Now showing items 1-20 of 8013

  • Management vybrané mezinárodní sportovní akce softballu v době koronavirové pandemie 

   Defence status: DEFENDED
   Sedláková, Klára (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2023)
   Date of defense: 25. 1. 2023
   Název: Management vybrané mezinárodní sportovní akce v softballu v době koronavirové pandemie Cíle: Hlavním cílem práce je zpracování konkrétních opatření a doporučení, jak zdokonalit management budoucích mezinárodních ...
  • Determinanty sportovního výkonu ve fotbale 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Michalanský, Dominik (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2023)
   Date of defense: 19. 1. 2023
   Název Determinanty sportovního výkonu ve fotbale Cíle Systematický přehled poznatků zabývající se determinanty sportovního výkonu u amatérských, poloamatérských a profesionálních fotbalistů. Komparace výsledků studií ...
  • Změna velikosti tržních hodnot zahraničních hráčů ve vybraných evropských soutěžích. 

   Defence status: DEFENDED
   Do, Thanh Tung (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2023)
   Date of defense: 18. 1. 2023
   Název: Změna velikosti tržních hodnot zahraničních hráčů ve vybraných evropských soutěžích. Cíle: Hlavním cílem bakalářské práce je analyzovat změny u tržních hodnot zahraničních hráčů při příchodu a odchodu z vybraných ...
  • Funkční míra nezávislosti u hráčů ragby vozíčkářů 

   Defence status: DEFENDED
   Moudrá, Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2023)
   Date of defense: 19. 1. 2023
   Název : Funkční míra nezávislosti u hráčů ragby vozíčkářů Cíle: Cílem diplomové práce bylo zkoumání souvislostí mezi sportovní aktivitou ragby vozíčkářů (RV) a stupněm funkční míry nezávislosti v běžných denních činnostech ...
  • Vztah "self-efficacy" s akutním prožíváním úzkosti při výzvové aktivitě 

   Defence status: DEFENDED
   Laudová, Veronika (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2023)
   Date of defense: 19. 1. 2023
   Název: Vztah "self-efficacy" s akutním prožíváním úzkosti při výzvové aktivitě Cíle: Cílem práce bylo zjistit vzájemný vztah mezi self-efficacy a akutní prožívanou úzkostí při výzvové aktivitě překonávání překážky ve výšce. ...
  • Odlišnosti v rozsahu pohybu ramenního kloubu dominantní a nedominantní horní končetiny hráček volejbalu 

   Defence status: DEFENDED
   Štěpánová, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2023)
   Date of defense: 18. 1. 2023
   Název: Odlišnosti v rozsahu pohybu ramenního kloubu dominantní a nedominantní horní končetiny hráček volejbalu. Cíle: Cílem bakalářské práce je porovnání kloubního rozsahu ramenního kloubu dominantní a nedominantní horní ...
  • Dopad rané tenisové specializace na fyzický vývoj jedince 

   Defence status: DEFENDED
   Fiala, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2023)
   Date of defense: 17. 1. 2023
   Název: Dopad rané tenisové specializace na fyzický vývoj jedince Cíle: Cílem bakalářské práce je zhodnocení dopadu rané tenisové specializace jako dlouhodobé koncepce sportovního tréninku na fyzický a psychický vývoj jedince ...
  • Kineziofobie u pacientů s diabetem mellitem 2.typu 

   Defence status: DEFENDED
   Slabá, Gabriela (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2023)
   Date of defense: 19. 1. 2023
   2. typu : diabetem mellitem 2. typu (DM 2. typu) oproti Metody: duben 2022, o v Centru diabetologie IKEM v souladu s byla oslovena DM 2. typu z - CZ, Neuropathic Pain Symptom Inventory NPSI cz a International Physical ...
  • Management a marketing Mistrovství světa v softballu mužů 2019 v Praze a Havlíčkově Brodě 

   Defence status: DEFENDED
   Klempířová, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2023)
   Date of defense: 27. 1. 2023
   Název: Management a marketing Mistrovství světa v softballu mužů 2012 v Praze a Havlíčkově Brodě Cíle: Cílem je vyhodnotit organizaci jako dílčí složku managementu a marketingové a propagační strategie Mistrovství světa ...
  • Využití her v přírodě v rámci víkendů pro otce s dospívajícím synem 

   Defence status: DEFENDED
   Lednický, Ondřej (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2023)
   Date of defense: 19. 1. 2023
  • Účinky sportovní masáže na změnu rychlosti kontrakce svalu po aplikované zátěži 

   Defence status: DEFENDED
   Kopica, Vladimír (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2023)
   Date of defense: 19. 1. 2023
   Název: Účinky sportovní masáže na změnu rychlosti kontrakce svalu po aplikované zátěži Cíle: Cílem práce bylo zjistit míru účinku sportovní masáže na rychlost kontrakce svalů musculus vastus medialis a musculus vastus ...
  • Kazuistika fyzioterapeutické léčby pacienta s diagnózou periferní ankylozující spondylitidy 

   Defence status: DEFENDED
   Nourbakhsh, Seyed Sadrodin (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2023)
   Date of defense: 17. 1. 2023
   Abstraktní: Případová studie fyzioterapeutické léčby pacienta s diagnózou periferní ankylozující spondylitida. Pracoviště: Revmatologický ústav, Prague Na slupi 450/4, 128 00 Praha 2, Nové Město Souhrn: Tato bakalářská ...
  • Průzkum trhu házenkářského sportovního oblečení v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Filip, Robert (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2023)
   Date of defense: 18. 1. 2023
   Název: Průzkum trhu házenkářského sportovního oblečení v České republice Cíle: Cílem této práce je získat ucelený přehled o situaci na českém trhu se sportovním oblečením pro hráče házené, který mohou využít jak stávající ...
  • Moderní aplikace Facebook marketingu ve fotbalovém prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Sočka, David (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2023)
   Date of defense: 25. 1. 2023
   Název: Moderní aplikace Facebook marketingu ve fotbalovém prostředí Cíle: Cílem této diplomové práce je vyvodit doporučení pro správu účtu FORTUNA:LIGY na sociální síti Facebook jako marketingového nástroje. Metody: Hlavní ...
  • Sportovní příprava hráčů para hokejové reprezentace ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Gojová, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2023)
   Date of defense: 16. 1. 2023
   Název: Sportovní příprava hráčů para hokejové reprezentace ČR. Cíle: Pomocí teoretických poznatků, dotazníkového šetření a na základě rozhovorů s trenérem para hokejové reprezentace ČR popsat současnou úroveň sportovní ...
  • Případová studie amatérských hráčů tenisu 

   Defence status: DEFENDED
   Mikulics, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2023)
   Date of defense: 17. 1. 2023
   Název: Případová studie amatérských hráčů tenisu Cíle: Cílem bakalářské práce je hodnocení míry zlepšení tenisové techniky a přesnosti tenisových úderů u předem vybraných amatérských hráčů tenisu. První využitou metodou ...
  • Srovnání rychlosti změny směru pohybu a reaktivní agility ve fotbale 

   Defence status: DEFENDED
   Procházka, Vladimír (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2023)
   Date of defense: 26. 1. 2023
   Název: Srovnání rychlosti změny směru pohybu a reaktivní agility ve fotbale Cíle: Cílem práce je určit stupeň zdatnosti fotbalových hráčů v dovednostech agility a rychlosti změny směru pohybu. Zároveň zjistit, zda tyto dvě ...
  • Jan Železný - případová studie o přerodu úspěšného závodníka v úspěšného trenéra 

   Defence status: DEFENDED
   Tabačková, Nikol (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2023)
   Date of defense: 26. 1. 2023
   Název: Jan Železný - případová studie o přerodu úspěšného závodníka do úspěšného trenéra. Cíl: Zjistit zda, Jan Železný dokázal převést své závodní zkušenosti do role trenéra a co je předpokladem jeho úspěšnosti. Metody: ...
  • Vliv techniky střelby na její přesnost a rychlost míčku u hráčů florbalu 

   Defence status: DEFENDED
   Pekárková, Nikol (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2023)
   Date of defense: 16. 1. 2023
   Název: Vliv techniky střelby na její přesnost a rychlost míčku u hráčů florbalu Cíl: Cílem práce bylo ověřit postup pro testování úrovně střelby u hráčů a hráček florbalu a následně identifikovat a popsat rozdíly v parametrech ...
  • Důvěra ve vlastní pedagogické kompetence učitelů na Písecku při integraci žáků se zdravotním postižením do TV 

   Defence status: DEFENDED
   Pletková, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2023)
   Date of defense: 19. 1. 2023
   Název diplomové práce: Důvěra ve vlastní pedagogické kompetence učitelů na Písecku při začleňování žáků se zdravotním postižením do TV Cíl práce: Hlavním cílem práce bylo zkoumání sebeúčinnosti učitelů na Písecku při ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV