Poslední příspěvky

 • Ovlivnění negativních vlivů sportovního zatížení ve volejbale 

  Konopásková, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2017)
  Datum obhajoby: 10. 5. 2017
  Název bakalářské práce: Ovlivňování negativních vlivů sportovního zatížení ve volejbale Zpracovala: Zuzana Konopásková Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Pavel Hráský, Ph.D. Cíl práce: Cílem bakalářské práce je na základě ...
 • Ovlivnění negativních vlivů sportovního zatížení ve volejbale 

  Konopásková, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2017)
  Datum obhajoby: 10. 5. 2017
  Název bakalářské práce: Ovlivňování negativních vlivů sportovního zatížení ve volejbale Zpracovala: Zuzana Konopásková Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Pavel Hráský, Ph.D. Cíl práce: Cílem bakalářské práce je na základě ...
 • Hodnocení herních činností u mládežnických kategorií ve fotbale 

  Proksch, Daniel (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2017)
  Datum obhajoby: 12. 9. 2017
 • Motorické testování dětí v základní etapě plaveckého tréninku 

  Trč, Stanislav (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2017)
  Datum obhajoby: 11. 9. 2017
  Title: Motor testing of children in elementary stage of swimming training Target: The main goal of the thesis is to determine level of motor skills of swimmers in elementary stage of training by means of UNIFITTEST (6-60) ...
 • Marketingový výzkum hodnoty značky Umbro na trhu s fotbalovým příslušenstvím 

  Bureš, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2017)
  Datum obhajoby: 11. 9. 2017
  Title: Marketing research of Umbro brand value on the football equipment market. Objectives: The main objective of this thesis is to find out how football equipment consumers percieve the value of the Umbro brand. Another ...
 • Vliv nespecifického cvičení na koordinaci horních končetin plaveckého způsobu kraul 

  Hejkalová, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2017)
  Datum obhajoby: 11. 9. 2017
  Title: The impact of nonspecific exercise on the coordination of the upper extremities in swimming style crawl Objectives: The aim of this thesis is to determine whether the exercise alternating circling of the upper ...
 • Použití tensimyografu k měření dívek ve sportovním aerobiku 

  Knobová, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2017)
  Datum obhajoby: 11. 9. 2017
  Title: Using a tensimyograph to measure girls in sport aerobics Objectives: The goal of my bachelor thesis is perform a functional muscle diagnosis with a focus on the quadriceps femoral muscle in a team of sport aerobics ...
 • Variabilita provedení atletických disciplín staršího žactva 

  Hykeš, Radek (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2017)
  Datum obhajoby: 12. 9. 2017
  Title Technique variability of athletic discipline old school athletes Objectives The aim of the work was to find out how and to what extent the technical variability of the athletic disciplines in the category of the older ...
 • Cestovní ruch se sportovním zaměřením v Pardubickém kraji 

  Kučerová, Lenka (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2017)
  Datum obhajoby: 11. 9. 2017
  Topic: Sports tourism in the Pardubice Region Objectives: The main aim of the thesis is to develop several general recommendations and own suggestions regarding sports tourism in the Pardubice Region, based on an evaluation ...
 • Analýza individuálního herního výkonu hrotového útočníka ve fotbale na ME 2016 

  Vorlíček, Lukáš (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2017)
  Datum obhajoby: 12. 9. 2017
  Title: Analysis of the individual game performance of players playing at the forward position during the 2016 UEFA European Football Championship. Objectives: Analysis of the individual game performance of players playing ...
 • Posouzení vlivu vybraných aspektů na posturální kontrolu u jedinců po transtibiální amputaci 

  Kolářová, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2017)
  Datum obhajoby: 14. 12. 2017
  ASSESSMENT OF SELECTED ASPECTS OF POSTURAL CONTROL IN TRANSTIBIAL AMPUTEES Abstract The aim of our study was to evaluate aspects of automatic and voluntary posture control in transtibial amputees with respect to cause of ...
 • Efekt využití sportovních osobností jako referenční skupiny na nákupní preference mladé generace v regionu Praha 

  Voráček, Josef (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2017)
  Datum obhajoby: 8. 12. 2017
  Title: The effect of the use of sports celebrities as the reference group on the buying preferences of the young generation in the Prague region Objectives: The main objective of the thesis is to determine through marketing ...
 • Aerobní kapacita ve vztahu k rizikovým faktorům ischemické choroby srdeční 

  Dosbaba, Filip (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2017)
  Datum obhajoby: 28. 11. 2017
  DOSBABA, Filip: Aerobic capacity in relation to risk factors ischemic heart disease. Aim: of this diploma thesis was to evaluate the physiological effectiveness and influence of 12 week long rehabilitation program on ...
 • Rozcvičení v ledním hokeji 

  Arnošt, Daniel (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2017)
  Datum obhajoby: 12. 9. 2017
  Title: Warming up for ice hockey Objectives: The main aim of these bachelor theses is to collect information from the professional literature on the ice hockey warming, in particular from the part - mobility. Find out how ...
 • Interval odpočinku při explosivně silovém tréninku 

  Švec, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2017)
  Datum obhajoby: 11. 9. 2017
  Topic: Time for rest in explosive power Aim: Collect and analyze the data obtained from a pilot study. According to the information gathered propose a procedure for the experiment focuse on the rest period of the explosive ...
 • Porovnání somatotypu a výkonnosti u vrhačů 

  Pecha, Marek (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2017)
  Datum obhajoby: 14. 9. 2017
  Topic: Comparison of bodytypes, weight, hight and It'srelationship to performance Goal: The goal is to compare body types of world elite athletes from past and present in athletict hrows. Second goal is to compare weight ...
 • Vliv ploché nohy na stabilitu hlezna u hráčů florbalu 

  Hanušová, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2017)
  Datum obhajoby: 23. 11. 2017
  Title: The effect of flat feet on the stability of the ankle joint of floorball players. Objectives: The main aim of this thesis is to determine whether a flat feet has any effects on the floorball players' ankle joint ...
 • Komparativní kineziologická analýza záběru při veslování na skifu a při jízdě na trenažeru Concept 2 D PM3. 

  Zbořilová, Martina (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2017)
  Datum obhajoby: 21. 11. 2017
  Title: Kinesiological analysis of the rowing stroke on a single scull and on a rowing ergometer Concept 2 comparison Purposes: The purpose of the present study was to determine a specific structure in timing of selected ...
 • Vytipování genetické predispozice ovlivňující sportovní výkon se zaměřením na anaerobní aktivitu kosterní svalové činnosti 

  Balkó, Iva (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2017)
  Datum obhajoby: 14. 11. 2017
  Název práce Vytipování genetické predispozice ovlivňující sportovní výkon se zaměřením na anaerobní aktivitu kosterní svalové činnosti Problém Vrozené dispozice každého jedince jsou ovlivněny především zděděnou genetickou ...

Zobrazit další


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV