Recent Submissions

 • Kondiční příprava v hokejbalu 

  Štěpáník, Radim (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019)
  Date of defense: 9. 1. 2019
  Title: Conditional Training for Street Hockey Objectives: Design a draft for individual year conditioning program for an elite street hockey player. Tasks:  Measure heart rate during street hockey game  Set key abilities ...
 • Transfer silových předpokladů do kvalitativního provedení plaveckého způsobu kraul 

  Jurák, Daniel (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019)
  Date of defense: 18. 4. 2019
  Topic: The Transfer of Strength Prerequisites to Execution of Crawl Swimming Technique Movements Goals: The aim of the work was to verify whether the controlled intervention, which contains nonspecific and specific ...
 • Komparativní analýza pohybového vzoru plaveckého způsobu kraul a specifických posilovacích cvičení 

  Vaněčková, Jitka (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019)
  Date of defense: 12. 4. 2019
  Title: Comparative analysis of the crawl pattern and specific exercises. Purpose: The aim of the dissertation is to evaluate the coordination similarity ratio of involvement of selected muscles during the crawl swimming ...
 • Komparativní analýza závodů Světového a Středoevropského poháru ve skialpinismu 

  Legová, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2018)
  Date of defense: 6. 9. 2018
  Based on a search of available resources, I report on racing skialpinism and training at higher altitudes. The aim of this work is to compare the performance of the reprezentation of Czech Republic, Slovakia and Poland in ...
 • Vliv tréninkového programu na svalovou aktivitu svalů dolních končetin v souvislosti s rizikovými faktory zranění hamstringů hráčů fotbalu 

  Hnátová, Iva (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019)
  Date of defense: 8. 3. 2019
  CHARLES UNIVERSITY IN PRAG Faculty of Physical Educational and Sport Department of Physiotherapy THE INFLUENCE OF THE TRAINING PROGRAM ON MUSCLE ACTIVITY OF LOWER LIMB MUSCLES IN RELATION TO THE RISK FACTORS OF HAMSTRING ...
 • Bránice v roli jícnového svěrače a možnosti léčby refluxní choroby jícnu pomocí fyzioterapeutických postupů 

  Bitnar, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019)
  Date of defense: 26. 2. 2019
  Title : Diaphragm in the role of oesophageal sphincter and the possibility of treating reflux oesophageal disease by physiotherapeutic procedures Background: The diaphragm, its bloody part, is considered by many authors ...
 • Vliv pilates metody na stabilizační systém páteře 

  Šašková, Vlasta (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019)
  Date of defense: 17. 1. 2019
  Title: Influence of pilates method on the stabilizing system of the spine Objectives: The main aim of this diploma thesis was to confirm or refute the claim that a six-week motion program using the pilates method positively ...
 • Metodika výuky vedení malého plavidla 

  Frolík, Ondřej (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019)
  Date of defense: 28. 1. 2019
  Název: Metodika výuky vedení malého plavidla Cíle: Cílem práce je vypracování metodických materiálů pro výuku v rozsahu vedení malého plavidla, bezpečného chování na vodních tocích a plochách tak, jak jej definuje Státní ...
 • Vliv specifických cvičení na fixátory lopatky plavců staršího školního věku 

  Šaroch, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019)
  Date of defense: 21. 1. 2019
  1 ABSTRAKT Cíle: Cílem této diplomové práce je zjistit efekt intervenčního kompenzačního cvičení nafunkci fixátorů lopatek, u plavců staršího školního věku. Metody: Jedná se o jedno faktorový experiment, ve kterém bude ...
 • Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou spondylodiscitida po spondylodéze 

  Bolková, Karolina (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019)
  Date of defense: 24. 1. 2019
  Název práce: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou spondylodiscitida po spondylodéze Autor: Karolina Bolková Vedoucí práce: Mgr. Dana Andrlíková Cíl práce: Cílem této práce je zpracování kazuistiky ...
 • Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou DMO 

  Šňupárek, Václav (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019)
  Date of defense: 24. 1. 2019
  Název práce: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou DMO Cíl: Cílem této práce bylo zpracovat teoretické předpoklady k vedení úspěšné terapie pacientů s dětskou mozkovou obrnou a jejich uvedení v praxi ...
 • Analýza posturálních reakcí při cvičení se zátěží horních končetin odstředivou silou 

  Dudová, Daniela (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019)
  Date of defense: 21. 1. 2019
  Název práce: Analýza posturálních reakcí při cvičení se zátěží horních končetin odstředivou silou. Shrnutí: Cílem projektu je pohybová analýza vybraných segmentů těla (C7, Th4, Th8, Th12, spojnice akromionů a SIPS) za ...
 • Realizace tělesné přípravy u příslušníků vybraných jednotek AČR 

  Rozsypal, Karel (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019)
  Date of defense: 18. 1. 2019
  Název práce Realizace tělesné přípravy u příslušníků vybraných jednotek AČR. Cíl práce Cílem práce je zjistit aktuální stav realizace tělesné přípravy u vojáků armády České republiky. Metody Dotazníkového šetření se ...
 • Změna tepové frekvence při posturální terapii 

  Čurdová, Aneta (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019)
  Date of defense: 21. 1. 2019
  Název: Změna tepové frekvence při posturální terapii Cíle: Hlavním cílem této práce je zjistit míru závislosti mezi úrovní posturální stabilizace na základě posturálního provokačního testu s pomůckou Propriomed a změnou ...
 • Vztah BMI a parametrů tělesného složení u studentů FTVS UK 

  Baťová, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019)
  Date of defense: 21. 1. 2019
  Název: Vztah BMI a parametrů tělesného složení u studentů UK FTVS Cíle: Hlavním cílem diplomové práce je zhodnocení vztahu mezi BMI a vybranými parametry tělesného složení stanovené pomocí přístroje pracujícím na principu ...
 • Technika jízdy na singlkanoi ve vodním slalomu 

  Foukal, Pavel (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019)
  Date of defense: 18. 1. 2019
  Název: Technika jízdy na singlkanoi ve vodním slalomu Cíle: Cílem bakalářské práce je popsat současné pojetí techniky jízdy na C1 a vytvořit jako přílohu videoukázky jednotlivých způsobů techniky, které budou dostupné i ...
 • Kondiční předpoklady ve fotbale 

  Funk, Ladislav (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019)
  Date of defense: 17. 1. 2019
  Název: Kondiční předpoklady ve fotbale Cíle: Hlavním cílem práce je posouzení vlivu herního postu, chronologického věku a doby tréninku na základní kondiční předpoklady u kategorie žáků v klubu FC Tempo Praha. Metody: Pro ...
 • Popularita esportu u studentů UK 

  Houda, Adam (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019)
  Date of defense: 17. 1. 2019
  Název práce: Popularita esportu u studentů UK Cíle práce: Cílem bakalářské práce je zjistit popularitu esportu mezi studenty Univerzity Karlovy. Práce dále zkoumá, zda by studenti jevili zájem o návštěvu většího esportového ...
 • Marketingová komunikace Surf Campu 

  Stejskal, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019)
  Date of defense: 17. 1. 2019
  Název: Marketingová komunikace Surf Campu Cíle: Cílem této bakalářské práce je vytvoření návrhu na zlepšení marketingové komunikace Surf Campu pro sezónu 2019, a to za využití analýzy a zhodnocení současné marketingové ...
 • Řízení a spokojenost rozhodčích v Českém svazu házené 

  Uhlíř, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019)
  Date of defense: 17. 1. 2019
  Název: Řízení a spokojenost rozhodčích v Českém svazu házené Cíle: Hlavní cílem této práce je znázornit aktuální struktury řízení rozhodčích v Českém svazu házené a zjistit spokojenost rozhodčích a řídících orgánů se ...

View more


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV