Show simple item record

Prevalence of useage alcohol at second grade at primary schools in the Roudnice nad Labem in school year from 2009/2010 to 2015/2016
dc.contributor.advisorŠejvl, Jaroslav
dc.creatorŽivná, Jana
dc.date.accessioned2017-07-05T10:00:08Z
dc.date.available2017-07-05T10:00:08Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/85924
dc.description.abstractVÝCHODISKA: Česká republika se řadí ve zkušenosti s užíváním alkoholu dětmi a mladistvými na přední příčky v Evropě. Proto je vhodné se tímto tématem zabývat a zjišťovat prevalenci užívání alkoholu nezletilými a mladistvými. CÍLE: Cílem této bakalářské práce je zmapovat vývoj prevalence užívání alkoholu dětmi základní školy v Roudnici nad Labem dle ročníků, pohlaví a roku provedeného výzkumu. Cílem je také zhodnotit a zjistit, kdy je první iniciace s alkoholem a navrhnout případná opatření ohledně prevence. Dalším cílem je porovnání vývoje výsledků výzkumu jednoho ročníku od šesté až do deváté třídy a stanovit věkový interval, kdy dochází k největšímu nárůstu prvních experimentů s alkoholem a kdy se objevuje první opilost. VÝZKUMNÉ OTÁZKY: Mezi výzkumné otázky patří jaká je prevalence užívání alkoholu a opilosti u žáků 2. stupně základní školy v Roudnici nad Labem v období od školního roku 2009/2010 do školního roku 2015/2016? Jaké jsou rozdíly v prevalenci užívání alkoholu a opilosti mezi dívkami a chlapci? Jaká je týdenní, měsíční a roční prevalence užívání alkoholu a opilosti? Jaká je prevalence užívání alkoholu a opilosti u vybraného ročníku? METODY: Jedná se o kvantitativní periodický longitudinální výzkum, který byl prováděn formou anonymního nestandardizovaného dotazníku. Sledované období...cs_CZ
dc.description.abstractBACKGROUND: Czech Republic ranks in the experience with the use of alcohol by children and adolescents on the front splitter in Europe. Therefore, it is appropriate to examine this question and to detect the prevalence of alcohol use by minors and adolescents. AIMS: The aim of this Bachelor thesis is to map out the evolution of the prevalence of alcohol use by children of the primary school in Roudnice nad Labem by years, gender and year carried out by the research. The aim is also to assess and find out when the first initiation with alcohol and propose measures for prevention. Another aim is to compare the development of the research results of one year from the sixth to the ninth class to provide the age interval, where the biggest growth in the first experiments with alcohol and when appears the first being drunk. RESEARCH QUESTIONS: Between research questions include what is the prevalence of alcohol use and intoxication for students of second degree at primary school in Roudnice nad Labem in the period of school year 2009/2010-2015/2016? What are the differences in the prevalence of alcohol use and intoxication among the girls and boys? What is the weekly, monthly and annual prevalence of alcohol use and intoxication? What is the prevalence of alcohol use and intoxication for the selected...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova. 1. lékařská fakultacs_CZ
dc.subjectalkoholcs_CZ
dc.subjectdrogacs_CZ
dc.subjectzávislostcs_CZ
dc.subjectmládežcs_CZ
dc.subjectdětics_CZ
dc.subjectškolacs_CZ
dc.subjectalcoholen_US
dc.subjectdrugen_US
dc.subjectyouthen_US
dc.subjectaddictionen_US
dc.subjectchildrenen_US
dc.subjectschoolen_US
dc.titlePrevalence užívání alkoholu u žáků 2. stupně základní školy v Roudnici nad Labem v období od školního roku 2009/2010 do školního roku 2015/2016.cs_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2017
dcterms.dateAccepted2017-06-14
dc.description.departmentDepartment of Adictology First Faculty of Medicine and General University Hospital in Pragueen_US
dc.description.departmentKlinika adiktologie 1.LF UK a VFN v Prazecs_CZ
dc.description.faculty1. lékařská fakultacs_CZ
dc.description.facultyFirst Faculty of Medicineen_US
dc.identifier.repId186508
dc.title.translatedPrevalence of useage alcohol at second grade at primary schools in the Roudnice nad Labem in school year from 2009/2010 to 2015/2016en_US
dc.contributor.refereeGabrhelík, Roman
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineAdiktologiecs_CZ
thesis.degree.disciplineAddictologyen_US
thesis.degree.programSpecializations in Health Serviceen_US
thesis.degree.programSpecializace ve zdravotnictvícs_CZ
uk.faculty-name.cs1. lékařská fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFirst Faculty of Medicineen_US
uk.faculty-abbr.cs1.LFcs_CZ
uk.degree-discipline.csAdiktologiecs_CZ
uk.degree-discipline.enAddictologyen_US
uk.degree-program.csSpecializace ve zdravotnictvícs_CZ
uk.degree-program.enSpecializations in Health Serviceen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csVÝCHODISKA: Česká republika se řadí ve zkušenosti s užíváním alkoholu dětmi a mladistvými na přední příčky v Evropě. Proto je vhodné se tímto tématem zabývat a zjišťovat prevalenci užívání alkoholu nezletilými a mladistvými. CÍLE: Cílem této bakalářské práce je zmapovat vývoj prevalence užívání alkoholu dětmi základní školy v Roudnici nad Labem dle ročníků, pohlaví a roku provedeného výzkumu. Cílem je také zhodnotit a zjistit, kdy je první iniciace s alkoholem a navrhnout případná opatření ohledně prevence. Dalším cílem je porovnání vývoje výsledků výzkumu jednoho ročníku od šesté až do deváté třídy a stanovit věkový interval, kdy dochází k největšímu nárůstu prvních experimentů s alkoholem a kdy se objevuje první opilost. VÝZKUMNÉ OTÁZKY: Mezi výzkumné otázky patří jaká je prevalence užívání alkoholu a opilosti u žáků 2. stupně základní školy v Roudnici nad Labem v období od školního roku 2009/2010 do školního roku 2015/2016? Jaké jsou rozdíly v prevalenci užívání alkoholu a opilosti mezi dívkami a chlapci? Jaká je týdenní, měsíční a roční prevalence užívání alkoholu a opilosti? Jaká je prevalence užívání alkoholu a opilosti u vybraného ročníku? METODY: Jedná se o kvantitativní periodický longitudinální výzkum, který byl prováděn formou anonymního nestandardizovaného dotazníku. Sledované období...cs_CZ
uk.abstract.enBACKGROUND: Czech Republic ranks in the experience with the use of alcohol by children and adolescents on the front splitter in Europe. Therefore, it is appropriate to examine this question and to detect the prevalence of alcohol use by minors and adolescents. AIMS: The aim of this Bachelor thesis is to map out the evolution of the prevalence of alcohol use by children of the primary school in Roudnice nad Labem by years, gender and year carried out by the research. The aim is also to assess and find out when the first initiation with alcohol and propose measures for prevention. Another aim is to compare the development of the research results of one year from the sixth to the ninth class to provide the age interval, where the biggest growth in the first experiments with alcohol and when appears the first being drunk. RESEARCH QUESTIONS: Between research questions include what is the prevalence of alcohol use and intoxication for students of second degree at primary school in Roudnice nad Labem in the period of school year 2009/2010-2015/2016? What are the differences in the prevalence of alcohol use and intoxication among the girls and boys? What is the weekly, monthly and annual prevalence of alcohol use and intoxication? What is the prevalence of alcohol use and intoxication for the selected...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN v Prazecs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV