Show simple item record

Voltammetric Determination of 5-Nitrobenzimidazole Using Non-Traditional Electrode Materials
dc.contributor.advisorVyskočil, Vlastimil
dc.creatorChládková, Barbora
dc.date.accessioned2017-05-07T07:59:41Z
dc.date.available2017-05-07T07:59:41Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/43137
dc.description.abstract4 Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá stanovením 5-nitrobenzimidazolu (5-NBIA) metodami DC voltametrií (DCV) a diferenční pulsní voltametrií (DPV). Jako pracovní elektrody byly použity stříbrná amalgamová pastová elektroda (AgA-PE), která byla pro toto stanovení zkonstruovaná ve formě nového prototypu, dále bismutová filmová elektroda (BiFE), u které byly na počátku optimalizovány podmínky pro depozici filmu bismutu na podkladovou elektrodu (za tímto účelem byla testována elektroda ze skelného uhlíku a zlatá elektroda), a elektroda ze skelného uhlíku (GCE). Byly nalezeny optimální podmínky pro voltametrické stanovení 5-NBIA na AgA-PE (prostředí Brittonova-Robinsonova pufru (BR-pufru) o pH 7,0 pro DCV i DPV), BiFE se zlatou podkladovou elektrodou (prostředí BR-pufru o pH 9,0 pro DCV i DPV; film deponován "ex situ" v míchaném roztoku 1000 mg L-1 Bi3+ iontů v 0,1 mol L-1 acetátovém pufru o pH 4,5 po dobu 300 s), GCE (prostředí BR-pufru o pH 5,0 pro DCV i DPV) a za těchto podmínek byly proměřeny kalibrační závislosti v koncentračních rozmezích 0,1 - 100 µmol L-1 (pro DCV a DPV na AgA-PE) a 1 - 100 µmol L-1 (pro DCV a DPV na BiFE a GCE) a vypočteny meze stanovitelnosti (LQ) pro jednotlivé metody: LQ ≈ 1,2 µmol L-1 (DCV i DPV na AgA-PE), 0,54 µmol L-1 (DCV na BiFE), 2,0 µmol L-1 (DPV na BiFE), 0,8 µmol L-1...cs_CZ
dc.description.abstract5 Abstract This Diploma Thesis is targeted on the determination of 5-nitrobenzimidazole (5-NBIA) using following techniques: DC voltammetry (DCV) and differential pulse voltammetry (DPV). As working electrodes, a silver amalgam paste electrode (AgA-PE), which was constructed for this determination in the form of a new prototype, a bismuth film electrode (BiFE), at which the optimum conditions for the deposition of the bismuth film at a suitable substrate (glassy carbon electrode and gold electrode were tested for this purpose) were initially optimized, and a glassy carbon electrode (GCE) were used. The optimum conditions for the voltammetric determination of 5-NBIA at the AgA-PE (in a medium of Britton-Robinson buffer (BR-buffer) of pH 7.0 for both DCV and DPV), at the BiFE with gold substrate (BR-buffer of pH 9.0 for both DCV and DPV; the film was deposited "ex situ" in a stirred plating solution (1000 mg L-1 Bi(III) solution in 0.1 mol L-1 acetate buffer of pH 4.5) for 300 s), and at the GCE (BR-buffer of pH 5,0 for both DCV and DPV). Under these conditions, calibration dependences were measured in the concentration ranges of 0.1 - 100 µmol L-1 (pro DCV a DPV na AgA-PE) and 1 - 100 µmol L-1 (pro DCV a DPV na BiFE a GCE), and the limits of quantification (LQs) were calculated for particular methods: LQ ≈...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.subject5-nitrobenzimidazolcs_CZ
dc.subjectstříbrná amalgamová pastová elektrodacs_CZ
dc.subjectbismutová filmová elektrodacs_CZ
dc.subjectelektroda ze skelného uhlíkucs_CZ
dc.subjectDC voltametriecs_CZ
dc.subjectdiferenční pulsní voltametriecs_CZ
dc.subjectmodelové vzorky pitné a říční vodycs_CZ
dc.subject5-Nitrobenzimidazoleen_US
dc.subjectSilver Amalgam Paste Electrodeen_US
dc.subjectBismuth Film Electrodeen_US
dc.subjectGlassy Carbon Electrodeen_US
dc.subjectDC Voltammetryen_US
dc.subjectDifferential Pulse Voltammetryen_US
dc.subjectModel Samples of Drinking and River Wateren_US
dc.titleVoltametrické stanovení 5-nitrobenzimidazolu za využití netradičních elektrodových materiálůcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2012
dcterms.dateAccepted2012-05-28
dc.description.departmentDepartment of Analytical Chemistryen_US
dc.description.departmentKatedra analytické chemiecs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.identifier.repId100367
dc.title.translatedVoltammetric Determination of 5-Nitrobenzimidazole Using Non-Traditional Electrode Materialsen_US
dc.contributor.refereeZima, Jiří
dc.identifier.aleph001481227
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineClinical and Toxicological Analysisen_US
thesis.degree.disciplineKlinická a toxikologická analýzacs_CZ
thesis.degree.programClinical and Toxicological Analysisen_US
thesis.degree.programKlinická a toxikologická analýzacs_CZ
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.csKlinická a toxikologická analýzacs_CZ
uk.degree-discipline.enClinical and Toxicological Analysisen_US
uk.degree-program.csKlinická a toxikologická analýzacs_CZ
uk.degree-program.enClinical and Toxicological Analysisen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.cs4 Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá stanovením 5-nitrobenzimidazolu (5-NBIA) metodami DC voltametrií (DCV) a diferenční pulsní voltametrií (DPV). Jako pracovní elektrody byly použity stříbrná amalgamová pastová elektroda (AgA-PE), která byla pro toto stanovení zkonstruovaná ve formě nového prototypu, dále bismutová filmová elektroda (BiFE), u které byly na počátku optimalizovány podmínky pro depozici filmu bismutu na podkladovou elektrodu (za tímto účelem byla testována elektroda ze skelného uhlíku a zlatá elektroda), a elektroda ze skelného uhlíku (GCE). Byly nalezeny optimální podmínky pro voltametrické stanovení 5-NBIA na AgA-PE (prostředí Brittonova-Robinsonova pufru (BR-pufru) o pH 7,0 pro DCV i DPV), BiFE se zlatou podkladovou elektrodou (prostředí BR-pufru o pH 9,0 pro DCV i DPV; film deponován "ex situ" v míchaném roztoku 1000 mg L-1 Bi3+ iontů v 0,1 mol L-1 acetátovém pufru o pH 4,5 po dobu 300 s), GCE (prostředí BR-pufru o pH 5,0 pro DCV i DPV) a za těchto podmínek byly proměřeny kalibrační závislosti v koncentračních rozmezích 0,1 - 100 µmol L-1 (pro DCV a DPV na AgA-PE) a 1 - 100 µmol L-1 (pro DCV a DPV na BiFE a GCE) a vypočteny meze stanovitelnosti (LQ) pro jednotlivé metody: LQ ≈ 1,2 µmol L-1 (DCV i DPV na AgA-PE), 0,54 µmol L-1 (DCV na BiFE), 2,0 µmol L-1 (DPV na BiFE), 0,8 µmol L-1...cs_CZ
uk.abstract.en5 Abstract This Diploma Thesis is targeted on the determination of 5-nitrobenzimidazole (5-NBIA) using following techniques: DC voltammetry (DCV) and differential pulse voltammetry (DPV). As working electrodes, a silver amalgam paste electrode (AgA-PE), which was constructed for this determination in the form of a new prototype, a bismuth film electrode (BiFE), at which the optimum conditions for the deposition of the bismuth film at a suitable substrate (glassy carbon electrode and gold electrode were tested for this purpose) were initially optimized, and a glassy carbon electrode (GCE) were used. The optimum conditions for the voltammetric determination of 5-NBIA at the AgA-PE (in a medium of Britton-Robinson buffer (BR-buffer) of pH 7.0 for both DCV and DPV), at the BiFE with gold substrate (BR-buffer of pH 9.0 for both DCV and DPV; the film was deposited "ex situ" in a stirred plating solution (1000 mg L-1 Bi(III) solution in 0.1 mol L-1 acetate buffer of pH 4.5) for 300 s), and at the GCE (BR-buffer of pH 5,0 for both DCV and DPV). Under these conditions, calibration dependences were measured in the concentration ranges of 0.1 - 100 µmol L-1 (pro DCV a DPV na AgA-PE) and 1 - 100 µmol L-1 (pro DCV a DPV na BiFE a GCE), and the limits of quantification (LQs) were calculated for particular methods: LQ ≈...en_US
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra analytické chemiecs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV