Show simple item record

Cistercians and Osek monastery in the 20th century
dc.contributor.advisorPetráček, Tomáš
dc.creatorKonopík, Petr
dc.date.accessioned2017-05-27T19:13:13Z
dc.date.available2017-05-27T19:13:13Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/72411
dc.description.abstractBibliografická citace: Cisterciáci a osecký klášter ve 20. století: Diplomová práce / Petr Konopík; vedoucí práce: doc. PhDr. Tomáš Petrá ek, Ph.D., Th.D. - Praha, 2014 - 66 s. Anotace: Tato diplomová práce je snahou popsat a reflektovat mnišský ád cisterciák , jeho vznik, poslání a jeho p ínos pro spole nost, dále pak popsat události, které se odehrály v jednom z eských cisterciáckých klášter . Tento ád vznikl ve Francii, proto také popisuji p íchod tohoto ádu do ech. Hlavním t žišt m práce je eský cisterciácký klášter v Oseku na teplicku, který se nachází na severu ech poblíž státních hranic s N meckem. Svoji práci soust uji na události, které se odehrály ve 20. století. St žejním obdobím jsou události spojené s koncem 2. sv tové války a odsunem n meckých eholník , kte í byli p edtím zn ni. Druhým obdobím jsou padesátá léta, kdy v klášte e zbudoval totalitní režim eskoslovenska interna ní tábor pro eholníky. Práce stojí p evážn na osobních sv dectvích a historických kontextech d jin eského národa spojených se vztahem mezi státem a církví. V záv ru se snažím popsat vizi do budoucnosti kláštera, jakožto areálu a duchovního života. Cílem práce je p edstavit a popsat cisterciácký ád jako takový a popsat situaci tohoto ádu v jednom eském klášte e. Klí ová slova Osek, cisterciáci, salesiáni, klášter, výslechycs_CZ
dc.description.abstractTitle of the thesis: Cistercians and Osek monastery in the 20th century. Abstract: The thesis aims to describe the Cistercian order and reflect upon it - upon its origins, its mission and its influence on society. It also recounts the events that happened in of the Czech Cistercian monasteries. The arrival of this order, which originated in France, is depicted. The main focus is put on the Czech Cistercian monastery in Osek within the Teplice region in the north of Bohemia, close to the border with Germany. The attention is especially given to the events, which happened in the 20th century, particularly those connected to the end of the Second World War, when the German monks were expelled after a period of imprisonment. Second important era came in the 1950's, when the monastery was turned into an internment camp for religious. The thesis is predominantly based on personal testimonies, which are put into the context of the Czech history - with special focus to the relation between the state and the Church. The conclusion proposes a vision for the future of the monastery as an important site and a place of spiritual life. Key Words: Osek, The Cistercians, The Salesians, monasteries, interrogation Po et znak (v etn mezer): 135 545en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Katolická teologická fakultacs_CZ
dc.titleCisterciáci a osecký klášter ve 20. stoletícs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2014
dcterms.dateAccepted2014-06-12
dc.description.departmentInstitute of Christian Art Historyen_US
dc.description.departmentÚstav dějin křesťanského uměnícs_CZ
dc.description.facultyKatolická teologická fakultacs_CZ
dc.description.facultyCatholic Theological Facultyen_US
dc.identifier.repId137545
dc.title.translatedCistercians and Osek monastery in the 20th centuryen_US
dc.contributor.refereeKubín, Petr
dc.identifier.aleph001783091
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineKatolická teologiecs_CZ
thesis.degree.disciplineCatholic Theologyen_US
thesis.degree.programTeologiecs_CZ
thesis.degree.programTheologyen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csKatolická teologická fakultacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enCatholic Theological Facultyen_US
uk.faculty-name.csKatolická teologická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enCatholic Theological Facultyen_US
uk.faculty-abbr.csKTFcs_CZ
uk.degree-discipline.csKatolická teologiecs_CZ
uk.degree-discipline.enCatholic Theologyen_US
uk.degree-program.csTeologiecs_CZ
uk.degree-program.enTheologyen_US
thesis.grade.csNeprospělcs_CZ
thesis.grade.enFailen_US
uk.abstract.csBibliografická citace: Cisterciáci a osecký klášter ve 20. století: Diplomová práce / Petr Konopík; vedoucí práce: doc. PhDr. Tomáš Petrá ek, Ph.D., Th.D. - Praha, 2014 - 66 s. Anotace: Tato diplomová práce je snahou popsat a reflektovat mnišský ád cisterciák , jeho vznik, poslání a jeho p ínos pro spole nost, dále pak popsat události, které se odehrály v jednom z eských cisterciáckých klášter . Tento ád vznikl ve Francii, proto také popisuji p íchod tohoto ádu do ech. Hlavním t žišt m práce je eský cisterciácký klášter v Oseku na teplicku, který se nachází na severu ech poblíž státních hranic s N meckem. Svoji práci soust uji na události, které se odehrály ve 20. století. St žejním obdobím jsou události spojené s koncem 2. sv tové války a odsunem n meckých eholník , kte í byli p edtím zn ni. Druhým obdobím jsou padesátá léta, kdy v klášte e zbudoval totalitní režim eskoslovenska interna ní tábor pro eholníky. Práce stojí p evážn na osobních sv dectvích a historických kontextech d jin eského národa spojených se vztahem mezi státem a církví. V záv ru se snažím popsat vizi do budoucnosti kláštera, jakožto areálu a duchovního života. Cílem práce je p edstavit a popsat cisterciácký ád jako takový a popsat situaci tohoto ádu v jednom eském klášte e. Klí ová slova Osek, cisterciáci, salesiáni, klášter, výslechycs_CZ
uk.abstract.enTitle of the thesis: Cistercians and Osek monastery in the 20th century. Abstract: The thesis aims to describe the Cistercian order and reflect upon it - upon its origins, its mission and its influence on society. It also recounts the events that happened in of the Czech Cistercian monasteries. The arrival of this order, which originated in France, is depicted. The main focus is put on the Czech Cistercian monastery in Osek within the Teplice region in the north of Bohemia, close to the border with Germany. The attention is especially given to the events, which happened in the 20th century, particularly those connected to the end of the Second World War, when the German monks were expelled after a period of imprisonment. Second important era came in the 1950's, when the monastery was turned into an internment camp for religious. The thesis is predominantly based on personal testimonies, which are put into the context of the Czech history - with special focus to the relation between the state and the Church. The conclusion proposes a vision for the future of the monastery as an important site and a place of spiritual life. Key Words: Osek, The Cistercians, The Salesians, monasteries, interrogation Po et znak (v etn mezer): 135 545en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Katolická teologická fakulta, Ústav dějin křesťanského uměnícs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV