Show simple item record

Financing of business (economic and legal issues)
dc.contributor.advisorHraba, Zdeněk
dc.creatorVotánek, Pavel
dc.date.accessioned2017-06-01T02:09:21Z
dc.date.available2017-06-01T02:09:21Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/75610
dc.description.abstractCílem této diplomové práce bylo vytvořit základní přehled a komparaci zdrojů financování podniku s ohledem na syntézu ekonomické a právní teorie a praxe. Výsledkem práce je stručný přehled zdrojů financování podniku, který je využitelný jednak zájemci v rámci jednooborového zaměření, pro něž představuje příležitost k seznámení se s problematikou, která její úzce souvisí s jejich zaměřením, ale často v jednooborových publikacích pro ni není dostatek prostoru. Za druhé představuje vhodnou studijní pomůcku právě pro zájemce o komplexní seznámení se s problematikou na pomezí ekonomické a právního oboru. V rámci právního oboru jsem se dále zaměřil na výčet nejdůležitějším změn v souvislosti se rekodifikací soukromého práva v České republice. Cílem této diplomové práce naopak není věnovat se jednotlivým aspektům v nejbližším možném detailu. V první kapitole práce jsem nejprve položil terminologický a teoretický základ práci, tak aby byl čtenář již v úvodu seznámen s názvoslovím a rozdíly vyplývajícími z rozdílného využívání pojmů v rámci právní a ekonomické teorie. Dále jsem explikoval pojmy finančního řízení a základní druhy dělené financování podniku. V druhé kapitole jsem se zaměřil na základní ekonomické faktory ovlivňující rozhodování finanční manažerů se zaměřením na optimální kapitálovou výstavbu...cs_CZ
dc.description.abstractThe aim of this thesis was to create an overview and comparison of sources of corporate financing with regard to the synthesis of economic and legal theory and practice. The result is a brief overview of the sources of corporate financing, which is useful for one-study candidate, for whom it represents an opportunity to become acquainted with the problems that it is closely related to their focus, but often in a single-subject publications is not fully discussed. Secondly the thesis is a useful study tool t for those interested in a comprehensive familiarization with the problems on the border between the economic and legal field. Within the legal field, I have focused on a list of the most important changes in connection with the recodification of private law in the Czech Republic. The aim of this thesis is certainly not to pursue individual aspects at the highest possible detail. In the first chapter, I firstly laid terminological and theoretical basis of the work, so that the reader is already familiar in the introduction to the nomenclature, and the differences arising from differences in the use of terms within the legal and economic theories. I also explicated terms of financial management and basic types of split of financing. In the second chapter, I focused on basic economic factors...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectfinancování podnikucs_CZ
dc.subjectzdroje financovánícs_CZ
dc.subjectpodnikcs_CZ
dc.subjectfinancing of businessen_US
dc.subjectsources of financingen_US
dc.subjectbusinessen_US
dc.titleFinancování podniku (ekonomická a právní problematika)cs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2016
dcterms.dateAccepted2016-05-24
dc.description.departmentDepartment of National Economyen_US
dc.description.departmentKatedra národního hospodářstvícs_CZ
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId148398
dc.title.translatedFinancing of business (economic and legal issues)en_US
dc.contributor.refereePokorný, Jan
dc.identifier.aleph002089598
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra národního hospodářstvícs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of National Economyen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csCílem této diplomové práce bylo vytvořit základní přehled a komparaci zdrojů financování podniku s ohledem na syntézu ekonomické a právní teorie a praxe. Výsledkem práce je stručný přehled zdrojů financování podniku, který je využitelný jednak zájemci v rámci jednooborového zaměření, pro něž představuje příležitost k seznámení se s problematikou, která její úzce souvisí s jejich zaměřením, ale často v jednooborových publikacích pro ni není dostatek prostoru. Za druhé představuje vhodnou studijní pomůcku právě pro zájemce o komplexní seznámení se s problematikou na pomezí ekonomické a právního oboru. V rámci právního oboru jsem se dále zaměřil na výčet nejdůležitějším změn v souvislosti se rekodifikací soukromého práva v České republice. Cílem této diplomové práce naopak není věnovat se jednotlivým aspektům v nejbližším možném detailu. V první kapitole práce jsem nejprve položil terminologický a teoretický základ práci, tak aby byl čtenář již v úvodu seznámen s názvoslovím a rozdíly vyplývajícími z rozdílného využívání pojmů v rámci právní a ekonomické teorie. Dále jsem explikoval pojmy finančního řízení a základní druhy dělené financování podniku. V druhé kapitole jsem se zaměřil na základní ekonomické faktory ovlivňující rozhodování finanční manažerů se zaměřením na optimální kapitálovou výstavbu...cs_CZ
uk.abstract.enThe aim of this thesis was to create an overview and comparison of sources of corporate financing with regard to the synthesis of economic and legal theory and practice. The result is a brief overview of the sources of corporate financing, which is useful for one-study candidate, for whom it represents an opportunity to become acquainted with the problems that it is closely related to their focus, but often in a single-subject publications is not fully discussed. Secondly the thesis is a useful study tool t for those interested in a comprehensive familiarization with the problems on the border between the economic and legal field. Within the legal field, I have focused on a list of the most important changes in connection with the recodification of private law in the Czech Republic. The aim of this thesis is certainly not to pursue individual aspects at the highest possible detail. In the first chapter, I firstly laid terminological and theoretical basis of the work, so that the reader is already familiar in the introduction to the nomenclature, and the differences arising from differences in the use of terms within the legal and economic theories. I also explicated terms of financial management and basic types of split of financing. In the second chapter, I focused on basic economic factors...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra národního hospodářstvícs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV