Show simple item record

Czech in Selected Periodicals in the Protectorate
dc.contributor.advisorDittmann, Robert
dc.creatorHudečková, Hana
dc.date.accessioned2017-05-27T15:43:27Z
dc.date.available2017-05-27T15:43:27Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/71283
dc.description.abstractTato diplomová práce popisuje prostředky totalitního jazyka, shrnuje dosavadní bádání o jazyce za protektorátu a charakterizuje protektorátní jazyk na oficiálních periodikách. Data byla zpracovávána na vytvořeném korpusu, který byl sestaven ze dvou protektorátních periodik Arijského boje a Národní politiky. Ke zpracování dat byly použity všechny dostupné nástroje programu OpennOffice.org 3.3 a pomocí programu K-words, který je dostupný online na <www.korpus.cz>. Práce je zaměřena na pravopis, slovotvornou rovinu, lexikálně-sémantickou rovinu a morfologickou rovinu. V oblasti pravopisu je pozornost zaměřena na velká písmena a na interpunkci. V rovině slovotvorné na zkratky, v rovině lexikálně-sémantické na jazykový obraz Židů, klíčová slova a na výskyt germanismů v českém textu. V rovině morfologické se zabývá zacházením s germanismy, přesněji s toponymy. Provedeným výzkumem jsme zjistili, že docházelo k nejednotnosti zápisu velkých písmen u některých výrazů, u jiných docházelo k vývoji a u některých byl zápis s velkým písmenem od počátku protektorátu striktně dodržován. Zaznamenali jsme častý výskyt tzv. ironických uvozovek. Vypozorovali jsme vyšší frekvenci zkratek v korpusu. Dále jsme zjistili, že Národní politika byla ohledně antisemitské rétoriky výrazně zdrženlivá na rozdíl od Arijského boje,...cs_CZ
dc.description.abstractThis diploma thesis describes instruments of totalitarian language, it summarizes existing research about language during the protectorate of the official journals. Inforamtion was processed on the created corpus. This corpus war created on base two ofiicial journals Arijský boj and Národní politika. Information was acquired by some available instruments of Openoffice.org 3.3 and software K-words, which one is available online from <www.korpus.cz>. This diploma thesis includes ortography, word- forming sphere, lexical-semantic sphere and morfological sphere. Ortography includes capital letter and puncutation, word-forming sphere includes abbreviations. Lexical- semantic sphere includes representation of Jews, Keywords and Germanism in czech texts. Morfological sphere includes inflection of Germanism, specifically of toponyms. We discovered inconsistency of treatment with capital letter of some words, any words had been evolved during protecorate and any words was written with capital letter from the beginning of the protectorate. We noted to frequent appearance of ironic quotes. We discovered increased frequency of abbrevation in created corpus. Further we discovered rettence Národní politika as to representation of Jews in contrast with Arijský boj, but in both of them was anti-Semitic rhetoric...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Filozofická fakultacs_CZ
dc.subjectprotektorátní tiskcs_CZ
dc.subjecttotalitní češtinacs_CZ
dc.subjectsémantická devalvacecs_CZ
dc.subjectProtectorate Pressen_US
dc.subjectTotalitarian Czechen_US
dc.subjectSemantic Emptinessen_US
dc.titleČeský jazyk v Protektorátu na příkladu vybraných periodikcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2014
dcterms.dateAccepted2014-09-15
dc.description.departmentInstitute of Czech Language and Theory of Communicationen_US
dc.description.departmentÚstav českého jazyka a teorie komunikacecs_CZ
dc.description.facultyFilozofická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Artsen_US
dc.identifier.repId110089
dc.title.translatedCzech in Selected Periodicals in the Protectorateen_US
dc.contributor.refereeAndrlová Fidlerová, Alena
dc.identifier.aleph001853227
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineUčitelství češtiny jako cizího jazykacs_CZ
thesis.degree.disciplineTeacher Training for Czech as a Foreign Languageen_US
thesis.degree.programUčitelství pro střední školycs_CZ
thesis.degree.programTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFilozofická fakulta::Ústav českého jazyka a teorie komunikacecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Arts::Institute of Czech Language and Theory of Communicationen_US
uk.faculty-name.csFilozofická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Artsen_US
uk.faculty-abbr.csFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csUčitelství češtiny jako cizího jazykacs_CZ
uk.degree-discipline.enTeacher Training for Czech as a Foreign Languageen_US
uk.degree-program.csUčitelství pro střední školycs_CZ
uk.degree-program.enTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
thesis.grade.csDobřecs_CZ
thesis.grade.enGooden_US
uk.abstract.csTato diplomová práce popisuje prostředky totalitního jazyka, shrnuje dosavadní bádání o jazyce za protektorátu a charakterizuje protektorátní jazyk na oficiálních periodikách. Data byla zpracovávána na vytvořeném korpusu, který byl sestaven ze dvou protektorátních periodik Arijského boje a Národní politiky. Ke zpracování dat byly použity všechny dostupné nástroje programu OpennOffice.org 3.3 a pomocí programu K-words, který je dostupný online na <www.korpus.cz>. Práce je zaměřena na pravopis, slovotvornou rovinu, lexikálně-sémantickou rovinu a morfologickou rovinu. V oblasti pravopisu je pozornost zaměřena na velká písmena a na interpunkci. V rovině slovotvorné na zkratky, v rovině lexikálně-sémantické na jazykový obraz Židů, klíčová slova a na výskyt germanismů v českém textu. V rovině morfologické se zabývá zacházením s germanismy, přesněji s toponymy. Provedeným výzkumem jsme zjistili, že docházelo k nejednotnosti zápisu velkých písmen u některých výrazů, u jiných docházelo k vývoji a u některých byl zápis s velkým písmenem od počátku protektorátu striktně dodržován. Zaznamenali jsme častý výskyt tzv. ironických uvozovek. Vypozorovali jsme vyšší frekvenci zkratek v korpusu. Dále jsme zjistili, že Národní politika byla ohledně antisemitské rétoriky výrazně zdrženlivá na rozdíl od Arijského boje,...cs_CZ
uk.abstract.enThis diploma thesis describes instruments of totalitarian language, it summarizes existing research about language during the protectorate of the official journals. Inforamtion was processed on the created corpus. This corpus war created on base two ofiicial journals Arijský boj and Národní politika. Information was acquired by some available instruments of Openoffice.org 3.3 and software K-words, which one is available online from <www.korpus.cz>. This diploma thesis includes ortography, word- forming sphere, lexical-semantic sphere and morfological sphere. Ortography includes capital letter and puncutation, word-forming sphere includes abbreviations. Lexical- semantic sphere includes representation of Jews, Keywords and Germanism in czech texts. Morfological sphere includes inflection of Germanism, specifically of toponyms. We discovered inconsistency of treatment with capital letter of some words, any words had been evolved during protecorate and any words was written with capital letter from the beginning of the protectorate. We noted to frequent appearance of ironic quotes. We discovered increased frequency of abbrevation in created corpus. Further we discovered rettence Národní politika as to representation of Jews in contrast with Arijský boj, but in both of them was anti-Semitic rhetoric...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav českého jazyka a teorie komunikacecs_CZ
dc.identifier.lisID990018532270106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV