Show simple item record

Downs rational choice theory and its applicability to explain votrers turnout in the Czech Republic
dc.contributor.advisorLinek, Lukáš
dc.creatorKoreň, Pavel
dc.date.accessioned2020-08-25T11:34:26Z
dc.date.available2020-08-25T11:34:26Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/45417
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá aplikovatelností teorie racionální volby Anthonyho Downse na české prostředí, respektive využitelností jejího modelu na vysvětlení volební účasti a identifikaci racionality u českých voličů. První část práce poskytuje teoretický fundament práce, jsou zde vysvětleny základní pojmy, o které se práce opírá, a alternativní teorie k výzkumnému problému. Je zde také představen aktuální stav společnosti z hlediska percepce politiky, účasti u voleb a deklarovaných důvodů její podoby. Jádrem práce je představení Downsovy teorie racionální volby, jednotlivých pohledů na ni a její případné doplnění z hlediska kritiky. Zde jsou představeny základní proměnné, jak na ně nahlížejí různí autoři, co je jejich obsahem a co je ovlivňuje. V analytické části práce jsou pak tyto proměnné v rámci provedeného výzkumu zkoumány z hlediska četností výskytu v populaci a v jednotlivých segmentech voličů. Primární ukazatele modelu teorie racionální volby jsou následně testovány jak z hlediska vzájemné závislosti, tak z hlediska jejich signifikance v modelu a jejich vlivu na rozhodování o volební účasti. Závěr shrnuje výsledky výzkumu, kdy představuje vyhodnocení aplikovatelnosti modelu na české voliče, relevanci jednotlivých proměnných reprezentujících teorii racionální volby a zhodnocení...cs_CZ
dc.description.abstractThis thesis deals with the applicability of Anthony Downs rational choice theory to the Czech environment, respectively the utility of its model to explain voter turnout and identification of rationality among Czech voters. First part provides theoretical foundation of work, explanation of basic concepts from which the work draws and alternative theories to the research problem. It also presents current state of society in terms of policy perceptions, and participation in elections. The core of the work is to present Downs' rational choice theory, different views on it and its possible extension in terms of criticism. The basic variables introduced are here, in particular how are percieved by various authors, what is their content and what affects them. In the analytical part, the variables are examined within the reserach aims in terms of frequency in the population and individual segments of the electorate. The primary parameters of the rational choice theory model are then tested in terms of interdependence, and in terms of their significance in the model and their influence on voter turnout. The conclusion summarizes the research results, and demonstrates evaluation of the applicability of the model to the Czech voters, the relevance of individual variables representing the rational choice...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Fakulta sociálních vědcs_CZ
dc.subjectrational choice theoryen_US
dc.subjectrationality of voters turnouten_US
dc.subjectAnthony Downsen_US
dc.subjectbenefits from turnouten_US
dc.subjectcosts of votingen_US
dc.subjectprobability to influence electionen_US
dc.subjectduty to voteen_US
dc.subjectmodel of rational choice theory aplicationen_US
dc.subjectteorie racionální volbycs_CZ
dc.subjectracionalita volební účastics_CZ
dc.subjectAnthony Downscs_CZ
dc.subjectbenefity z volební účastics_CZ
dc.subjectnáklady na volební účastcs_CZ
dc.subjectpravděpodobnost ovlivnění volebcs_CZ
dc.subjectvnímání povinnosti účastnit se volebcs_CZ
dc.subjectaplikace modelu teorie racionální volbycs_CZ
dc.titleDownsova teorie racionální volby a její aplikovatelnost na vysvětlení volební účasti v České republicecs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2012
dcterms.dateAccepted2012-06-25
dc.description.departmentDepartment of Sociologyen_US
dc.description.departmentKatedra sociologiecs_CZ
dc.description.facultyFakulta sociálních vědcs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Social Sciencesen_US
dc.identifier.repId124799
dc.title.translatedDowns rational choice theory and its applicability to explain votrers turnout in the Czech Republicen_US
dc.contributor.refereeKabele, Jiří
dc.identifier.aleph001483409
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineSociologyen_US
thesis.degree.disciplineSociologiecs_CZ
thesis.degree.programSociologiecs_CZ
thesis.degree.programSociologyen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFakulta sociálních věd::Katedra sociologiecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Social Sciences::Department of Sociologyen_US
uk.faculty-name.csFakulta sociálních vědcs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Social Sciencesen_US
uk.faculty-abbr.csFSVcs_CZ
uk.degree-discipline.csSociologiecs_CZ
uk.degree-discipline.enSociologyen_US
uk.degree-program.csSociologiecs_CZ
uk.degree-program.enSociologyen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csTato diplomová práce se zabývá aplikovatelností teorie racionální volby Anthonyho Downse na české prostředí, respektive využitelností jejího modelu na vysvětlení volební účasti a identifikaci racionality u českých voličů. První část práce poskytuje teoretický fundament práce, jsou zde vysvětleny základní pojmy, o které se práce opírá, a alternativní teorie k výzkumnému problému. Je zde také představen aktuální stav společnosti z hlediska percepce politiky, účasti u voleb a deklarovaných důvodů její podoby. Jádrem práce je představení Downsovy teorie racionální volby, jednotlivých pohledů na ni a její případné doplnění z hlediska kritiky. Zde jsou představeny základní proměnné, jak na ně nahlížejí různí autoři, co je jejich obsahem a co je ovlivňuje. V analytické části práce jsou pak tyto proměnné v rámci provedeného výzkumu zkoumány z hlediska četností výskytu v populaci a v jednotlivých segmentech voličů. Primární ukazatele modelu teorie racionální volby jsou následně testovány jak z hlediska vzájemné závislosti, tak z hlediska jejich signifikance v modelu a jejich vlivu na rozhodování o volební účasti. Závěr shrnuje výsledky výzkumu, kdy představuje vyhodnocení aplikovatelnosti modelu na české voliče, relevanci jednotlivých proměnných reprezentujících teorii racionální volby a zhodnocení...cs_CZ
uk.abstract.enThis thesis deals with the applicability of Anthony Downs rational choice theory to the Czech environment, respectively the utility of its model to explain voter turnout and identification of rationality among Czech voters. First part provides theoretical foundation of work, explanation of basic concepts from which the work draws and alternative theories to the research problem. It also presents current state of society in terms of policy perceptions, and participation in elections. The core of the work is to present Downs' rational choice theory, different views on it and its possible extension in terms of criticism. The basic variables introduced are here, in particular how are percieved by various authors, what is their content and what affects them. In the analytical part, the variables are examined within the reserach aims in terms of frequency in the population and individual segments of the electorate. The primary parameters of the rational choice theory model are then tested in terms of interdependence, and in terms of their significance in the model and their influence on voter turnout. The conclusion summarizes the research results, and demonstrates evaluation of the applicability of the model to the Czech voters, the relevance of individual variables representing the rational choice...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Katedra sociologiecs_CZ
thesis.grade.code2
uk.publication-placePrahacs_CZ
dc.identifier.lisID990014834090106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV