Show simple item record

Compensation for personal injury to life and health with regard to the recodification of private law
dc.contributor.advisorSalač, Josef
dc.creatorPavlová, Karolína
dc.date.accessioned2017-06-01T01:02:12Z
dc.date.available2017-06-01T01:02:12Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/75309
dc.description.abstractDiplomová práce se zaměřuje na přiblížení právní úpravy náhrady újmy při ublížení na zdraví a usmrcení a zhodnocení jejího vývoje zejména vsouvislosti s rekodifikací soukromého práva. Hlavním cílem práce je poskytnutí určitého uceleného přehledu svypíchnutím a zhodnocením nejvýznamnějších změn, ke kterým v souvislosti s rekodifikací došlo. První kapitola práce se zabývá teoretickými východisky povinnosti k náhradě újmy, jelikož vznik takové povinnosti je základním předpokladem pro přiznání náhrady. Mimo důvodů, které vedou ke vzniku této povinnosti jsou rozebrány i jednotlivé dílčí předpoklady. Těmito předpoklady jsou protiprávní jednání, vznik újmy, příčinná souvislost a zavinění. Druhá kapitola práce se věnuje pojmu újma, kterým současná právní úprava v podstatě nahradila dříve více užívaný pojem škoda. Mimo to je ve druhé kapitole také zahrnut obecný úvod k náhradám újmy při ublížení zdraví a usmrcení, který se vztahuje ke kapitolám následujícím. Kapitola třetí je stěžejním místem celé práce, jelikož rekodifikace soukromého práva se promítla nejvíce právě do náhrady nemajetkové újmy při ublížení na zdraví a usmrcení. Nově byla zavedena zásada plné kompenzace utrpěné újmy na zdraví, potažmo odčinění takové újmy dle zásad slušnosti. Kapitola je primárně dělena z hlediska osob, kterým se náhrada...cs_CZ
dc.description.abstractThe diploma thesis focuses on the approximation of law of compensation for bodily harm and death, and evaluation of its development especially in connection with the recodification of private law. The main objective of the thesis is to provide a comprehensive overview with emphasis on the most significant changes that occurred in connection with the recodification, and its evaluation. The first chapter deals with theoretical basis of the duty to provide compensation for harm, since the formation of such a duty is a prerequisite for granting compensation. Besides the reasons that lead to the formation of the duty, individual pre-conditions of the duty are discussed as well. These pre-conditions are unlawful act, formation of the damage, causality and fault. The second chapter deals with the concept of harm which replaced the previously more often used term damage. In addition, the second chapter also includes a general introduction to the compensation for bodily harm and death, which is related to the following chapters. The third chapter is a key point of the whole thesis, as the recodification of private law influenced the most compensation of non-pecuniary damage for bodily harm and death. The principle of full compensation for suffered harm, hence the expiation of such harm according to the...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectUblížení na zdraví a usmrcenícs_CZ
dc.subjectNáhrada nemajetkové újmycs_CZ
dc.subjectMetodika Nejvyššího souducs_CZ
dc.subjectBodily harm and deathen_US
dc.subjectNon-pecuniary damagesen_US
dc.subjectMethodology of the Supreme Courten_US
dc.titleNáhrady při újmě na životě a zdraví s ohledem na rekodifikaci soukromého právacs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2016
dcterms.dateAccepted2016-09-12
dc.description.departmentDepartment of Civil Lawen_US
dc.description.departmentKatedra občanského právacs_CZ
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId155229
dc.title.translatedCompensation for personal injury to life and health with regard to the recodification of private lawen_US
dc.contributor.refereeŠustek, Petr
dc.identifier.aleph002103179
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra občanského právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Civil Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csDiplomová práce se zaměřuje na přiblížení právní úpravy náhrady újmy při ublížení na zdraví a usmrcení a zhodnocení jejího vývoje zejména vsouvislosti s rekodifikací soukromého práva. Hlavním cílem práce je poskytnutí určitého uceleného přehledu svypíchnutím a zhodnocením nejvýznamnějších změn, ke kterým v souvislosti s rekodifikací došlo. První kapitola práce se zabývá teoretickými východisky povinnosti k náhradě újmy, jelikož vznik takové povinnosti je základním předpokladem pro přiznání náhrady. Mimo důvodů, které vedou ke vzniku této povinnosti jsou rozebrány i jednotlivé dílčí předpoklady. Těmito předpoklady jsou protiprávní jednání, vznik újmy, příčinná souvislost a zavinění. Druhá kapitola práce se věnuje pojmu újma, kterým současná právní úprava v podstatě nahradila dříve více užívaný pojem škoda. Mimo to je ve druhé kapitole také zahrnut obecný úvod k náhradám újmy při ublížení zdraví a usmrcení, který se vztahuje ke kapitolám následujícím. Kapitola třetí je stěžejním místem celé práce, jelikož rekodifikace soukromého práva se promítla nejvíce právě do náhrady nemajetkové újmy při ublížení na zdraví a usmrcení. Nově byla zavedena zásada plné kompenzace utrpěné újmy na zdraví, potažmo odčinění takové újmy dle zásad slušnosti. Kapitola je primárně dělena z hlediska osob, kterým se náhrada...cs_CZ
uk.abstract.enThe diploma thesis focuses on the approximation of law of compensation for bodily harm and death, and evaluation of its development especially in connection with the recodification of private law. The main objective of the thesis is to provide a comprehensive overview with emphasis on the most significant changes that occurred in connection with the recodification, and its evaluation. The first chapter deals with theoretical basis of the duty to provide compensation for harm, since the formation of such a duty is a prerequisite for granting compensation. Besides the reasons that lead to the formation of the duty, individual pre-conditions of the duty are discussed as well. These pre-conditions are unlawful act, formation of the damage, causality and fault. The second chapter deals with the concept of harm which replaced the previously more often used term damage. In addition, the second chapter also includes a general introduction to the compensation for bodily harm and death, which is related to the following chapters. The third chapter is a key point of the whole thesis, as the recodification of private law influenced the most compensation of non-pecuniary damage for bodily harm and death. The principle of full compensation for suffered harm, hence the expiation of such harm according to the...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra občanského právacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV