Show simple item record

Implementation of physical training in selected units of the Army of the Czech Republic
dc.contributor.advisorThiel, Dan
dc.creatorRozsypal, Karel
dc.date.accessioned2019-02-11T09:26:05Z
dc.date.available2019-02-11T09:26:05Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/104820
dc.description.abstractNázev práce Realizace tělesné přípravy u příslušníků vybraných jednotek AČR. Cíl práce Cílem práce je zjistit aktuální stav realizace tělesné přípravy u vojáků armády České republiky. Metody Dotazníkového šetření se zúčastnilo 114 příslušníků vybraných jednotek AČR. Výstupem dotazníku bylo zjištění aktuálního stavu tělesné přípravy u vojáků AČR. Jednotky byly vybrány na základě prostého náhodného výběru. Pro vyhodnocení dotazníků byly sečteny stejné odpovědi, které byly posléze vloženy do grafů kruhových i sloupcových a vyjádřeny procentuálně. Pomocí statistiky byly zodpovězeny výzkumné hypotézy, které se týkaly tří vybraných výzkumných otázek. Statistika byla prováděna pomocí jednovýběrového Wilcoxonova testu, u kterého platí, že: pokud je p-hodnota nižší než 0,05, je alternativní hypotéza potvrzena s rizikem omylu maximálně 5 %; pokud je p-hodnota vyšší než 0,05, a nulová hypotéza potvrzena. Skutečný stav bude porovnán s předpokládaným stavem dle NVMO 12/2011. Výsledky První výzkumná otázka byla zodpovězena pomocí dvou hypotéz. Na 1H byla na hladině významnosti 0,05 prokázána závislost frekvence základní tělesné přípravy na útvaru, k němuž voják patří. U 2H byla na hladině významnosti 0,05 prokázána závislost druhu sportovní aktivity na útvaru. Druhá výzkumná otázka byla zodpovězena 3H. Na...cs_CZ
dc.description.abstractTitle Realization of physical training for members of selected Army Czech Republic units. Objective The aim of the thesis is to find out the current state of realization of physical training for soldiers of the Army of the Czech Republic. Methods The questionnaire survey was attended by 114 members of selected ACR units. The output of the questionnaire was to find out the current state of physical training for ACR soldiers. Units were selected based on a simple random selection. For the evaluation of the questionnaires, the same answers were added, which were then inserted into the round and column graphs and expressed as a percentage. The statistical hypotheses on three selected research questions were answered using statistics. The statistics were performed using a Wilcoxon single-pass test, where: if the p-value is less than 0.05, the alternative hypothesis is confirmed at a risk of error of no more than 5%; if the p-value is greater than 0.05, and the zero hypothesis is confirmed. The actual status will be compared with the assumed status according to NVMO 12/2011. Results The first research question was answered using two hypotheses. For 1H, at the significance level of 0.05, the dependence of the frequency of the basic body preparation on the body to which the soldier belongs is proved. At...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportucs_CZ
dc.subjectZákladní tělesná přípravacs_CZ
dc.subjectspeciální tělesná přípravacs_CZ
dc.subjectAČRcs_CZ
dc.subjectvýroční přezkoušenícs_CZ
dc.subjectBasic Physical Preparationen_US
dc.subjectSpecial Physical Trainingen_US
dc.subjectArmy of the Czech Republicen_US
dc.subjectAnnual Examinationen_US
dc.titleRealizace tělesné přípravy u příslušníků vybraných jednotek AČRcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2019
dcterms.dateAccepted2019-01-18
dc.description.departmentVojenská tělovýchovacs_CZ
dc.description.facultyFakulta tělesné výchovy a sportucs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Physical Education and Sporten_US
dc.identifier.repId181258
dc.title.translatedImplementation of physical training in selected units of the Army of the Czech Republicen_US
dc.contributor.refereeProkešová, Eva
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePhysical Education and Sporten_US
thesis.degree.disciplineTělesná výchova a sportcs_CZ
thesis.degree.programPhysical Education and Sporten_US
thesis.degree.programTělesná výchova a sportcs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFakulta tělesné výchovy a sportu::Vojenská tělovýchovacs_CZ
uk.faculty-name.csFakulta tělesné výchovy a sportucs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Physical Education and Sporten_US
uk.faculty-abbr.csFTVScs_CZ
uk.degree-discipline.csTělesná výchova a sportcs_CZ
uk.degree-discipline.enPhysical Education and Sporten_US
uk.degree-program.csTělesná výchova a sportcs_CZ
uk.degree-program.enPhysical Education and Sporten_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csNázev práce Realizace tělesné přípravy u příslušníků vybraných jednotek AČR. Cíl práce Cílem práce je zjistit aktuální stav realizace tělesné přípravy u vojáků armády České republiky. Metody Dotazníkového šetření se zúčastnilo 114 příslušníků vybraných jednotek AČR. Výstupem dotazníku bylo zjištění aktuálního stavu tělesné přípravy u vojáků AČR. Jednotky byly vybrány na základě prostého náhodného výběru. Pro vyhodnocení dotazníků byly sečteny stejné odpovědi, které byly posléze vloženy do grafů kruhových i sloupcových a vyjádřeny procentuálně. Pomocí statistiky byly zodpovězeny výzkumné hypotézy, které se týkaly tří vybraných výzkumných otázek. Statistika byla prováděna pomocí jednovýběrového Wilcoxonova testu, u kterého platí, že: pokud je p-hodnota nižší než 0,05, je alternativní hypotéza potvrzena s rizikem omylu maximálně 5 %; pokud je p-hodnota vyšší než 0,05, a nulová hypotéza potvrzena. Skutečný stav bude porovnán s předpokládaným stavem dle NVMO 12/2011. Výsledky První výzkumná otázka byla zodpovězena pomocí dvou hypotéz. Na 1H byla na hladině významnosti 0,05 prokázána závislost frekvence základní tělesné přípravy na útvaru, k němuž voják patří. U 2H byla na hladině významnosti 0,05 prokázána závislost druhu sportovní aktivity na útvaru. Druhá výzkumná otázka byla zodpovězena 3H. Na...cs_CZ
uk.abstract.enTitle Realization of physical training for members of selected Army Czech Republic units. Objective The aim of the thesis is to find out the current state of realization of physical training for soldiers of the Army of the Czech Republic. Methods The questionnaire survey was attended by 114 members of selected ACR units. The output of the questionnaire was to find out the current state of physical training for ACR soldiers. Units were selected based on a simple random selection. For the evaluation of the questionnaires, the same answers were added, which were then inserted into the round and column graphs and expressed as a percentage. The statistical hypotheses on three selected research questions were answered using statistics. The statistics were performed using a Wilcoxon single-pass test, where: if the p-value is less than 0.05, the alternative hypothesis is confirmed at a risk of error of no more than 5%; if the p-value is greater than 0.05, and the zero hypothesis is confirmed. The actual status will be compared with the assumed status according to NVMO 12/2011. Results The first research question was answered using two hypotheses. For 1H, at the significance level of 0.05, the dependence of the frequency of the basic body preparation on the body to which the soldier belongs is proved. At...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, Vojenská tělovýchovacs_CZ
thesis.grade.code2


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV