Show simple item record

Rights to use the land
dc.contributor.advisorFranková, Martina
dc.creatorŠevelová, Marie
dc.date.accessioned2017-06-01T04:13:13Z
dc.date.available2017-06-01T04:13:13Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/76216
dc.description.abstractedm tem této práce je komplexní zpracování problematiky užívacích práv k p . Cílem práce je zejména analyzovat právní úpravu užívacích práv k p po rekodifikaci ob anského zákoníku, avšak pro ucelenost práce je nutné pojednat i o historii a vývoji užívacích práv, nebo z historických pramen do zna né míry sou asná právní úprava vychází. St žejní ást práce p edstavuje jednotlivé užívací instituty, p emž d raz je kladen zejména na institut nájmu a pachtu. Práv pacht totiž po rekodifikaci ob anského zákoníku hraje významnou roli v problematice užívacích práv k p . Práce dále pojednává o dalších obliga právních užívacích institutech, jako je výp ka a výprosa, a v cn právních institutech, mezi které adíme služebnosti užívacího a požívacího práva. Dále se práce zabývá speciální právní úpravou užívacích práv k p obsaženou mimo ob anský zákoník. Práce se tak dotýká problematiky nakládání s majetkem ve vlastnictví státu a dále se zabývá omezeními v užívání p dy, která plynou ze zvláštních právních p edpis , jako je nap íklad lesní zákon a zákon o ochran p írody a krajiny.cs_CZ
dc.description.abstractThe subject of this thesis is to complexly discuss the rights to use the land. The purpose of this thesis is particulary to analyse the valid legal regulation of the right to use the land after the Civil Code recodification, but for better ceherence we must also discuss the history and development of the rights to use the land that the actual legislation comes from. Pivotal part of the thesis presents the institute of lease the land and emphyteutic lease, while it is just emphyteutic lease, which plays significant role in presented issue. The thesis also informs about another land-use institutes such as commodatum, precarium and fructus a ususfructus of the land. Last part of the thesis is focused on the special legal regulation which is contained out of the Civil Code. The thesis discusses the managment of the state property and restrictions which are contained in several special acts such as Forestry Act or Act on the Protection of Nature and the Landscape.en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectUžívací práva k půděcs_CZ
dc.subjectpozemekcs_CZ
dc.subjectnájemcs_CZ
dc.subjectpachtcs_CZ
dc.subjectRights to use the landen_US
dc.subjectEstateen_US
dc.subjectLease of landen_US
dc.subjectEmphyteutic leaseen_US
dc.titleUžívací práva k půděcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2016
dcterms.dateAccepted2016-05-30
dc.description.departmentDepartment of Environmental Lawen_US
dc.description.departmentKatedra práva životního prostředícs_CZ
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId149641
dc.title.translatedRights to use the landen_US
dc.contributor.refereeStejskal, Vojtěch
dc.identifier.aleph002090531
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra práva životního prostředícs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Environmental Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csedm tem této práce je komplexní zpracování problematiky užívacích práv k p . Cílem práce je zejména analyzovat právní úpravu užívacích práv k p po rekodifikaci ob anského zákoníku, avšak pro ucelenost práce je nutné pojednat i o historii a vývoji užívacích práv, nebo z historických pramen do zna né míry sou asná právní úprava vychází. St žejní ást práce p edstavuje jednotlivé užívací instituty, p emž d raz je kladen zejména na institut nájmu a pachtu. Práv pacht totiž po rekodifikaci ob anského zákoníku hraje významnou roli v problematice užívacích práv k p . Práce dále pojednává o dalších obliga právních užívacích institutech, jako je výp ka a výprosa, a v cn právních institutech, mezi které adíme služebnosti užívacího a požívacího práva. Dále se práce zabývá speciální právní úpravou užívacích práv k p obsaženou mimo ob anský zákoník. Práce se tak dotýká problematiky nakládání s majetkem ve vlastnictví státu a dále se zabývá omezeními v užívání p dy, která plynou ze zvláštních právních p edpis , jako je nap íklad lesní zákon a zákon o ochran p írody a krajiny.cs_CZ
uk.abstract.enThe subject of this thesis is to complexly discuss the rights to use the land. The purpose of this thesis is particulary to analyse the valid legal regulation of the right to use the land after the Civil Code recodification, but for better ceherence we must also discuss the history and development of the rights to use the land that the actual legislation comes from. Pivotal part of the thesis presents the institute of lease the land and emphyteutic lease, while it is just emphyteutic lease, which plays significant role in presented issue. The thesis also informs about another land-use institutes such as commodatum, precarium and fructus a ususfructus of the land. Last part of the thesis is focused on the special legal regulation which is contained out of the Civil Code. The thesis discusses the managment of the state property and restrictions which are contained in several special acts such as Forestry Act or Act on the Protection of Nature and the Landscape.en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra práva životního prostředícs_CZ
dc.identifier.lisID990020905310106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV