Show simple item record

The Snake as Means of Reflection in the Texts about Artists from the German Romantic Period
Had jako prostředek reflexe v textech o umělcích z období německého romantismu
dc.contributor.advisorZbytovský, Štěpán
dc.creatorBalcarová, Markéta
dc.date.accessioned2018-10-29T23:27:23Z
dc.date.available2018-10-29T23:27:23Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/83827
dc.description.abstractPředložená disertační práce zkoumá funkci a inscenaci motivu hada ve čtyřech vybraných textech o umělcích německého romantismu, přičemž chápe hada jako znak reflektující o problematice umělecké existence a cestě k umělecké tvorbě popř. o umělecké tvorbě vůbec. Při interpretaci jednotlivých motivů hada je zvolen pro literární texty třífázový postup, podobně jak jej aplikuje Erwin Panofsky při popisu motivů na obrazech. Interpretace vychází ze strukturálního postavení motivu hada v textu a jeho inscenace v textu. Stěžejní roli hraje následně odhalení kontextů, které daný motiv hada aktualizuje - jedná se především o biblické hady, mytické hady a hadí linii jakožto linii krásy, která byla předmětem dobového estetického diskursu. Význam motivu hada v textech je dán především vzájemnou interakcí tematizovaných kontextů, která je v jednotlivých textech realizována odlišnými způsoby. Motiv hada, jak je utvářen v jednotlivých interpretovaných textech, je ve všech případech vysoce komplexním motivem. Díky možnosti konotace s hady z oblasti Bible a mytologie se stává literární motiv hada polyvalentním znakem, který charakterizuje i uměleckou existenci jako polyvalentní popř. ambivalentní. To znamená, že je umělecká existence na jedné straně upřednostňována, popř. že je prezentována jako fascinující. Na druhé straně...cs_CZ
dc.description.abstractThe submitted doctoral thesis examines the function and performance of the motive of a snake in four selected texts about artists of the German romantic period and perceives the snake as an attribute reflecting the problems of the artistic existence and a way to the artistic work, possibly of the artistic work at all. When interpreting the single motives of the snake, three-phase procedure as applied by Erwin Panofsky in description of the motives in the pictures has been chosen by analogy for literary texts. The interpretation is based on the structural position of the motive of the snake in the text and its performance in the text. Subsequently, the principal role is revelation of contexts which updates the given motive of the snake - in particular they are biblical snakes, mythical snakes and a serpentine line as a line of beauty which was the subject of the period aesthetic discourse. The meaning of the motive of the snake in the texts is given primarily by the mutual interaction of theme contexts which is in the single texts realized by various ways. The motive of the snake as formed in the single interpreted texts is a highly complex motive in all the cases. Thanks to the possibility of connotation with the snakes from the sphere of the Bible and mythology the literary motive of the snake becomes a...en_US
dc.languageGermancs_CZ
dc.language.isode_DE
dc.publisherUniverzita Karlova, Filozofická fakultacs_CZ
dc.subjectsnakeen_US
dc.subjectGerman romantic perioden_US
dc.subjectliteratureen_US
dc.subjectarten_US
dc.subjectartisten_US
dc.subjectpoeten_US
dc.subjecttexts about artistsen_US
dc.subjectreflectionen_US
dc.subjectcontexten_US
dc.subjectBibleen_US
dc.subjectmythologyen_US
dc.subjectserpentine lineen_US
dc.subjectmotiveen_US
dc.subjecthadcs_CZ
dc.subjectněmecký romantismuscs_CZ
dc.subjectliteraturacs_CZ
dc.subjectuměnícs_CZ
dc.subjectuměleccs_CZ
dc.subjectbásníkcs_CZ
dc.subjectpoesiecs_CZ
dc.subjecttexty o umělcíchcs_CZ
dc.subjectreflexecs_CZ
dc.subjectkontextcs_CZ
dc.subjectBiblecs_CZ
dc.subjectmytologiecs_CZ
dc.subjecthadí liniecs_CZ
dc.subjectmotivcs_CZ
dc.titleDie Schlange als Reflexionsmittel in den Künstlertexten der deutschen Romantikde_DE
dc.typedizertační prácecs_CZ
dcterms.created2016
dcterms.dateAccepted2016-09-16
dc.description.departmentInstitute of Germanic Studiesen_US
dc.description.departmentÚstav germánských studiícs_CZ
dc.description.facultyFilozofická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Artsen_US
dc.identifier.repId104964
dc.title.translatedThe Snake as Means of Reflection in the Texts about Artists from the German Romantic Perioden_US
dc.title.translatedHad jako prostředek reflexe v textech o umělcích z období německého romantismucs_CZ
dc.contributor.refereeWeinberg, Manfred
dc.contributor.refereeBartl, Andrea
dc.identifier.aleph002110973
thesis.degree.namePh.D.
thesis.degree.leveldoktorskécs_CZ
thesis.degree.disciplineGermanic Languages and Literaturesen_US
thesis.degree.disciplineGermánské jazyky a literaturycs_CZ
thesis.degree.programPhilologyen_US
thesis.degree.programFilologiecs_CZ
uk.faculty-name.csFilozofická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Artsen_US
uk.faculty-abbr.csFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csGermánské jazyky a literaturycs_CZ
uk.degree-discipline.enGermanic Languages and Literaturesen_US
uk.degree-program.csFilologiecs_CZ
uk.degree-program.enPhilologyen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csPředložená disertační práce zkoumá funkci a inscenaci motivu hada ve čtyřech vybraných textech o umělcích německého romantismu, přičemž chápe hada jako znak reflektující o problematice umělecké existence a cestě k umělecké tvorbě popř. o umělecké tvorbě vůbec. Při interpretaci jednotlivých motivů hada je zvolen pro literární texty třífázový postup, podobně jak jej aplikuje Erwin Panofsky při popisu motivů na obrazech. Interpretace vychází ze strukturálního postavení motivu hada v textu a jeho inscenace v textu. Stěžejní roli hraje následně odhalení kontextů, které daný motiv hada aktualizuje - jedná se především o biblické hady, mytické hady a hadí linii jakožto linii krásy, která byla předmětem dobového estetického diskursu. Význam motivu hada v textech je dán především vzájemnou interakcí tematizovaných kontextů, která je v jednotlivých textech realizována odlišnými způsoby. Motiv hada, jak je utvářen v jednotlivých interpretovaných textech, je ve všech případech vysoce komplexním motivem. Díky možnosti konotace s hady z oblasti Bible a mytologie se stává literární motiv hada polyvalentním znakem, který charakterizuje i uměleckou existenci jako polyvalentní popř. ambivalentní. To znamená, že je umělecká existence na jedné straně upřednostňována, popř. že je prezentována jako fascinující. Na druhé straně...cs_CZ
uk.abstract.enThe submitted doctoral thesis examines the function and performance of the motive of a snake in four selected texts about artists of the German romantic period and perceives the snake as an attribute reflecting the problems of the artistic existence and a way to the artistic work, possibly of the artistic work at all. When interpreting the single motives of the snake, three-phase procedure as applied by Erwin Panofsky in description of the motives in the pictures has been chosen by analogy for literary texts. The interpretation is based on the structural position of the motive of the snake in the text and its performance in the text. Subsequently, the principal role is revelation of contexts which updates the given motive of the snake - in particular they are biblical snakes, mythical snakes and a serpentine line as a line of beauty which was the subject of the period aesthetic discourse. The meaning of the motive of the snake in the texts is given primarily by the mutual interaction of theme contexts which is in the single texts realized by various ways. The motive of the snake as formed in the single interpreted texts is a highly complex motive in all the cases. Thanks to the possibility of connotation with the snakes from the sphere of the Bible and mythology the literary motive of the snake becomes a...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav germánských studiícs_CZ
thesis.grade.codeP


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV