology|non-standardized names|Prague|urban toponymyen_US
dc.titlePražská honorifikační urbanonyma v období 1945-1989 a jejich podíl na formování identity socialistického velkoměstacs_CZ
dc.typedizertační prácecs_CZ
dcterms.created2020
dcterms.dateAccepted2020-02-06
dc.description.departmentÚstav českého jazyka a teorie komunikacecs_CZ
dc.description.departmentInstitute of Czech Language and Theory of Communicationen_US
dc.description.facultyFaculty of Artsen_US
dc.description.facultyFilozofická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId148685
dc.title.translatedPrague commemorative urban toponyms between 1945 and 1989 and how they shaped the identity of the socialist cityen_US
dc.contributor.refereeDavid, Jaroslav
dc.contributor.refereeKrško, Jaromír
thesis.degree.namePh.D.
thesis.degree.leveldoktorskécs_CZ
thesis.degree.disciplineCzech Languageen_US
thesis.degree.disciplineČeský jazykcs_CZ
thesis.degree.programPhilologyen_US
thesis.degree.programFilologiecs_CZ
uk.thesis.typedizertační prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFilozofická fakulta::Ústav českého jazyka a teorie komunikacecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Arts::Institute of Czech Language and Theory of Communicationen_US
uk.faculty-name.csFilozofická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Artsen_US
uk.faculty-abbr.csFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csČeský jazykcs_CZ
uk.degree-discipline.enCzech Languageen_US
uk.degree-program.csFilologiecs_CZ
uk.degree-program.enPhilologyen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csP edkládaná diserta ní práce se zabývá urbanonymií hlavního m sta Prahy v období od konce druhé sv tové války do roku 1989. P estože po et text v novaných názvosloví m stských ve ejných prostranství od 80. let 20. století kontinuáln roste, podrobné analýzy urbanonymie v dob vlády komunistické strany v eskoslovensku doposud nebyly provedeny. Vývoj urbanonymie daného období je v diserta ní práci sledován prost ednictvím honorifika ních jmen, na jejichž základ lze nejlépe popsat formování pražské toponymické krajiny jako politizovaného prostoru, reagujícího na d jinné zvraty i mocenské nároky vládnoucích elit. Diserta ní práce se ve své teoretické ásti v nuje jak samotnému vymezení honorifika ních urbanonym, tak i jejich klasifikaci, která je provedena podle nejr zn jších klasifika ních kritérií (p edevším lexikáln -sémantického a strukturního). Teoretická ást práce se dotýká i problematiky m stského prostoru, jeho pam ti, orientace v n m, jakož i vytvá ení mýt m stské krajiny, k jejichž vzniku m la napomáhat ú edn schválená m stská toponyma. Teoretický rámec je v druhé ásti práce aplikován na urbanonymický materiál samotný. V konkrétních sondách tato ást práce sleduje, jak se urbanonymie podílela na utvá ení identity povále né Prahy, respektive identity nov konstruované po únorových událostech roku...cs_CZ
uk.abstract.enThis Ph.D. thesis investigates Prague urban toponyms used between the end of the Second World War and 1989. While the number of texts concerned with names of public spaces within cities/towns has been rising continuously since the 1980s, no detailed analyses have been presented that focus on urban toponymy as it was used during the Communist Party reign in Czechoslovakia. This Ph.D. thesis examines commemorative names with an objective to trace the development of urbanonymy of this period, perceiving commemorative names as the most suitable instrument that can be used to describe how Prague toponymy, a politicized space reflecting historical milestones as well as claims staked by the elites then in power, formed. The theoretical part of the Ph.D. thesis seeks to both define commemorative names and offer classification thereof based on a variety of classification criteria including, without limitation, lexico- semantic and structural criteria. Additionally, the theoretical part touches upon urban space and its memory as well as on how urban landscape myths are created by officially sanctioned urban toponyms. It also addresses how urban spaces are perceived and how people orient themselves within these spaces. The second part of the thesis applies the theoretical framework to actual urban toponymy....en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav českého jazyka a teorie komunikacecs_CZ
thesis.grade.codeP
uk.publication-placePrahacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV