Show simple item record

Investment Policy of the European Union - protection of foreign direct investment
dc.contributor.advisorTomášek, Michal
dc.creatorŠtamberk, David
dc.date.accessioned2019-05-02T18:31:15Z
dc.date.available2019-05-02T18:31:15Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/84643
dc.description.abstractInvestiční politika Evropské unie - ochrana přímých zahraničních investic Anotace Jednou ze změn, které s sebou přinesla Lisabonská smlouva, je výslovné zařazení přímých zahraničních investic a jejich ochrany do společné obchodní politiky Evropské unie. Ta je jednou z oblastí výlučných pravomocí EU. Evropská unie následně přistoupila ke sjednávání dvoustranných dohod upravujících mimo jiné i investiční problematiku. Nevyhnula se přitom ani kontroverzím a negativní publicitě, která provázela a provází zejména TTIP a CETA. Tato práce si klade za cíl analyzovat investiční politiku EU a vzájemnou interakci jejích orgánů s členskými státy, jakož i třetími subjekty. Po obecném úvodu do problematiky mezinárodního práva ochrany investic a práva EU (kapitoly II. a III.) je věnována pozornost problematice ochrany zahraničních investic na vnitřním trhu. Tento režim je následně srovnáván s režimem DPOI (kapitola IV.). Pozornost je pak upřena směrem k vnějším vztahům EU na poli ochrany investic. Její pravomoc je podrobena bližší analýze (kapitola V.) a jsou též rozebírány dosavadní výsledky snah Komise a EU jako takové (kapitola VI.). Děje se tak i s ohledem na možné dopady zahraničních investic z hlediska ochrany lidských práv a životního prostředí v hostitelském státě.cs_CZ
dc.description.abstractInvestment Policy of the European Union - protection of foreign direct investment Abstract One of the changes brought about by the Lisbon Treaty is the explicit inclusion of foreign direct investment and its protection in the common commercial policy of the European Union. This is one of the areas of exclusive competence of the EU. The European Union has subsequently stated negotiating bilateral agreements governing, inter alia, investment issues. However, it has not been spared from controversy and negative publicity that has been accompanying especially the TTIP and the CETA. This work aims to analyse the investment policy of the EU and mutual interaction of its institutions with the Member States and third parties. After general introduction to the topic of international investment law and EU law (chapters II. and III.), it is devoted to the issue of protection of foreign investment in the internal market. Its regime is then compared with the BIT regime (chapter IV.). Attention is then focussed towards the EU's external relations in the field of investment protection. Its competence is subjected to further analysis (chapter V.) and current results of efforts of the Commission and the EU as such are also discussed (chapter VI.). It is so in the light of possible impacts of foreign investment in terms of...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectdohody o podpoře ochraně investiccs_CZ
dc.subjectinvestiční dohodycs_CZ
dc.subjectEvropská uniecs_CZ
dc.subjectprávo EUcs_CZ
dc.subjectinvestiční arbitrážcs_CZ
dc.subjectinvestiční politika EUcs_CZ
dc.subjectintraunijní dohody o ochraně investiccs_CZ
dc.subjectintraunijní arbitrážecs_CZ
dc.subjectspolečná obchodní politikacs_CZ
dc.subjectpřímé zahraniční investicecs_CZ
dc.subjectportfoliové investicecs_CZ
dc.subjectSmlouva o Energetické chartěcs_CZ
dc.subjectCETAcs_CZ
dc.subjectTTIPcs_CZ
dc.subjectvyvlastněnícs_CZ
dc.subjectdoložka nejvyšších výhodcs_CZ
dc.subjectnárodní zacházenícs_CZ
dc.subjectspravedlivé a rovnoprávné zacházenícs_CZ
dc.subjectvolný pohyb kapitálucs_CZ
dc.subjectsvoboda usazovánícs_CZ
dc.subjectICSIDcs_CZ
dc.subjectUNCITRALcs_CZ
dc.subjectInvestiční soudní systémcs_CZ
dc.subjectbilateral investment treatiesen_US
dc.subjectinternational investment agreementsen_US
dc.subjectBITsen_US
dc.subjectIIAsen_US
dc.subjectEuropean Unionen_US
dc.subjectEU lawen_US
dc.subjectinvestment treaty arbitrationen_US
dc.subjectEU investment policyen_US
dc.subjectintra-EU BITsen_US
dc.subjectintra-EU arbitrationen_US
dc.subjectcommon commercial policyen_US
dc.subjectforeign direct investmenten_US
dc.subjectFDIen_US
dc.subjectportfolio investmenten_US
dc.subjectEnergy Charter Treatyen_US
dc.subjectECTen_US
dc.subjectCETAen_US
dc.subjectTTIPen_US
dc.subjectexpropriationen_US
dc.subjectmost favoured nationen_US
dc.subjectnational treatmenten_US
dc.subjectfair and equitable treatmenten_US
dc.subjectfree movement of capitalen_US
dc.subjectfreedom of establishmenten_US
dc.subjectICSIDen_US
dc.subjectUNCITRALen_US
dc.subjectInvestment Court Systemen_US
dc.titleInvestiční politika Evropské unie - ochrana přímých zahraničních investiccs_CZ
dc.typedizertační prácecs_CZ
dcterms.created2017
dcterms.dateAccepted2017-05-15
dc.description.departmentDepartment of European Lawen_US
dc.description.departmentKatedra evropského právacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId135707
dc.title.translatedInvestment Policy of the European Union - protection of foreign direct investmenten_US
dc.contributor.refereeBalaš, Vladimír
dc.contributor.refereeKřepelka, Filip
dc.identifier.aleph002139310
thesis.degree.namePh.D.
thesis.degree.leveldoktorskécs_CZ
thesis.degree.disciplineEvropské právocs_CZ
thesis.degree.disciplineEuropean Lawen_US
thesis.degree.programTeoretické právní vědycs_CZ
thesis.degree.programTheoretical Legal Scienceen_US
uk.thesis.typedizertační prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra evropského právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of European Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csEvropské právocs_CZ
uk.degree-discipline.enEuropean Lawen_US
uk.degree-program.csTeoretické právní vědycs_CZ
uk.degree-program.enTheoretical Legal Scienceen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csInvestiční politika Evropské unie - ochrana přímých zahraničních investic Anotace Jednou ze změn, které s sebou přinesla Lisabonská smlouva, je výslovné zařazení přímých zahraničních investic a jejich ochrany do společné obchodní politiky Evropské unie. Ta je jednou z oblastí výlučných pravomocí EU. Evropská unie následně přistoupila ke sjednávání dvoustranných dohod upravujících mimo jiné i investiční problematiku. Nevyhnula se přitom ani kontroverzím a negativní publicitě, která provázela a provází zejména TTIP a CETA. Tato práce si klade za cíl analyzovat investiční politiku EU a vzájemnou interakci jejích orgánů s členskými státy, jakož i třetími subjekty. Po obecném úvodu do problematiky mezinárodního práva ochrany investic a práva EU (kapitoly II. a III.) je věnována pozornost problematice ochrany zahraničních investic na vnitřním trhu. Tento režim je následně srovnáván s režimem DPOI (kapitola IV.). Pozornost je pak upřena směrem k vnějším vztahům EU na poli ochrany investic. Její pravomoc je podrobena bližší analýze (kapitola V.) a jsou též rozebírány dosavadní výsledky snah Komise a EU jako takové (kapitola VI.). Děje se tak i s ohledem na možné dopady zahraničních investic z hlediska ochrany lidských práv a životního prostředí v hostitelském státě.cs_CZ
uk.abstract.enInvestment Policy of the European Union - protection of foreign direct investment Abstract One of the changes brought about by the Lisbon Treaty is the explicit inclusion of foreign direct investment and its protection in the common commercial policy of the European Union. This is one of the areas of exclusive competence of the EU. The European Union has subsequently stated negotiating bilateral agreements governing, inter alia, investment issues. However, it has not been spared from controversy and negative publicity that has been accompanying especially the TTIP and the CETA. This work aims to analyse the investment policy of the EU and mutual interaction of its institutions with the Member States and third parties. After general introduction to the topic of international investment law and EU law (chapters II. and III.), it is devoted to the issue of protection of foreign investment in the internal market. Its regime is then compared with the BIT regime (chapter IV.). Attention is then focussed towards the EU's external relations in the field of investment protection. Its competence is subjected to further analysis (chapter V.) and current results of efforts of the Commission and the EU as such are also discussed (chapter VI.). It is so in the light of possible impacts of foreign investment in terms of...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra evropského právacs_CZ
thesis.grade.codeP
dc.identifier.lisID990021393100106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV