Poslední příspěvky

 • Uplatnění absolventů studijního programu Tělesná výchova a sport UK FTVS na trhu práce 

  Omcirk, Vilém (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2018)
  Datum obhajoby: 2. 3. 2018
  Tato disertační práce se zabývá uplatněním prezenčních magisterských absolventů studijního programu Tělesná výchova a sport Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy na trhu práce. V teoretické části byla provedena ...
 • Manažersko marketingová koncepce produkce pro rozvoj motocyklového sportu 

  Kraft, Jiří (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2018)
  Datum obhajoby: 16. 2. 2018
  Název: Manažersko-marketingová koncepce produkce pro rozvoj motocyklového sportu Cíle: Cílem práce je posoudit možnost propojení koncepce motocyklového sportu pro všechny s vybraným segmentem produkce sportovního náčiní ...
 • Analýza squashového utkání, porovnání žen a mužů 

  Strnad, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2018)
  Datum obhajoby: 8. 1. 2018
  Název práce: Analýza squashového utkání, porovnání žen a mužů. Cíle práce: Cílem této práce je nejprve teoreticky popsat rozdíly mezi elitními hráči a hráčkami squashe, popsat různé typy podání a úderů a jejich kombinace. ...
 • Komparace pohybových předpokladů u elitních fotbalových hráčů z pohledu herního postu 

  Michálek, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2018)
  Datum obhajoby: 19. 1. 2018
  Title: Comparison of physical abilities in elite soccer players according to field position. Objectives: The main aim of the diploma thesis was to compare the selected motional assumptions of adult elite football players ...
 • Rozdíl zatížení vrcholových hráčů plážového volejbalu podle specializace během utkání 

  Chalupa, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2018)
  Datum obhajoby: 16. 1. 2018
  Title: Differences between the workload of top beach volleyball players by specialization during the match. Objektives: The main objective of this thesis is to observe the external load of players during the match. To ...
 • Komparace tělesné stavby a proporcí vzhledem k výkonnosti vrhačů 

  Pecha, Marek (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2018)
  Datum obhajoby: 17. 1. 2018
  Topic: Comparison of bodytypes and proportions to performance of athletes Goal: The goal is to compare bodytypes of world elite athletes from past and present in athletic throws. Second goal is to compare weight and height ...
 • Identifikace a komparace silových schopností u elitních fotbalistů v závislosti na ontogenezi 

  Kroupa, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2018)
  Datum obhajoby: 19. 1. 2018
  Title: The comparison and identification of strength abilities among elite footballers depending on ontogenesis. Objectives: The aim of this work is to compare the explosive power of the lower limbs and the isokinetic power ...
 • Vliv rychlosti během izokinetické kontrakce na silové poměry kvadricepsu vůči hamstringům u hráčů fotbalu U15-19 

  Trýzna, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2018)
  Datum obhajoby: 17. 1. 2018
  Title: The impact of speed during isocinetic contraction for strength ratios of m. quadriceps to hamstrings in youth soccer players U15-19 Objectives: The objectives of this bachelor thesis is to find out a relative strength ...
 • Vliv akceleračních schopností na výkon v testech agility (rychlosti změn směru pohybu) 

  Hrubý, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2018)
  Datum obhajoby: 17. 1. 2018
  Name: Influence of acceleration abilities on performance in agility tests (speed of change of direction of movement) Objectives: The main goal of this work is to determine the level of agility performance with acceleration ...
 • Komparace tělesné stavby a výkonnosti u vrhačů 

  Pecha, Marek (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2017)
  Datum obhajoby: 14. 9. 2017
  Topic: Comparison of bodytypes, weight, hight and It'srelationship to performance Goal: The goal is to compare body types of world elite athletes from past and present in athletict hrows. Second goal is to compare weight ...
 • Možnosti meření spasticity dolních končetin u pacientů s DMO 

  Vavřinová, Dominika (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2018)
  Datum obhajoby: 24. 1. 2018
  Title: Measurement of lower extremities spasticity in patients with cerebral palsy Objectives: The aim of the theoretical part of this thesis is to evaluate possibilities of lower extremities spasticity measurement in adult ...
 • Turecký vztyk (TGU) s kettlebell z pohledu vývojové kineziologie 

  Růžička, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2018)
  Datum obhajoby: 24. 1. 2018
  Title: The Turkish Get-Up with a kettlebell from the point of view of developmental kinesiology Objectives: In the last couple of years the TGU has again entered the consciousness of the sporting public not just in the ...
 • Srovnání účinnosti manuální terapie a terapie s využitím cvičení ve svalových posturálních zřetězeních při bolestivých syndromech šíjové oblasti. 

  Heger, Mikuláš (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2018)
  Datum obhajoby: 24. 1. 2018
  Title: Comparison of the effectiveness of manual therapy and therapy using exercises in muscle postural strings for painful neck syndromes. Objective: The main aim of this work is to compare the effect of active and passive ...
 • Vliv rozsahů rotací ramenního kloubu u volejbalistek na rozvoj funkčních změn 

  Kamešová, Terezie (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2018)
  Datum obhajoby: 24. 1. 2018
  Title: Effect of the range of the shoulder joint rotation in volleyball players on the development of functional changes. Objectives: The aim of this thesis is to confirm the presence of the glenohumeral internal rotation ...
 • Analýza smrtelných nehod při potápění s přístrojem na území ČR od roku 1997 do současnosti 

  Kleinová, Karolína (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2017)
  Datum obhajoby: 7. 9. 2017
  Title: Analysis of fatal accidents in the Czech Republic during scuba diving from 1997 to present Objectives: The aim of the thesis is to collect and analyze information about fatal accidents in scuba diving, which took ...
 • Plavecká edukace dětí s poruchou autistického spektra 

  Baštová, Miroslava (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2017)
  Datum obhajoby: 25. 1. 2017
  Title: Specifics of teaching swimming to children with autism spectrum disorder. Objectives: Creation and implementation of the concept of preparatory and basic swimming lessons for children with autism spectrum disorder. ...
 • Whiplash syndrom - zhodnocení efektu terapie skrze různé fyzioterapeutické přístupy 

  Kadeřábková, Diana (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2018)
  Datum obhajoby: 24. 1. 2018
  Title: Whiplash syndrome-evaluation of the therapy effect through various physiotherapeutic approaches Objectives: The aim of this diploma thesis is to find out which treatment method is the best suited for the reduction ...
 • Vliv stravovacích návyků na změnu tělesného složení - tělesná hmotnost, tělesný tuk, svalová hmota a tělesná voda. 

  Lichnovský, Miroslav (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2018)
  Datum obhajoby: 19. 1. 2018
  Title: Influence of nutrition stereotyps on body composition - body weight, body fat, muscle mass and body water. Objectives: The aim of this work is to influence changes in body composition in women of various ages, body ...
 • Technika přeběhu překážek v běhu na 400 m překážek 

  Jakoubek, Jiří (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2018)
  Datum obhajoby: 17. 1. 2018
  Title: Technique of Hurdle Clearing in 400 Meters Hurdles Authors: Jiří Jakoubek Supervisor: PhDr. Aleš Kaplan, Ph.D. Aims: The aim of this thesis is to describe technique of hurdle clearing in 400 meters hurdle race using ...
 • Rozcvičení v ledním hokeji 

  Arnošt, Daniel (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2018)
  Datum obhajoby: 15. 1. 2018
  Title: Warming up for ice hockey Objectives: The aim of these bachelor theses is to create a survey about warm up for ice hockey. Based on a survey, study of specialized literature and consultation with selected trainers ...

Zobrazit další


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV