Show simple item record

Data Protection on Social Networks
dc.contributor.advisorŠustek, Petr
dc.creatorMikšíčková, Jana
dc.date.accessioned2017-05-16T22:34:50Z
dc.date.available2017-05-16T22:34:50Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/58820
dc.description.abstractRESUMÉ Tato diplomová práce se zabývá ochranou osobních údajů subjektů údajů, tj. fyzických osob, k nimž se tyto údaje vztahují, na sociálních sítích vzhledem k možnostem likvidace osobních údajů, tj. jejich trvalého smazání, jak z fyzického nosiče, databáze správce, resp. zpracovatele, tak z internetového prostředí. Cílem této práce je zhodnotit současnou právní úpravu, poukázat na její nedostatky a představit návrh nařízení Evropské komise, jenž by měl tyto nedostatky vyřešit. První kapitola této práce se zaměřuje na právo na soukromí, vývoj ochrany osobních údajů, základní principy jejich ochrany, nezbytnou terminologii ochrany osobních údajů, pojem a vývoj sociálních sítí a otázku soukromí na sociálních sítích. Na tento základ navazuje rozsáhlejší kapitolou právního rámce ochrany, jež představuje jádro této diplomové práce. Kapitolu právní rámec ochrany tvoří problematika teritoriality a aplikovatelnosti práva, právní vztah poskytovatele služby sociální sítě a uživatele a především likvidace dat a právní prostředky ochrany. Druhá kapitola se soustředí na přípravu nové právní úpravy na úrovni EU, která má harmonizovat právní úpravy ochrany osobních údajů všech členských států EU a odstranit nedostatky dnešní zastaralé právní úpravy. Tato kapitola analyzuje návrh nového Nařízení Evropského parlamentu a...cs_CZ
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with personal data protection of data subjects, i.e. natural persons to whom the data refer, in social networks in relation to possibilities of personal data liquidation, i.e. their permanent deletion both from physical data carrier and controller's database, or processor, and from the Internet. The aim of this thesis is to evaluate current law, to show its imperfections, and to present European Commission's regulation proposal that should solve these imperfections. The first chapter of this thesis focuses on privacy law, development of personal data protection, basic legal principles of their protection, necessary terminology of personal data protection, conception and development of social networks, and question of privacy in social networks. This foundation is followed by an extensive chapter on legal framework of protection which comprises the core of this diploma thesis. The chapter legal framework of protection is formed by problems of territoriality and applicable law, legal relationship of social network service provider and user, and predominantly by data liquidation and legal means of protection. The second chapter concentrates on preparation of new law on the EU level, which should harmonise personal data protection laws in all EU member states, and is to...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subject· ochrana dat · sociální síť · sociální médiacs_CZ
dc.subject· data protection · social network · social mediaen_US
dc.titleOchrana dat na sociálních sítíchcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2013
dcterms.dateAccepted2013-01-23
dc.description.departmentDepartment of Civil Lawen_US
dc.description.departmentKatedra občanského právacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId124586
dc.title.translatedData Protection on Social Networksen_US
dc.contributor.refereeHendrychová, Michaela
dc.identifier.aleph001563542
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra občanského právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Civil Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csRESUMÉ Tato diplomová práce se zabývá ochranou osobních údajů subjektů údajů, tj. fyzických osob, k nimž se tyto údaje vztahují, na sociálních sítích vzhledem k možnostem likvidace osobních údajů, tj. jejich trvalého smazání, jak z fyzického nosiče, databáze správce, resp. zpracovatele, tak z internetového prostředí. Cílem této práce je zhodnotit současnou právní úpravu, poukázat na její nedostatky a představit návrh nařízení Evropské komise, jenž by měl tyto nedostatky vyřešit. První kapitola této práce se zaměřuje na právo na soukromí, vývoj ochrany osobních údajů, základní principy jejich ochrany, nezbytnou terminologii ochrany osobních údajů, pojem a vývoj sociálních sítí a otázku soukromí na sociálních sítích. Na tento základ navazuje rozsáhlejší kapitolou právního rámce ochrany, jež představuje jádro této diplomové práce. Kapitolu právní rámec ochrany tvoří problematika teritoriality a aplikovatelnosti práva, právní vztah poskytovatele služby sociální sítě a uživatele a především likvidace dat a právní prostředky ochrany. Druhá kapitola se soustředí na přípravu nové právní úpravy na úrovni EU, která má harmonizovat právní úpravy ochrany osobních údajů všech členských států EU a odstranit nedostatky dnešní zastaralé právní úpravy. Tato kapitola analyzuje návrh nového Nařízení Evropského parlamentu a...cs_CZ
uk.abstract.enThis diploma thesis deals with personal data protection of data subjects, i.e. natural persons to whom the data refer, in social networks in relation to possibilities of personal data liquidation, i.e. their permanent deletion both from physical data carrier and controller's database, or processor, and from the Internet. The aim of this thesis is to evaluate current law, to show its imperfections, and to present European Commission's regulation proposal that should solve these imperfections. The first chapter of this thesis focuses on privacy law, development of personal data protection, basic legal principles of their protection, necessary terminology of personal data protection, conception and development of social networks, and question of privacy in social networks. This foundation is followed by an extensive chapter on legal framework of protection which comprises the core of this diploma thesis. The chapter legal framework of protection is formed by problems of territoriality and applicable law, legal relationship of social network service provider and user, and predominantly by data liquidation and legal means of protection. The second chapter concentrates on preparation of new law on the EU level, which should harmonise personal data protection laws in all EU member states, and is to...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra občanského právacs_CZ
dc.identifier.lisID990015635420106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV