Show simple item record

Characteristics of the Czech language of Russian students(with a focus on selected phonetic and morphosyntactic phenomena)
dc.contributor.advisorŠebesta, Karel
dc.creatorRamasheuskaya, Katsiaryna
dc.date.accessioned2018-10-29T18:46:59Z
dc.date.available2018-10-29T18:46:59Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/68928
dc.description.abstractJazyková adaptace cizinců je vždy provázena řadou problémů spojených s akvizicí a užíváním druhého jazyka, který se pro ně stává základním komunikačním prostředkem v novém prostředí. Ignorování a podceňování těchto problémů, typických pro určitou jazykovou komunitu, může vést k situaci, kdy cizinec nezvládne cílový jazyk a poté nebude schopen se úspěšně integrovat do nové společnosti. Předkládaná práce se zaměřuje na vybrané specifické problémy v oblasti morfosyntaxe a fonetiky typické pro ruskojazyčné studenty češtiny. Zároveň upozorňuje na nebezpečí přeceňování pozitivního transferu z ruštiny a zdůrazňuje nutnost využití speciálního didaktického přístupu ve výuce této skupiny jinojazyčných mluvčích. Analýza vybraných jazykových jevů je založena na datech z Fonetické databáze mluvených projevů cizinců s ruštinou jako prvním jazykem a Databáze jazykových chyb v češtině mluvčích s prvním jazykem slovanským, které byly vytvořeny mimo jiné pro účely této práce. Pozornost je zaměřena konkrétně na užívání reflexivního se/si, tvarů pomocného slovesa být v minulém čase, krátkých tvarů osobních zájmen v mluvených a psaných projevech rusky mluvících studentů a rovněž na realizaci kvantity.cs_CZ
dc.description.abstractLanguage adaptation of foreigners is always accompanied by a number of problems connected to the acquisition and the use of the language which becomes the primary communicative tool in the new environment. Ignoring and underestimating these problems typical of a particular language community can result in a failure to master the target language and consequently in the unsuccessful integration in the new society. This thesis is aimed at specific problems in the area of morphosyntax and phonetics, characteristic of Russian-speaking students of Czech. At the same time, it warns about the danger of overestimating positive transfer from Russian and emphasizes the necessity of using special didactic approach in teaching this group of foreign-language speakers. The analysis of the chosen language phenomena is based on the data from the Database of the voice recordings of spoken Czech by native speakers of Russian and the Database of language mistakes in Czech made by speakers whose native language is another Slavic language, which were created, among others, for the purpose of this thesis. The attention is specifically focused on the use of the reflexive se/si, forms of the auxiliary verb to be in the past tense, short forms of personal pronouns in spoken and written production of Russian-speaking...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Filozofická fakultacs_CZ
dc.subjectRussianen_US
dc.subjectCzechen_US
dc.subjectRussian-speaking studentsen_US
dc.subjectacquisition of Czechen_US
dc.subjectmother tongueen_US
dc.subjectforeign languageen_US
dc.subjecttheory of interlanguageen_US
dc.subjectfossilizationen_US
dc.subjectnegativeen_US
dc.subjectpositive transferen_US
dc.subjectmorphosyntactic phenomenaen_US
dc.subjectenclitics seen_US
dc.subjectsien_US
dc.subjectforms of the auxiliary verb to be in the past tenseen_US
dc.subjectshort forms of the personal pronounsen_US
dc.subjectlanguage mistakesen_US
dc.subjectthe Phonetic databaseen_US
dc.subjectthe Database CHRUPen_US
dc.subjectquantity of vowelsen_US
dc.subjectshorten_US
dc.subjectlong vowelsen_US
dc.subjectreduction of vowelsen_US
dc.subjectruštinacs_CZ
dc.subjectčeštinacs_CZ
dc.subjectruskojazyční studentics_CZ
dc.subjectakvizice češtinycs_CZ
dc.subjectmateřský jazykcs_CZ
dc.subjectcizí jazykcs_CZ
dc.subjectteorie mezijazykacs_CZ
dc.subjectfosilizacecs_CZ
dc.subjectnegativnícs_CZ
dc.subjectpozitivní transfercs_CZ
dc.subjectmorfosyntaktické jevycs_CZ
dc.subjectreflexivní secs_CZ
dc.subjectsics_CZ
dc.subjecttvary pomocného slovesa být v minulém časecs_CZ
dc.subjectkrátké tvary osobních zájmencs_CZ
dc.subjectjazykové chybycs_CZ
dc.subjectFonetická databázecs_CZ
dc.subjectDatabáze CHRUPcs_CZ
dc.subjectkvantita vokálůcs_CZ
dc.subjectkrátkécs_CZ
dc.subjectdlouhé vokálycs_CZ
dc.subjectredukce vokálůcs_CZ
dc.titleSpecifika češtiny ruských studentů (se zaměřením na vybrané fonetické a morfosyntaktické jevy)cs_CZ
dc.typedizertační prácecs_CZ
dcterms.created2015
dcterms.dateAccepted2015-01-07
dc.description.departmentInstitute of Czech Language and Theory of Communicationen_US
dc.description.departmentÚstav českého jazyka a teorie komunikacecs_CZ
dc.description.facultyFilozofická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Artsen_US
dc.identifier.repId103856
dc.title.translatedCharacteristics of the Czech language of Russian students(with a focus on selected phonetic and morphosyntactic phenomena)en_US
dc.contributor.refereeBednaříková, Božena
dc.contributor.refereeGiger, Markus
dc.identifier.aleph001910465
thesis.degree.namePh.D.
thesis.degree.leveldoktorskécs_CZ
thesis.degree.disciplineCzech Languageen_US
thesis.degree.disciplineČeský jazykcs_CZ
thesis.degree.programPhilologyen_US
thesis.degree.programFilologiecs_CZ
uk.faculty-name.csFilozofická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Artsen_US
uk.faculty-abbr.csFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csČeský jazykcs_CZ
uk.degree-discipline.enCzech Languageen_US
uk.degree-program.csFilologiecs_CZ
uk.degree-program.enPhilologyen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csJazyková adaptace cizinců je vždy provázena řadou problémů spojených s akvizicí a užíváním druhého jazyka, který se pro ně stává základním komunikačním prostředkem v novém prostředí. Ignorování a podceňování těchto problémů, typických pro určitou jazykovou komunitu, může vést k situaci, kdy cizinec nezvládne cílový jazyk a poté nebude schopen se úspěšně integrovat do nové společnosti. Předkládaná práce se zaměřuje na vybrané specifické problémy v oblasti morfosyntaxe a fonetiky typické pro ruskojazyčné studenty češtiny. Zároveň upozorňuje na nebezpečí přeceňování pozitivního transferu z ruštiny a zdůrazňuje nutnost využití speciálního didaktického přístupu ve výuce této skupiny jinojazyčných mluvčích. Analýza vybraných jazykových jevů je založena na datech z Fonetické databáze mluvených projevů cizinců s ruštinou jako prvním jazykem a Databáze jazykových chyb v češtině mluvčích s prvním jazykem slovanským, které byly vytvořeny mimo jiné pro účely této práce. Pozornost je zaměřena konkrétně na užívání reflexivního se/si, tvarů pomocného slovesa být v minulém čase, krátkých tvarů osobních zájmen v mluvených a psaných projevech rusky mluvících studentů a rovněž na realizaci kvantity.cs_CZ
uk.abstract.enLanguage adaptation of foreigners is always accompanied by a number of problems connected to the acquisition and the use of the language which becomes the primary communicative tool in the new environment. Ignoring and underestimating these problems typical of a particular language community can result in a failure to master the target language and consequently in the unsuccessful integration in the new society. This thesis is aimed at specific problems in the area of morphosyntax and phonetics, characteristic of Russian-speaking students of Czech. At the same time, it warns about the danger of overestimating positive transfer from Russian and emphasizes the necessity of using special didactic approach in teaching this group of foreign-language speakers. The analysis of the chosen language phenomena is based on the data from the Database of the voice recordings of spoken Czech by native speakers of Russian and the Database of language mistakes in Czech made by speakers whose native language is another Slavic language, which were created, among others, for the purpose of this thesis. The attention is specifically focused on the use of the reflexive se/si, forms of the auxiliary verb to be in the past tense, short forms of personal pronouns in spoken and written production of Russian-speaking...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav českého jazyka a teorie komunikacecs_CZ
thesis.grade.codeP


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV