Show simple item record

Duty of pleading and duty of proof in the contetious civil proceedings
dc.contributor.advisorKubešová, Silvia
dc.creatorNováková, Hana
dc.date.accessioned2019-10-17T13:55:22Z
dc.date.available2019-10-17T13:55:22Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/109713
dc.description.abstractResumé Tématem diplomové práce je povinnost tvrzení a povinnost důkazní ve sporném občanskoprávním řízení. Uvedené povinnosti patří mezi základní instituty procesního práva. Tím, že účastník řízení splní obě povinnosti a zároveň unese odpovídající břemena, zvyšuje šanci na svůj úspěch ve sporu. Pokud by byl nečinný, jeho pasivita se může odrazit na výsledku sporu. Cílem mé práce bylo pojednat o základních povinnostech v civilním řízení v rámci osmi kapitol. V první kapitole je zmíněn historický exkurz, zde uvádím, jakým způsobem byly výše uvedené povinnosti upraveny v předchozích úpravách občanského procesního práva. Jedná se pouze o nástin historického vývoje. V druhé kapitole se stručně věnuji aktuálnímu pojetí - de lege lata. V navazující třetí kapitole se již zabývám povinností tvrzení a povinností důkazní v obou typech nalézacího řízení, a to ve sporném a nesporném řízení. Kdy ve sporném řízení se vyžaduje vyšší aktivita účastníků řízení oproti účastníkům v nesporném řízení. Kapitola čtvrtá je zaměřena na detailnější popis obou procesních povinností a k nim odpovídajících břemen. Jsou zde uvedené i různé teorie důkazního břemene. A případy, kdy dojde k přesunu důkazního břemene na protistranu. Pátá kapitola je zaměřena na žalobu, ale pouze co se týče procesních povinností, jedná se o minimální...cs_CZ
dc.description.abstractThe thesis topic is Duty of pleading and duty of proof in the contentious civil proceedings. The hereby stated obligations belong to the basic concepts of procedural law. If the interested party fulfils both obligations together with bearing the corresponding burdens, it increases its chance of success in a dispute. Supposing it was inactive, its inactivity might be reflected in the dispute result. My thesis aim was to deal with essential obligations in civil proceedings within eight chapters. In chapter one I mention historical excurcus where I introduce how the above stated obligations were adjusted in the previous civil procedural law regulations. It is only an outline of the historical development. Chapter two I briefly devote to the current concept - de lege lata. In the subsequent chapter three I deal with the burden of pleading and burden of proof in both types of declaratory proceedings namely in contentious and non-contentious proceedings. Where the contentious proceedings require higher activity of the interested parties in comparison with the interested parties in the non- contentious proceedings. Chapter four is focused on detailed description of both procedural obligations and to them corresponding burdens. Besides other various theories of burden of proof are stated here. And also...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectPovinnost tvrzenícs_CZ
dc.subjectpovinnost důkaznícs_CZ
dc.subjectbřemeno tvrzenícs_CZ
dc.subjectbřemeno důkaznícs_CZ
dc.subjectDuty of pleadingen_US
dc.subjectduty of proofen_US
dc.subjectburden of pleadingen_US
dc.subjectburden of proofen_US
dc.titlePovinnost tvrzení a povinnost důkazní ve sporném občanskoprávním řízenícs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2019
dcterms.dateAccepted2019-02-20
dc.description.departmentDepartment of Civil Lawen_US
dc.description.departmentKatedra občanského právacs_CZ
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId200876
dc.title.translatedDuty of pleading and duty of proof in the contetious civil proceedingsen_US
dc.contributor.refereeFrintová, Dita
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra občanského právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Civil Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csDobřecs_CZ
thesis.grade.enGooden_US
uk.abstract.csResumé Tématem diplomové práce je povinnost tvrzení a povinnost důkazní ve sporném občanskoprávním řízení. Uvedené povinnosti patří mezi základní instituty procesního práva. Tím, že účastník řízení splní obě povinnosti a zároveň unese odpovídající břemena, zvyšuje šanci na svůj úspěch ve sporu. Pokud by byl nečinný, jeho pasivita se může odrazit na výsledku sporu. Cílem mé práce bylo pojednat o základních povinnostech v civilním řízení v rámci osmi kapitol. V první kapitole je zmíněn historický exkurz, zde uvádím, jakým způsobem byly výše uvedené povinnosti upraveny v předchozích úpravách občanského procesního práva. Jedná se pouze o nástin historického vývoje. V druhé kapitole se stručně věnuji aktuálnímu pojetí - de lege lata. V navazující třetí kapitole se již zabývám povinností tvrzení a povinností důkazní v obou typech nalézacího řízení, a to ve sporném a nesporném řízení. Kdy ve sporném řízení se vyžaduje vyšší aktivita účastníků řízení oproti účastníkům v nesporném řízení. Kapitola čtvrtá je zaměřena na detailnější popis obou procesních povinností a k nim odpovídajících břemen. Jsou zde uvedené i různé teorie důkazního břemene. A případy, kdy dojde k přesunu důkazního břemene na protistranu. Pátá kapitola je zaměřena na žalobu, ale pouze co se týče procesních povinností, jedná se o minimální...cs_CZ
uk.abstract.enThe thesis topic is Duty of pleading and duty of proof in the contentious civil proceedings. The hereby stated obligations belong to the basic concepts of procedural law. If the interested party fulfils both obligations together with bearing the corresponding burdens, it increases its chance of success in a dispute. Supposing it was inactive, its inactivity might be reflected in the dispute result. My thesis aim was to deal with essential obligations in civil proceedings within eight chapters. In chapter one I mention historical excurcus where I introduce how the above stated obligations were adjusted in the previous civil procedural law regulations. It is only an outline of the historical development. Chapter two I briefly devote to the current concept - de lege lata. In the subsequent chapter three I deal with the burden of pleading and burden of proof in both types of declaratory proceedings namely in contentious and non-contentious proceedings. Where the contentious proceedings require higher activity of the interested parties in comparison with the interested parties in the non- contentious proceedings. Chapter four is focused on detailed description of both procedural obligations and to them corresponding burdens. Besides other various theories of burden of proof are stated here. And also...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra občanského právacs_CZ
thesis.grade.code3


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV