Show simple item record

Remedial and supervisory measures in tax procedure
dc.contributor.advisorKarfíková, Marie
dc.creatorKacálková, Lenka
dc.date.accessioned2017-06-01T13:10:23Z
dc.date.available2017-06-01T13:10:23Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/78680
dc.description.abstractShrnutí Opravné a dozorčí prostředky v daňovém řízení Tato diplomová práce se zabývá podrobnou analýzou opravných a dozorčích prostředků, které jsou určeny na obranu daňového subjektu před rozhodováním správce daně. Hlavním cílem této práce je charakterizovat jednotlivé instituty opravných a dozorčích prostředků a vymezit, v jakých situacích a za jakých podmínek jich lze využít. V rámci výkladu je také porovnávána současná a dřívější právní úprava těchto institutů se záměrem zmínit její nejvýraznější změny. Dalším cílem této práce je porovnání naší právní úpravy s úpravou této problematiky na Slovensku. Mým záměrem je pak během výkladu poukazovat na možné nedokonalosti nebo naopak výhody naší současné právní úpravy. Tato diplomová práce je složena z úvodu, osmi kapitol a závěru. Úvod se skládá především z uvedení cílů této práce a její obsahové struktury. První kapitola se zabývá jednak historickým vývojem právní úpravy daňového práva procesního na našem území, ale také je tu v rámci výkladu porovnána úprava opravných a dozorčích prostředků obsažená v daňovém řádu s dřívější úpravou v zákoně o správě daní a poplatků. Po této převážně historické kapitole následuje kapitola vymezující samotný pojem opravných a dozorčích prostředků a rozdíl mezi nimi. Poté jsou čtyři kapitoly týkající se už samotných...cs_CZ
dc.description.abstractCorrective and supervisory means in tax proceedings This diploma thesis deals with a detailed analysis of corrective and supervisory means, which are intended to defend a tax subject against the decisions of a tax administrator. The main objective of this thesis is to characterize various institutes of corrective and supervisory means and to define in what circumstances and under what conditions they can be used. In the context of the explanation, the current and previous legislation of these institutes are compared, with the intention to mention the most important changes. Another objective of this thesis is to compare our legislation with the relevant regulations in the Slovak Republic. It is my intention, during the explanation, to point out possible imperfections or, contrarily, the benefits of our current legislation. This thesis consists of an introduction, eight chapters, and a conclusion. The introduction consists primarily of the list of objectives of this thesis and its content structure. The first chapter deals with historical development of legal regulation of the procedural tax law in our country, but within the explanation, there is also a comparison of the corrective and supervisory means contained in the Tax Procedure Code with the antecedent legislation in the Act on Administration...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectodvolánícs_CZ
dc.subjectobnova řízenícs_CZ
dc.subjectpřezkumné řízenícs_CZ
dc.subjectan appealen_US
dc.subjecta renewal of proceedingsen_US
dc.subjecta review procedureen_US
dc.titleOpravné a dozorční prostředky v daňovém řízenícs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2016
dcterms.dateAccepted2016-05-23
dc.description.departmentDepartment of Financial Law and Financesen_US
dc.description.departmentKatedra finančního práva a finanční vědycs_CZ
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId157021
dc.title.translatedRemedial and supervisory measures in tax procedureen_US
dc.contributor.refereeVybíral, Roman
dc.identifier.aleph002089274
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csShrnutí Opravné a dozorčí prostředky v daňovém řízení Tato diplomová práce se zabývá podrobnou analýzou opravných a dozorčích prostředků, které jsou určeny na obranu daňového subjektu před rozhodováním správce daně. Hlavním cílem této práce je charakterizovat jednotlivé instituty opravných a dozorčích prostředků a vymezit, v jakých situacích a za jakých podmínek jich lze využít. V rámci výkladu je také porovnávána současná a dřívější právní úprava těchto institutů se záměrem zmínit její nejvýraznější změny. Dalším cílem této práce je porovnání naší právní úpravy s úpravou této problematiky na Slovensku. Mým záměrem je pak během výkladu poukazovat na možné nedokonalosti nebo naopak výhody naší současné právní úpravy. Tato diplomová práce je složena z úvodu, osmi kapitol a závěru. Úvod se skládá především z uvedení cílů této práce a její obsahové struktury. První kapitola se zabývá jednak historickým vývojem právní úpravy daňového práva procesního na našem území, ale také je tu v rámci výkladu porovnána úprava opravných a dozorčích prostředků obsažená v daňovém řádu s dřívější úpravou v zákoně o správě daní a poplatků. Po této převážně historické kapitole následuje kapitola vymezující samotný pojem opravných a dozorčích prostředků a rozdíl mezi nimi. Poté jsou čtyři kapitoly týkající se už samotných...cs_CZ
uk.abstract.enCorrective and supervisory means in tax proceedings This diploma thesis deals with a detailed analysis of corrective and supervisory means, which are intended to defend a tax subject against the decisions of a tax administrator. The main objective of this thesis is to characterize various institutes of corrective and supervisory means and to define in what circumstances and under what conditions they can be used. In the context of the explanation, the current and previous legislation of these institutes are compared, with the intention to mention the most important changes. Another objective of this thesis is to compare our legislation with the relevant regulations in the Slovak Republic. It is my intention, during the explanation, to point out possible imperfections or, contrarily, the benefits of our current legislation. This thesis consists of an introduction, eight chapters, and a conclusion. The introduction consists primarily of the list of objectives of this thesis and its content structure. The first chapter deals with historical development of legal regulation of the procedural tax law in our country, but within the explanation, there is also a comparison of the corrective and supervisory means contained in the Tax Procedure Code with the antecedent legislation in the Act on Administration...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra finančního práva a finanční vědycs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV