Show simple item record

The non-professional public perception of the nurse occupation
dc.contributor.advisorMarsová, Jana
dc.creatorChvojková, Kateřina
dc.date.accessioned2017-05-08T19:03:17Z
dc.date.available2017-05-08T19:03:17Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/50815
dc.description.abstractTato práce se zabývá tématem percepce všeobecné sestry ze strany laické veřejnosti. Klade si za cíl zjistit jaké je podvědomí o současné práci sestry s ohledem na kontakt s povoláním všeobecné sestry, osobní zkušenost i zkušenost blízkého okolí respondenta a s přihlédnutím k osobnostním rysům všeobecné sestry. A v neposlední řadě zmapovat faktory, které ovlivňují názory laické veřejnosti na profesi sestry. V teoretické části je věnována pozornost vymezení pojmů všeobecná sestra zvláště v souvislosti se vztahem k ošetřovatelství. Uveden je přehled a historický vývoj ošetřovatelství od počátků křesťanství až do poloviny 19. století, dále vznik a vývoj profesionálního ošetřovatelství včetně vývoje v Čechách. Zvláštní pozornost je věnována prestiži povolání včetně vlivu laické veřejnosti na její utváření a zamýšlí se nad rolí masmédií při formování veřejného mínění. V empirické části jsou formulovány cíle práce. Názorně, pomocí tabulek a grafů, pak znázorněny výsledky dotazníkového šetření. V závěrečné části jsou shrnuty výsledky výzkumu a jejich doporučení pro praxi. Klíčová slova: všeobecná sestra ošetřovatelství prestiž laická veřejnost veřejné mínění masmédiacs_CZ
dc.description.abstractThe work deals with the theme of perception of the nurse job by public. The objective of the work is to find out what awareness of the present work of nurse is with a view of contact of job of nurse, her personal experience and at the same time the experience of neighbourhood of the respondent and with the view of the personal feature of nurse. The objective is also to conduct a survey of factors having influence on opinion of public about job of nurse. In the theoretical part the attention is paid to the definition of the term nurse especially in the connection with its relation to nursing. The overview of the historical development of nurse from the beginning of Christianity until the first half of the 19th century is presented and furthermore it is presented the origin and development of the professional nursing including the situation in Czechia. A special attention is paid to the prestige of the nurse job including the influence of the public on its formation and also the role of the mass media at forming the public meaning is dealt with. In the empiric part of the work the objectives of the work are formulated. The results of the questionnaire investigation are illustratively depicted with help of tables and figures. In the conclusion the results of the research are summarized including the...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova. 1. lékařská fakultacs_CZ
dc.subjectvšeobecná sestracs_CZ
dc.subjectošetřovatelstvícs_CZ
dc.subjectprestižcs_CZ
dc.subjectlaická veřejnostcs_CZ
dc.subjectveřejné míněnícs_CZ
dc.subjectmasmédiacs_CZ
dc.subjectnurseen_US
dc.subjectnursingen_US
dc.subjectprestigeen_US
dc.subjectpublicen_US
dc.subjectpublic meaningen_US
dc.subjectmass mediaen_US
dc.titlePercepce všeobecné sestry ze strany laické veřejnostics_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2012
dcterms.dateAccepted2012-01-31
dc.description.departmentInstitute of Theory and Practice of Nursing First Faculty of Medicine Charles University in Pragueen_US
dc.description.departmentÚstav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Prazecs_CZ
dc.description.facultyFirst Faculty of Medicineen_US
dc.description.faculty1. lékařská fakultacs_CZ
dc.identifier.repId83384
dc.title.translatedThe non-professional public perception of the nurse occupationen_US
dc.contributor.refereeHejzlarová, Lenka
dc.identifier.aleph001428729
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineGeneral Nurseen_US
thesis.degree.disciplineVšeobecná sestracs_CZ
thesis.degree.programNursingen_US
thesis.degree.programOšetřovatelstvícs_CZ
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-cs1. lékařská fakulta::Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Prazecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFirst Faculty of Medicine::Institute of Theory and Practice of Nursing First Faculty of Medicine Charles University in Pragueen_US
uk.faculty-name.cs1. lékařská fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFirst Faculty of Medicineen_US
uk.faculty-abbr.cs1.LFcs_CZ
uk.degree-discipline.csVšeobecná sestracs_CZ
uk.degree-discipline.enGeneral Nurseen_US
uk.degree-program.csOšetřovatelstvícs_CZ
uk.degree-program.enNursingen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csTato práce se zabývá tématem percepce všeobecné sestry ze strany laické veřejnosti. Klade si za cíl zjistit jaké je podvědomí o současné práci sestry s ohledem na kontakt s povoláním všeobecné sestry, osobní zkušenost i zkušenost blízkého okolí respondenta a s přihlédnutím k osobnostním rysům všeobecné sestry. A v neposlední řadě zmapovat faktory, které ovlivňují názory laické veřejnosti na profesi sestry. V teoretické části je věnována pozornost vymezení pojmů všeobecná sestra zvláště v souvislosti se vztahem k ošetřovatelství. Uveden je přehled a historický vývoj ošetřovatelství od počátků křesťanství až do poloviny 19. století, dále vznik a vývoj profesionálního ošetřovatelství včetně vývoje v Čechách. Zvláštní pozornost je věnována prestiži povolání včetně vlivu laické veřejnosti na její utváření a zamýšlí se nad rolí masmédií při formování veřejného mínění. V empirické části jsou formulovány cíle práce. Názorně, pomocí tabulek a grafů, pak znázorněny výsledky dotazníkového šetření. V závěrečné části jsou shrnuty výsledky výzkumu a jejich doporučení pro praxi. Klíčová slova: všeobecná sestra ošetřovatelství prestiž laická veřejnost veřejné mínění masmédiacs_CZ
uk.abstract.enThe work deals with the theme of perception of the nurse job by public. The objective of the work is to find out what awareness of the present work of nurse is with a view of contact of job of nurse, her personal experience and at the same time the experience of neighbourhood of the respondent and with the view of the personal feature of nurse. The objective is also to conduct a survey of factors having influence on opinion of public about job of nurse. In the theoretical part the attention is paid to the definition of the term nurse especially in the connection with its relation to nursing. The overview of the historical development of nurse from the beginning of Christianity until the first half of the 19th century is presented and furthermore it is presented the origin and development of the professional nursing including the situation in Czechia. A special attention is paid to the prestige of the nurse job including the influence of the public on its formation and also the role of the mass media at forming the public meaning is dealt with. In the empiric part of the work the objectives of the work are formulated. The results of the questionnaire investigation are illustratively depicted with help of tables and figures. In the conclusion the results of the research are summarized including the...en_US
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Prazecs_CZ
dc.identifier.lisID990014287290106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV