Show simple item record

Availability of Services in the Care of Persons with Mental Disorder
dc.contributor.advisorMarková, Eva
dc.creatorSlouková, Michaela
dc.date.accessioned2017-05-08T19:04:53Z
dc.date.available2017-05-08T19:04:53Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/50823
dc.description.abstractTéma této bakalářské práce zní "Dostupnost služeb o osoby s duševní poruchou". Předložená práce uvádí přehled o duševním zdraví. Důležitá je zmínka o faktorech, které jej ovlivňují. V neposlední řadě je práce zaměřena na ochranu duševního zdraví a duševně nemocných a popisuje aktivity jednotlivých sdružení, které se ochranou a podporou této oblasti zabývají. Předmětem této práce je duševní porucha, její možné příčiny, stejně jako diagnostika, léčba a negativní důsledky nemoci. Stěžejní částí bakalářské práce je kvalitativně-interpretativní analýza psychiatrické péče v ČR převážně v rozmezí let 1997 až 2009, zahrnující statistické údaje a texty vztahující se k dostupnosti služeb o osoby s duševní poruchou. Dostupnost těchto služeb zjišťujeme prostřednictvím potřeby zdravotní péče v této oblasti. Ke zjištění jsme si vybrali faktor spotřeby zdravotní péče. Práce se také zabývá zdravotní politikou zaměřující se na dokumenty a programy problematiky duševně nemocných. V závěru je popsán současný stav psychiatrické péče a dostupnosti služeb v České republice pro osoby s duševní poruchou vyvozený z údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky a z materiálů zabývající se psychiatrickou péčí a dostupností, které jsou v bakalářské práci zmíněny. Klíčová slova: duševní zdraví, duševní porucha,...cs_CZ
dc.description.abstractThe theme of this thesis is "Access to services for people with mental disorder." The present study provides an overview of mental health. It is important to mention factors that influence it. Last but not least, study is focused on the protection of mental health and mental illness and describes the activities of the association that the protection and promotion of the deal. The object of this study is a mental disorder, its possible causes, as well as diagnosis, treatment and negative consequences of diseases. The key part of the thesis is a qualitative and interpretive analysis of psychiatric care in the Czech Republic mainly between the years 1997 to 2009, including statistical data and texts relating to the availability of services for people with mental disorder. The availability of these services, we find through the health care needs in this area. To detect, we chose the factor of consumption of health care. The study also deals with health policy focusing on documents and programs of the mentally ill. In conclusion, it describes the current state of psychiatric care and availability of services in the Czech Republic for persons with mental disorder. It is derived from the Institute of Health Information and Statistics, and materials involved in psychiatric care and affordability, which are...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova. 1. lékařská fakultacs_CZ
dc.subjectDostupnost služebcs_CZ
dc.subjectDuševní poruchacs_CZ
dc.subjectAvailability of Serivcesen_US
dc.subjectMental Illnessen_US
dc.titleDostupnost služeb v péči o osoby s duševní poruchoucs_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2012
dcterms.dateAccepted2012-01-31
dc.description.departmentInstitute of Theory and Practice of Nursing First Faculty of Medicine Charles University in Pragueen_US
dc.description.departmentÚstav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Prazecs_CZ
dc.description.facultyFirst Faculty of Medicineen_US
dc.description.faculty1. lékařská fakultacs_CZ
dc.identifier.repId83089
dc.title.translatedAvailability of Services in the Care of Persons with Mental Disorderen_US
dc.contributor.refereePetr, Tomáš
dc.identifier.aleph001428732
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineGeneral Nurseen_US
thesis.degree.disciplineVšeobecná sestracs_CZ
thesis.degree.programNursingen_US
thesis.degree.programOšetřovatelstvícs_CZ
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-cs1. lékařská fakulta::Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Prazecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFirst Faculty of Medicine::Institute of Theory and Practice of Nursing First Faculty of Medicine Charles University in Pragueen_US
uk.faculty-name.cs1. lékařská fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFirst Faculty of Medicineen_US
uk.faculty-abbr.cs1.LFcs_CZ
uk.degree-discipline.csVšeobecná sestracs_CZ
uk.degree-discipline.enGeneral Nurseen_US
uk.degree-program.csOšetřovatelstvícs_CZ
uk.degree-program.enNursingen_US
thesis.grade.csDobřecs_CZ
thesis.grade.enGooden_US
uk.abstract.csTéma této bakalářské práce zní "Dostupnost služeb o osoby s duševní poruchou". Předložená práce uvádí přehled o duševním zdraví. Důležitá je zmínka o faktorech, které jej ovlivňují. V neposlední řadě je práce zaměřena na ochranu duševního zdraví a duševně nemocných a popisuje aktivity jednotlivých sdružení, které se ochranou a podporou této oblasti zabývají. Předmětem této práce je duševní porucha, její možné příčiny, stejně jako diagnostika, léčba a negativní důsledky nemoci. Stěžejní částí bakalářské práce je kvalitativně-interpretativní analýza psychiatrické péče v ČR převážně v rozmezí let 1997 až 2009, zahrnující statistické údaje a texty vztahující se k dostupnosti služeb o osoby s duševní poruchou. Dostupnost těchto služeb zjišťujeme prostřednictvím potřeby zdravotní péče v této oblasti. Ke zjištění jsme si vybrali faktor spotřeby zdravotní péče. Práce se také zabývá zdravotní politikou zaměřující se na dokumenty a programy problematiky duševně nemocných. V závěru je popsán současný stav psychiatrické péče a dostupnosti služeb v České republice pro osoby s duševní poruchou vyvozený z údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky a z materiálů zabývající se psychiatrickou péčí a dostupností, které jsou v bakalářské práci zmíněny. Klíčová slova: duševní zdraví, duševní porucha,...cs_CZ
uk.abstract.enThe theme of this thesis is "Access to services for people with mental disorder." The present study provides an overview of mental health. It is important to mention factors that influence it. Last but not least, study is focused on the protection of mental health and mental illness and describes the activities of the association that the protection and promotion of the deal. The object of this study is a mental disorder, its possible causes, as well as diagnosis, treatment and negative consequences of diseases. The key part of the thesis is a qualitative and interpretive analysis of psychiatric care in the Czech Republic mainly between the years 1997 to 2009, including statistical data and texts relating to the availability of services for people with mental disorder. The availability of these services, we find through the health care needs in this area. To detect, we chose the factor of consumption of health care. The study also deals with health policy focusing on documents and programs of the mentally ill. In conclusion, it describes the current state of psychiatric care and availability of services in the Czech Republic for persons with mental disorder. It is derived from the Institute of Health Information and Statistics, and materials involved in psychiatric care and affordability, which are...en_US
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Prazecs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV