Show simple item record

Word and Image in Czech and Slovak Art in the 50's and 60's of 20th Century
dc.contributor.advisorLahoda, Vojtěch
dc.creatorHachlincová, Lenka
dc.date.accessioned2018-10-29T20:58:55Z
dc.date.available2018-10-29T20:58:55Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/81291
dc.description.abstract(slovensky) Dizertačná práca sa zaoberá transformáciou vzťahu písma a obrazu v českom a slovenskom umení päťdesiatych a šesťdesiatych rokov 20. storočia, ktorý interpretuje z pohľadu kultúrno-spoločenských udalostí už nie ako dejiny umenia, ale ako dejiny zobrazovania skutočnosti. Cieľom práce je tak vytvoriť komplexnejší pohľad na rôznorodé polohy integrácie písma a obrazu v domácom prostredí, a preto k fenoménu písma a obrazu pristupuje zo špecifického interpretačného hľadiska, ktoré zakladá na troch líniách. Zmapovanie fenoménu písma a obrazu v dobovom československom kontexte, ktoré predchádzalo štrukturovaniu práce, bolo podkladom pre prvú interpretačnú líniu. Tá zakladá jadro práce na štyroch spoločenských "aktivátoroch", ktoré vo vedomí umelca aktivovali potrebu inkarnácie písma a obrazu. Tým, že je predmetom práce písmo ako materiálny prejav jazyka, sleduje druhá interpretačná línia práce zámernú modifikáciu jazykovej štruktúry označujúceho a označovaného, ku ktorej vo vizuálnom obraze dochádza. Tretia interpretačná línia vsádza prvé dve do širšieho esteticko-filozofického kontextu, vďaka ktorému je možné identifikovať zložitejšie jazykové štruktúry vstupujúce do umeleckého diela. Prostredníctvom poslednej línie tak vchádzajú do práce semiologické a semiotické teórie významných...cs_CZ
dc.description.abstract(in English) This dissertation paper deals with the transformation of the relationship letter and image in the Czechsoslovakian art in the 1950s and 1960s, interpreted from the point of view of the cultural and social events not as the history of art, but history of reality representation. The objective of the paper is to create a more complex view of various levels of integration of letter and image in domestic environment, so it approaches the phenomena of letter and image from a specific interpretation point of view based on three main lines. Mapping the phenomena of letter and image in the context of that period in Czechoslovakia, which preceded work structuralizing, was the base of the first interpretation line which bases the core of work on four social "activators", which, in the mind of an artist, activated the need to incarnate letter and image. Since the subject of the paper is the letter as a material manifestation of the language, the second interpretations line follows the purposeful modification of the language structure between the signifiant and signifié, which occurs in visual imaging. The third interpretation line puts the first two into a broader, aesthetic and philosophical context due to which, more complex language structures entering the art of work can be identified. Using...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Filozofická fakultacs_CZ
dc.subjectWord and Imageen_US
dc.subjectVisual Artsen_US
dc.subjectCollageen_US
dc.subjectExperimental poethryen_US
dc.subjectHanging objecten_US
dc.subjectSemiologyen_US
dc.subjectSemioticsen_US
dc.subjectStructuralismen_US
dc.subjectPost-Structuralismen_US
dc.subjectVizual thinkingen_US
dc.subjectJaroslav Dočekalen_US
dc.subjectJiří Golden_US
dc.subjectJúlius Kolleren_US
dc.subjectŠtefan Prukneren_US
dc.subjectpísmo a obrazcs_CZ
dc.subjectvýtvarné umeniecs_CZ
dc.subjectkolážcs_CZ
dc.subjectexperimentálna poéziacs_CZ
dc.subjectzávesný objektcs_CZ
dc.subjectsemiologiacs_CZ
dc.subjectsemiotikacs_CZ
dc.subjectštrukturalizmuscs_CZ
dc.subjectpostštrukturalizmuscs_CZ
dc.subjectvizuálne mysleniecs_CZ
dc.subjectJaroslav Dočekalcs_CZ
dc.subjectJiří Goldcs_CZ
dc.subjectJúlius Kollercs_CZ
dc.subjectŠtefan Pruknercs_CZ
dc.titlePísmo a obraz v českom a slovenskom umení 50. a 60. rokov 20. storočiacs_CZ
dc.typedizertační prácecs_CZ
dcterms.created2015
dcterms.dateAccepted2015-09-30
dc.description.departmentInstitute of Art Historyen_US
dc.description.departmentÚstav pro dějiny uměnícs_CZ
dc.description.facultyFilozofická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Artsen_US
dc.identifier.repId103423
dc.title.translatedWord and Image in Czech and Slovak Art in the 50's and 60's of 20th Centuryen_US
dc.contributor.refereePetříček, Miroslav
dc.contributor.refereeKlimešová, Marie
dc.identifier.aleph002032123
thesis.degree.namePh.D.
thesis.degree.leveldoktorskécs_CZ
thesis.degree.disciplineHistory and Visual Artsen_US
thesis.degree.disciplineDějiny výtvarného uměnícs_CZ
thesis.degree.programTheory and History of Arts and Cultureen_US
thesis.degree.programObecná teorie a dějiny umění a kulturycs_CZ
uk.thesis.typedizertační prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFilozofická fakulta::Ústav pro dějiny uměnícs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Arts::Institute of Art Historyen_US
uk.faculty-name.csFilozofická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Artsen_US
uk.faculty-abbr.csFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csDějiny výtvarného uměnícs_CZ
uk.degree-discipline.enHistory and Visual Artsen_US
uk.degree-program.csObecná teorie a dějiny umění a kulturycs_CZ
uk.degree-program.enTheory and History of Arts and Cultureen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.cs(slovensky) Dizertačná práca sa zaoberá transformáciou vzťahu písma a obrazu v českom a slovenskom umení päťdesiatych a šesťdesiatych rokov 20. storočia, ktorý interpretuje z pohľadu kultúrno-spoločenských udalostí už nie ako dejiny umenia, ale ako dejiny zobrazovania skutočnosti. Cieľom práce je tak vytvoriť komplexnejší pohľad na rôznorodé polohy integrácie písma a obrazu v domácom prostredí, a preto k fenoménu písma a obrazu pristupuje zo špecifického interpretačného hľadiska, ktoré zakladá na troch líniách. Zmapovanie fenoménu písma a obrazu v dobovom československom kontexte, ktoré predchádzalo štrukturovaniu práce, bolo podkladom pre prvú interpretačnú líniu. Tá zakladá jadro práce na štyroch spoločenských "aktivátoroch", ktoré vo vedomí umelca aktivovali potrebu inkarnácie písma a obrazu. Tým, že je predmetom práce písmo ako materiálny prejav jazyka, sleduje druhá interpretačná línia práce zámernú modifikáciu jazykovej štruktúry označujúceho a označovaného, ku ktorej vo vizuálnom obraze dochádza. Tretia interpretačná línia vsádza prvé dve do širšieho esteticko-filozofického kontextu, vďaka ktorému je možné identifikovať zložitejšie jazykové štruktúry vstupujúce do umeleckého diela. Prostredníctvom poslednej línie tak vchádzajú do práce semiologické a semiotické teórie významných...cs_CZ
uk.abstract.en(in English) This dissertation paper deals with the transformation of the relationship letter and image in the Czechsoslovakian art in the 1950s and 1960s, interpreted from the point of view of the cultural and social events not as the history of art, but history of reality representation. The objective of the paper is to create a more complex view of various levels of integration of letter and image in domestic environment, so it approaches the phenomena of letter and image from a specific interpretation point of view based on three main lines. Mapping the phenomena of letter and image in the context of that period in Czechoslovakia, which preceded work structuralizing, was the base of the first interpretation line which bases the core of work on four social "activators", which, in the mind of an artist, activated the need to incarnate letter and image. Since the subject of the paper is the letter as a material manifestation of the language, the second interpretations line follows the purposeful modification of the language structure between the signifiant and signifié, which occurs in visual imaging. The third interpretation line puts the first two into a broader, aesthetic and philosophical context due to which, more complex language structures entering the art of work can be identified. Using...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav pro dějiny uměnícs_CZ
thesis.grade.codeP
dc.identifier.lisID990020321230106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV