Show simple item record

The Compensation for Corporal Damages in the Czech Republic and in France, Comparative Study
dc.contributor.advisorŠustek, Petr
dc.creatorHrdličková, Alexandra
dc.date.accessioned2017-06-02T03:08:56Z
dc.date.available2017-06-02T03:08:56Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/82132
dc.description.abstractCílem práce je především porovnání právního základu náhrady újmy na zdraví v českém a francouzském právním systému a srovnání jednotlivých odškodňovaných položek. Tímto se snažím o celkové zhodnocení nejen výhodnosti každého ze systémů pro poškozené, ale především schopnosti každého z nich vyvážit na jedné straně možnost soudce zvážit okolnosti každého jednotlivého případu a na straně druhé předvídatelnost rozhodnutí a přiznaných částek, ovšem bez přehnané formality rozhodování. V závěru práce hodnotím také francouzské právní instituty v této oblasti, které by mohly být zdrojem inspirace pro českou soudní praxi. V první kapitole práce porovnávám teoretické základy právní odpovědnosti v každém z právních systémů a jejich dopad na právní praxi odškodňování újmy na zdraví. Tyto teoretické odlišnosti mají důležité důsledky pro praxi náhrady újmy na zdraví v obou právních systémech. Například odlišné požadavky na prokázání příčinné souvislosti či různé postavení aplikace odpovědnosti za škodu způsobenou věcí mají zásadní dopad na postavení poškozeného ve sporech o náhradu újmy na zdraví. Ve druhé kapitole práce porovnávám právní základ náhrady újmy na zdraví v každém z právních systémů. Zaměřuji se tak nejen na zákonnou úpravu této problematiky, ale také na roli judikatury a pomocných metodik náhrady...cs_CZ
dc.description.abstractSummary: The main goal of the thesis is to compare the legal basis of compensation for corporal damages and compensated types of damages linked to corporal damages in the Czech and French legal systems. It aims not only to evaluate the benefits of each of the systems for victims but thereof to evaluate the ability of each system to counterbalance on the one hand the opportunity of the judge to consider the circumstances of each individual case and the sums therefore awarded, on the other hand the predictability of decisions for victims, without the excessive formality of the decision. At the end I consider the French legal institutions linked to this issue that could be the source of inspiration for the Czech legal practice. In the first chapter, I compare the theoretical basis of legal responsibility in both chosen legal systems and its influence on legal practices of compensation for corporal damages. These theoretical differences have essential consequences for practices of compensation for corporal damages in both legal systems. An example of this fact are different requirements for proving the causation link or the different role of application of the liability because of things that have essential consequences to victims' status in a case of disputes over compensation for corporal damages. The aim of...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectNáhrada újmycs_CZ
dc.subjectprávní odpovědnostcs_CZ
dc.subjectújma na zdravcs_CZ
dc.subjectFranciecs_CZ
dc.subjectCompensation for damagesen_US
dc.subjectlegal responsibilityen_US
dc.subjectcorporal damageen_US
dc.subjectFranceen_US
dc.titleNáhrada újmy na zdraví v České republice a ve Francii, komparativní studiecs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2017
dcterms.dateAccepted2017-01-16
dc.description.departmentDepartment of Civil Lawen_US
dc.description.departmentKatedra občanského právacs_CZ
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId186315
dc.title.translatedThe Compensation for Corporal Damages in the Czech Republic and in France, Comparative Studyen_US
dc.contributor.refereeSalač, Josef
dc.identifier.aleph002123880
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra občanského právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Civil Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csCílem práce je především porovnání právního základu náhrady újmy na zdraví v českém a francouzském právním systému a srovnání jednotlivých odškodňovaných položek. Tímto se snažím o celkové zhodnocení nejen výhodnosti každého ze systémů pro poškozené, ale především schopnosti každého z nich vyvážit na jedné straně možnost soudce zvážit okolnosti každého jednotlivého případu a na straně druhé předvídatelnost rozhodnutí a přiznaných částek, ovšem bez přehnané formality rozhodování. V závěru práce hodnotím také francouzské právní instituty v této oblasti, které by mohly být zdrojem inspirace pro českou soudní praxi. V první kapitole práce porovnávám teoretické základy právní odpovědnosti v každém z právních systémů a jejich dopad na právní praxi odškodňování újmy na zdraví. Tyto teoretické odlišnosti mají důležité důsledky pro praxi náhrady újmy na zdraví v obou právních systémech. Například odlišné požadavky na prokázání příčinné souvislosti či různé postavení aplikace odpovědnosti za škodu způsobenou věcí mají zásadní dopad na postavení poškozeného ve sporech o náhradu újmy na zdraví. Ve druhé kapitole práce porovnávám právní základ náhrady újmy na zdraví v každém z právních systémů. Zaměřuji se tak nejen na zákonnou úpravu této problematiky, ale také na roli judikatury a pomocných metodik náhrady...cs_CZ
uk.abstract.enSummary: The main goal of the thesis is to compare the legal basis of compensation for corporal damages and compensated types of damages linked to corporal damages in the Czech and French legal systems. It aims not only to evaluate the benefits of each of the systems for victims but thereof to evaluate the ability of each system to counterbalance on the one hand the opportunity of the judge to consider the circumstances of each individual case and the sums therefore awarded, on the other hand the predictability of decisions for victims, without the excessive formality of the decision. At the end I consider the French legal institutions linked to this issue that could be the source of inspiration for the Czech legal practice. In the first chapter, I compare the theoretical basis of legal responsibility in both chosen legal systems and its influence on legal practices of compensation for corporal damages. These theoretical differences have essential consequences for practices of compensation for corporal damages in both legal systems. An example of this fact are different requirements for proving the causation link or the different role of application of the liability because of things that have essential consequences to victims' status in a case of disputes over compensation for corporal damages. The aim of...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra občanského právacs_CZ
dc.identifier.lisID990021238800106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV