Show simple item record

Legal regulation of air protection against pollution
dc.contributor.advisorSobotka, Michal
dc.creatorMrověc, Martin
dc.date.accessioned2017-06-01T14:46:15Z
dc.date.available2017-06-01T14:46:15Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/79078
dc.description.abstractCílem této práce je poskytnout systematický náhled na právní úpravu ochrany ovzduší před znečišťováním z tzv. vyjmenovaných stacionárních zdrojů, tedy ze zdrojů taxativně vymezených v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Práce je rozdělena do dvou pomyslných částí, kdy v první části je přiblížena problematika právní úpravy v oblasti ochrany ovzduší, její historický vývoj, a to na všech úrovních od práva mezinárodního přes právo Evropské unie až po právní úpravu vnitrostátní. Následně jsou přiblíženy základní cíle současné právní úpravy, a to s ohledem na veškeré zdroje znečišťování ovzduší. Druhá část diplomové práce se již zabývá pouze právní úpravou zdrojů vyjmenovaných a předkládá výčet jednotlivých právních nástrojů jejich regulace v systematickém rozdělení na nástroje koncepční, administrativně-právní a ekonomické, kterým je vždy věnována příslušná kapitola. Tyto jednotlivé nástroje jsou rozebrány s ohledem na specifika uplatňována u těchto vyjmenovaných zdrojů. V závěru práce je samostatná kapitola věnována odpovědnosti za protiprávní jednání provozovatelů vyjmenovaných zdrojů.cs_CZ
dc.description.abstractin english The aim of this thesis is to provide a systematic insight into the regulation of air protection from pollution produced by so called "enumerated stationary sources", which means from sources enumerated in annex no. 2 of Act no. 201/2012 Coll., focused on the on air protection. The work is divided into two sub-parts when the first part focuses on the proposed legislation in the field of air protection from pollution, its historical development, and legislation at all levels - expressly international law, law of European union and national legislation. Subsequently, the thesis describes the basic objectives of current legislation with regard to all sources of air pollution. The second part of the thesis concerns only on legislation that adjusts enumerated stationary sources and presents a list of various legal instruments of control in a systematic division of conceptual, administrative and economic tools, which is always given to the appropriate section. These particular tools are discussed with regard to the specifics applied to these enumerated stationary sources. The conclusion is a separate chapter devoted to liability for infringement of operators that run the enumerated stationary sources.en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectŽivotní prostředícs_CZ
dc.subjectZnečištění ovzdušícs_CZ
dc.subjectVyjmenované stacionární zdrojecs_CZ
dc.subjectPrávní regulace znečišťování ovzdušícs_CZ
dc.subjectEnviromenten_US
dc.subjectAir pollutionen_US
dc.subjectEnumerated stationary sources of pollutionen_US
dc.subjectLegal regulation of air pollutionen_US
dc.titlePrávní úprava ochrany ovzduší před znečišťovánímcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2015
dcterms.dateAccepted2015-09-24
dc.description.departmentDepartment of Environmental Lawen_US
dc.description.departmentKatedra práva životního prostředícs_CZ
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId157328
dc.title.translatedLegal regulation of air protection against pollutionen_US
dc.contributor.refereeDamohorský, Milan
dc.identifier.aleph002030687
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra práva životního prostředícs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Environmental Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csCílem této práce je poskytnout systematický náhled na právní úpravu ochrany ovzduší před znečišťováním z tzv. vyjmenovaných stacionárních zdrojů, tedy ze zdrojů taxativně vymezených v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Práce je rozdělena do dvou pomyslných částí, kdy v první části je přiblížena problematika právní úpravy v oblasti ochrany ovzduší, její historický vývoj, a to na všech úrovních od práva mezinárodního přes právo Evropské unie až po právní úpravu vnitrostátní. Následně jsou přiblíženy základní cíle současné právní úpravy, a to s ohledem na veškeré zdroje znečišťování ovzduší. Druhá část diplomové práce se již zabývá pouze právní úpravou zdrojů vyjmenovaných a předkládá výčet jednotlivých právních nástrojů jejich regulace v systematickém rozdělení na nástroje koncepční, administrativně-právní a ekonomické, kterým je vždy věnována příslušná kapitola. Tyto jednotlivé nástroje jsou rozebrány s ohledem na specifika uplatňována u těchto vyjmenovaných zdrojů. V závěru práce je samostatná kapitola věnována odpovědnosti za protiprávní jednání provozovatelů vyjmenovaných zdrojů.cs_CZ
uk.abstract.enin english The aim of this thesis is to provide a systematic insight into the regulation of air protection from pollution produced by so called "enumerated stationary sources", which means from sources enumerated in annex no. 2 of Act no. 201/2012 Coll., focused on the on air protection. The work is divided into two sub-parts when the first part focuses on the proposed legislation in the field of air protection from pollution, its historical development, and legislation at all levels - expressly international law, law of European union and national legislation. Subsequently, the thesis describes the basic objectives of current legislation with regard to all sources of air pollution. The second part of the thesis concerns only on legislation that adjusts enumerated stationary sources and presents a list of various legal instruments of control in a systematic division of conceptual, administrative and economic tools, which is always given to the appropriate section. These particular tools are discussed with regard to the specifics applied to these enumerated stationary sources. The conclusion is a separate chapter devoted to liability for infringement of operators that run the enumerated stationary sources.en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra práva životního prostředícs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV