Show simple item record

History of Nurses Association
dc.contributor.advisorProšková, Eva
dc.creatorKramářová, Lenka
dc.date.accessioned2017-04-26T20:00:39Z
dc.date.available2017-04-26T20:00:39Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/32328
dc.description.abstractv českém jazyce: Diplomová práce je věnována historii sdružování sester v Československu a to prvnímu spolku diplomovaných sester působícímu na našem území od jeho založení až do ukončení činnosti během II. světové války. Úvod práce je věnován popsání právního základu a vysvětlení principu svobodného sdružování. Navazující historicko - teoretická část uvádí problematiku historie ošetřovatelství a ošetřovatelského školství, které mělo na pozdější snahy o sdružování sester významný vliv a bylo s činností spolku úzce spjato. Podrobným popisem spolkové činnosti a tehdejších pravidel sdružování na pozadí již známých skutečností je zmapována činnost prvního organizovaného spolku diplomovaných sester pomocí metody studia dokumentů. Těžiště diplomové práce je založeno především na studiu primárních a sekundárních dokumentů, dále pak na zpracování dostupné literatury. Cílem je podrobně informovat o časových souvislostech v činnosti tohoto spolku, popsat činnost členů a jejich zásluhy na vzniku profesního sdružování sester. Nalezené rozpory mezi dobovými archiváliemi a veřejnými dokumenty jsou v textu vysvětleny a doloženy. Klíčová slova: historie sdružování, ošetřovatelství, profesní sdružení, spolek diplomovaných sestercs_CZ
dc.description.abstractv anglickém jazyce: The thesis deals with the history of nurses association in Czechoslovakia, namely, with the first association of graduate nurses existing in the country from its foundation until its termination during the WWII. The introduction focuses on the description of legal foundations and the explanation of the principle of freedom of association. The subsequent historical-theoretical section presents the issue of history of nursing and especially nursing education which significantly influenced all subsequent efforts in the area of nurses association and was closely linked with the activities of the association. A detailed description of the activities of the association and the then applicable rules regarding association in the light of known facts maps the activities of the first organized graduate nurses association using the method of document study. The thesis is based predominantly on primary and secondary sources and other available literary sources. The aim is to provide detailed information on the timeline of the existence of the association, to define the activities of its members and their credit in the foundation of professional association of nurses. The text explains and provides evidence of discrepancies found between archival materials and public documents. Keywords:...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova. 1. lékařská fakultacs_CZ
dc.subjecthistorie sdružovánícs_CZ
dc.subjectošetřovatelstvícs_CZ
dc.subjectprofesní sdruženícs_CZ
dc.subjectspolek diplomovaných sestercs_CZ
dc.subjecthistory of associationen_US
dc.subjectnursingen_US
dc.subjectprofessional associationsen_US
dc.subjectthe association of graduate nursesen_US
dc.titleHistorie sdružování sestercs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2011
dcterms.dateAccepted2011-06-28
dc.description.departmentInstitute of Theory and Practice of Nursing First Faculty of Medicine Charles University in Pragueen_US
dc.description.departmentÚstav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Prazecs_CZ
dc.description.facultyFirst Faculty of Medicineen_US
dc.description.faculty1. lékařská fakultacs_CZ
dc.identifier.repId81923
dc.title.translatedHistory of Nurses Associationen_US
dc.contributor.refereeJurásková, Dana
dc.identifier.aleph001371346
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineIntensive Careen_US
thesis.degree.disciplineIntenzivní péčecs_CZ
thesis.degree.programSpecializations in Health Serviceen_US
thesis.degree.programSpecializace ve zdravotnictvícs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-cs1. lékařská fakulta::Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Prazecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFirst Faculty of Medicine::Institute of Theory and Practice of Nursing First Faculty of Medicine Charles University in Pragueen_US
uk.faculty-name.cs1. lékařská fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFirst Faculty of Medicineen_US
uk.faculty-abbr.cs1.LFcs_CZ
uk.degree-discipline.csIntenzivní péčecs_CZ
uk.degree-discipline.enIntensive Careen_US
uk.degree-program.csSpecializace ve zdravotnictvícs_CZ
uk.degree-program.enSpecializations in Health Serviceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csv českém jazyce: Diplomová práce je věnována historii sdružování sester v Československu a to prvnímu spolku diplomovaných sester působícímu na našem území od jeho založení až do ukončení činnosti během II. světové války. Úvod práce je věnován popsání právního základu a vysvětlení principu svobodného sdružování. Navazující historicko - teoretická část uvádí problematiku historie ošetřovatelství a ošetřovatelského školství, které mělo na pozdější snahy o sdružování sester významný vliv a bylo s činností spolku úzce spjato. Podrobným popisem spolkové činnosti a tehdejších pravidel sdružování na pozadí již známých skutečností je zmapována činnost prvního organizovaného spolku diplomovaných sester pomocí metody studia dokumentů. Těžiště diplomové práce je založeno především na studiu primárních a sekundárních dokumentů, dále pak na zpracování dostupné literatury. Cílem je podrobně informovat o časových souvislostech v činnosti tohoto spolku, popsat činnost členů a jejich zásluhy na vzniku profesního sdružování sester. Nalezené rozpory mezi dobovými archiváliemi a veřejnými dokumenty jsou v textu vysvětleny a doloženy. Klíčová slova: historie sdružování, ošetřovatelství, profesní sdružení, spolek diplomovaných sestercs_CZ
uk.abstract.env anglickém jazyce: The thesis deals with the history of nurses association in Czechoslovakia, namely, with the first association of graduate nurses existing in the country from its foundation until its termination during the WWII. The introduction focuses on the description of legal foundations and the explanation of the principle of freedom of association. The subsequent historical-theoretical section presents the issue of history of nursing and especially nursing education which significantly influenced all subsequent efforts in the area of nurses association and was closely linked with the activities of the association. A detailed description of the activities of the association and the then applicable rules regarding association in the light of known facts maps the activities of the first organized graduate nurses association using the method of document study. The thesis is based predominantly on primary and secondary sources and other available literary sources. The aim is to provide detailed information on the timeline of the existence of the association, to define the activities of its members and their credit in the foundation of professional association of nurses. The text explains and provides evidence of discrepancies found between archival materials and public documents. Keywords:...en_US
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Prazecs_CZ
dc.identifier.lisID990013713460106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV