Show simple item record

Bronze Age Settlement at Kněževes near Prague
dc.contributor.advisorBouzek, Jan
dc.creatorSmejtek, Lubor
dc.date.accessioned2018-10-30T00:10:25Z
dc.date.available2018-10-30T00:10:25Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/35284
dc.description.abstractPráce se zabývá souborným zpracováním a vyhodnocením výsledků rozsáhlého záchranného archeologického výzkumu (2939 objektů, z toho 1470 kůlových a sloupových jam), provedeného společností Archaia na lokalitě Kněževes (okr. Praha-západ) v roce 1998. Na ploše více než 10 hektarů zde byly odkryty doklady osídlení z několika úseků pravěku až raného středověku (neolit, eneolit, doba halštatská, časný latén, doba hradištní), ale především z doby bronzové, kam spadá nejvíce zjištěných nálezů. Jejich analýza z různých úhlů pohledu, doplněná o výběrovou deskripční a kresebnou dokumentaci, představuje těžiště předloženého pojednání. Úvodem je popsán průběh a metoda výzkumu, geomorfologické poměry, podloží a půdní pokryv na lokalitě i předpokládaná vegetace zájmového území na základě přírodovědných analýz (makrozbytky, uhlíky). Pozornost je věnována také dějinám archeologického bádání na katastru současné obce Kněževes a sousední Kněžívky. Z počátků doby bronzové (starší období únětické kultury) pochází 24 kostrových hrobů, vybavených keramikou a výjimečně také měděnými/bronzovými záušnicemi. Do stejného období náleží i 16 objektů sídlištního charakteru. Slabé využívání lokality ve střední době bronzové (kultura mohylová; Br B-C: 12 objektů + intruze) bylo vystřídáno intenzivní sídelní aktivitou v následující...cs_CZ
dc.description.abstractThe work is a general analysis and evaluation of the results of an extensive rescue excavation (2.939 features, out of which 1.470 were post and column holes), that was carried out by the Archaia company at the Kněževes site (Praha-západ district) in the year 1998. In an area of more than 10 ha, evidence of settlement in several prehistoric and historic periods was recorded (Neolithic, Eneolithic, Hallstatt period, Early La Tène, Hillfort period), however, it was particularly the Bronze Age, where the majority of the finds belong. An analysis from different viewpoints, supplemented with selective descriptive and visual documentation, represents the focal point of the submitted treatise. In the introductory part, there are described the progress and methods of excavation, the geomorphologic conditions, the subsoil and soil coverage on the site, as well as the expected vegetation in the area of interest on the basis of scientific analyses (macroremains, charcoal). Attention is paid also to the history of archaeological research within the cadastre of the current village of Kněževes and the neighbouring Kněžívka. From the beginning of the Bronze Age (the early phase of the Únětice culture) date 24 inhumation graves equipped with pottery and occasionally also with copper/bronze earrings. 16 features of...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Filozofická fakultacs_CZ
dc.titleOsídlení z doby bronzové v Kněževsi u Prahycs_CZ
dc.typedizertační prácecs_CZ
dcterms.created2011
dcterms.dateAccepted2011-05-30
dc.description.departmentInstitute of Archaeologyen_US
dc.description.departmentÚstav pro archeologiics_CZ
dc.description.facultyFilozofická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Artsen_US
dc.identifier.repId110355
dc.title.translatedBronze Age Settlement at Kněževes near Pragueen_US
dc.contributor.refereePodborský, Vladimír
dc.contributor.refereeJiráň, Luboš
dc.identifier.aleph001364047
thesis.degree.namePh.D.
thesis.degree.leveldoktorskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrehistoric and Medieval Archeologyen_US
thesis.degree.disciplinePravěká a středověká archeologiecs_CZ
thesis.degree.programHistoryen_US
thesis.degree.programHistorické vědycs_CZ
uk.faculty-name.csFilozofická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Artsen_US
uk.faculty-abbr.csFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPravěká a středověká archeologiecs_CZ
uk.degree-discipline.enPrehistoric and Medieval Archeologyen_US
uk.degree-program.csHistorické vědycs_CZ
uk.degree-program.enHistoryen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csPráce se zabývá souborným zpracováním a vyhodnocením výsledků rozsáhlého záchranného archeologického výzkumu (2939 objektů, z toho 1470 kůlových a sloupových jam), provedeného společností Archaia na lokalitě Kněževes (okr. Praha-západ) v roce 1998. Na ploše více než 10 hektarů zde byly odkryty doklady osídlení z několika úseků pravěku až raného středověku (neolit, eneolit, doba halštatská, časný latén, doba hradištní), ale především z doby bronzové, kam spadá nejvíce zjištěných nálezů. Jejich analýza z různých úhlů pohledu, doplněná o výběrovou deskripční a kresebnou dokumentaci, představuje těžiště předloženého pojednání. Úvodem je popsán průběh a metoda výzkumu, geomorfologické poměry, podloží a půdní pokryv na lokalitě i předpokládaná vegetace zájmového území na základě přírodovědných analýz (makrozbytky, uhlíky). Pozornost je věnována také dějinám archeologického bádání na katastru současné obce Kněževes a sousední Kněžívky. Z počátků doby bronzové (starší období únětické kultury) pochází 24 kostrových hrobů, vybavených keramikou a výjimečně také měděnými/bronzovými záušnicemi. Do stejného období náleží i 16 objektů sídlištního charakteru. Slabé využívání lokality ve střední době bronzové (kultura mohylová; Br B-C: 12 objektů + intruze) bylo vystřídáno intenzivní sídelní aktivitou v následující...cs_CZ
uk.abstract.enThe work is a general analysis and evaluation of the results of an extensive rescue excavation (2.939 features, out of which 1.470 were post and column holes), that was carried out by the Archaia company at the Kněževes site (Praha-západ district) in the year 1998. In an area of more than 10 ha, evidence of settlement in several prehistoric and historic periods was recorded (Neolithic, Eneolithic, Hallstatt period, Early La Tène, Hillfort period), however, it was particularly the Bronze Age, where the majority of the finds belong. An analysis from different viewpoints, supplemented with selective descriptive and visual documentation, represents the focal point of the submitted treatise. In the introductory part, there are described the progress and methods of excavation, the geomorphologic conditions, the subsoil and soil coverage on the site, as well as the expected vegetation in the area of interest on the basis of scientific analyses (macroremains, charcoal). Attention is paid also to the history of archaeological research within the cadastre of the current village of Kněževes and the neighbouring Kněžívka. From the beginning of the Bronze Age (the early phase of the Únětice culture) date 24 inhumation graves equipped with pottery and occasionally also with copper/bronze earrings. 16 features of...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav pro archeologiics_CZ
thesis.grade.codeP


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV