Show simple item record

Selected issues of unfair competition and legal protection against such conduct
dc.contributor.advisorPatěk, Daniel
dc.creatorMrzena, Miroslav
dc.date.accessioned2017-05-07T06:00:41Z
dc.date.available2017-05-07T06:00:41Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/42574
dc.description.abstractSouhrn Cílem mé diplomové práce je analyzovat jedno z nejčastějších nekalosoutěžních jednání, klamavou reklamu a možnosti právní obrany proti tomuto jednání. Tato práce se skládá ze šesti kapitol, přičemž každá z kapitol se zabývá různými aspekty nekalé soutěže. V první kapitole jsou popsány různé pokusy o definici hospodářské soutěže a objasněny pojmy jako hospodářský aspekt a hospodářský prospěch. Právní úprava hospodářské soutěže obsahuje přímou a nepřímou regulaci. Nepřímá regulace spočívá ve vyloučení určitého zboží z obchodování a v dohledu nad jinými druhy zboží. Přímá regulace se dělí na antimonopolní právo, které brání vyloučení, omezení nebo jinému porušení hospodářské soutěže, a na soutěžní právo, které zakazuje soutěžitelům užívat nekalé praktiky v boji o zákazníka. Druhá kapitola pojednává o nekalé soutěži, jejím vývoji a jejích subjektech. Jeden z nejzákladnějších prvků nekalé soutěže, koncept "generální klauzule", je objasněn v této kapitole pomocí popisu jejích znaků a jejího vztahu ke zvláštním skutkovým podstatám nekalé soutěže. Určité jednání musí obsahovat všechny znaky "generální klauzule" kumulativně, aby mohlo být označeno za nekalosoutěžní. Třetí kapitola, jež je jádrem celé práce, analyzuje právní úpravu reklamy, zejména reklamy klamavé, v české a evropské legislativě. Česká...cs_CZ
dc.description.abstractSelected issues of unfair competition and legal protection against such conduct The purpose of my thesis is to analyse one of the most frequent unfair competition practice, the misleading advertising and the possibilities of legal protection against this practice. The thesis is composed of six chapters, each of them dealing with different aspects of unfair competition. The first chapter describes various attempts on the definition of the economic competition and explains the terms as economic aspect and benefit. The legal regulation of the economic competition includes direct and indirect regulation. Indirect regulation is based on exclusion of certain items or goods from the trading and on supervision of another category of items. Direct regulation is devided into antitrust law, that prevents elimination, restriction or another violation of economic competition, and into competition law, that prohibits the competitors from using unfair practices in the battle for customer. In the second chapter the unfair competition, its development and its subjects are covered. One of the most essential elements of an unfair competition, the "general clause" concept, is outlined in this chapter by characterization of its attributes and its relationship to special states of facts of an unfair competition. Certain...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjecthospodářská soutěžcs_CZ
dc.subjectnekalá soutěžcs_CZ
dc.subjectklamavá reklamacs_CZ
dc.subjecteconomic competitionen_US
dc.subjectunfair competitionen_US
dc.subjectmisleading advertisingen_US
dc.titleVybrané nekalosoutěžní jednání a právní ochrana proti takovému jednánícs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2012
dcterms.dateAccepted2012-09-18
dc.description.departmentDepartment of Business Lawen_US
dc.description.departmentKatedra obchodního právacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId77695
dc.title.translatedSelected issues of unfair competition and legal protection against such conducten_US
dc.contributor.refereeHoráček, Vít
dc.identifier.aleph001503921
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra obchodního právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Business Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csSouhrn Cílem mé diplomové práce je analyzovat jedno z nejčastějších nekalosoutěžních jednání, klamavou reklamu a možnosti právní obrany proti tomuto jednání. Tato práce se skládá ze šesti kapitol, přičemž každá z kapitol se zabývá různými aspekty nekalé soutěže. V první kapitole jsou popsány různé pokusy o definici hospodářské soutěže a objasněny pojmy jako hospodářský aspekt a hospodářský prospěch. Právní úprava hospodářské soutěže obsahuje přímou a nepřímou regulaci. Nepřímá regulace spočívá ve vyloučení určitého zboží z obchodování a v dohledu nad jinými druhy zboží. Přímá regulace se dělí na antimonopolní právo, které brání vyloučení, omezení nebo jinému porušení hospodářské soutěže, a na soutěžní právo, které zakazuje soutěžitelům užívat nekalé praktiky v boji o zákazníka. Druhá kapitola pojednává o nekalé soutěži, jejím vývoji a jejích subjektech. Jeden z nejzákladnějších prvků nekalé soutěže, koncept "generální klauzule", je objasněn v této kapitole pomocí popisu jejích znaků a jejího vztahu ke zvláštním skutkovým podstatám nekalé soutěže. Určité jednání musí obsahovat všechny znaky "generální klauzule" kumulativně, aby mohlo být označeno za nekalosoutěžní. Třetí kapitola, jež je jádrem celé práce, analyzuje právní úpravu reklamy, zejména reklamy klamavé, v české a evropské legislativě. Česká...cs_CZ
uk.abstract.enSelected issues of unfair competition and legal protection against such conduct The purpose of my thesis is to analyse one of the most frequent unfair competition practice, the misleading advertising and the possibilities of legal protection against this practice. The thesis is composed of six chapters, each of them dealing with different aspects of unfair competition. The first chapter describes various attempts on the definition of the economic competition and explains the terms as economic aspect and benefit. The legal regulation of the economic competition includes direct and indirect regulation. Indirect regulation is based on exclusion of certain items or goods from the trading and on supervision of another category of items. Direct regulation is devided into antitrust law, that prevents elimination, restriction or another violation of economic competition, and into competition law, that prohibits the competitors from using unfair practices in the battle for customer. In the second chapter the unfair competition, its development and its subjects are covered. One of the most essential elements of an unfair competition, the "general clause" concept, is outlined in this chapter by characterization of its attributes and its relationship to special states of facts of an unfair competition. Certain...en_US
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra obchodního právacs_CZ
dc.identifier.lisID990015039210106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV