Show simple item record

Discharging debts as a new phenomenon of insolvency law
dc.contributor.advisorPohl, Tomáš
dc.creatorKožená, Michala
dc.date.accessioned2020-02-18T10:24:32Z
dc.date.available2020-02-18T10:24:32Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/61575
dc.description.abstractThis work intends to analyse current normative regulation of the institute of discharging debts, interpreting relevant provisions and point out some actual problems, which are dealt with in the judicial practice and that arise as a result of application of some statutory provisions in the process of solving bankruptcy problems of a debtor by the ways of discharge from debts. The doctoral thesis deals with institute of discharging debts as new a preservation method of solving debtor's bankruptcy situation, brought to the Czech legal system by the Insolvency Act. Beside chapters focused on discharging debts as a main subject of this Thesis, other chapters are concerned with the history of bankruptcy law including Act on Bankruptcy and Settlements and its comparison with the amendment contents in the Insolvency law. Still other chapters contain explanation of the basic concepts of Insolvency law such as bankruptcy, impending bankruptcy, insolvency, atc., brief description of the course of Insolvency proceedings including Insolvency proposals issuing from the judicature view, and some particular ways of solving a debtor bankruptcy. With regard to the fact that discharging debts is impossible to interpret independently of Insolvency proceedings as it is whit spacific deviations pervading it's whole...en_US
dc.description.abstractRigorózní práce si klade za cíl rozebrat sou asnou normativní úpravu institutu oddlužení, vyložit p íslušná ustanovení a upozornit na n které aktuální problémy, se kterými se potýká soudní praxe a k nimž dochází v d sledku aplikace n kterých zákonných ustanovení p i ešení úpadku dlužníka oddlužením. Práce pojednává o institutu oddlužení jako novém sana ním zp sobu ešení úpadkové situace dlužníka, který do eského právního ádu p inesl Insolven ní zákon. Krom kapitol v novaným oddlužení jako hlavního tématu práce, se ostatní kapitoly zabývají historií úpadkového práva v etn zákona o konkursu a vyrovnání a jeho srovnání s úpravou obsaženou v Insolven ním zákon , dále výkladem základních pojm insolven ního práva jako je úpadek, hrozící úpadek, p edlužení apod., stru nou charakteristikou pr b hu insolven ního ízení v etn problematiky insolven ních návrh z pohledu judikatury a jednotlivými zp soby ešení úpadku dlužníka. Vzhledem k tomu, že oddlužení nelze vykládat nezávisle na insolven ním ízení, nebo se prolíná celým jeho pr b hem s ur itými odchylkami, je rovn ž nezbytné zmínit další instituty insolven ního práva související s oddlužením. V záv ru práce je zhodnocena sou asná právní úprava institutu oddlužení v etn shrnutí díl ích problému spojených s aplikací n kterých zákonných ustanovení.cs_CZ
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectinsolvenční řízenícs_CZ
dc.subjectúpadekcs_CZ
dc.subjectoddluženícs_CZ
dc.subjectinsolvency proceedingsen_US
dc.subjectbankruptcyen_US
dc.subjectdischarging debtsen_US
dc.titleOddlužení jako nový fenomén úpadkového právacs_CZ
dc.typerigorózní prácecs_CZ
dcterms.created2017
dcterms.dateAccepted2017-04-25
dc.description.departmentKatedra občanského právacs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Civil Lawen_US
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId174203
dc.title.translatedDischarging debts as a new phenomenon of insolvency lawen_US
dc.contributor.refereeSmolík, Petr
dc.identifier.aleph002136537
thesis.degree.nameJUDr.
thesis.degree.levelrigorózní řízenícs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
uk.thesis.typerigorózní prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra občanského právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Civil Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csRigorózní práce si klade za cíl rozebrat sou asnou normativní úpravu institutu oddlužení, vyložit p íslušná ustanovení a upozornit na n které aktuální problémy, se kterými se potýká soudní praxe a k nimž dochází v d sledku aplikace n kterých zákonných ustanovení p i ešení úpadku dlužníka oddlužením. Práce pojednává o institutu oddlužení jako novém sana ním zp sobu ešení úpadkové situace dlužníka, který do eského právního ádu p inesl Insolven ní zákon. Krom kapitol v novaným oddlužení jako hlavního tématu práce, se ostatní kapitoly zabývají historií úpadkového práva v etn zákona o konkursu a vyrovnání a jeho srovnání s úpravou obsaženou v Insolven ním zákon , dále výkladem základních pojm insolven ního práva jako je úpadek, hrozící úpadek, p edlužení apod., stru nou charakteristikou pr b hu insolven ního ízení v etn problematiky insolven ních návrh z pohledu judikatury a jednotlivými zp soby ešení úpadku dlužníka. Vzhledem k tomu, že oddlužení nelze vykládat nezávisle na insolven ním ízení, nebo se prolíná celým jeho pr b hem s ur itými odchylkami, je rovn ž nezbytné zmínit další instituty insolven ního práva související s oddlužením. V záv ru práce je zhodnocena sou asná právní úprava institutu oddlužení v etn shrnutí díl ích problému spojených s aplikací n kterých zákonných ustanovení.cs_CZ
uk.abstract.enThis work intends to analyse current normative regulation of the institute of discharging debts, interpreting relevant provisions and point out some actual problems, which are dealt with in the judicial practice and that arise as a result of application of some statutory provisions in the process of solving bankruptcy problems of a debtor by the ways of discharge from debts. The doctoral thesis deals with institute of discharging debts as new a preservation method of solving debtor's bankruptcy situation, brought to the Czech legal system by the Insolvency Act. Beside chapters focused on discharging debts as a main subject of this Thesis, other chapters are concerned with the history of bankruptcy law including Act on Bankruptcy and Settlements and its comparison with the amendment contents in the Insolvency law. Still other chapters contain explanation of the basic concepts of Insolvency law such as bankruptcy, impending bankruptcy, insolvency, atc., brief description of the course of Insolvency proceedings including Insolvency proposals issuing from the judicature view, and some particular ways of solving a debtor bankruptcy. With regard to the fact that discharging debts is impossible to interpret independently of Insolvency proceedings as it is whit spacific deviations pervading it's whole...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra občanského právacs_CZ
thesis.grade.codeP
uk.publication-placePrahacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV