Show simple item record

The Aarhus convention in the Case law of Court of Justice of European Union
dc.contributor.advisorHumlíčková, Petra
dc.creatorOpočenský, Marek
dc.date.accessioned2017-06-02T01:48:29Z
dc.date.available2017-06-02T01:48:29Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/81752
dc.description.abstractTato práce popisuje problémy, které vznikají při implementaci požadavků Aarhuské úmluvy. Úmluva má unikátní charakter, jelikož spojuje základní lidská práva s právy environmentálními. Od roku 2005 je signatářem i Evropská unie, což znamená, že obsah Úmluvy je součástí unijního práva a spadá do působnosti Soudního dvora EU. První kapitola se zabývá základními rysy Aarhuské úmluvy. V kapitole dvě jsou popsány důsledky přistoupení k Úmluvě pro Evropskou unii a její členské státy. Jádro práce tvoří kapitoly, 3 až 5, které postupně rozebírají, prostřednictvím soudních rozhodnutí, nejproblematičtější ustanovení z pohledu implementace a naznačují jisté tendence v rozhodování Soudního dvora Evropské unie. Mezi ty nejviditelnější patří rozdílné zacházení a nároky na evropské a vnitrostátní orgány v uskutečňování práv garantovaných Aarhuskou úmluvou. Závěrečná kapitola nabízí přesah do české právní úpravy, konkrétně upozorňuje na změny v rozhodování i v legislativě, jež jsou mimo jiné výrazně inspirovány rozsudky SDEU.cs_CZ
dc.description.abstractThis thesis describes issues which occurring during the implementation of requirements of Aarhus convention. The Convention has unique character, as it combines the basic human rights with environmental rights. Since 2005 The European Union is signatory, which means that content of Convention is part of union law and falls within the jurisdiction of the Court of Justice of European Union. The first chapter deals with the particular elements of the Aarhus convention. In the chapter two are described the consequences of accession to the Convention for European Union and her member states. The core of this thesis consists of chapters, 3-5, which in sequence analyzes, through selected court decisions, the most complicated provisions from the perspective of implementation and suggest certain tendencies in decision-making of the Court of Justice of The European Union. Among the most obvious belong differential treatment and claims on European and domestic bodies in executing the rights guaranteed by Aarhus convention. The final chapter suggests the overlap to the Czech regulation, concretely alerts at changes in decision-making and the legislature, which are among others strongly inspired by judgments of the CJ EU.en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectAarhuská úmluvacs_CZ
dc.subjectSoudní dvůr Evropské uniecs_CZ
dc.subjectŠiroký přístup k právní ochraněcs_CZ
dc.subjectThe Aarhus conventionen_US
dc.subjectThe Court of Justice of European Unionen_US
dc.subjectBroad access to legal protectionen_US
dc.titleAarhuská úmluva v judikatuře Soudního dvora Evropské unie.cs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2016
dcterms.dateAccepted2016-05-30
dc.description.departmentDepartment of Environmental Lawen_US
dc.description.departmentKatedra práva životního prostředícs_CZ
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId171467
dc.title.translatedThe Aarhus convention in the Case law of Court of Justice of European Unionen_US
dc.contributor.refereeSobotka, Michal
dc.identifier.aleph002090543
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra práva životního prostředícs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Environmental Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csTato práce popisuje problémy, které vznikají při implementaci požadavků Aarhuské úmluvy. Úmluva má unikátní charakter, jelikož spojuje základní lidská práva s právy environmentálními. Od roku 2005 je signatářem i Evropská unie, což znamená, že obsah Úmluvy je součástí unijního práva a spadá do působnosti Soudního dvora EU. První kapitola se zabývá základními rysy Aarhuské úmluvy. V kapitole dvě jsou popsány důsledky přistoupení k Úmluvě pro Evropskou unii a její členské státy. Jádro práce tvoří kapitoly, 3 až 5, které postupně rozebírají, prostřednictvím soudních rozhodnutí, nejproblematičtější ustanovení z pohledu implementace a naznačují jisté tendence v rozhodování Soudního dvora Evropské unie. Mezi ty nejviditelnější patří rozdílné zacházení a nároky na evropské a vnitrostátní orgány v uskutečňování práv garantovaných Aarhuskou úmluvou. Závěrečná kapitola nabízí přesah do české právní úpravy, konkrétně upozorňuje na změny v rozhodování i v legislativě, jež jsou mimo jiné výrazně inspirovány rozsudky SDEU.cs_CZ
uk.abstract.enThis thesis describes issues which occurring during the implementation of requirements of Aarhus convention. The Convention has unique character, as it combines the basic human rights with environmental rights. Since 2005 The European Union is signatory, which means that content of Convention is part of union law and falls within the jurisdiction of the Court of Justice of European Union. The first chapter deals with the particular elements of the Aarhus convention. In the chapter two are described the consequences of accession to the Convention for European Union and her member states. The core of this thesis consists of chapters, 3-5, which in sequence analyzes, through selected court decisions, the most complicated provisions from the perspective of implementation and suggest certain tendencies in decision-making of the Court of Justice of The European Union. Among the most obvious belong differential treatment and claims on European and domestic bodies in executing the rights guaranteed by Aarhus convention. The final chapter suggests the overlap to the Czech regulation, concretely alerts at changes in decision-making and the legislature, which are among others strongly inspired by judgments of the CJ EU.en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra práva životního prostředícs_CZ
dc.identifier.lisID990020905430106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV