Show simple item record

Addictive substances during pregnancy and their possible effect on child development
dc.contributor.advisorPreslová, Ilona
dc.creatorMajerová, Jiřina
dc.date.accessioned2017-06-01T09:07:36Z
dc.date.available2017-06-01T09:07:36Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/77548
dc.description.abstractDiplomová práce "Návykové látky a jejich možný vliv na vývoj dítěte" se zabývá působením návykových látek na vývoj dítěte u drogově závislých matek. Nejdříve se zaměřuje na obecně platné definice či charakteristiky návykových látek. Pokud se jedná o návykové látky, tak zde budou rozděleny na legální a nelegální návykové látky. Z počátku popisuje důležité skupiny návykových látek a stručně předloží jejich jednotlivé zástupce. Dále se práce zaměřuje i na období prenatálního vývoje, které bude sloužit ke komplexnímu pohledu na danou problematiku a k logickému propojení jednotlivých kapitol. Další část práce se věnuje charakteristice drogově závislých matek, jaká jsou pro tuto skupinu žen specifika a rovněž zde budou zohleděny a tematizovány těhotné ženy s duální diagnózou. V neposlední řadě se v teoretické části budou popisovat komplikace, které se objevují u takto narozených dětí ihned po porodu, a sice FAS (fetální alkoholový syndrom), NAS (novorozenecký abstinenční syndrom) nebo infekce. Rovněž budou akcentovány dlouhodobé důsledky jako například poruchy spojené s pozorností, poruchy chování, učení nebo vrozené vývojové vady. Tato práce si klade za cíl porovnat v literatuře téma problematiky těhotenství u žen, u nichž bylo prokázáno opakované a škodlivé užívání ve spojitosti s konkrétními...cs_CZ
dc.description.abstractThe thesis "Addictive Substances and their Possible effect on Child Development" deals with the effects of addictive drugs used by pregnant women on their child's development. Firstly, the text focuses on common valid definitions and characteristics of addictive substances. The addictive substances are divided into two categories - illegal and legal drugs. Initially, key groups of addictive substances are described and then their individual representatives are portrayed briefly. Furthermore, the thesis focuses on the period of prenatal development, which will serve as a comprehensive overview on the subject and will logically connect individual chapters. Another part of the thesis focuses on the characteristics of drug-addicted mothers, describes the specific traits of drug addicted pregnant women. Moreover, in this part pregnant women with dual diagnosis are described. Last but not least, the theoretical part of the thesis will explain complications that arise in infants right after childbirth, especially the fetal alcohol spectrum disorder (FASD), neonatal abstinence syndrome (NAS) or infection. There will also be discussed the long-term consequences such as disorders associated with attention, behavior disorders, learning or congenital malformation. This work aims to find out whether children of...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova. 1. lékařská fakultacs_CZ
dc.subjectvyvoj ditete-zavisle matky-navykova latka-prenatalni vyvoj-komplikace pri poroducs_CZ
dc.subjectchild development-addicted mothers-addictive substances-prenatal period-complications in childbirthen_US
dc.titleNávykové látky v těhotenství a jejich možný vliv na vývoj dítětecs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2016
dcterms.dateAccepted2016-06-16
dc.description.departmentDepartment of Psychiatry First Faculty of Medicine and General University Hospital in Pragueen_US
dc.description.departmentPsychiatrická klinika 1. LF a VFN v Prazecs_CZ
dc.description.faculty1. lékařská fakultacs_CZ
dc.description.facultyFirst Faculty of Medicineen_US
dc.identifier.repId171384
dc.title.translatedAddictive substances during pregnancy and their possible effect on child developmenten_US
dc.contributor.refereeŠťastná, Lenka
dc.identifier.aleph002093101
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineAdiktologiecs_CZ
thesis.degree.disciplineAddictologyen_US
thesis.degree.programSpecializace ve zdravotnictvícs_CZ
thesis.degree.programSpecializations in Health Serviceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-cs1. lékařská fakulta::Psychiatrická klinika 1. LF a VFN v Prazecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFirst Faculty of Medicine::Department of Psychiatry First Faculty of Medicine and General University Hospital in Pragueen_US
uk.faculty-name.cs1. lékařská fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFirst Faculty of Medicineen_US
uk.faculty-abbr.cs1.LFcs_CZ
uk.degree-discipline.csAdiktologiecs_CZ
uk.degree-discipline.enAddictologyen_US
uk.degree-program.csSpecializace ve zdravotnictvícs_CZ
uk.degree-program.enSpecializations in Health Serviceen_US
thesis.grade.csDobřecs_CZ
thesis.grade.enGooden_US
uk.abstract.csDiplomová práce "Návykové látky a jejich možný vliv na vývoj dítěte" se zabývá působením návykových látek na vývoj dítěte u drogově závislých matek. Nejdříve se zaměřuje na obecně platné definice či charakteristiky návykových látek. Pokud se jedná o návykové látky, tak zde budou rozděleny na legální a nelegální návykové látky. Z počátku popisuje důležité skupiny návykových látek a stručně předloží jejich jednotlivé zástupce. Dále se práce zaměřuje i na období prenatálního vývoje, které bude sloužit ke komplexnímu pohledu na danou problematiku a k logickému propojení jednotlivých kapitol. Další část práce se věnuje charakteristice drogově závislých matek, jaká jsou pro tuto skupinu žen specifika a rovněž zde budou zohleděny a tematizovány těhotné ženy s duální diagnózou. V neposlední řadě se v teoretické části budou popisovat komplikace, které se objevují u takto narozených dětí ihned po porodu, a sice FAS (fetální alkoholový syndrom), NAS (novorozenecký abstinenční syndrom) nebo infekce. Rovněž budou akcentovány dlouhodobé důsledky jako například poruchy spojené s pozorností, poruchy chování, učení nebo vrozené vývojové vady. Tato práce si klade za cíl porovnat v literatuře téma problematiky těhotenství u žen, u nichž bylo prokázáno opakované a škodlivé užívání ve spojitosti s konkrétními...cs_CZ
uk.abstract.enThe thesis "Addictive Substances and their Possible effect on Child Development" deals with the effects of addictive drugs used by pregnant women on their child's development. Firstly, the text focuses on common valid definitions and characteristics of addictive substances. The addictive substances are divided into two categories - illegal and legal drugs. Initially, key groups of addictive substances are described and then their individual representatives are portrayed briefly. Furthermore, the thesis focuses on the period of prenatal development, which will serve as a comprehensive overview on the subject and will logically connect individual chapters. Another part of the thesis focuses on the characteristics of drug-addicted mothers, describes the specific traits of drug addicted pregnant women. Moreover, in this part pregnant women with dual diagnosis are described. Last but not least, the theoretical part of the thesis will explain complications that arise in infants right after childbirth, especially the fetal alcohol spectrum disorder (FASD), neonatal abstinence syndrome (NAS) or infection. There will also be discussed the long-term consequences such as disorders associated with attention, behavior disorders, learning or congenital malformation. This work aims to find out whether children of...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Psychiatrická klinika 1. LF a VFN v Prazecs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV