Show simple item record

The study of occurrence, collection and disposal of hazardous waste
dc.contributor.advisorBenešová, Libuše
dc.creatorWolf, Adam
dc.date.accessioned2017-05-15T13:59:25Z
dc.date.available2017-05-15T13:59:25Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/51871
dc.description.abstractTato bakalářská práce se věnuje nebezpečným odpadům. V úvodu se zabývá legislativními opatřeními souvisejícími s nebezpečnými odpady a mezinárodní spoluprácí. Následně se ve třech kapitolách rozebírají tyto nebezpečné odpady: azbest, odpadní kaly z čištění odpadních vod a popely ze spalování odpadů. Azbest, dnes již zakázaný materiál, se vyskytuje převážně v izolacích starých veřejných a průmyslových budov. Nezbytná je prevence proti uvolnění azbestových vláken. Dále bylo v současnosti navrženo několik nadějných metod pro nakládání s odpadními kaly a popely, které odpadové hospodářství v České republice přehlíží. Prezentované metody kladou důraz na odbourání nebezpečných vlastnosti z příslušných odpadů. Práce ukazuje současný výskyt v životním prostředí. Hlavním cílem je celkové zhodnocení potencionálních rizik, pro zdraví člověka nebo složky životního prostředí, vyplývajících z nebezpečných odpadů a následné vyvození nejefektivnějších důsledků pro nakládání. Závěr literární rešerše shrnuje doporučení pro nakládání s těmito odpady. Klíčová slova: nebezpečný odpad, nebezpečné vlastnosti, odpady obsahující azbest, kaly z čištění odpadních vod, odpadní kaly, spalování odpad, ložový a úletový popel, vitrifikace, těžké kovycs_CZ
dc.description.abstractThis bachelor thesis provides an overview about the hazardous waste. At the beginning there will be discussed the legislative measures related to hazardous waste management and international cooperation. Following three chapters are dedicated to these hazardous wastes: asbestos waste, sludge from wastewater treatment and ashes from incineration waste. Today forbidden material asbestos occurs in insulation of the old public and industrial buildings. It is essential to prevent release of asbestos fibres. Further currently was proposed several promising processes for treatment of sewage sludge and ashes from incineration waste that management in the Czech Republic overlooks. Presented methods emphasize degradation of hazardous properties from the concerned waste. Thesis shows current occurrence of waste in environment. Main objective is assessment of potential risks for human health or environmental components, consequent from hazardous waste and draw implications for the most effective treatment. A conclusion of literature research summarized advice for treatment of these waste. Key words: hazardous waste, hazardous properties, asbestos containing waste, sludge from wastewater treatment, sewage sludge, waste incineration, bottom and fly ash, vitrification, heavy metals.en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.subjectnebezpečný odpadcs_CZ
dc.subjectnebezpečné vlastnostics_CZ
dc.subjectodpady obsahující azbestcs_CZ
dc.subjectkaly z čištění odpadních vodcs_CZ
dc.subjectodpadní kalycs_CZ
dc.subjectspalování odpadcs_CZ
dc.subjectložový a úletový popelcs_CZ
dc.subjectvitrifikacecs_CZ
dc.subjecttěžké kovycs_CZ
dc.subjecthazardous wasteen_US
dc.subjecthazardous propertiesen_US
dc.subjectasbestos containing wasteen_US
dc.subjectsludge from wastewater treatmenten_US
dc.subjectsewage sludgeen_US
dc.subjectwaste incinerationen_US
dc.subjectbottom and fly ashen_US
dc.subjectvitrificationen_US
dc.subjectheavy metalsen_US
dc.titleStudie výskytu, sběru a nakládání s nebezpečným odpadem .cs_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2013
dcterms.dateAccepted2013-09-02
dc.description.departmentInstitute for Environmental Studiesen_US
dc.description.departmentÚstav pro životní prostředícs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.identifier.repId116339
dc.title.translatedThe study of occurrence, collection and disposal of hazardous wasteen_US
dc.contributor.refereeZimová, Magdalena
dc.identifier.aleph001625978
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineEnvironmental Protectionen_US
thesis.degree.disciplineOchrana životního prostředícs_CZ
thesis.degree.programEkologie a ochrana prostředícs_CZ
thesis.degree.programEcology and Environmental Protectionen_US
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.csOchrana životního prostředícs_CZ
uk.degree-discipline.enEnvironmental Protectionen_US
uk.degree-program.csEkologie a ochrana prostředícs_CZ
uk.degree-program.enEcology and Environmental Protectionen_US
thesis.grade.csNeprospělcs_CZ
thesis.grade.enFailen_US
uk.abstract.csTato bakalářská práce se věnuje nebezpečným odpadům. V úvodu se zabývá legislativními opatřeními souvisejícími s nebezpečnými odpady a mezinárodní spoluprácí. Následně se ve třech kapitolách rozebírají tyto nebezpečné odpady: azbest, odpadní kaly z čištění odpadních vod a popely ze spalování odpadů. Azbest, dnes již zakázaný materiál, se vyskytuje převážně v izolacích starých veřejných a průmyslových budov. Nezbytná je prevence proti uvolnění azbestových vláken. Dále bylo v současnosti navrženo několik nadějných metod pro nakládání s odpadními kaly a popely, které odpadové hospodářství v České republice přehlíží. Prezentované metody kladou důraz na odbourání nebezpečných vlastnosti z příslušných odpadů. Práce ukazuje současný výskyt v životním prostředí. Hlavním cílem je celkové zhodnocení potencionálních rizik, pro zdraví člověka nebo složky životního prostředí, vyplývajících z nebezpečných odpadů a následné vyvození nejefektivnějších důsledků pro nakládání. Závěr literární rešerše shrnuje doporučení pro nakládání s těmito odpady. Klíčová slova: nebezpečný odpad, nebezpečné vlastnosti, odpady obsahující azbest, kaly z čištění odpadních vod, odpadní kaly, spalování odpad, ložový a úletový popel, vitrifikace, těžké kovycs_CZ
uk.abstract.enThis bachelor thesis provides an overview about the hazardous waste. At the beginning there will be discussed the legislative measures related to hazardous waste management and international cooperation. Following three chapters are dedicated to these hazardous wastes: asbestos waste, sludge from wastewater treatment and ashes from incineration waste. Today forbidden material asbestos occurs in insulation of the old public and industrial buildings. It is essential to prevent release of asbestos fibres. Further currently was proposed several promising processes for treatment of sewage sludge and ashes from incineration waste that management in the Czech Republic overlooks. Presented methods emphasize degradation of hazardous properties from the concerned waste. Thesis shows current occurrence of waste in environment. Main objective is assessment of potential risks for human health or environmental components, consequent from hazardous waste and draw implications for the most effective treatment. A conclusion of literature research summarized advice for treatment of these waste. Key words: hazardous waste, hazardous properties, asbestos containing waste, sludge from wastewater treatment, sewage sludge, waste incineration, bottom and fly ash, vitrification, heavy metals.en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Ústav pro životní prostředícs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV