Show simple item record

Functional assessment of motor activities of patients after brain damage before and after intensive rehabilitation intervention (with the goal to obtain restoration of upper arm physiological functions)
dc.contributor.advisorŠvestková, Olga
dc.creatorSládková, Petra
dc.date.accessioned2018-09-18T08:58:02Z
dc.date.available2018-09-18T08:58:02Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/58954
dc.description.abstract5 Abstrakt Rehabilitace pacientů po poškození mozku je interprofesní, komplexní, intenzivní, dlouhodobý a individuálně zaměřený proces. Častý následek poškození mozku je hemiparéza, která způsobuje i poruchu pohybového vzorce horní končetiny. Schopnost pohybu horní končetiny je zásadní pro soběstačnost jedince, provádění běžných denních činností, a tím i nezávislý život v rodinném prostředí. Speciální rehabilitační terapeutické přístupy by měly zahrnovat nácvik nových činností, včetně mechanismu motorického učení, které způsobí aktivaci plasticity mozku. Dochází k funkční reorganizaci oblasti motorické kůry, aktivaci rezervních neuronů a náhradě poškozených spojů. Jedním z cílů práce bylo prokázat objektivními funkčními metodami možnost ovlivnění pohybového vzorce paretické horní končetiny intenzivní interprofesní rehabilitací i několik let po poškození mozku. Druhým cílem bylo prokázat, že monitoring pohybových funkcí u pacientů po poškození mozku vede ke zlepšení motivace a tím ke zlepšení pohybových funkcí. Studie byla provedena u 55 vybraných pacientů po poškození mozku s centrální hemiparézou, kteří se účastnili 4 týdenního pobytu v rehabilitačním denním stacionáři. Byly sledovány 2 skupiny pacientů, s akcelerometrem (30 pacientů - skupina A) a bez akcelerometru (25 pacientů - skupina B). Parametrem...cs_CZ
dc.description.abstract6 Abstract The rehabilitation of patients with brain damage is an interprofessional, complex, intensive, long-lasting and individually oriented process. One frequent consequence of brain damage is hemiparesis, which also causes a disorder of the upper extremity movement pattern. The movement ability of the upper extremity is essential for an individual's self-sufficiency, the performance of common daily activities, and thus for an independent life in a family setting. Special therapeutic rehabilitation approaches should involve the training of new activities, including the motor learning mechanism that activates brain plasticity. A functional reorganization of the motor cortex occurs along with the activation of reserve neurons and the replacement of damaged synapses. One of the aims of this work was to demonstrate, using objective function methods, the possibility of influencing the movement patterns of a paretic upper extremity by means of intensive interprofessional rehabilitation even several years after the brain damage. The second aim was to demonstrate that the monitoring of motor functions in patients after brain damage leads to improved motivation, thereby improving motor functions. A study was conducted among 55 selected patients after brain damage with central hemiparesis who participated in the...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, 1. lékařská fakultacs_CZ
dc.subjectmultidisciplinary rehabilitationen_US
dc.subjectmovement patternen_US
dc.subjectaccelerometeren_US
dc.subjectfunctional objective assessmenten_US
dc.subjectbrain damageen_US
dc.subjectcentral hemiparesisen_US
dc.subjectbrain plasticityen_US
dc.subjectmultidisciplinární rehabilitacecs_CZ
dc.subjectpohybový vzoreccs_CZ
dc.subjectakcelerometrcs_CZ
dc.subjectfunkční objektivní hodnocenícs_CZ
dc.subjectpoškození mozkucs_CZ
dc.subjectcentrální hemiparézacs_CZ
dc.subjectplasticita mozkucs_CZ
dc.titleFunkční hodnocení motoriky u pacientů s poškozením mozku před zahájením a po ukončení intenzivní rehabilitace (s cílem dosažení obnovy fyziologických funkcí horní končetiny)cs_CZ
dc.typedizertační prácecs_CZ
dcterms.created2013
dcterms.dateAccepted2013-12-12
dc.description.departmentDepartment of Rehabilitation Medicine First Faculty of Medicine and General University Hospitalen_US
dc.description.departmentKlinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Prazecs_CZ
dc.description.facultyFirst Faculty of Medicineen_US
dc.description.faculty1. lékařská fakultacs_CZ
dc.identifier.repId141448
dc.title.translatedFunctional assessment of motor activities of patients after brain damage before and after intensive rehabilitation intervention (with the goal to obtain restoration of upper arm physiological functions)en_US
dc.contributor.refereeJeřábek, Jaroslav
dc.contributor.refereeKozler, Petr
dc.identifier.aleph001678353
thesis.degree.namePh.D.
thesis.degree.leveldoktorskécs_CZ
thesis.degree.discipline-cs_CZ
thesis.degree.discipline-en_US
thesis.degree.programHuman Physiology and Pathophysiologyen_US
thesis.degree.programFyziologie a patofyziologie člověkacs_CZ
uk.thesis.typedizertační prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-cs1. lékařská fakulta::Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Prazecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFirst Faculty of Medicine::Department of Rehabilitation Medicine First Faculty of Medicine and General University Hospitalen_US
uk.faculty-name.cs1. lékařská fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFirst Faculty of Medicineen_US
uk.faculty-abbr.cs1.LFcs_CZ
uk.degree-discipline.cs-cs_CZ
uk.degree-discipline.en-en_US
uk.degree-program.csFyziologie a patofyziologie člověkacs_CZ
uk.degree-program.enHuman Physiology and Pathophysiologyen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.cs5 Abstrakt Rehabilitace pacientů po poškození mozku je interprofesní, komplexní, intenzivní, dlouhodobý a individuálně zaměřený proces. Častý následek poškození mozku je hemiparéza, která způsobuje i poruchu pohybového vzorce horní končetiny. Schopnost pohybu horní končetiny je zásadní pro soběstačnost jedince, provádění běžných denních činností, a tím i nezávislý život v rodinném prostředí. Speciální rehabilitační terapeutické přístupy by měly zahrnovat nácvik nových činností, včetně mechanismu motorického učení, které způsobí aktivaci plasticity mozku. Dochází k funkční reorganizaci oblasti motorické kůry, aktivaci rezervních neuronů a náhradě poškozených spojů. Jedním z cílů práce bylo prokázat objektivními funkčními metodami možnost ovlivnění pohybového vzorce paretické horní končetiny intenzivní interprofesní rehabilitací i několik let po poškození mozku. Druhým cílem bylo prokázat, že monitoring pohybových funkcí u pacientů po poškození mozku vede ke zlepšení motivace a tím ke zlepšení pohybových funkcí. Studie byla provedena u 55 vybraných pacientů po poškození mozku s centrální hemiparézou, kteří se účastnili 4 týdenního pobytu v rehabilitačním denním stacionáři. Byly sledovány 2 skupiny pacientů, s akcelerometrem (30 pacientů - skupina A) a bez akcelerometru (25 pacientů - skupina B). Parametrem...cs_CZ
uk.abstract.en6 Abstract The rehabilitation of patients with brain damage is an interprofessional, complex, intensive, long-lasting and individually oriented process. One frequent consequence of brain damage is hemiparesis, which also causes a disorder of the upper extremity movement pattern. The movement ability of the upper extremity is essential for an individual's self-sufficiency, the performance of common daily activities, and thus for an independent life in a family setting. Special therapeutic rehabilitation approaches should involve the training of new activities, including the motor learning mechanism that activates brain plasticity. A functional reorganization of the motor cortex occurs along with the activation of reserve neurons and the replacement of damaged synapses. One of the aims of this work was to demonstrate, using objective function methods, the possibility of influencing the movement patterns of a paretic upper extremity by means of intensive interprofessional rehabilitation even several years after the brain damage. The second aim was to demonstrate that the monitoring of motor functions in patients after brain damage leads to improved motivation, thereby improving motor functions. A study was conducted among 55 selected patients after brain damage with central hemiparesis who participated in the...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Prazecs_CZ
thesis.grade.codeP


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV