Show simple item record

The concept of an average consumer in Czech and European law
dc.contributor.advisorPatěk, Daniel
dc.creatorPlavjaniková, Kateřina
dc.date.accessioned2017-06-02T03:01:40Z
dc.date.available2017-06-02T03:01:40Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/82095
dc.description.abstractTématem mé práce je "Koncept průměrného spotřebitele v českém a evropském právu". V první kapitole je vyložen pojem spotřebitele a jeho vývoj. V české právní úpravě jsem se zaměřila na spotřebitele z pohledu soukromého a veřejného práva. Pojem spotřebitele je vyložen z pohledu české právní úpravy, francouzské právní úpravy a v neposlední řadě evropské právní úpravy. Ve výkladu je pojednáno o francouzském spotřebitelském zákoníku a jeho výhodách či nevýhodách ve světle německého modelu spotřebitelského práva, který je obsažen v české právní úpravě. V neposlední řadě jsem se zabývala vlivem evropské judikatury na vývoj pojmu spotřebitele a možnými návrhy spotřebitelského práva de lege ferenda. V druhé části práce je věnována pozornost průměrnému spotřebiteli. Práce se zabývá jeho počátky v judikatuře české, německé a evropské. Popsán je vývoj od empirického pojetí modelu průměrného spotřebitele, kdy se používalo při posuzování dopadu obchodních praktik sociologických výzkumů, až po pojetí normativní, které je uplatňováno shodně s ohledem na rozhodovací praxi Soudního dvora EU. Průměrný spotřebitel je tak právním konstruktem, modelovým spotřebitelem, od kterého se očekává určitá míra pozornosti, obezřetnosti a informovanosti. Tyto nároky se však mění s ohledem na cílovou skupinu průměrného...cs_CZ
dc.description.abstractThe theme of my thesis is "The concept of an average consumer in the Czech and European law." The concept of a consumer and its evolution is explained in the first chapter. In the Czech legislation, I focused on the consumer in terms of private and public law. The notion of the consumer is explained from the perspective of the Czech law, the French legislation and, ultimately, the European legislation. Furthermore the French Consumer Code is discussed and its advantages and disadvantages in a light of the German model of consumer law, which is included in the Czech legislation. Finally, I have studied the impact of the European case law on the development of the concept of the consumer and possible proposals for consumer law de lege ferenda. In the second part, the attention is paid to the average consumer. The work deals with its origins in the Czech, German and European case law. Thesis describes a development from an empirical approach, when sociological surveys were used in assessing the impact of business practices, to the normative concept of an average consumer, which is applied consistently with regard to the decision-making practice of the Court of Justice of the EU. The average consumer is a legal construct, an exemplary consumer, from which is expected a certain degree of attention,...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectprůměrný spotřebitelcs_CZ
dc.subjectnekalá soutěžcs_CZ
dc.subjectdůvěřivý spotřebitelcs_CZ
dc.subjectzvlášť zranitelný spotřebitelcs_CZ
dc.subjectaverage consumeren_US
dc.subjectunfair comeptitionen_US
dc.subjectcredulous consumeren_US
dc.subjectparticularly vulnerable consumeren_US
dc.titleKoncept průměrného spotřebitele v českém a evropském právucs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2015
dcterms.dateAccepted2015-09-14
dc.description.departmentDepartment of Business Lawen_US
dc.description.departmentKatedra obchodního právacs_CZ
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId143464
dc.title.translatedThe concept of an average consumer in Czech and European lawen_US
dc.contributor.refereeLiška, Petr
dc.identifier.aleph002031420
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra obchodního právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Business Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csTématem mé práce je "Koncept průměrného spotřebitele v českém a evropském právu". V první kapitole je vyložen pojem spotřebitele a jeho vývoj. V české právní úpravě jsem se zaměřila na spotřebitele z pohledu soukromého a veřejného práva. Pojem spotřebitele je vyložen z pohledu české právní úpravy, francouzské právní úpravy a v neposlední řadě evropské právní úpravy. Ve výkladu je pojednáno o francouzském spotřebitelském zákoníku a jeho výhodách či nevýhodách ve světle německého modelu spotřebitelského práva, který je obsažen v české právní úpravě. V neposlední řadě jsem se zabývala vlivem evropské judikatury na vývoj pojmu spotřebitele a možnými návrhy spotřebitelského práva de lege ferenda. V druhé části práce je věnována pozornost průměrnému spotřebiteli. Práce se zabývá jeho počátky v judikatuře české, německé a evropské. Popsán je vývoj od empirického pojetí modelu průměrného spotřebitele, kdy se používalo při posuzování dopadu obchodních praktik sociologických výzkumů, až po pojetí normativní, které je uplatňováno shodně s ohledem na rozhodovací praxi Soudního dvora EU. Průměrný spotřebitel je tak právním konstruktem, modelovým spotřebitelem, od kterého se očekává určitá míra pozornosti, obezřetnosti a informovanosti. Tyto nároky se však mění s ohledem na cílovou skupinu průměrného...cs_CZ
uk.abstract.enThe theme of my thesis is "The concept of an average consumer in the Czech and European law." The concept of a consumer and its evolution is explained in the first chapter. In the Czech legislation, I focused on the consumer in terms of private and public law. The notion of the consumer is explained from the perspective of the Czech law, the French legislation and, ultimately, the European legislation. Furthermore the French Consumer Code is discussed and its advantages and disadvantages in a light of the German model of consumer law, which is included in the Czech legislation. Finally, I have studied the impact of the European case law on the development of the concept of the consumer and possible proposals for consumer law de lege ferenda. In the second part, the attention is paid to the average consumer. The work deals with its origins in the Czech, German and European case law. Thesis describes a development from an empirical approach, when sociological surveys were used in assessing the impact of business practices, to the normative concept of an average consumer, which is applied consistently with regard to the decision-making practice of the Court of Justice of the EU. The average consumer is a legal construct, an exemplary consumer, from which is expected a certain degree of attention,...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra obchodního právacs_CZ
dc.identifier.lisID990020314200106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV