Show simple item record

Role of the nurse in the administration of drugs in the workplace intensive care
dc.contributor.advisorProšková, Eva
dc.creatorTodorová, Monika
dc.date.accessioned2017-05-26T22:27:05Z
dc.date.available2017-05-26T22:27:05Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/66046
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá rolí sestry při podávání léčiv na pracovišti intenzivní péče. Cílem je zjistit soulad mezi právním a faktickým stavem v oblasti podávání léčiv, tzn. analyzovat, co jsou nelékařští zdravotničtí pracovníci oprávněni v souladu s platnou legislativou a vnitřními předpisy zdravotnického zařízení dělat a co jsou schopni skutečně bezpečně vykonávat. V teoretické části jsou vymezeny pojmy související s podáváním léčivých přípravků. Zabývám se kompetencemi nelékařských zdravotnických pracovníků, indikacemi léčivých přípravků, jejich podáváním, farmakoterapií, omyly a také hodnocením kvality a bezpečí zdravotních služeb. Teoretická část mapuje současný stav této problematiky a poskytuje také pohled do historie podávání léčiv. V empirické části pracuji s výsledky, které jsem získala dotazníkovým šetřením. Respondenty jsou všeobecné sestry, zdravotničtí záchranáři, vedoucí sestry ošetřovatelského managementu a lékaři. Jednotlivé položky jsou analyzovány a použity k odpovědím na stanovené výzkumné otázky. Z výzkumu vyplývá, že vedoucí sestry ošetřovatelského managementu jsou schopny organizovat na oddělení intenzivní péče činnosti a dodržovat postupy, které zajišťují kvalitní a bezpečné podávání léčivých přípravků. Všeobecné sestry a zdravotničtí záchranáři jsou schopni plnit ordinace...cs_CZ
dc.description.abstractThis thesis deals with the role of nurses in the administration of drugs in the intensive care unit. The goal is to find consistency between the legal and factual state of drug administration, ie analyze, what are the non-medical healthcare professionals authorized in accordance with applicable legislation and internal regulations of the medical device to do and what they are actually able to perform safely. The theoretical part defines the terms related to the administration of medicines. I deal with the skills of paramedical staff, indications of medicines, their administration, pharmacotherapy, mistakes and evaluation of the quality and safety of health services. The theoretical part deals with the current status of this issue and also provides insight into the history of drug administration. In the empirical part of the thesis I work with the results that I received questionnaires. Respondents are nurses, paramedics, nurses of leading nursing management and physicians. Individual items are analyzed and used to answer defined research questions. The research implies that the nurse of nursing management are able to organize an intensive care unit activities and maintain procedures, to ensure quality and safe administration of medicines. General nurses and paramedics are able to meet the doctor's...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova. 1. lékařská fakultacs_CZ
dc.subjectPodávání léčivých přípravkůcs_CZ
dc.subjectordinace léčivých přípravkůcs_CZ
dc.subjectneúplná ordinacecs_CZ
dc.subjectkompetence sestercs_CZ
dc.subjectpochybení v podávání lékůcs_CZ
dc.subjectstandardizacecs_CZ
dc.subjectThe administration of medicinesen_US
dc.subjectprescription of medicinesen_US
dc.subjectincomplete prescription of medicinesen_US
dc.subjectcompetence of nursesen_US
dc.subjectmedical errorsen_US
dc.subjectstandardizationen_US
dc.titleRole sestry při podávání léčiv na pracovišti intenzivní péčecs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2015
dcterms.dateAccepted2015-06-15
dc.description.departmentInstitute of Theory and Practice of Nursing First Faculty of Medicine Charles University in Pragueen_US
dc.description.departmentÚstav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Prazecs_CZ
dc.description.faculty1. lékařská fakultacs_CZ
dc.description.facultyFirst Faculty of Medicineen_US
dc.identifier.repId151248
dc.title.translatedRole of the nurse in the administration of drugs in the workplace intensive careen_US
dc.contributor.refereeKordulová, Pavla
dc.identifier.aleph002006521
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineOšetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péčics_CZ
thesis.degree.disciplineNurse Care in the Anaesthesiology, Resuscitation and Intensive Careen_US
thesis.degree.programSpecializace ve zdravotnictvícs_CZ
thesis.degree.programSpecializations in Health Serviceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-cs1. lékařská fakulta::Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Prazecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFirst Faculty of Medicine::Institute of Theory and Practice of Nursing First Faculty of Medicine Charles University in Pragueen_US
uk.faculty-name.cs1. lékařská fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFirst Faculty of Medicineen_US
uk.faculty-abbr.cs1.LFcs_CZ
uk.degree-discipline.csOšetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péčics_CZ
uk.degree-discipline.enNurse Care in the Anaesthesiology, Resuscitation and Intensive Careen_US
uk.degree-program.csSpecializace ve zdravotnictvícs_CZ
uk.degree-program.enSpecializations in Health Serviceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csDiplomová práce se zabývá rolí sestry při podávání léčiv na pracovišti intenzivní péče. Cílem je zjistit soulad mezi právním a faktickým stavem v oblasti podávání léčiv, tzn. analyzovat, co jsou nelékařští zdravotničtí pracovníci oprávněni v souladu s platnou legislativou a vnitřními předpisy zdravotnického zařízení dělat a co jsou schopni skutečně bezpečně vykonávat. V teoretické části jsou vymezeny pojmy související s podáváním léčivých přípravků. Zabývám se kompetencemi nelékařských zdravotnických pracovníků, indikacemi léčivých přípravků, jejich podáváním, farmakoterapií, omyly a také hodnocením kvality a bezpečí zdravotních služeb. Teoretická část mapuje současný stav této problematiky a poskytuje také pohled do historie podávání léčiv. V empirické části pracuji s výsledky, které jsem získala dotazníkovým šetřením. Respondenty jsou všeobecné sestry, zdravotničtí záchranáři, vedoucí sestry ošetřovatelského managementu a lékaři. Jednotlivé položky jsou analyzovány a použity k odpovědím na stanovené výzkumné otázky. Z výzkumu vyplývá, že vedoucí sestry ošetřovatelského managementu jsou schopny organizovat na oddělení intenzivní péče činnosti a dodržovat postupy, které zajišťují kvalitní a bezpečné podávání léčivých přípravků. Všeobecné sestry a zdravotničtí záchranáři jsou schopni plnit ordinace...cs_CZ
uk.abstract.enThis thesis deals with the role of nurses in the administration of drugs in the intensive care unit. The goal is to find consistency between the legal and factual state of drug administration, ie analyze, what are the non-medical healthcare professionals authorized in accordance with applicable legislation and internal regulations of the medical device to do and what they are actually able to perform safely. The theoretical part defines the terms related to the administration of medicines. I deal with the skills of paramedical staff, indications of medicines, their administration, pharmacotherapy, mistakes and evaluation of the quality and safety of health services. The theoretical part deals with the current status of this issue and also provides insight into the history of drug administration. In the empirical part of the thesis I work with the results that I received questionnaires. Respondents are nurses, paramedics, nurses of leading nursing management and physicians. Individual items are analyzed and used to answer defined research questions. The research implies that the nurse of nursing management are able to organize an intensive care unit activities and maintain procedures, to ensure quality and safe administration of medicines. General nurses and paramedics are able to meet the doctor's...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Prazecs_CZ
dc.identifier.lisID990020065210106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV