Show simple item record

Discharge a rescue mode of resolution of insolvency
dc.contributor.advisorPohl, Tomáš
dc.creatorKořenová, Klára
dc.date.accessioned2017-06-01T13:21:20Z
dc.date.available2017-06-01T13:21:20Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/78736
dc.description.abstractOddlužení jako sanační způsob řešení úpadku Shrnutí Cílem této práce je poskytnout ucelený rozbor institutu oddlužení jako jednoho z řešení úpadku. Práce je rozdělena do tří kapitol. Obsahem první kapitoly je historický exkurz, popisující vývoj řešení úpadku a insolvenčního řízení ve světě i v Čechách. V kapitole druhé se věnuji obecnému výkladu pojmu úpadku, zahájení insolvenčního řízení a jeho účinkům. Třetí a nejobsáhlejší kapitola pak pojednává o samotném oddlužení a jeho uzlových bodech, které jsou v tomto procesu stěžejní. Tedy zejména osobám oprávněným podat návrh na povolení oddlužení, včetně náležitostí tohoto návrhu, rozhodnutí soudu o povolení a následně schválení oddlužení, způsobům oddlužení a povinnostem dlužníka a nakonec rozhodnutí o splnění oddlužení a osvobození dlužníka od dluhů. Zákon č. 182/2006 Sb o úpadku a způsobech jeho řešení (Insolvenční zákon), upravuje dva způsoby oddlužení. Oddlužení zpeněžením majetkové podstaty a oddlužení plněním splátkového kalendáře. Oba způsoby mají společné, že dlužník musí během oddlužení uhradit alespoň 30% celkové výše svých nezajištěných závazků a dochází k poměrnému uspokojení nezajištěných věřitelů. Pokud dlužník zároveň plní všechny povinnosti, které mu Insolvenční zákon ukládá, může být na základě rozhodnutí insolvenčního soudu po skončení...cs_CZ
dc.description.abstractDischarge a rescue mode of resolution of insolvency Summary The aim of this thesis is to provide a comprehensive analysis of the Institute of debt relief as one of the solution of bankruptcy. The work is divided into three chapters. The first chapter is a historical excursion, describing the evolution of resolving insolvency and bankruptcy proceedings in the world and in the Czech Republic. The second chapter deals with the general interpretation of the concept of bankruptcy, insolvency proceedings and its effects. The third and most extensive chapter then focuses on discharge from debts itself and its nodal points that are crucial in this process. Namely persons entitled to file a petition for permission to discharge debts, including the requirements of this petition, the court's decision on the permit and subsequent approval of discharge from debts, debt discharge methods and duties of the debtor, and finally the decision of fullfilment of debt discharge and exemption of debtor from debts. Act no. 182/2006 Coll. on bankruptcy and its solution (Insolvency Act) provides two methods of debt discharge. Debt discharge through the realisation of assets or under the schedule payement. Both methods have in common that the debtor must pay at least 30% of the total value of its unsecured debts and the unsecured...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectúpadekcs_CZ
dc.subjectinsolvencecs_CZ
dc.subjectdlužníkcs_CZ
dc.subjectoddluženícs_CZ
dc.subjectbankruptcyen_US
dc.subjectinsolvencyen_US
dc.subjectdebtoren_US
dc.subjectdischarge from debtsen_US
dc.titleOddlužení jako sanační způsob řešení úpadkucs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2016
dcterms.dateAccepted2016-05-16
dc.description.departmentDepartment of Civil Lawen_US
dc.description.departmentKatedra občanského právacs_CZ
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId163920
dc.title.translatedDischarge a rescue mode of resolution of insolvencyen_US
dc.contributor.refereeMacková, Alena
dc.identifier.aleph002088106
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra občanského právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Civil Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csOddlužení jako sanační způsob řešení úpadku Shrnutí Cílem této práce je poskytnout ucelený rozbor institutu oddlužení jako jednoho z řešení úpadku. Práce je rozdělena do tří kapitol. Obsahem první kapitoly je historický exkurz, popisující vývoj řešení úpadku a insolvenčního řízení ve světě i v Čechách. V kapitole druhé se věnuji obecnému výkladu pojmu úpadku, zahájení insolvenčního řízení a jeho účinkům. Třetí a nejobsáhlejší kapitola pak pojednává o samotném oddlužení a jeho uzlových bodech, které jsou v tomto procesu stěžejní. Tedy zejména osobám oprávněným podat návrh na povolení oddlužení, včetně náležitostí tohoto návrhu, rozhodnutí soudu o povolení a následně schválení oddlužení, způsobům oddlužení a povinnostem dlužníka a nakonec rozhodnutí o splnění oddlužení a osvobození dlužníka od dluhů. Zákon č. 182/2006 Sb o úpadku a způsobech jeho řešení (Insolvenční zákon), upravuje dva způsoby oddlužení. Oddlužení zpeněžením majetkové podstaty a oddlužení plněním splátkového kalendáře. Oba způsoby mají společné, že dlužník musí během oddlužení uhradit alespoň 30% celkové výše svých nezajištěných závazků a dochází k poměrnému uspokojení nezajištěných věřitelů. Pokud dlužník zároveň plní všechny povinnosti, které mu Insolvenční zákon ukládá, může být na základě rozhodnutí insolvenčního soudu po skončení...cs_CZ
uk.abstract.enDischarge a rescue mode of resolution of insolvency Summary The aim of this thesis is to provide a comprehensive analysis of the Institute of debt relief as one of the solution of bankruptcy. The work is divided into three chapters. The first chapter is a historical excursion, describing the evolution of resolving insolvency and bankruptcy proceedings in the world and in the Czech Republic. The second chapter deals with the general interpretation of the concept of bankruptcy, insolvency proceedings and its effects. The third and most extensive chapter then focuses on discharge from debts itself and its nodal points that are crucial in this process. Namely persons entitled to file a petition for permission to discharge debts, including the requirements of this petition, the court's decision on the permit and subsequent approval of discharge from debts, debt discharge methods and duties of the debtor, and finally the decision of fullfilment of debt discharge and exemption of debtor from debts. Act no. 182/2006 Coll. on bankruptcy and its solution (Insolvency Act) provides two methods of debt discharge. Debt discharge through the realisation of assets or under the schedule payement. Both methods have in common that the debtor must pay at least 30% of the total value of its unsecured debts and the unsecured...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra občanského právacs_CZ
dc.identifier.lisID990020881060106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV