Show simple item record

The concept and legal consequences of the transgression of the limits of self-defense and necessity
dc.contributor.advisorVokoun, Rudolf
dc.creatorStrakošová, Kristýna
dc.date.accessioned2017-05-27T08:11:46Z
dc.date.available2017-05-27T08:11:46Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/68874
dc.description.abstractPojem a právní důsledky překročení mezí nutné obrany a krajní nouze Předmětem této diplomové práce jsou trestněprávní instituty krajní nouze a nutná obrana a právní důsledky překročení jejich mezí. Uvedené okolnosti vylučující protiprávnost zbavují jednání osoby odvracející přímo hrozící nebezpečí nebo útok protiprávnosti, jakožto znaku trestného činu. Důležitost a nezastupitelnost těchto institutů spatřujeme v možnosti použití svépomoci ve prospěch chráněných zájmů, aniž by za takové jednání následoval trestněprávní postih. Tato práce je zaměřena především na situace, kdy jednání v krajní nouzi a nutné obraně nesplňuje jejich zákonné podmínky a meze, což odůvodňuje trestní odpovědnost. I zde je však na místě uplatnit vůči pachateli určitý shovívavější přístup než u běžné kriminality, protože jinak krajní nouzi a nutnou obranu považujeme za pozitivní jev. Po krátkém úvodu, se autorka v první částí práce zabývá okolnostmi vylučujícími protiprávnost obecně a pojmem protiprávnosti. Ve druhé části se autorka věnuje definici pojmu a podmínkám krajní nouze a především se zaměřuje na vysvětlení jejich méně jasných nebo sporných znaků. V následující části jsou vymezeny situace, ve kterých dojde k překročení mezí krajní nouze, tzv. excesu. Část čtvrtá a pátá kopírují strukturu druhé a třetí části, avšak...cs_CZ
dc.description.abstractThe concept and legal consequences of the transgression of the limits of self-defense and necessity The object of this diploma thesis is criminal institute of self-defense and necessity and legal consequences of their transgression. These circumstances excluding the illegality release an act of person, who prevents a directly imminent danger or attack, from illegality as an element of the crime. We find the importance and indispensability of these institutes in possibility of use of self-help in favor of the protected interests, without a threat of penal sanction. This work is mainly focused on situations where legal conditions and limits of self- defense and necessity were transgressed, which caused their criminal liability. Even here it is desirable to apply more benevolent approach towards the offender than to other perpetrators of common crimes, because otherwise self-defense and necessity is considered a positive phenomenon. After a brief introduction, in the first part of this diploma thesis, the author deals with circumstances excluding the illegality in general and with the concept of illegality itself. In the second part, the author deals with the definition of the term and conditions of necessity and mainly focuses on explanation of the unclear and questionable elements of necessity. In...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectKrajní nouzecs_CZ
dc.subjectnutná obranacs_CZ
dc.subjectexcescs_CZ
dc.subjectNecessityen_US
dc.subjectself-defenseen_US
dc.subjectexcessen_US
dc.titlePojem a právní důsledky překročení mezí nutné obrany a krajní nouzecs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2015
dcterms.dateAccepted2015-05-29
dc.description.departmentDepartment of Criminal Lawen_US
dc.description.departmentKatedra trestního právacs_CZ
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId157757
dc.title.translatedThe concept and legal consequences of the transgression of the limits of self-defense and necessityen_US
dc.contributor.refereeBohuslav, Lukáš
dc.identifier.aleph002003255
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra trestního právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Criminal Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csPojem a právní důsledky překročení mezí nutné obrany a krajní nouze Předmětem této diplomové práce jsou trestněprávní instituty krajní nouze a nutná obrana a právní důsledky překročení jejich mezí. Uvedené okolnosti vylučující protiprávnost zbavují jednání osoby odvracející přímo hrozící nebezpečí nebo útok protiprávnosti, jakožto znaku trestného činu. Důležitost a nezastupitelnost těchto institutů spatřujeme v možnosti použití svépomoci ve prospěch chráněných zájmů, aniž by za takové jednání následoval trestněprávní postih. Tato práce je zaměřena především na situace, kdy jednání v krajní nouzi a nutné obraně nesplňuje jejich zákonné podmínky a meze, což odůvodňuje trestní odpovědnost. I zde je však na místě uplatnit vůči pachateli určitý shovívavější přístup než u běžné kriminality, protože jinak krajní nouzi a nutnou obranu považujeme za pozitivní jev. Po krátkém úvodu, se autorka v první částí práce zabývá okolnostmi vylučujícími protiprávnost obecně a pojmem protiprávnosti. Ve druhé části se autorka věnuje definici pojmu a podmínkám krajní nouze a především se zaměřuje na vysvětlení jejich méně jasných nebo sporných znaků. V následující části jsou vymezeny situace, ve kterých dojde k překročení mezí krajní nouze, tzv. excesu. Část čtvrtá a pátá kopírují strukturu druhé a třetí části, avšak...cs_CZ
uk.abstract.enThe concept and legal consequences of the transgression of the limits of self-defense and necessity The object of this diploma thesis is criminal institute of self-defense and necessity and legal consequences of their transgression. These circumstances excluding the illegality release an act of person, who prevents a directly imminent danger or attack, from illegality as an element of the crime. We find the importance and indispensability of these institutes in possibility of use of self-help in favor of the protected interests, without a threat of penal sanction. This work is mainly focused on situations where legal conditions and limits of self- defense and necessity were transgressed, which caused their criminal liability. Even here it is desirable to apply more benevolent approach towards the offender than to other perpetrators of common crimes, because otherwise self-defense and necessity is considered a positive phenomenon. After a brief introduction, in the first part of this diploma thesis, the author deals with circumstances excluding the illegality in general and with the concept of illegality itself. In the second part, the author deals with the definition of the term and conditions of necessity and mainly focuses on explanation of the unclear and questionable elements of necessity. In...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra trestního právacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV