Recent Submissions

 • Aktivace sponzoringu běžeckého seriálu RunTour 

  Defence status: DEFENDED
  Sekeráková, Aneta (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019)
  Date of defense: 10. 9. 2019
  Title: Activation of RunTour running series sponsorship Objectives: The main purpose of this master thesis is to create suggestions and recommendations for the future sponsorship activation of selected RunTour partners, ...
 • Dobrovolnictví jako alokace personálních zdrojů ve sportovních organizacích 

  Defence status: DEFENDED
  Pecinová, Markéta (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
  Date of defense: 4. 3. 2021
  Title: Volunteering as an allocation of human resources in sports organizations Objectives: The objective of the thesis is to recommend the most suitable Belbin roles for job positions in sports organizations based on ...
 • Kinematická analýza pohybového systému u osob s abnormálním postavením kyčelního kloubu 

  Defence status: DEFENDED
  Zahradník, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
  Date of defense: 10. 3. 2021
  SOUHRN Femoroacetabulární impingement syndrom (FAI) je porucha kyčelního kloubu, ke kterému dochází nejčastěji následkem opakovaného přetěžování kloubu v kombinaci s neideální orientací artikulujících ploch, které tedy ...
 • Nejvýhodnější daňové ráje pro sportovce a vlastníky sportovních klubů 

  Defence status: NOT DEFENDED
  Šebák, Marek (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
  Date of defense: 21. 1. 2021
  Název: Nejvýhodnější daňové ráje pro sportovce a vlastníky sportovních klubů Cíle: Hlavním cílem bakalářské práce bylo určit nejvýhodnější daňové ráje pro sportovce jakožto fyzické osoby a nejvíce vyhovující offshorové ...
 • Dobrovolnictví v rámci sportovní akce - Olympijské parky 2016-2018 

  Defence status: DEFENDED
  Svobodová, Markéta (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
  Date of defense: 8. 3. 2021
  Název: Dobrovolnictví v rámci sportovní akce - Olympijské parky 2016-2018 Cíle: Hlavním cílem této diplomové práce je na základě výzkumu vývoje spokojenosti spolupráce dobrovolníků s Českým olympijským výborem poskytnout ...
 • Posturální stabilita u osob s krátkozrakostí 

  Defence status: DEFENDED
  Palivcová, Lenka (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2016)
  Date of defense: 2. 5. 2016
  SOUHRN Název práce: Posturální stabilita u osob s krátkozrakostí Cíl práce: Analyzovat vztahy mezi vybranými parametry posturální stability a zhoršenou zrakovou ostrostí do dálky (myopií) korigovanou optimální zrakovou ...
 • Vliv pravidelné plavecké intervence na změny tělesné zdatnosti dětí ve věku 6-15 let 

  Defence status: DEFENDED
  Kučera, Patrik (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2015)
  Date of defense: 5. 5. 2015
  Název práce: Vliv pravidelné plavecké intervence na změny tělesné zdatnosti dětí ve věku 6- 15 let Cíle práce: Cílem práce je prozkoumat vliv pravidelné plavecké intervence na vybrané složky tělesné zdatnost dětí ve věku ...
 • Reprodukce objektů pomocí 3D tisku v hyperbarickém prostředí 

  Defence status: DEFENDED
  Kadlec, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2018)
  Date of defense: 11. 1. 2018
  Název: Reprodukce objektů promocí 3D tisku v hyperbarickém prostředí Cíle: Bakalářská práce je koncipována jako pilotní studie se zabývala reprodukci objektů pomocí 3D tisku v hyperbarickém prostředí. Cílem práce je zejména ...
 • Vliv měnících se podmínek na výsledek patovacího úderu 

  Defence status: DEFENDED
  Brožka, Matěj (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2016)
  Date of defense: 12. 9. 2016
  Název Vliv měnících se podmínek na výsledek patovacího úderu Cíle práce Cílem práce bylo zjistit přesnost patovacího úderu v měnících se podmínkách. Hlavním cílem bylo určit, zda je výsledek patovacího úderu ovlivňován ...
 • Rychlostní a obratnostní schopnosti ve fotbale 

  Defence status: DEFENDED
  Červenka, Daniel (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2017)
  Date of defense: 10. 5. 2017
  Název: Rychlostní a obratnostní schopnosti ve fotbale. Cíle: Cílem práce bylo hodnocení průběhu rychlosti pohybu hráčů vzhledem ke změně směru. Posouzení změny směru při pohybu k úspěšnosti výsledku testu. Vzájemné srovnání ...
 • Vznik a vývoj specializovaných útvarů Policie ČR s důrazem na Ochranou službu Policie ČR 

  Defence status: DEFENDED
  Šmíd, David (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2017)
  Date of defense: 17. 1. 2017
  Název práce: Vznik a vývoj specializovaných útvarů Policie ČR s důrazem na útvar Ochranné služby Policie ČR. Cíl práce: Cílem této práce je popis vzniku a vývoje policejních složek po druhé světové válce až po současnost, ...
 • Diabetes mellitus v jezdeckém sportu v ČR 

  Defence status: DEFENDED
  Mašková, Marie (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
  Date of defense: 18. 1. 2021
  Název: Diabetes mellitus v jezdeckém sportu v ČR Cíle: Cílem rešeršní části práce bylo popsat problematiku onemocnění diabetes mellitus a vlivu sportu na kompenzaci onemocnění, následně pak vyhledat dostupné zdroje o úzce ...
 • Možnosti ovlivňování síly dolních končetin u závodníků v požárním sportu 

  Defence status: DEFENDED
  Miřátský, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2015)
  Date of defense: 10. 9. 2015
  Název: Možnosti ovlivňování síly dolních končetin u závodníků v požárním sportu Cíle: Cílem práce je zjistit úroveň svalové síly a explozivní síly dolních končetin u vybraných požárních sportovců a ověřit možnost ovlivnění ...
 • Motivace dobrovolníků na sportovních akcích sdružení Tři pro zdraví. 

  Defence status: DEFENDED
  Kouklíková, Klára (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2018)
  Date of defense: 10. 9. 2018
  Název: Motivace dobrovolníků na sportovních akcí sdružení Tři pro zdraví. Cíle: Hlavním cílem bakalářské práce je zjištění motivačních aspektů sportovních dobrovolníků, kteří se účastnili akcí pořádaných sdružením Tři pro ...
 • Identifikace kloubních struktur AS a jejich vlastností pomocí MRI a TVS před a po aplikaci manuální terapie 

  Defence status: DEFENDED
  Píglová, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2018)
  Date of defense: 25. 9. 2018
  Úvod Kloubní dysfunkce páteře ve smyslu funkční blokády kloubu je spojena s odpovídajícím bolestivým stavem, reflexní kontrakcí okolních svalů a omezením mobility v daném segmentu. Kloubní blokáda má svůj mechanický podtext, ...
 • Verbální a neverbální projev učitele plavání 

  Defence status: DEFENDED
  Caletková, Romana (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2016)
  Date of defense: 6. 9. 2016
  Název práce: Verbální a neverbální projev učitele plavání Cíle práce: Cílem bakalářské práce je posouzení míry didaktické kompetence potřebné k podání instrukce pro realizaci pohybového cvičení ve vodě u osob bez pedagogické ...
 • Analýza pohybu hráčů ve volejbalovém utkání 

  Defence status: DEFENDED
  Hank, Mikuláš (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2015)
  Date of defense: 9. 9. 2015
  Primárním úkolem této diplomové práce bylo evaluovat, kvantifikovat a objektivizovat distanci pohybu elitních volejbalových hráček z hlediska jednotlivých herních specializací v horizontální rovině pohybu. Cíle práce byly ...
 • Vliv komplexního strečinku dolní končetiny na posturální stabilitu 

  Defence status: DEFENDED
  Maier, Ludvík (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2016)
  Date of defense: 4. 5. 2016
  Název diplomové práce: Vliv komplexního strečinku dolní končetiny na posturální stabilitu Cíle práce: Hlavním cílem této diplomové práce je pomocí dynamické počítačové posturografie zjistit, zda zvýšení pohyblivosti dolních ...
 • Vliv kinesio tejpování na funkční stav pohybového aparátu 

  Defence status: DEFENDED
  Kališko, Ondřej (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2017)
  Date of defense: 17. 5. 2017
  Název diplomové práce: Vliv kinesio tejpování na funkční stav pohybového aparátu Vymezení problematiky: Kinesio tejpování je v současné době velmi populární terapeutická metoda a to jak ve sportu, tak ve fyzioterapii. ...
 • Realizace možností pro výzkum vzniku a dynamiky bublin a mikrobublin 

  Defence status: NOT DEFENDED
  Spalová, Karolína (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2017)
  Date of defense: 17. 1. 2017
  UNIVERZITA KARLOVA FAKULTA T LESNÉ VÝCHOVY A SPORTU Realizace možností pro výzkum vzniku a dynamiky bublin a mikrobublin Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Vypracovala: Mgr. David Vondrášek Karolína Spalová Praha, ...

View more


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV