Show simple item record

Lead isotopes and 210 lead in recent galenas of the Lower Silesia basin
dc.contributor.advisorGoliáš, Viktor
dc.creatorČurda, Michal
dc.date.accessioned2017-05-27T18:41:49Z
dc.date.available2017-05-27T18:41:49Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/72250
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá izotopickým složením olova a olovem 210 v recentních galenitech z hořících odvalů po těžbě černého uhlí v dolnoslezské pánvi. Studovanými lokalitami byly odvaly v Radvanicích, Markoušovicích a Rybníčku, odkud byly k dispozici vzorky galenitů, uhlí a vypálených hornin. Pro stanovení izotopového složení byla použita hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plasmou (ICP - MS). Hmotnostní aktivita 210 Pb v galenitech byla změřena na gama - spektrometru SILAR a vliv radioaktivity na krystalové mřížky galenitů byl stanoven pomocí modifikovaného Williamson - Hallova grafu, který byl zhotoven z pořízených rentgenometrických dat. Hodnoty izotopových poměrů v galenitech se pohybovaly pro 207 Pb/206 Pb = 0,8402 až 0,8435 a pro 208 Pb/206 Pb = 2,0663 až 2,0836. Průměrné hodnoty v uhlí byly naměřeny pro 207 Pb/206 Pb = 0,8312 a 208 Pb/206 Pb = 2,0421. Na základě těchto izotopových poměrů bylo zjištěno, že při hoření uhlí a následné krystalizaci galenitů z horkých plynů nedochází k izotopové frakcionaci. Hmotnostní aktivita 210 Pb se v galenitech pohybovala od 135 ± 9 Bq/g do 714 ± 22 Bq/g. Radioaktivita galenitů způsobuje vznik mikrodeformací v krystalové struktuře, která se projevuje zvýšeným mikronapětím v krystalové mřížce. Míra tohoto napětí je závislá na době, po kterou...cs_CZ
dc.description.abstractThis thesis deals with the isotopic composition of lead and 210 lead in recent galena from burning heaps after coal mining in the Lower Silesian basin. The studied sites were heaps in Radvanice, Markoušovice and Rybníček, where samples of galena, coal and burnt rocks were available. For the determination of the isotopic composition was used mass spectrometry with inductively coupled plasma (ICP - MS). Mass 210 Pb activity in galena was measured in a gamma - spectrometer Silar and the effect of radioactivity on galena crystal lattice was determined by the modified Williamson - Hall graph which was made from taken X-ray diffraction data. The values of isotope ratios in galena ranged for 207 Pb/206 Pb = 0,8402 to 0,8435 and for 208 Pb/206 Pb = 2,0663 to 2,0836. The average values of the coal were measured for 207 Pb/206 Pb = 0,8312 and 208 Pb/206 Pb = 2,0421. On the basis of these isotope ratios was found out that during the burning of coal and subsequent galena crystallization from hot gases there is no isotopic fractionation. Mass 210 Pb activity in galena ranged from 135 ± 9 Bq/g to 714 ± 22 Bq/g. Radioactivity of galena causes the developement of micro-deformation in the crystal structure. This micro-deformation is demonstrated by increased micro-strain in the crystal lattice. The level of this...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.subjectizotopy olovacs_CZ
dc.subjectPb-210cs_CZ
dc.subjectgalenitcs_CZ
dc.subjectuhlícs_CZ
dc.subjectdolnoslezská pánevcs_CZ
dc.subjectlead isotopesen_US
dc.subjectPb-210en_US
dc.subjectgalenaen_US
dc.subjectcoalen_US
dc.subjectLower Silesia basinen_US
dc.titleIzotopy olova a olovo 210 v recentních galenitech dolnoslezské pánvecs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2014
dcterms.dateAccepted2014-09-09
dc.description.departmentInstitute of Geochemistry, Mineralogy and Mineral Resourcesen_US
dc.description.departmentÚstav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojůcs_CZ
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.identifier.repId132217
dc.title.translatedLead isotopes and 210 lead in recent galenas of the Lower Silesia basinen_US
dc.contributor.refereePlášil, Jakub
dc.identifier.aleph001862777
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineGeologiecs_CZ
thesis.degree.disciplineGeologyen_US
thesis.degree.programGeologiecs_CZ
thesis.degree.programGeologyen_US
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.csGeologiecs_CZ
uk.degree-discipline.enGeologyen_US
uk.degree-program.csGeologiecs_CZ
uk.degree-program.enGeologyen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csTato diplomová práce se zabývá izotopickým složením olova a olovem 210 v recentních galenitech z hořících odvalů po těžbě černého uhlí v dolnoslezské pánvi. Studovanými lokalitami byly odvaly v Radvanicích, Markoušovicích a Rybníčku, odkud byly k dispozici vzorky galenitů, uhlí a vypálených hornin. Pro stanovení izotopového složení byla použita hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plasmou (ICP - MS). Hmotnostní aktivita 210 Pb v galenitech byla změřena na gama - spektrometru SILAR a vliv radioaktivity na krystalové mřížky galenitů byl stanoven pomocí modifikovaného Williamson - Hallova grafu, který byl zhotoven z pořízených rentgenometrických dat. Hodnoty izotopových poměrů v galenitech se pohybovaly pro 207 Pb/206 Pb = 0,8402 až 0,8435 a pro 208 Pb/206 Pb = 2,0663 až 2,0836. Průměrné hodnoty v uhlí byly naměřeny pro 207 Pb/206 Pb = 0,8312 a 208 Pb/206 Pb = 2,0421. Na základě těchto izotopových poměrů bylo zjištěno, že při hoření uhlí a následné krystalizaci galenitů z horkých plynů nedochází k izotopové frakcionaci. Hmotnostní aktivita 210 Pb se v galenitech pohybovala od 135 ± 9 Bq/g do 714 ± 22 Bq/g. Radioaktivita galenitů způsobuje vznik mikrodeformací v krystalové struktuře, která se projevuje zvýšeným mikronapětím v krystalové mřížce. Míra tohoto napětí je závislá na době, po kterou...cs_CZ
uk.abstract.enThis thesis deals with the isotopic composition of lead and 210 lead in recent galena from burning heaps after coal mining in the Lower Silesian basin. The studied sites were heaps in Radvanice, Markoušovice and Rybníček, where samples of galena, coal and burnt rocks were available. For the determination of the isotopic composition was used mass spectrometry with inductively coupled plasma (ICP - MS). Mass 210 Pb activity in galena was measured in a gamma - spectrometer Silar and the effect of radioactivity on galena crystal lattice was determined by the modified Williamson - Hall graph which was made from taken X-ray diffraction data. The values of isotope ratios in galena ranged for 207 Pb/206 Pb = 0,8402 to 0,8435 and for 208 Pb/206 Pb = 2,0663 to 2,0836. The average values of the coal were measured for 207 Pb/206 Pb = 0,8312 and 208 Pb/206 Pb = 2,0421. On the basis of these isotope ratios was found out that during the burning of coal and subsequent galena crystallization from hot gases there is no isotopic fractionation. Mass 210 Pb activity in galena ranged from 135 ± 9 Bq/g to 714 ± 22 Bq/g. Radioactivity of galena causes the developement of micro-deformation in the crystal structure. This micro-deformation is demonstrated by increased micro-strain in the crystal lattice. The level of this...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojůcs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV